Přihlášení

Přijde město o dotaci?

25. 1. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Dnešní zasedání rady města má na bohatý program. Jedním z projednávaných bodů je i přestavba domu v Sovově ulici. Tedy materiál je nazván rovnou Informace o výhledu předpokládaného zahájení provozu Domova pro seniory Sovova. A hned pod ním je materiál nazvaný Sovova_D2 k SOD FINAL. Zatímco jeden bod řeší technické věci navázané k příslibu dotace na přestavbu budovy, ten druhý nám sděluje, že tu dotaci město asi nedostane.

   A když se začteme do důvodové zprávy, zjistíme, že ještě není hotová projektová dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr pro projekt “Rekonstrukce objektu v Sovově ulici č.p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“. Tedy že bude hotová později, po termínu určeném smlouvou s městem a zhotovitel žádá o prodloužení termínu dodání PD.

   A rada města se má rozhodnout, zda prodloužit termín k dodání projektové dokumentace a přijmout tak, že odbor investic a rozvoje upozorňuje na reálnou možnost pozdního předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o dotaci, případné vratky dotace či jejího krácení z důvodů termínových prodlení budoucího dokončení výstavby. Jednoduše, pozdější dodání PD je problém, kvůli kterému by město nemuselo dostat na stavbu v Sovově ulici dotaci.

   Proč zhotovitel žádá o prodloužení odevzdání projektové dokumentace (PD)? To je největší překvapení.

   Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele PD, zadalo zakázku a byl stanoven pevný termín dodání PD.

Jenže, jak z důvodové zprávy vyplývá, žadatel odůvodňuje předložení žádosti na prodloužení termínu dodání PD zvýšenými nároky prací související s dokumentací kuchyňského provozu (termín k SoD související se změnou projekčních prací o větší gastro provoz byl předmětem prolongace již v Dodatku č. 1), rozšíření zadání ze strany města ve věci úpravy parkoviště a zahrnutí demolice bývalé výměníkové stanice, prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, koordinace přeložky horkovodu Teplárny Písek na zahradě u objektu a dále vlivem komplikací spojené s covid-19.

 

   Já zírám. O tom, že město chce v Sovově ulici udělat i vývařovnu na 1000 jidel denně nejen pro tenhle dům, ale i pro jídelny pro seniory ve městě, vím a ač si o tom myslím své, má tam být velkokuchyně.

   O rozšíření parkoviště, o tom se nehovořilo nahlas, ale dalo se to tušit, že ty řeči o tom, jak bude starouškům v Sovově ulici dobře, protože to bude blízko do nemocnice, do města a budou mít k dispozici velikánskou zahradu, vezmou za své. A taky jo, na zahradě bude vývařovna, rozšíří se parkoviště. Je to velká škoda zničit takovou zahradu.

   Já třeba vůbec nevím o tom, že by se měl zbourat výměník nad budovou v ulici Karla Čapka! Nějak si celou dobu myslím, že je určen k pronájmu nebo už pronajatý dokonce je! Ani o možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy nevím, i když to by mělo být v tomto století běžným požadavkem už při vypisování výběrových řízení.

 

   Je tak možné, že kvůli dodatečným požadavkům města nad rámec uzavřené smlouvy se zhotovitelem PD město nezíská na přestavbu dotaci a máme tu projekt bezmála za 100 milionů korun. Z ůčtu města.

   Já dovedu pochopit, že se připraví parametry pro zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a po zadání se vyskytne nová situace, která by se mohla ještě do záměru zapracovat. Požadavky na zbourání výměníku, fotovoltaiku na střechu nebo velkovývařovna, to nejsou přece drobnosti. Takové věci mělo obsahovat už zadání.

   Myslím, že kdyby se se zadáním výběrového řízení tolik nechvátalo, aby se to stihlo schválit do voleb a nemohli do záměru předešlého vedení města zasahovat noví zastupitelé, mohly být ony dodatečné požadavky rovnou zapracovány do zadání výběrového řízení. Práce kvapná …. platná.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.