Přihlášení

Při jednání RM

13. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Rada města má ve čtvrtek k projednání schválení vítěze veřejné veřejné zakázky “Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně na sídlišti Jih v Písku“. Město získalo na akci dotaci od Ministerstva životního prostředí v maximální výši 400.788,60 Kč a stanovilo podmínky poskytnutí dotace. Proč bylo vybráno sídliště Jih?

   Musíme se vrátit do minulosti, kdy byla navržena regenerace sídliště Jih. Rozdělena byla do etap, což kromě jiného znamená pro obyvatele i několikaletou stavební činnost, na celém sídlišti. Třetí etapa v severní části sídliště je plánována bez položky zeleň: < Plánované náklady třetí etapy RPS ve výši 14,9 mil. Kč vč. DPH.V případě získání dotačního příspěvku z Fondu rozvoje bydlení bude činit výše nákladů akce v rozpočtu města 10,9 mil. Kč. Náklady na regeneraci zeleně NEJSOU součástí dotačního příspěvku, tyto jsou rozpočtovány v rámci vlastních zdrojů. >

   Ve třetí etapě se do zeleně také zasahovalo a také proto byl vznesen požadavek: < V rámci vypořádání připomínek k projektové dokumentaci RPS III. etapa byl vznesen požadavek odboru Životního prostředí, jakožto orgánu ochrany přírody příslušného podle §77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění p.p., aby do projektu regenerace sídliště Jih byl zahrnut vyšší stav ozelenění, a to ve formě výsadby 35ks vzrostlých stromů, s kořenovým balem, s obvodem kmene 18- 20 cm.> Seznam původního návrhu byl 18 ks stromů, a: < V projektu RPS je řešena regenerace trávníků, nově vybudované vysazené plochy v okolí opravované komunikace a prostory bývalých klepadel o ploše 555 m2 budou zatravněny také travní směsí. Podél navržené pěší stezky směřující k dětskému hřišti je navržena oboustranná alej z jírovců maďalů. Dále je do volné plochy mezi nové i stávající jírovce navržen k výsadbě platan javorolistý a k dětskému hřišti je doplněna lípa malolistá. V severní části sídliště je dále navržena výsadba dubu letního a habrů obecných a hlohu obecného. Do plochy sídliště jsou vysazeny ve stromové formě také šeřík obecný, hloh obecný a klokoč zpeřený.>

   Zeleň tak vychází draho, proto: < Odbor IR navrhuje, v souvislosti s nově vyhlášenou výzvou, část aktivit ozelenění regenerované lokality sídliště vyjmout a tuto část projektu realizovat formou samostatného projektu, tj. výsadba vzrostlých stromů s následnou péčí. > Našla se dotace na zeleň, která by tu šla použít, tím se sníží náklady na revitalizaci a splní podmínka odboru Životního prostředí: < Stanovenou podmínku OŽP lze splnit v rámci nově připravovaného samostatného projektu “Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně na sídlišti Jih v Písku“, který bude navazovat na projekt RPS a současně bude docíleno stavu vyššího stupně ozelenění celého sídliště Jih. Předpokládaná výše finančních nákladů projektu bude činit cca 1 mil.> Kč

   Je třeba také připomenout, že se tahle třetí etapa opozdila s realizací, byla odkládána. (Tisková zpráva č. 84 ze dne 02.09.2016: 3. etapa regenerace sídliště Jih začne příští rok) Pomalu končilo volební období, ve kterém byla oprava sídliště slíbena, na letošní rok se realizuje mnoho drahých akcí a rozpočet se ztenčil. Takže je potřeba šetřit a původní rozpočet na akci, celkem 14,9 milionů Kč s DPH, očesat co nejvíce, i za pomoci dotací, nebo dohod – dojednalo se s Lidlem parkoviště do Truhlářské ulice.

   Dotace s sebou přináší i závazky, v tomto případě: < Z důvodu zajištění péče o nově vysazené stromy nad rámec poskytnutých dodavatelských záruk, min. po dobu udržitelnosti projektu, je nutné, aby jejich péče byla dále postoupena společnosti Městské služby Písek s.r.o. >

   Skokem se dostávám k původnímu textu, o schválení vítěze veřejné zakázky na ozelenění Jihu. Do soutěže byla odborem města oslovena trojice dodavatelů, kteří mezi sebou soutěžili, Městské služby Písek sro do soutěže osloveny nebyly, ačkoliv následná péče o zeleň bude v jejich povinnostech. Z mého pohledu se tu vynaložila spousta energie ve snaze uspořit na revitalizaci sídliště, hledáním dotačních programů, soutěžením zakázky a nakonec se o to budou stejně starat Městské služby. Rada tedy bude schvalovat: účastníka: 1.Ing. Jiří Hájek, – – – , za celkovou cenu 514.854,24 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Revitalizace funkčních ploch a prvků a prvků sídelní zeleně v Písku“. A jako obvykle u veřejných zakázek si víc nepočteme:< Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Jiří Hájek,…  – NEVEŘEJNÉ>

  Proč nebylo vybráno jiné, zanedbanější sídliště, proč sídliště Jih? Jen a pouze kvůli snaze uspořit, aby zbylo na jiné akce, které se letos prosadily a na které se dočerpávalo z rozpočtu, tu sta tisíce, tu tři miliony… Nuže, nezbývá nám než počkat, jak se zeleň v tomto území obnoví, a jak bude následně vítězem soutěže udržována.

 

   Domnívala jsem se, že s údržbou zeleně bude souviset i další z projednávaných bodů č. 48) Zřízení ekologického fondu jenže po přečtení důvodové zprávy je jasné, že to nejenže nesouvisí, ale zřízení takového fondu by spíš současné situaci se správou zeleně ve městě nepomohlo. Spíš mě napadlo, jestli to nemá být jakási úlitba pro stavebníky, že si pozemek vykácí dle libosti a výměnou za to něco šoupnou do fondu a bude to srovnáno.

   Dokonce na jednání ZM zaznělo od vedoucího odboru investic, že zeleň u nemocnice, která přijde pokácet, je náletová, ve smyslu podřadná. Opravil ho vedoucí ŽP, že takový pojem neexistuje, škoda že nedodal, že i člověkem cíleně nevysazený strom, který nám poskytuje kyslík a ochlazuje město, má svou hodnotu. Takový přístup – je to jen náletová zeleň, pryč s ní – je podle mě zastaralý, v podobném případě škodlivý. Navíc se prý stromy, které mají nějakou hodnotu, budou z prostoru od nemocnice někam přesazovat. Moderní doba, kdy se architekti přizpůsobují prostředí a stromy jsou zakomponovány do projektu sem ještě nedorazila, u nás se náletová zeleň likviduje, zbytek se přesadí i když víme, kolik stromů má šanci přesazování přežít.

   Další důvod, proč absence takového fondu nebude městu vadit, je ten, že nemáme koncepci rozvoje a údržby zeleně ve městě. Je to k nevíře, ale je to tak.

   Stále nemáme svého „zahradníka města“, který by měl k dispozici koncepci, který by svou odborností zhodnotil stávající situaci a okamžitě pomohl našim parkům, trávníkům, stromům. Čím déle bude „zahradník města“ scházet, tím déle se nekoncepce pro nahodile ozeleňovaná území s nejasnou dobou a způsobem údržby, sem tam vysazený strom, bude prohlubovat, kostnatět, zcela bez účinné pomoci zeleni ve městě. O návrhu zřízení funkce arboristy v našem městě jsem ještě nečetla.

   Takže si regenerujeme sídliště (všechny ostatní části města) a ozelenění ploch nebude probíhat v souladu s nejvyšší možnou měrou zasakování vody do zeleně, či ochrany kořenových systémů vysazených stromů, protože stavba chodníků a komunikací s ozeleněním netvoří jeden celek. Smart city má velké mezery.

 

0
0

Diskuze k článku +

13. 12. 2018 (19:31)  –  Luděk Blaha

0
0

To se budou nejspíš revitalizovat ty hluboce rozježděné trávníky mezi domy. Parkoviště v Truhlářské ulici jsou už přístupná a utěšeně zaplněná. Přesto byly odpoledne opět vidět na čerstvém poprašku stopy automobilů, jak si to štrádovaly pěkně napříč sídlištěm.
Člověk nepochopí…

Odpovědět

13. 12. 2018 (21:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

O tom, že morálka řidičů aut ve snaze odložit vůz, je čím dál víc pokleslejší na celém území města, není pochyb.
Pokud se nyní podíváme na hřiště na Jihu, najdeme volná místa. Ale na parkovišti pod školkou zase stojí auta na chodníku pod svahem. Ten chodník je z obou stran neustále obsazen auty, i když si řidiči musí uvědomovat, na čem stojí. Bezohledně, a většinou beztrestně, .

Odpovědět

14. 12. 2018 (19:45)  –  Libor Kubec

0
0

Parkovat vůbec na chodnících, a zvlášť, kde je položena zámková dlažba pro nevidomé, mohou pouze bezohlední debi…é.
A těch je bohužel hodně. Škoda, že to policie, při jejích občasných projížďkách po Jihu, nechává bez povšimnutí. Hlavně, jak píšete, pod školkou se parkuje na chodníku pravidelně.

Odpovědět

15. 12. 2018 (00:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

O tom, proč je konec chodníku vroubkovaný, ví z občanů málokdo, o vodícím pruhu neví, na invalidy a postižené se nedbá. Vždyť i ve městě se vodící pruh v pěší zóně měnil, protože se po něm lidem blbě chodilo…
Viděla jsem rodiče s kočárkem, kteří kvůli autům u školky nemohli projet, nebo starého pána se psem, který se bál sejít přes ten kraj na silnici a vracel se kus zpět, aby přešel na druhou stranu. Na druhé straně parkoviště stojí auta na vjezdu pro záchranné složky do vnitrobloku, na konci parkoviště stojí na silnici, po které by se potom hasiči k domům také nedostali, a kdyby se jim to povedlo, mají další auto u kontejnerů, a nevejdou se do zatáčky.
Fakt, že řidiči parkují kde nemají má ještě další dopad, zastánci zabírání zeleně pro parkoviště tím potom argumentují, jako že není kde parkovat, a musí se stát v zákazech. Nikdo k tomu nedodá, že jsou to stále stejná auta, u kterých se řidiči neobtěžují hledat si místo jinde, a budou to dělat vždy až do doby, než si budou smět nechat auto u vchodu do domu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.