Přihlášení

Potřebujeme webkameru na rozhledně Jarník?

14. 12. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Po zasedání rady města bývá natočeno video, ve kterém se dozvíme o některých projednaných bodech ze zasedání. Tentokrát nás po zasedání informuje první místostarosta a my se dozvídáme, že na rozhledně Jarník bude umístěna webkamera, která nám přiblíží aktuální počasí v Píseckých horách a popřípadě pohled na Písek. V materiálech na zasedání se uvádí, že v případě schválení záměru, bude částka za webkameru nárokována do rozpočtu schváleného na příští rok.

   A protože záměr byl RM schválen, web kamera bude jistojistě jedním, možná tím prvním, z rozpočtových opatření, kterými se bude měnit rozpočet hned na začátku příštího roku na zasedání ZM.

Můj pohled na umístění kamery na rozhlednu se naprosto shoduje s –      Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel nedoporučuje instalaci webkamery na rozhlednu Jarník a to z ekonomických důvodů. Návrh usnesení 1 c) neschvaluje, 2) neukládá

které je součástí materiálů pro RM. (Návrh zpracoval Ing. Václav Filip vedoucí odboru, Pižanowski Petr odbor investic a rozvoje)

   Materiály na RM neobsahují absolutně žádnou informaci o následném provozu, o nákladech na provoz kamery během roku, a to jsou informace podstatnější, než že se navýší schodek v rozpočtu jednoho roku. Jsem zvědavá na diskuzi radních k tomuto bodu, která bude v zápisu ze zasedání RM.

   Já si nemyslím, že potřebujeme webkameru umístěnou na rozhledně.

   Podle slov místostarosty ve videu je popis situace: … už jsme se tímto tématem zabývali několikrát, a nyní máme na stole nabídku, která je zhruba za 115 tisíc …

Abychom si udělali jasno v tom, co bylo řečeno, RM se tím snad nějak zabývala, ale nyní nerozhodovala o vypsání výběrového řízení na webkameru na rozhlednu. Nabídka se na stůl dostala proto, že si ji objednala místostarostka v listopadu:

   Na základě pokynu paní místostarostky Ing. arch. Petry Trambové, bylo dne 4. 11. 2021 zahájeno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž „Webkamera – rozhledna Jarník“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž webkamery na rozhlednu Jarník. Kamerou bude pořizován panoramatický záběr na město Písek.

Zadavatel v poptávkovém řízení obeslal osm možných uchazečů. Ve lhůtě pro podání nabídek přijal zadavatel dvě nabídky. Pro hodnocení nabídek bylo zadavatelem stanoveno hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.

Nabídku účastníka, která se dle hodnocení nabídek umístila na prvním místě, posoudila komise z hlediska splnění kvalifikace a splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách (výzvě).

Komise zhodnotila posuzovanou nabídku jako splňující veškeré požadavky zadavatele.

Vítězná nabídka: MONTEA CZ s.r.o. – ELEKTROINSTALACE, Čížovská 487 397 01 Písek, IČO 26073170, za nabídkovou cenu 111 852 Kč bez DPH. Protokol o jednání komise je přílohou tohoto materiálu.

Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze zakázku realizovat do konce roku 2021, bude v případě schválení potřebná částka nárokována rozpočtovou změnou do rozpočtu na rok 2022

 

   Když to takhle čtu, tak to nezní tak jako z videa. Pokud si materiály dočtu až doporučení zpracovatele, které je nesouhlasné, pak celou věc chápu tak, že se prosazuje rozmar místostarostky (možná dalších radních) a bude to zbytečný výdaj města pro další roky, dokud bude webkamera na rozhledně.

   Počkám dost zvědavá, kteří zastupitelé schválí zaplacení webkamery na zasedání ZM. Já bych teď hned z fleku věděla o daleko užitečnějším využití té částky peněz, místo na kameru třeba na namalování čar na parkovišti ve Smrkovické na Jihu, nebo na jiném parkovišti ve městě, na opravu dlažby na chodníku kdekoliv ve městě, na odklizení sněhu z ulic, které se neuklízí, prostě na cokoliv užitečného.

 

https://www.facebook.com/mupisek/videos/4542629272453689

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42539

0
0

Diskuze k článku +

16. 12. 2021 (22:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Kamera na Jarník bude prý umístěna na přání občanů, jak jsem se dočetla.
Zírám, nepopírám, že si občané i takovou "důležitou věc" přejí. Logicky, když se chci projít do lesa a dojít až k rozhledně, nutně potřebuji vědět, jestli tam svítí slunce, proto tam přece jdu! :-)

V Píseckých horách se poslední tři roky všechno dělá na přání občanů, jeden si přál zcivilizovat prostor U Vodáka, kdoví kolik jich chtělo hřiště na Živci, a teď tu máme ty meteorology!

Jen připomenu, že několikrát do roka zastupitelé nebo radní projednávají petice s podpisy, které lze zveřejnit, a přesto téměř všem nevyhoví.
Občané si přáli nepovolit změnu v územním plánu v Semicích – nevyhověno, občané si přáli změnu dopravy v Semicích – nevyhověno, a už vůbec nikdo nevyhověl petici: Petice proti rozšiřování průmyslové zóny/proti rozprodávání městských pozemků v lokalitě Písek-sever/proti zabírání orné půda a travních porostů pro výstavbu dalších montoven/proti pokračující devastaci a ničení životního prostředí průmyslovou zástavbou a žádost o změnu územního plánu ve smyslu zachování zemědělského půdního fondu (dle ÚP plochy Z1-4, Z1-5).
Myslím, že kamera na rozhledně je jako přání obsahem naprostá prkotina ve srovnání s významem obsahu petic, které byly také přáním občanů a nikdo přesto jim nevyhověl.
Jasně, viníkem jsou občané u všech "abstrakcí" ;-)

Odpovědět

17. 12. 2021 (13:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ze zápisu RM:

K bodu 15) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Webkamera – rozhledna Jarník“
Uvedla Ing. Trambová – na základě podnětu občanů byla zadána veřejná zakázka, vítězná nabídka je předložena ke schválení. Zvažujeme, zda akci realizovat, odbor nedoporučuje, já návrh podporuji.
Ing. Franců a JUDr. Veselý vítají iniciativu, návrh podpoří.
Ing. Franců – kdo se bude o zařízení starat?
Ing. Filip – zřejmě odbor správy majetku, kamera má záruku, případné opravy zařízení budeme řešit formou objednávky u dodavatele zakázky.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.