Přihlášení

Popletená jsem

29. 1. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (10) | Vaše názory

Pořád se toho kolem nás děje tolik, že není možné všechno zaznamenat, podchytit a ještě si to pamatovat. Důležité věci si posouváme dopředu, méně důležité upozaďujeme. Tedy aspoň já to tak dělám. Někdy mi v tom dění splyne jedna informace s jinou, i když nejsou stejné.

   V srpnu se projednával na jednání ZM bod: < z3) záměr směny částí pozemku st. parc. č. 2743 k. ú. Písek z vlastnictví žadatelů za části pozemku parc. č. 290/6 k. ú. Písek ve vlastnictví města Písek – majetkové vyrovnání lokalita Na Výstavišti, zimní stadion

Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje

   1. záměr směny částí pozemku st. parc. č. 2743 o celkové výměře 10 m2 k. ú. Písek (v geometrickém plánu č. 6765-66/2018 označeny jako st. parc. č. 2743/4 o výměře 8 m2 a parc. č. 3005 o výměře 2 m2 vše k. ú. Písek) ve vlastnictví žadatelů za části pozemku parc. č. 290/6 o celkové výměře 9 m2 k. ú. Písek (v geometrickém plánu č. 6765-66/2018 označeny jako díl „b“ o výměře 3 m2 a díl „c“ o výměře 6 m2 vše k. ú. Písek) ve vlastnictví města Písek. Směna pozemků bude bez cenového vyrovnání. Geometrický plán na oddělení částí pozemků bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení směnné smlouvy.

   2. bezúplatné zřízení práva služebnosti, které spočívá v užívání části pozemku st. parc. č. 2743 k. ú. Písek jako veřejného statku, tedy jeho obecné užívání, a to tak, že po služebném pozemku lze chodit a dopravovat se po něm lidskou silou, a to v době konání hokejových zápasů v rozsahu dle geometrického plánu č. 6765-66/2018. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Písek. Geometrický plán na zaměření koridoru služebnosti bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti.

   3. zrušení zřízeného věcného břemene chůze na části pozemku st. parc. č. 2743 k. ú. Písek za účelem zajištění přístupu široké veřejnosti na zimní stadion v koridoru dle geometrického plánu č. 4192-20/2005, zapsaného pod čj. V-3472/2005-305. >

   Tak jsem to jen tak přeletěla, to není zrovna moje priorita, město jen smění jeden kousek pozemku za druhý, na stejném místě, nic proti ničemu, a víc se o to nezajímala. Na prosincovém jednání ZM byl podobný bod: < k1) výkup nebytové jednotky č. 455/11 umístěné v budově Pražské Předměstí, Na Výstavišti č. p. 455, dále výkup podílu ve výši 201/544 na společných částech domu č. p. 455 Pražské Předměstí a výkup podílu ve výši 201/544 na pozemku st. parc. č. 4380/2 vše k. ú. Písek z vlastnictví žadatelky – restaurace na zimním stadionu Písek

Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje

výkup nemovitostí v k. ú. Písek, a to části domu Na Výstavišti č. p. 455, Pražské Předměstí – vymezené nebytové jednotky č. 455/11 o výměře 201 m2, dále podílu ve výši 201/544 na společných částech domu č. p. 455 Pražské Předměstí umístěného na stavebních parcelách č. 4380/2 a č. 4380/3 a dále podílu ve výši 201/544 na pozemku st. parc. č. 4380/2 o celkové výměře 329 m2 z vlastnictví žadatelky za cenu 4.200.000,- Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. >

   Nějak nepochopitelně jsem si myslela, že tento bod navazuje na to jednání ze srpna, že je to důsledek nějakých jednání, či co. Teprve diskuze při jednání k tomuto bodu, tedy dotazy zastupitelů a odpovědi na ně, mě zarazila, zjistila jsem, že je tu jednání o něčem jiném. V diskuzi jasně zaznělo, že zastupitelé musí o koupi domu na zimním stadionu rozhodnout dnes, hned a je v podstatě nutné, aby s výkupem souhlasili, vzhledem k tomu, aby byl zajištěn přístup na stadion. A protože jsem se doma nepřipravila, bylo mi hloupé se zeptat, proč jsou zastupitelé postaveni před hotovou věc, s jasným termínem „… Z tohoto důvodu oslovil odbor správy majetku realitní kancelář JUSTO Realbox, které žadatelka prodej své nemovitosti svěřila a zarezervoval tuto nemovitost do 06.12.2018 s tím, že nyní předkládáme zastupitelstvu města návrh na vykoupení výše uvedené nemovitosti. Tímto výkupem by si město zajistilo další vstup/výstup ze zimního stadionu….“ a když neodsouhlasí výkup nemovitosti, od zítřka(?) se může natrvalo uzavřít přístup na zimní stadion, což mi přišlo pomalu jako nátlak.

   Takže nakonec zastupitelé výkup nemovitosti odsouhlasili, a já nesebrala odvahu se ani potom někoho zeptat, proč nestačí se současnou majitelkou nemovitosti uzavřít dohodu o věcném břemeni (nyní, v prosinci), které by zavázalo budoucího majitele nemovitosti a vstup by zůstal veřejný.

   Ale stalo se, doma jsem se nad tím zamýšlela znovu, proč když už se o vchodech na zimní stadion jednalo v srpnu z jedné strany, proč nikdo nedošel i na druhou stranu a nenavrhl jednání o věcném břemeni trvalého vstupu na stadion i tady, a mohlo to být v srpnu vyřešené. To už jsem si pročítala jen tak sama pro sebe, s tím, že stačí pár čísel k pozemkům a mám v tom čtení guláš a popletu se.

   Ještě větší zmatek do toho všeho ale vneslo letošní lednové jednání RM, kde se z přijatých usnesení a tím i zadaných úkolů pro jejich splnění, vyřazovaly úkoly již splněné, a jeden z nich mi to ještě víc zkomplikoval: < KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

Rada města dne 4. září 2014 Usnesení číslo: 543/14 Úkol pro: KU – právní oddělení

K bodu 15) d1) Vyjádření ke stavbě – Výstaviště – u zimního stadionu

Popis úkolu: Rada města po projednání schvaluje odstranění uzávěru vstupního koridoru do objektu zimního stadionu (vrata s roletovým uzávěrem) a ukládá právnímu oddělení podniknout veškeré kroky k jeho odstranění včetně případného soudního rozhodnutí.

Plnění úkolu:

Město v současné době kupuje vchod do Zimního stadionu ze strany od kurtů. Pokud se tento obchod uskuteční, Město uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene, kdy bude majitel povinný otevírat vrata v době konání utkání na stadionu a v době, kdy bude stadion využíván širokou veřejností např. při koncertu. Pokud se obchod neuskuteční, Město bude trvat na odstranění vrat, trvalém přístupu pro veřejnost, a to podáním žaloby. >

   Definitivně vůbec nevím, co se vlastně vyjednalo. V roce 2014 se jedná o tom, že jeden z majitelů nemovitosti kolem stadionu znepřístupnil jeden ze vchodů roletou a úkolem je vyjednat volný průchod na stadion. Do roku 2018 se to vyjednat nepovedlo, i když se stejným majitelem nemovitosti v srpnu 2018 město směňuje pozemky. V prosinci se odsouhlasí koupě nemovitosti z druhé strany stadionu a teprve se začne o tom dalším vchodu vyjednávat. Nebo to tak není? Bylo opravdu potřeba nakupovat, nebo stačilo jen vyjednat trvalý veřejný přístup?

   Znamená to snad, že město nemá vchody na stadion pod kontrolou? Jeden je zavřený roletou, druhý majitelka prodává, ale i s bytem a restaurací, a třetí je jen nějaký technický…..

Já se v tom prostě nevyznám.

0
0

Diskuze k článku +

29. 1. 2019 (21:13)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Možná bych to celé, jak to stojí a leží, věnoval hokejovému klubu, ať se stará sám. Městu by ubyla jedna stavba, o kterou se musí starat.

Odpovědět

1. 2. 2019 (16:34)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
jako odpověď dárci Bc. Ladislav Douša,DiS. Je nutné si vzpomenout na na minulost před pár lety. Hokejový klub měl u města dluh 600.000,- Kč a nebyl schopen jej splatit. Žádal další dotaci a na základě toho byl proveden audit a zjistilo se, že jsou tam určité administrativní nepořádky v evidencích. Dotaci nedostal a přišel o licenci a musel hrát na licenci Radomyšl ( městečko u Strakonic) rok nebo dva roky nebo možná i tři, než jej jeden z vedení města zachránil. Tím, že si mohl zaplatit licenci a zase hrát na svoum licenci. Převést to na IC Hokej Písek by nebyl dobrý nápad. Mohlo by se stát, že by Písek neměl hokej ani stadion.

Odpovědět

1. 2. 2019 (21:56)  –  Ladislav Douša

0
0

Dříve nebo později bude potřeba opravit střechu apod. kratochvíle, které podobně starou stavbu čekají. Nebylo by krásné, kdyby to financoval někdo jiný než městská kasa?
Jaké jiné sporty než hokej a fotbal mají v české kotlině šanci dosáhnout díky diváckému zájmu na nějaké peníze z jiných zdrojů?

Odpovědět

15. 2. 2019 (18:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po včerejším jednání jsem ještě popletenější, do smlouvy se vloudilo 300 tisíc (celkem tedy 4 500tisíc Kč a v usnesení není zmínka o vybavení restaurace, ale prý se o tom mluvilo minule) za nádobí a vybavení restaurace, bez znaleckého ocenění, někdo si myslí, že je na stadionu bufet a není třeba restaurace, jiní tvrdí že bufet je ta restaurace, teď se kupují podílové části na vchodu, ne celý vchod na stadion, a on se snad nepoužívá, nebo se používá i bez podílu města, jestli by za ty peníze nebylo lepší udělat vchod nový, kdo ocenil tu restauraci taky nevím, proč se nedohodlo jen věcné břemeno už vůbec nepadlo, tak počkám na zápis z jednání, třeba to bude přehlednější.
I když………………..

Odpovědět

11. 3. 2019 (00:03)  –  Ing. arch. Jaroslav Malý

0
0

Není úplně jednoduché "zatarasit" vchody do budovy, pokud jako vchod byly zkolaudovány. Pokud je někdo chce využívat k jinému účelu, měl by být daný prostor rekolaudován pro daný účel. Pokud se ale jedná o únikové cesty ze zimního stadionu, musel by se změnit i účel celé budovy, protože bez únikových cest stadion být nemůže. To, že vlastník osadil roletu nebo jinou překážku, muselo být dle mého názoru učiněno bez stavebního povolení a tedy nelegálně. Je v moci stavebního úřadu, aby vyzval majitele černé stavby k jejímu odstanění.

Odpovědět

11. 3. 2019 (11:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Výborně, další věc, která vlastně ani z materiálů k jednání není jasně uvedena, a ani mě nenapadla.
K tomu minulý týden zveřejněná částka 5 445 000 Kč u smluv o úschově k advokátovi mi připomněla, že se ještě platí realitní společnosti, za zprostředkování a tím se cena ještě navyšuje.
To na zastupitelstvu také nezaznělo, o kolik se cena za nemovitost navýší, ale zastupitelé o tom určitě, na rozdíl ode mne, jistě věděli. To já mám nedostatky se souvislostmi.

Odpovědět

11. 3. 2019 (23:01)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den, paní Šťastná,

částku jsem řešil v týdnu s kolegou Tomášem a byl značně rozčarovaný. Jestli používáte Hlídač státu na upozornění o smlouvách, které jsou do Registru smluv přidány, jistě Vám tato informace právě přišla. Znovu jsme pročítali materiály ze ZM a vypadá to, že tam Hlídač chybně napočetl 21 % DPH, v materiálu se o DPH nemluví a měli jsme stejný materiál, jako občané, jen s osobními údaji (ostatně tak je to většinou). Nicméně mám to mezi dalšími úkoly ke kontrole a budu se na to dotazovat. Odměnu realitní kanceláři obvykle platí prodávající, také se dotáži.
Ono již navýšení o 300.000 za vybavení s odůvodněním, že jinak to paní neprodá, bylo dost za hranou. Faktické, to ano, ale pokud by si majetek prodávali 2 fyzické či právnické osoby, nikoliv město.
Informace pana Malého je samozřejmě důležitá, v tomto zastupitelé často důvěřují odborům, komisím a výborům, pokud nejsou v oboru vzděláni. Hlasoval jsem proti prodeji, ale zkušenost pro budoucí hlasování opět obrovská… A to se v březnu a dubnu máme na co těšit.

Odpovědět

12. 3. 2019 (00:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Už je noc, pane Soumare :-)
Upozornění mi nepřišlo, to je snad vedlejší, a jestli to Hlídač vypočetl s +DPH, možná ho zmátlo, že ve smlouvě se DPH nikde neuvádí… a budu ráda, když se dozvíme i konec, tedy jak to je.
300 tisíc by možná šlo spolknout, ale 300 tisíc za odhadcem- znalcem neoceněné vybavení kuchyně, to je kafe pro silnější žaludek. Ten "nátlak" je jako bonus, stejný, jako v prosinci, stejný, jako u neoceněných Klášterských rybníků. Vytvořili jste nejspíš precedent pro další případy, a na místě všech prodávajích bych ho plně využívala, asi si ho pojmenuji bumerang.
S tou důvěrou jsem pro, ono přísloví: Důvěřuj, ale prověřuj, nevzniklo pro nic za nic. Nechci se pouštět do dalších spekulací, proč se tak děje.
Neodpustím si, myslím, že jste hlasoval proti koupi, tedy u zim. stadionu.
Na březen a duben držím pěsti.

Odpovědět

15. 3. 2019 (10:44)  –  Josef Soumar

0
0

Sent: Thursday, March 14, 2019 4:21 PM
To: Toman Ladislav <Ladislav.Toman@mupisek.cz>
Subject: Informace o finální částce – nemovitost do majetku města Písku

Vážený pane Tomane,

obracím se na Vás s žádostí o informaci. Aktuálně koluje po Písku, domnívám se, chybná částka za nákup části nemovitosti, sousedící s ledním stadionem, o kterém jednalo na minulém zasedání zastupitelstvo města.

Při náhledu do registru smluv je zde zveřejněna částka 5.445.000,-, ale v materiálech zastupitelů o DPH nemohu nic dohledat. Schválený záměr zastupitelstva byl na částku 4.500.000,- včetně vybavení po bývalé restauraci.

Poprosím Vás o informaci, zda finálně zaplacená částka zůstává na 4,5 milionech korun, nebo z rozpočtu města půjde částka 5.445 tisíc korun včetně DPH paní majitelce.

S pozdravem

Josef Soumar
zastupitel města

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ladislav.Toman@mupisek.cz
10:20 (před 22 minutami)
komu: já


Dobrý den!

DPH v těchto transakcích vůbec nefiguruje. Ale ani v registru smluv jsem žádnou smlouvu s vyšší hodnotou (5,4 mil. Kč) nenašel. Ze strany kolegyně je částka zveřejněna v registru správně v kolonce „bez DPH“ (pakliže akce nepodléhá dani / je osvobozena). Může to pak být samozřejmě matoucí v tom, že to případného externího čitatele nutí si procento daně k částce bez daně přičíst..

Každopádně do úschovny jsme poslali 4,5 mil. Kč..


Ing. Ladislav Toman
vedoucí finančního odboru

Odpovědět

15. 3. 2019 (11:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Prima, že to víme už nyní a nemusíme čekat na tabulku s rozpočtem. Škoda jen, že kdo nečte PS, může ustrnout na ceně jiné…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.