Přihlášení

Poprvé, snad ne naposled

27. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Písek – oficiální stránka města 25. března v 14:49 · Písek se připojí k Hodině Země. V sobotu večer 28. března mezi půl devátou a půl desátou zhasne nasvícení Kamenného mostu, radnice a věže děkanského kostela. I přes starosti s koronavirem bychom na životní prostředí neměli zapomínat. Více k akci zde: www.hodinazeme.cz No hurá, z mého pohledu dobrá zpráva! I hodina je začátek!

Zdroj : www.hodinazeme.cz

 

Co je hodina Země?

 

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

 

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

 

Celkem devatenáct z dvaceti nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

 

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

 

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

 

V loňském roce (2019) došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima, v čele se studenty. Ti zorganizovali několik globálních stávek, které se konaly i na řadě míst v ČR. Cílem bylo přimět politiky k důslednějšímu snižování emisí. Obce a vlády po světě vyhlašují stav klimatické nouze. Je to rozhodnutí místních nebo státních orgánů, kterým prohlašují, že existuje klimatická krize a že dosavadní opatření k zastavení globálního oteplování nejsou dostatečná. V ČR se zatím zapojily dvě pražské městské části.

 

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jejím cílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Měla by zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Bude vyžadovat zodpovědnou klimatickou politiku na všech úrovních, včetně obcí.

 

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

 

Do loňské Hodiny Země 2019 se zapojilo rekordních 165 obcí.

 

Hodina Země 2020 se převážně online koná v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30. Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my. Připojte se. Dejte si klimatický závazek, zhasněte doma. I v době celosvětové krize nepřestávejme na klima myslet. >>

 

   Malý dovětek, tahle akce běží deset let. Výzvy byly dříve v médiích dostupné všem, připojení je dobrovolné, v případě zapojení města je zde návaznost na podmínky z jiných, městem již užívaných paktů či dohod. Město se letos zapojilo až na základě konkrétní výzvy zaslané přímo vedení města, ne samo od sebe, usnesením RM dne 2.3.2020

K bodu 28) Různé  Výzva k účasti na akci Hodina Země 2020

Starostka –obdrželi jsme výzvu k účasti na akci Hodina Země 2020, která se uskuteční v sobotu 28.03.2020, kdy v době od 20:30 h do 21:30 h má být zhasnuto veřejné osvětlení vč. památek. Dotazuje se radních, zda se má město k akci připojit. 

Radní vyjádřili obavy z hlediska zajištění bezpečnosti při vypnutí veřejného osvětlení. Vše by se muselo projednat s městskými  službami, reálné se jeví spíše vypnutí osvětlení u některých památek nebo veřejných budov (Kamenný most, věž, radnice). Starostka navrhuje usnesení –viz níže.

Usnesení č. 167/20

Rada města souhlasí, aby se město Písek zapojilo do akce Hodina Země 2020.

Hlasováníč 12 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 >>

 

   Osvětlování města se řeší, hledají se úspornější svítidla, naproti tomu se osvětluje čím dál víc ploch ve městě i mimo město (i dnes svítí všechny poutače uzavřených obchodů- soukromá sféra, která plodí hodně světelného smogu ve městě, ale třeba kruhové objezdy, cyklostezky např.), lampy svítí na nově vysazené stromky, lidem do oken, svítí se celoročně. Už jsem naznačovala v několika příspěvcích, že to není úplně dobře, ptala jsem se, jestli se město zapojí aspoň na tu hodinu ročně.

   Vloni jsem se na osvětlení města ptala i na veřejné besedě k SECAP: Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Písek na klimatické změny do roku 2030, pořádané městem k seznámení veřejnosti s projektem. Od zástupce města jsem dostala odlišnou odpověď, než jakou mi dal zástupce – zpracovatel prezentovaného materiálu, přičemž on našel řešení pro úsporu v konkrétním případě pro veřejné osvětlení města. No nic, třeba tam jednou také dospějeme. 

   Máme vyhlášený stav nouze, večer jde skoro i o zákaz vycházení, protože vlastně není kam jít, zhasnout toho šlo určitě víc, jsem ráda i za ten drobek, ke kterému se město odhodlalo, přesto je mi líto, že není vedení města pružnější vzhledem k dnešní situaci, která se výrazně od 2. března změnila. Nepopírám fakt, že je tolik důležitých věcí k řešení, že třeba ani neví, kde jim hlava stojí, ale čas na zveřejnění zprávy se našel, tak co původní usnesení nerozšířit o výzvu osobnějšího rázu? 

Například: vedení města vyzývá firmy a občany města, aby se připojili také oni k výzvě a v určený čas snížili alespoň světelný smog u firem, domácností, na nejnižší možnou míru a podpořili tím společně první účast města na Hodina Země 2020.

 

   Čekám, že po prvním kroku přijdou kroky další, že přání nezůstanou jen napsaná ve studiích a dokumentech a dočkáme se toho, že Písek bude patřit k městům, která přinejmenším snižují světelný smog.

Tak na sobotní tmu!

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.