Přihlášení

Před jednáním RM

11. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Na jednání RM bude požehnaně bodů k jednání – 53, počet a obsah našim radním nezávidím, bude to perné odpoledne. Já se zase upnu jen na ty body, které jsou zajímavé pro mě, a věřím, že nebudu kárána za to, že nedělám rozbor u všech bodů, prostě jsou věci, které není třeba komentovat.

   K bodu č. 14) PD Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem

< Rada města

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje udělení výjimky z Pravidel stanovujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcových pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle čl. 6, odst. 3, pro akci zpracovatel projektové dokumentace „Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek“.

2/ Rada města

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Racek ateliér s.r.o., IČO 07657005, se sídlem nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek za celkovou cenu 1.960.000,- Kč bez DPH na akci projektová dokumentace akce „Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek“

   Celá akce mi vadí čím dál víc. Napřed se zruší internát a odstěhuje jinam. Budiž, asi v rámci úspor. Dům se nabídne dětem, Kraj souhlasí s využitím pro DDM. V posledním roce volebního období si vedení města vzpomene, že nemá zařízení pro seniory, velmi palčivý problém, ačkoliv na začátku volebního období se o něm nemluví a nejedná. Na poslední chvíli se začne tlačit na pilu, tedy na zastupitele, na jednání se jim příznivci akce snaží vysvětlit, že přestavba internátu za 80 milionů je v dnešní době cenově přijatelná – proč se vám zdá vysoká, dneska je všechno drahé! – že vlastně jde o návrh, proč nehlasovat ano. A tlačí se dál, odbor investic oslovil jediného architekta s nabídkou na vypracování projektové dokumentace. Jenže k takovému postupu je potřeba výjimka, schválená RM, tak se to na jednání má spláchnout najednou, udělit výjimku a rovnou uzavřít smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace. Kdyby se ve věci tolik netlačilo a měla normální průběh, nevzbuzovala by u mě tolik pochybností o tom, zda vedení města jde pouze o blaho seniorů a není to jen zástěrka. Pro cokoliv.

  

   Připojím komentář k bodu č. 17) Schválení dodavatele nástupní prostor nemocnice. Moje osobní poznámka - je úsměvné, že u veřejných zakázek jsou přílohy v materiálech k jednání neveřejné, a že město stále soutěží o nejnižší cenu podání, ačkoliv legislativa i situace umožňují zvolit také jiná kritéria pro výběr uchazečů o zakázku.

   Tady je nejnižší podání od účastníka EUROVIA CS, a.s., která už momentálně dokonce ve městě staví, na sídlišti Jih a v Čapkově ulici. Na Jihu se snad konečně končí, mimo termín dokončení. Jenže co s tou Čapkovou ulicí? Na jednání RM se totiž dočteme v bodě 43) Čapkova ul. – EUROVIA – žádost o dodatek, že „… z důvodu nevhodných klimatických podmínek přerušení prací na akci Rekonstrukce ulice Karla Čapka, Písek, včetně nového termínu dokončení – 30.06.2019…“ Beze srandy, EUROVIA CS a.s. soutěžila o zakázku s původním termínem zahájení 15.11.2018 a dokončení 15.04.2019. Nyní žádá o dodatek a v něm o jiný termín stavby (od 1.2.2019 a dokončení 30.06.2019). A teď začíná motanice, město tu má závazek pravidel veřejné zakázky, tak staveniště předá, basta. Ejhle, sondami se zjistilo, že je „… je nutno provést menší korektury v projektové dokumentaci včetně projednání se správci těchto sítí (jedná se hlavně o ČeVak a Teplárna). Z výše uvedených důvodů byly práce dne 26.11.2018 na stavbě zastaveny…“

   Přeloženo, že je malé zavinění na straně města (poslední dobou tak častý argument, který vede k zamyšlení, ale ne v tomto článku), a tak by se mohlo vyhovět i důvodům, proč stavbu odložit. Jedním z důvodů bylo však: „… V žádosti společnost mj. upozorňuje na tu skutečnost, že termín realizace zasahuje do zimního období, kde s ohledem na charakter stavebních prací (odkazy na příslušné normy jsou v žádosti) nelze dodržet požadavky norem a souvisejících předpisů….“

   Být to ve škole, omlouvat se takhle žák učiteli, je to bez pardonu. Copak si EUROVIA CS a.s. nevšimla termínů v době, kdy se o zakázku ucházela? V hlavním městě (odkud společnost je) už zimní období neplatí a zjistili to až v Písku, že zima ještě existuje? Začít až 1.2. to už v Písku zima nebude? Smála bych se nahlas, místo toho mi ze čtení takových věcí bývá spíš šoufl.

   Ale zpátky k parkovišti u nemocnice, < … předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je leden 2019, předpokládaný termín dokončení je listopad 2019… >. Já si nemůžu pomoci, ale začíná se v zimě – s tím má společnost problém u jiné stavby – a končí se v listopadu, a to zima může klidně už zase nastat. Je rozumné se do realizece tohoto projektu pouštět s touhle společností a za těchto podmínek? Buď se k těmto dvěma bodům povede na jednání RM debata, a my se potom dozvíme, co je to za motanici, nebo… Nebo se o tom všem ví, jeden podrží druhého a tímhle tím sepisováním a usnášením se tomu celému dá jen správná fazóna.

 

   V bodě 49) je k projednání umístění Modulární pumptrack na Jiráskově nábřeží. Cituji:

vznikají nové sportovní aktivity, mezi které patří i jízda na pumptracku. Po této sportovní atraktivitě je v Písku velká poptávka. >

   Zatímco jiná zařízení a hřiště se diskutují a jejich realizace se odkládá ( než došlo na parkurové hřiště, nemáme plácky na sídlištích… ), tady je to všechno najednou. Nejspíš proto, že je to sportovní atraktivita, ne jen obyčejné házení nebo kopání s míčem, místo pro výuku mrňousů v jízdě na kole, nebo jinou sportovní aktivitu.

   Český výrobce nabídl zařízení, město našlo místo k jeho umístění – stavbě, je tu možnost, že na takové zařízení bude jednou možné získat dotaci, Šup šup, 28.11. 2018 je datum na nabídce a hned to jde do rady kompletně zpracované. No, kompletně, z materiálu jsem nezjistila cenu za tu dráhu, která z té nabídky to bude, ani kdo ji bude udržovat, v čí bude správě… Hlavně aby byla využívána, když bude v „areálu sportovišť“ u Domovinky.

0
0

Diskuze k článku +

12. 12. 2018 (20:55)  –  Luděk Blaha

0
0

"vznikají nové sportovní aktivity, mezi které patří i jízda na pumptracku"

A pro malé kolečkové bruslaře zase nic? Třeba v tom neutěšeném parku na výstavišti.
Téměř čtyř set metrový oválek, třeba s vnitřní osmičkou, by se tam vešel. I nějaký plácek pro úplné začátečníky. A při troše dobré vůle i sjezdové korýtko pro něco málo toho adrenalinu. Nejspíš není ta společenská poptávka…

Odpovědět

12. 12. 2018 (21:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

I já jsem překvapená, jak snadno se nové sportoviště nechá pořídit a přitom se jich ve městě tolik nedostává!
Z materiálů jsem nabyla přesvědčení, že musí jít o tu atraktivitu, jízda na kole po cyklostezce není tak zajímavá, jako po hrbolech. Takže je potřeba ty zastaralé sportovní zábavy pro děti ozvláštnit a na radnici zasvítí zelená.

Odpovědět

12. 12. 2018 (22:14)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pane Blaho, co tak obsadit motokárový okruh na Hradišti? Nemuseli by pak lidi z okolních ulic psát petice kvůli proti hluku.

Odpovědět

30. 12. 2018 (18:44)  –  Pavel Votava

0
0

Hlavně psal jeden ze zastupitelů.Ten se nejvíce nad hlukem z areálu rozčiloval,že nemůže si v klidu vypít svoji oblíbenou černou kávu v neděli.Víte kdo to byl?Nyní je Českých Budějovicích jako zástupce hejtmanky.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.