Přihlášení

Placené parkoviště u pošty již brzy

6. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Příští týden proběhne zasedání rady města. Mezi projednávané body bude patřit i bod týkající se zpoplatnění parkování na ploše naproti hlavní poště. Nechci rozebírat výši poplatku za parkování, ani samotné rozhodnutí vedení města o zpoplatnění této plochy. Jen malinko se pozastavím u načasování. V okamžiku, kdy se ve veřejném prostoru ozývá informace o tom, že se konečně pohne s rekonstrukcí náměstí ve středu města a nové vedení radnice to dotáhne do konce, se nám zpoplatní další odstavná plocha pro auta v širším středu města.

 

Cituji z materiálů:

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku Návrh usnesení:

Rada města

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 11.07.2001 mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o., se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 397 01, IČO 26016541, DIČ CZ26016541, v předloženém znění. RM bere na vědomí, že na této ploše určené k parkování bude vybíráno parkovné ve výši 20,-Kč za každý započatý den a bere na vědomí provozní řád dle přílohy.

Důvodová zpráva:

Dne 17.05.2001, č. usnesení 280/02, schválila rada města Písku smlouvu o nájmu nemovitého majetku, na které se dohodly město Písek jako pronajímatel a Městské služby Písek s.r.o. jako nájemce. V současné době je třeba pronajatý nemovitý majetek od 01.07.2023 aktualizovat.

Vzhledem k této skutečnosti předkládáme radě města Písku návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o plochy k parkování u pošty na rohu ulic Komenského a Žižkova třída na pozemcích parc.č. 112/1 o výměře 1319 m2, parc.č. 112/2 o výměře 2298 m2, parc.č. 3009 o výměře 109 m2 a parc.č. 3010 o výměře 1168 m2 vše v k. ú. a tím související změnu ceny (výše nájemného za pronajaté jedno parkoviště činí 15.000 Kč dle usnesení č. 280/01 RM ze dne 17.05.2001). Návrh dodatku č. 6 je přílohou materiálu.

Na této ploše určené k parkování bude vybíráno parkovné ve výši 20,-Kč za každý započatý den. V příloze je rovněž provozní řád této parkovací plochy.

Návrh na změnu nájemní smlouvy na pronájem nemovitého majetku byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů k připomínkám občanů – bez připomínek 

 

0
0

Diskuze k článku +

8. 5. 2023 (21:05)  –  Josef Soumar

0
0

Zpoplatněním v této cenové hladině zachováme nižší denní obrátkovost vozidel, ale docílíme, že zde lidé nebudou vozidla dlouhodobě odstavovat.

Tím nyní zvýšíme primární nabídku parkovacích stání u pošty a snížíme tzv. "kroužení" vozidel, kdy lidé, kteří nenajdou místo v Tylově ulici, na odstavné ploše u pošty, pokračují dále Komenského ulicí směrem na náměstí, tím zvyšují dopravní zatížení centra města.

Téměř současně začne provoz závory pro hlídání vjezdu a výjezdu u kulturního domu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.