Přihlášení

Povodně a koronavirus – jak se to rýmuje?

19. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (9) | Vaše názory

V úterý byl den stejně dlouhý jako noc. Těšila jsem se, že se ten den dozvíme „pravdu“ o všem, co zaznělo od posledního zasedání ZM až dodnes k potřebě vedení města nechat se prezentovat PR agenturou pro komunikaci s občany. Od ledna se nám nevybíravě do života vetřel virový element, který pomalu mění naše životy ve smyslu „zajetých kolejí“, takže mimořádné zasedání ZM bylo zrušeno. Den a noc však zůstala i přesto stejně dlouhá…

Kam tím mířím, hned objasním. Ačkoliv jsme svědky, ne, jsme účastníky celosvětového napadení lidské rasy neznámým škodlivým virem, život na zemi plyne dál, bez ohledu na naši situaci.

Já patřím k těm, co věří na to, že život nám všem neustále poskytuje šanci na prožití všech různých situací, a to do doby, než situaci vyřešíme tím nejlepším možným způsobem. Určitě k tomu pomáhá jednoduchý ukazatel, situace, které nám život nabídl před 18, resp. 9 letech, nám ve stejné podstatě nabídne znovu, abychom měli možnost je dobře zvládnout.

Před 18 lety se nad celou naší vlastí zatáhlo a začalo pršet. Všichni dění sledovali v médiích, začaly se ozývat varovné hlasy, čekalo se na rozhodnutí z hlavního města. Důsledky vytrvalých dešťů se projevily povodní, která prošla celou zemí. Pokyny z hlavního města z té doby a důsledky opatření, která jsme k tomu přijali si všichni dovedeme jistě ještě vybavit, stejně tak i opatření a pokyny v místní samosprávě.

Zkuste si odmyslet živly, podržme se jen základní linky – začátek, průběh a důsledky událostí. Já sama tu vidím paralelu, nebo jistou podobnost s tím, co nám přišlo před 18 lety do života.

Obě věci mají podobné body:

- o tom, co se nám lidem může stát, jsme se dozvěděli s předstihem

- čekali jsme na rozhodnutí vlády z hlavního města

- uvěřili jsme rozhodnutí vlády z hlavního města

- nedopadlo to tak, jak vláda předpokládala, přišla řada překotných, leckdy protichůdných opatření

- teprve v okamžiku postupného ochromení běžného života lidí tím živlem dochází k účinným opatřením – jak z hlavního města, tak z kraje nebo radnice

- a mezitím na řadu přichází solidarita mezi lidmi, bezejmenní dobrovolníci suplují práci našich vůdců, svépomocí – bez čekání na pokyn, výzvu, nařízení, bez vybavení nabízí sami sebe, jako pomoc při ochraně před živlem, a ještě více po zasažení živlem

- stejně jako v minulosti, současnosti a budoucnosti,lidé nedovedou rozlišovat čistou realitu, jsou víceméně jednosměrně naladěni, bez rozlišení významnosti činů a upozaďují běžné záležitosti života, a těm, co je připomínají, jejich názory vyčítají

… a určitě by se našlo ještě několik podobností s oběma situacemi, já budu ale pokračovat dál.

Snažím se ze všech sil nevěnovat se politice, jako takové. Bohužel, od ledna sleduji mnohem víc v médiích politickou scénu, ale jen proto, že je spojena s právě probíhajícím stavem v naší zemi.

Mám hromadu výhrad k tomu, co se od ledna stalo, určitě přibydou další do doby, než se naše životy vrátí do „normálu“. Chci tím říct, že v souvislosti s děním nelze oddělit politiku od konkrétních lidí ani od konkrétního dění.

Souvisí s tím to, co jsem si dnes přečetla v komentářích na webu Píseckého světa, je připojena níže. Pan R. Otava vyjádřil svůj názor, k němu se vyjádřilo pár dalších diskreditujících, nehodlám se zapojit, ovšem zarazila mě argumentace oponentů v diskuzi.

Uvedu výběr z argumentů, doplním svým komentářem.

- Opravdu není na místě teď plivat po komunálních politicích.

No, jestli je vyjádření názoru pliváním po politikovi, nevím, ale kdy se tedy smí a nesmí plivat.

- Pane Otava, pokud jste občan města Písku tak se za Váš názor hluboce stydím.

Nepochopila jsem to: kdyby byl pan Otava ze vsi, nestyděl by se autor? Musí mít tím pádem občané Písku jednotný názor? Jaký? Autor to nedoplnil a já jsem zvědavá na řešení.

- A přeji si více vzájemné tolerance, ohleduplnosti, laskavosti a méně osobních animozit, na které v této době opravdu není vhodný čas.

Kdo určuje vhodné časy, v čem tkví podstata vhodného času? Život běží paralelně svou cestou, někdo v tuhle chvíli prožívá šťastný okamžik a raduje se, někdo našel lásku, někdo naopak někoho ztratil, někdo se narodil, někdo zemřel… nemělo se to stát, že na to není vhodný okamžik?

- … v současné době není potřeba a není to ani slušné plivat na pomyslné viníky.

Kdy je potřeba plivat na pomyslné viníky a kdy nastane ta doba?

- Na zkoumání kdo v dobách nejhorších, dle svých možností, skutečně pomáhal a kdo si budoval jen PR ve sdělovacích prostředcích bude času dost.

Opravdu? A tedy kdy, když ne teď, a proč ne teď? Je zde zahrnuto i napravení nenapravitelných škod v důsledku špatných rozhodnutí, a jak se to napraví?

-… chtěl jsem také poděkovat, ale dopadl bych asi jako pan Hladík, ale to nevadí, emoce k tomu patří.

Jak dopadl pan Hladík a co autor provedl, že předpokládá, že by dopadl stejně?

 

Přirovnání si vezmu zase z té povodně – když šla voda Pískem, v Praze byli uklidňováni, že k nim to nedojde, že na strašení Pražáků, že se jim stane totéž není vhodná doba, ať jsou potrestáni škarohlídi, co lidi straší, a když byla voda v Praze, Písečáci byli uklidňováni, že se viník najde, jen co bude vhodný čas. Protipovodňová opatření nejsou dořešena ani dnes, a viníci…..

Já vím, co jsem tu napsala, jsem při plném vědomí, nepožila jsem žádnou omamnou látku, cítím se být zdráva. Nechci být rozhodčím, omlouvat nebo se přiklánět na něčí stranu. Všichni se nacházíme ve stejných podmínkách, jsme omezeni vyhlášením nouzového stavu a karanténou země, dotýká se nás to stejně, doporučuje se být v pohodě, vím o tom. Zrovna tak vím, že odložení řešení problémů zadělává na další, a mnohdy ještě větší problémy.

Zarazilo mě, že se vyjádření jednoho názoru dostalo do kategorie Nevhodná doba, Nevhodný čas, Plivání na politiky, Jednotnost názorů občanů Písku…

Chápu, že je tohle téma rukama neuchopitelné, všechno je v myšlení lidí, ale určování bez klíče, co je a co není vhodné, v situaci, kdy všichni stojíme naprosto na stejné lodi a upozaďování běžného života, ke kterému patří i vyjádření názoru, nepovažuji za vhodné já. Třeba právě proto se ani 1.3.(první nakažený u nás) nikdo neodvážil zeptat vedení našeho města, co se stane, až v našem městě bude první občan v karanténě, nebo až první onemocní, jak budeme ve městě fungovat, jak naložíme s informacemi, které k nám od prosince proudí médii, jaký život ve městě nás čeká.

Jestli si mám zachovat správnou hygienu psychiky, nebudu řešit, co je pro stav krize vhodné, dostalo by mě to k absurdním koncům, a fakt, že se lidé začali o sebe svépomocí v pudu sebezáchovy starat sami, mě v tom utvrzuje. Budu se smát, když na mě přijde smích, budu plakat, když na mě přijde pláč, budu jíst, pít, vylučovat, ale nebudu připos…. z toho, že na to není vhodná doba, protože ještě pořád žiju svůj život, krize nekrize. Vyjádření názoru, tohoto konkrétního, hádám není ani nemravné, ani neetické.

Kdyby lidé čekali, až v televizi zazní projev prezidenta země, který nám oznámí, že se pandemii nevyhneme, že je neprodleně zřízen krizový štáb, který vede ministr vnitra, protože se dostaneme do nouzového stavu, možná karantény a bude třeba se postarat o ty nejslabší a nejohroženější přednostně, přitom zároveň maximálně omezit rozšíření viru po vlasti, těžko by se našlo tolik dobrovolníků, švadlen, kuchařek, nákupčích, a lidé by se nemuseli upínat na to, jak se k situaci postaví místní politici, kteří jsou zároveň představiteli vedení města, a v neposlední řadě by se lidé nemuseli obejít i bez jejich pomoci a nezačali by si pomáhat mezi sebou sami. Nekoukejte nechápavě, projděte si sled událostí a porovnejte s nařízeními města, a alibisticky si je neobalujte nehodným časem k řešení.

Stalo se to při povodních, stalo se to zase. Jestliže lidé sami, bez vedení (města, kraje, státu) v mezní situaci sami správně řeší situaci způsobem, který bychom měli běžně a jako standard používat po celý život (starost o ty nejslabší, nabídnutá pomoc těm, co jsou v nouzi, co jsou na nás závislí, sounáležitost a ohleduplnost ke všemu živému,.. rozepisuji jen proto, že by se mi někdo v tom textu ztratil) je to chvályhodné, ale když si někdo myslí, že se to dalo řešit jinak, dřív, líp, centrálně, opačným směrem, tedy odshora, nemělo by se mu v odpovědích dostávat argumentu, že to řeší v nevhodnou dobu. Nevhodná doba v tomhle případě neexistuje. Zkuste připojit svůj názor, bez závoje nevhodné doby.

0
0

Diskuze k článku +

19. 3. 2020 (14:46)  –  Radek Otava

0
0

Děkuji paní Šťastné za tento článek. Nic špatného jsem neudělal jen jsem konstatoval smutná fakta, že vládní i parlamentní strany totálně selhali, v tom, že nemají dost roušek pro lidi, dokonce ani pro lékaře. A že já na jejich místě bych byl radši zticha a neprovokoval občany tím, jak jim veřejně hezky dle poradců PR budu děkovat a jim se omlouvat. Mně tyhle postoje politiků prostě pohoršují. První co by měli udělat si sypat popel na hlavu, říct selhali jsme, ohrozili jsme vás, odstoupíme pro neschopnost a pak třeba mohou děkovat.

I KDU má samozřejmě své zástupce v bezpečnostním výboru, ve zdravotnickém, o možnosti pandemie se mluví min. deset let a oni se ani v prosinci po objevení viru v Číně nebo v lednu nezeptali, kolik mají státní hmotné rezervy roušek. Tedy pan Babiš lže, když tvrdí, že to "nikoho" nenapadlo. Spoustu lidí to napadlo a spousta lidí si nakoupila domů roušky i respirátory, nenapadlo to jen naše politiky, a tak dnes musí šít roušky lidé jak ve středověku asi i pro místní Diakonii, kde je ředitelem místostarosta pan Hladík, který "děkoval" místo aby poslal někoho nakoupit látku a kalouny a na městě nějaké upletli, lze to i bez šití dle návodu, který jsem poskytl. Když nenařídila vláda povinné nošení roušek, mohl to udělat pan Hladík jako primátor Hřib, aby nám po Písku neběhali v marketech lidi bez roušek, ani to neudělal.

Politici ženou obyčejné občany za každou prkotinu k odpovědnosti, finančák rozdává pokuty za pár dní opožděných hlášení, město za zapomenutí parkovacího lístku dává bez pardonu botičky a my máme jen tak prominout politikům, že totálně selhali a všechny nás na zdraví a životě ohrozili jen proto, že řeknou omlouváme se , děkujeme že šijete? Ani nemůžeme vyjádřit svůj názor na to, že selhali a měli by za to být odpovědni, potrestáni, měli by odstoupit?

S povodněmi paní Šťastná dala dobrý příměr, tehdy také všichni politici selhali, a není pravda, že nikdo to nemohl vědět. Spousta lidí i bez leteckých fotek odhadlo lépe, že bude zatopen Písek i Praha a zkušenosti byli už 1997.

Tak jako 2002, tak dnes je bohužel lépe informovaný obyčejný občan z FB a netu o tom co má dělat než od své vlády a svého místostarosty, a tak lidé nespoléhejte na politiky, spoléhejte na sebe a svůj zdravý rozum. A politiky, žeňte za jejich selhání k odpovědnosti třeba až po epidemii, ale někteří by měli odstoupit hned, protože mezi lidmi a odborníky je spousta schopnějších a moudřejších lidí. A politici jen páchají další škody.

Měli by přestat honit lidi do práce, zavřít hranice – nenechávat pendlery jezdit přes hranice (v JČ pendleři jsou často zdrojem nákazy), možná i ohnisko největší nákazy Prahu uzavřít. v JČ je zatím situace dobrá, ale bohužel nám sem jezdí pendleři a Pražáci na chaty a může se to zcela zbytečně i u nás zhoršit.

Neomluvitelné a nepochopitelné je i to, že v počátku epidemie si jeli 2 místostarostové na lyže do zahraničí a jsou dnes v karanténě, pan Veselý je dokonce místopředseda vládní strany a paní Trambová místostarostka. Místo, aby šli vzorem ohrozili chod města a pan Veselý i státu.

Odpovědět

19. 3. 2020 (20:46)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Abych pravdu řekl, také mi trochu vadí, že jste si místostarostu Hladíka pod jiným článkem vybral jako hromosvod své zloby na současné vedení tohoto státu a jeho kroky.

P.S.: Jestli Andrej Babiš řídil své firmy podobně blbě jako to průběžně předvádí při řízení státu jako firmy, považuji za zázrak, že stále prosperují.

Odpovědět

20. 3. 2020 (10:36)  –  Jan Manek

0
0

Já pořád nechápu, jak jste přišel na to, že se opoziční parlamentní strany o situaci nezajímaly a vlády se neptaly, viz např. zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanci-chteli-resit-koronavirus-ano-cssd-a-komuniste-to-zamazli-40311456

Spíše je třeba se ptát, jak je možné, že nás vládní strany tahaly tak dlouho za nos.

A díků není nikdy málo.

Odpovědět

20. 3. 2020 (10:37)  –  Radek Otava

0
0

Pane Douša a jste si jist, že jsem si místostarostu Hladíka pod jiným článkem vybral jako hromosvod své zloby na současné vedení tohoto státu a jeho kroky ? Není to pravda, já kritizoval to, že pro Diakonii, kde je ředitel a pro Písek nezajistil roušky. Copak on nemá za nic odpovědnost ? Ani za provoz, kde je ředitel a za město jako místostarosta?

Mně jen vadilo, že pan Hladík, který tu normálně moc nekomunikuje, občanům často neodpovídá, se tu najednou zjeví pod článkem, kde se píše jak lidé pomáhají šitím roušek jako hodný místostarosta, který lidem děkuje, jak si hezky v Písku pomáháme jak nám to šlape, jako by se nic nestalo.

Kdyby napsal pan Hladík jako politik jsem selhal, já jsem nezajistil ani pro Diakonii ani pro obyvatele města Písku roušky, přesto že mnozí prozíraví lidé je doma mají, selhali jsme všichni politici, dva moji kolegové místostarostové dokonce nezodpovědně jeli na lyže a jsou v karanténě a tak Vám občané děkujeme, že jste nás nenechali ve štychu, tak bych nenapsal ani čárku.

Každý může udělat chybu, zvlášť když dřepí na dvou židlích, tak jako naši všichni místostarostové, ale měli by jí uznat a vyvodit z toho důsledky. Minimálně si nasypat hodně popel na hlavu a to pan Hladík neudělal, neudělal podle mne proti šíření epidemie skoro nic, ani nenařídil jako primátor Hřib nošení roušek ve městě.

Minimálně by si naši místostarostové měli vybrat jako funkci chtějí dělat, zda poslance, architektku na volné noze a majitelku penzionu, ředitele Diakonie a nebo místostarostu velkého města. Koronavirus ukázal, že na svoje funkce nestačí, natož na dvě funkce nebo pan Veselý asi na 4.

Odpovědět

20. 3. 2020 (10:46)  –  Radek Otava

0
0

Pane Manek, odpovězte mi na všechny moje otázky, děkuji:

1) Já se Vás ptám, zeptal se člen KDU z výboru pro bezpečnost a zdravotnictví v prosinci nebo v lednu kolik mají státní rezervy roušek, rukavic, brýlí? Zeptali se kolik máme léků? (To tlachání opozice v parlamentu o kterém píšete jak všechno dělá vláda špatně, např. co předvedli např. že si dovolila vláda zavřít hranice, vyhlásit nouzový stav, by ničemu nepomohlo.)

2) Proč pan Hladík sedí na dvou židlích? Proč nezajistil roušky pro Diakonii?

3) Proč pan Hladík nenapsal jako politik jsem selhal, já jsem nezajistil ani pro Diakonii ani pro obyvatele města Písku roušky, přesto že mnozí prozíraví lidé je doma mají, selhali jsme všichni politici, dva moji kolegové místostarostové dokonce nezodpovědně jeli na lyže a jsou v karanténě a tak Vám občané děkujeme, že jste nás nenechali ve štychu?

Odpovědět

20. 3. 2020 (11:28)  –  Jan Manek

0
0

Odpovím jen na otázku 1, k tématům č. 2 a 3 jsem se nevyjadřoval. Zápisy nejsou veřejné, nebo je nejsem schopen najít. Takže odpověď je "nevím". Kontaktujte členy výboru, jak píše p. Šebelle, je docela pravděpodobné, že se Vám odpovědi dostane. Hezký den.

Odpovědět

20. 3. 2020 (12:53)  –  Radek Otava

0
0

Aha tak pan Manek mne tu z něčeho obviní a když mu dokážu, že KDU nic taky neudělala, pak najednou neví.
A na otázky, které přímo souvisí s mým příspěvkem mne neodpoví, přestože se s panem Hladíkem často stýká ohledně věcí města. Proč pane Manek neodpovídáte? Asi se Vám pravda moc nehodí, že?

Tak já se zeptám jinak:
1) Je správné, že pan Hladík sedí na dvou židlích?

2) Je správné, že pan Hladík zatím neuznal své pochybení, že nemá dostatek roušek a zatím asi ani nehodlá z toho vyvodit odpovědnost, ani tím, že by si vybral židli jednu?

3) Jste členem KDU nebo sympatizantem?

Na tyhle věci snad názor máte a měl byste mi odpovědět, bylo by to slušné. KDU si přeci vždy zakládá na tom jak jsou "poctiví, férový, slušní" .

Odpovědět

19. 3. 2020 (20:40)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Osobně si ty povodně 2002 pamatuji trochu jinak: V Písku se kromě deště ještě nic moc nedělo, ale v Praze už plnili pytle s pískem a Kralupy nad Vltavou byly v jednom kuse v televizi, protože už jim tam moc nechybělo ke stoleté vodě. Přes noc se situace v Písku dramaticky změnila, a proto jsem na ranní nákup do Billy již nedošel. Možná jsem měl jen horší informace než Vy, což může být způsobeno tím, že kromě regionálních týdeníků jsme denní tisk neodebírali, k internetu jsem se připojoval přes pomalý modem asi obden na hodinu (jen v časech mimo špičku). Jestli politická reprezentace průběh povodní zvládla, si netroufám hodnotit. Šlo o takovou masu vody, že po jejím opadnutí každý pomáhal, jak uměl.

S protipovodňovými opatřeními je to též komplikované. Někdo razí přehrady a vysoké zdi a valy poblíž lidských obydlí, jiný rozlivové plochy a lužní lesy. Třeba taková Blanice by se nechala přinejmenším od Vodňan zmeandrovat, leč vlastníkům okolních polí by se to asi nelíbilo.

Dříve mlynář počítal s tím, že se mu jednou za čas voda mlýnem prožene a nějak se podle toho zařídil. Dnes si lidé z města koupí barák na vsi u kravína, a pak sepisují petice za jeho zrušení (klidně si dosaďte nejmenované město a jednu z jeho chloub – hřebčinec).

Odpovědět

20. 3. 2020 (09:32)  –  Pavel Šebelle

0
0

Chci připojit svoji zkušenost, že má význam kritizovat politiky i v době krize a žádat je o jiný postup. Psát i vládě má smysl. Napsal jsem na premier@vlada.cz 2x a vždy byl výsledek. Napsal jsem, že je nesmysl zavírat stavebniny, druhý den je otevřeli. Pak jsem napsal, aby nařídili nosit povinně roušky, druhý den vyšlo nařízení povinného nošení roušek.
Nemyslím si, že to bylo jen kvůli mým emailům, ale i ty mohly pomoci. Určitě to tam někdo čte, dostal jsem i odpověď.

Má samozřejmě význam si stěžovat, na to proč vláda nekoná nebo koná špatně, ale hlavní účel takových emailů napsaných i třeba jako stížnost je dávat nápady, víc hlav totiž víc ví.

Myslím si, že i pan premiér a ostatní politici si podtlakem epidemie uvědomili, že nemají patent na rozum jen oni, tak jak to předváděli doposud, a že je třeba využívat jedinou kladnou stránku demokracie a to je využít potenciál nápadů a rad všech obyvatel, protože opakuji, víc hlav, víc ví, víc rukou víc udělá.

Nejsem ani volič ani příznivec premiéra Babiše, koronavirus ukazuje, že není ten pán schopný vše vyřešit , naopak se ukazuje, že jeho potřeba, aby vše řídil jen on, je na škodu a že lidi z ANO jsou dost neschopní, když nejsou schopni zajistit elementární věci jako je desinfekce, rukavice, roušky. Bohužel roušky asi budou ten nejmenší problém, ty si každý nějak spíchne, ale docházejí mnohem důležitější věci, které si doma nevyrobíte. ALE je to první premier, který dal na sebe email, na kterého email mám a to se cení.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.