Přihlášení

Pohled zvenčí-na statek v Purkraticích

15. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Psala jsem vám, že informace, které pouští město Písek do světa v podobě tiskových zpráv (TZ), mají k dispozici a využití veškerá média. Zábavné a smutné zároveň na některých ze zpráv je, jak odpovídají skutečnosti, nebo jestli popis jejich obsahu je věrný skutečnostem. Jak nás má vidět okolní svět podle městem vydaných TZ?

   Některým novinářům TZ jako taková nestačí a požádají zúčastněné o doplnění pro vlastní články.

No a potom se v různých médiích dozvíme různé, a přesto autorizované informace. A to je potom teprve zábava, když se z té záplavy informací vynoří pravda. Ta ovšem už tak zábavná nebývá. A dokonce se může vynořit i lež.

   Pro porovnání k tématu statku v Purkraticích.

 

Tisková zpráva č. 93 ze dne 25.09.2020

Pro bývalý statek v Purkraticích bude město hledat nájemce

Pro bývalý statek v Purkraticích, který pro sociální účely využívala Naděje Plzeň, bude město hledat nového nájemce. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 24. září. Pronájem dá městu možnost regulovat využití objektu tak, aby nedošlo k narušení života obyvatel Purkratic. „Nejdříve je třeba zjistit technický stav objektů a podle toho se vypíše výběrové řízení,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Město upřednostní nájem většiny možných objektů jednomu nájemci, konkrétní podmínky pro výběrové řízení se budou teprve tvořit. Areál by mohl sloužit například pro drobnou řemeslnou výrobu.

Objekty jsou v původním stavu, některé není vůbec možné využívat a již nyní jsou zabezpečeny tak, aby do nich nikdo nemohl vstoupit. Také podmínky pro bydlení v budově, kterou využívala Naděje, již byly nevyhovující.

Objekt bývalého statku využívala Naděje Plzeň jako ubytovnu. Smlouva s ní byla ukončena k 30. září, kdy budovu předá vyklizenou zpět městu. Klienty se podařilo přemístit do jiných zařízení, například do ubytovny ve Svatoplukově ulici.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

Tisková zpráva č. 107 ze dne 4.11.2020

Město má zájemce o pronájem části bývalého statku v Purkraticích

Firma interiéry – lapka, která v Písku provozuje truhlářskou výrobu, požádala město o pronájem části areálu bývalého statku v Purkraticích. Má zájem o dlouhodobý pronájem na dobu 20 let s možností opce. Nabídla nájemné ve výši 120 000 korun ročně a chtěla by zde provozovat truhlářskou výrobu. „Cena vychází ze znaleckého posudku, který zohledňuje vysokou míru opotřebení budov. Firma počítá s vysokými investicemi do oprav jednotlivých budov,“ uvedla místostarostka Petra Trambová. Rada města na svém zasedání konaném 2. listopadu záměr na pronájem schválila.

Nabídka bude vyvěšena na úřední desce, po dobu jejího zveřejnění se bude moci přihlásit i jiný zájemce. Pokud by se tak stalo, bude vypsáno výběrové řízení.

Firma má zájem o pronájem nízkého domku a tří stodol, které by na své náklady zrekonstruovala. Bude muset například udělat kompletní podlahy, stropy, elektroinstalaci a opravit i některé krovy. „Zástupce osadního výboru Purkratice jsme s touto nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou v objektu bývalého statku souhlasili,“ poznamenala Petra Trambová. Obyvatelé Purkratic měli obavy, aby se z objektu nestala například ubytovna. Zastupitelé však v září schválili záměr na pronájem objektu, aby město mělo možnost ovlivnit, k jakému účelu budou objekty využívány.

Budovy v bývalém statku v Purkraticích jsou v původním stavu, jen část z nich je možné využívat, některé jsou kvůli špatnému technickému stavu zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možné vstoupit. Objekt využívala do koce září letošního roku Naděje Plzeň jako ubytovnu. Její klienty se podařilo umístit do jiných zařízení.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Dále tu máme zprávy v médiích.

Dne 6.10.2020

… Zastupitelé vybírali ze čtyř variant dalšího postupu – prodej statku, jeho demolici, rekonstrukci pro potřeby města nebo nalezení nového nájemce. Nakonec prošla čtvrtá možnost. „Brzy chceme na statek přijít s odborníkem a udělat detailní průzkum, v jakém jsou objekty stavu. Poté vypíšeme výběrové řízení. Ještě je možné, že některé části necháme nejdříve opravit a poté je budeme pronajímat za komerční cenu,“ vysvětluje místostarostka Písku Patra Trambová.

Podle jejích slov by bylo ideální, kdyby se o prázdné stodoly přihlásili třeba písečtí řemeslníci a zřídili si uvnitř dílny. To by chod osady nijak nezatížilo. Zároveň Trambová vylučuje, že by měla samotná radnice pro prostory využití. „Věříme, že se zájemci o statek najdou. Pokud se to nebude dlouhodobě dařit, může prodej následovat,“ upozorňuje místostarostka Trambová. „Přemýšlíme, že bychom nejprve z nabídky vynechali místnosti, kde byly ubytované rodiny. Abychom nevytvářeli spekulace a nový nájemce nemohl zřídit ubytovnu. Je fakt, že v této průmyslové lokalitě se to nabízí,“ dodává.

Zdroj:https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pisek-pukartice-ubytovna-problemy-rodiny obyvatele.A201002_574157_budejovice-zpravy_jbr

 

O bývalý statek v Purkraticích má zájem truhlářská firma

Město má zájemce o pronájem bývalého statku v Purkraticích, který donedávna sloužil jako ubytování pro sociálně slabé. Zastupitelé už v září rozhodli, že areál znovu pronajmou.

O pronájem části areálu požádala firma Interiéry – Lapka, která v Písku provozuje truhlářskou výrobu. Má zájem o dlouhodobý pronájem na dobu 20 let s možností opce a nabízí nájemné ve výši 120 tisíc korun ročně. Cena podle místostarostky Písku Petry Trambové vychází ze znaleckého posudku, který zohledňuje vysokou míru opotřebení objektů. "Firma počítá s vysokými investicemi do oprav jednotlivých budov,“ uvedla místostarostka s tím, že rada města záměr na pronájem schválila na svém online jednání.

Firma má zájem o pronájem nízkého domku a tří stodol, které by na své náklady zrekonstruovala. Bude muset například udělat kompletní podlahy, stropy, elektroinstalaci a opravit i některé krovy.

Nabídka bude vyvěšena na úřední desce a po dobu jejího zveřejnění se bude moci přihlásit i jiný zájemce. "Pokud by se tak stalo, bude vypsáno výběrové řízení," vysvětlila tisková mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Rozhodnutí bývalý statek pronajmout vítá také osadní výbor Purkratice. Místní se obávali především prodeje areálu, ve kterém by tak mohla vzniknout například ubytovna. Ï to byl důvod, proč se zastupitelé přiklonili k pronájmu, kdy mohou ovlivnit, k jakému účelu bude areál sloužit. „Zástupce osadního výboru Purkratice jsme s aktuální nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou souhlasí,“ doplnila Petra Trambová.

Budovy v bývalém statku v Purkraticích jsou v původním stavu, jen část z nich je tedy možné využívat. Některé jsou kvůli špatnému technickému stavu zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možné vstoupit. Objekt využívala do koce září letošního roku nezisková organizace Naděje jako ubytovnu pro sociálně slabé. Její klienty se podařilo umístit do jiných zařízení.

10.11.2020          Autor: Lucie Kotrbová       https://pisecky.denik.cz/

 

 

    Některé části textů jsem podtrhla, abych k nim doplnila vlastní komentář.

*Nejdříve je třeba zjistit technický stav objektů a podle toho se vypíše výběrové řízení,“ řekla místostarostka Petra Trambová. Město upřednostní nájem většiny možných objektů jednomu nájemci, konkrétní podmínky pro výběrové řízení se budou teprve tvořit.

 

   Ještě 25.9.2020 místostarostka hovoří o tom, že je třeba zjistit technický stav budov, ale 15.10.2020 už je podán materiál pro RM, kde je technický stav budov zjištěn a použit pro žádost na nájem statku.

Zároveň hovoří o výběrovém řízení, ale 15.10.2020 už s ním nepočítá.

 A 6.10.2020 hovoří takto:

*„Brzy chceme na statek přijít s odborníkem a udělat detailní průzkum, v jakém jsou objekty stavu. Poté vypíšeme výběrové řízení. Ještě je možné, že některé části necháme nejdříve opravit a poté je budeme pronajímat za komerční cenu,“ vysvětluje místostarostka Písku Patra Trambová.

Věříme, že se zájemci o statek najdou. Pokud se to nebude dlouhodobě dařit, může prodej následovat,“ upozorňuje místostarostka Trambová.

 

   Za jedenáct dní na to,15.10.2020 rada města odsouhlasí pronájem za výrazně sníženou cenu jednomu zájemci s možností následné koupě statku.

Kde je vypsání výběrového řízení, kde je komerční nájemné, kde je dlouhodobá snaha statek pronajmout? Nikde, v tomto světle se prohlášení jeví jako lež.

 

Ï to byl důvod, proč se zastupitelé přiklonili k pronájmu, kdy mohou ovlivnit, k jakému účelu bude areál sloužit.

Místostarostka 10.11.2020 hovoří o tom, že se má jednat o pronájem statku, přitom 2.11.2020 RM souhlasila s následným prodejem zájemci – ale k tomu se zastupitelé nepřiklonili.

 

* Má zájem o dlouhodobý pronájem na dobu 20 let s možností opce. (nájemce)

Žádost zájemce o pronájem statku v Purkraticích neobsahuje žádnou zmínku o výši nájemného, neobsahuje dobu pronájmu a neobsahuje žádost o opci k najaté věci, v příloze je text žádosti. Další lež.

 

*„Zástupce osadního výboru Purkratice jsme s aktuální nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou souhlasí,“ doplnila Petra Trambová.

Zástupce osadního výboru Purkratice jsme s touto nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou v objektu bývalého statku souhlasili,

  Není jasné kdo a koho oslovil, platné je usnesení Osadního výboru Purkratice a ten takový souhlas nevydal.

   Zajímavé, jak se během několika týdnů informace mění a přizpůsobují záměru předkladatele návrhu na pronájem statku v Purkraticích. Já mám možnost se v těch informacích jakžtakž zorientovat, ale mají takovou možnost i ostatní lidé, třeba z jiných částí naší vlasti. Jak nás vidí zvenčí?

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.