Přihlášení

Priority města nejsou až tak pro občany

1. 7. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

V loňském roce byla rozšířena linka MHD o zajíždění do Přírodního parku Písecké hory se zastávkou u penzionu Živec. Byli jsme ujišťování, že se provoz linky ve směru do Píseckých hor vyhodnotí. Hodnocení se nám dostalo po prvním měsíci provozu a potom nastalo informační ticho. Nyní se na Živec zase jezdí. Nikdo se nám nepochlubil vytížeností busu na zastávku Živec, nikdo nezjišťoval, kolik lidí doopravdy dojelo až na Živec a kolik jich ze Živce odjelo. Přesto tam MHD i letos jezdí.

   Aby se vloni podařilo dodržet nasmlouvaný počet kilometrů u všech linek MHD ve městě i při zavedení linky a zajížďky na Živec, bylo zrušeno několik spojů, prý pro nízkou vytíženost:

Přehled změn od 11. 6. 2023:

- Linka 1 – spoj č. 19 – trvale zrušen – důvodem je velmi malá poptávka, spoj využívá průměrně 150 cestujících za měsíc, což je přibližně 5 cestujících na jeden spoj. Jako náhradu za tento spoj je možné využít spoje 11 linky 6, který jede v podobné trase o hodinu dříve.

- Linka 2 – spoje č. 1, 25 a 29 – trvale zrušeny – důvodem je malé vytížení spojů. V případě spoje č. 1 se jedná o jednotky cestujících za měsíc. U ostatních spojů se pohybuje poptávka okolo 40 cestujících za měsíc. Spoj 29 je o víkendu možné nahradit spojem číslo 19 linky 6.

- Linka 2 – spoje č. 3 a 16 – nepojedou o letních prázdninách – důvodem je výrazný pokles počtu cestujících v letních měsících. U ranního spoje klesá počet cestujících ze zhruba 900 na přibližně 80 měsíčně. Stejný trend je v opačném směru odpoledne. Pro ranní spoj č. 3 s odjezdem v 7:25 je alternativou spoj č. 3 linky 6 s odjezdem v 7:31, odpolední spoj č. 16 s odjezdem ve 13:46 je možné nahradit linkou 6 s odjezdem ve 13:10, nebo 14:19, případně linkou číslo 3 s odjezdem ve 14:38.

- Linka 5 – spoj č. 23 – nepojede o letních prázdninách – spoj je speciálně určen pro žáky dojíždějící do škol na 8:00. Během školního roku přepraví zhruba 550 cestujících za měsíc, o  prázdninách jen okolo 50 měsíčně.

 

Linka zajíždějící na Živec je ze loňský rok vyjádřena těmito údaji:

 

   Jiný přehled přepravených osob na lince č. 365007 za dobu provozu této linky v roce 2023, to je v období od 11.6. 2023 do 1.10. 2023 nejsou k dispozici a není z nich patrné, zda se jedná o počet cestujících po celé trase – Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry– Živec, nebo jen těch jedoucích nahoru na Živec. Já si myslím, že je to počet cestujících po celé trase linky č. 7.

   Bohužel, tato data nesouhlasí se zveřejněnou informací podanou 18.7.2023 třetím místostarostou vloni (leda by měl k dispozici nějakou podrobnou sčítací techniku):

Linkou na Živec se za první měsíc provozu svezlo 250 cestujících

Za první měsíc provozu se novou linkou MHD číslo 7, která jezdí v pátek, sobotu a neděli z vlakového nádraží přes Velké náměstí, Harantovu ulici a sídliště Logry na Živec a zpět, svezlo 250 cestujících. Využívaly ji zejména rodiny s malými dětmi, ale také lidé, kteří jsou například hůře pohybliví a na Živec nedokážou vyjít. „Velmi mě potěšilo, že si nová linka, která je v provozu teprve od 11. června, své cestující našla. Podle prvotních ohlasů s ní jezdí zejména rodiče s dětmi v kočárku, senioři nebo lidé se zdravotním handicapem, tedy skupina cestujících, kterou jsme očekávali. Doufám, že si nový autobus další cestující ale ještě najde,“ řekl místostarosta Josef Soumar. Linka číslo 7 jezdí na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec celkem šestkrát týden, a to v pátek, v sobotu a neděli. Jízdní řády jsou nastaveny tak, aby na tento autobus mohli lidé přestupovat z jiných spojů MHD. Jedná se o sezónní linku, která jezdí od června do konce září. Město má v plánu vyhodnotit první rok provozu a na základě získaných dat rozhodne o případných úpravách.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Letos začal nový jízdní řád platit od 9.6. a u linky na Živec došlo k této změně:

U linky č. 7, jejíž nový jízdní řád platí od 31. 5., došlo ke zrušení dvou málo využívaných spojů. Jedná se o spoj, který jezdil v pátek a v sobotu v 17:20 z vlakového nádraží a v 17:55 ze Živce.

   Podle tabulky se nepozná, nakolik je spoj méně využívaný, než spoje jiné, ale tak jako tak, nemyslím si, že je linka č. 7 potřebná pro občany využívající MHD.

   Naproti tomu se občanům dostává neustále opakovaná informace o tom, jak nelze posilovat spoje MHD, varianty se vždy drží stejných faktů jako tento komentář:

Dobrý den,

v současné době je možný maximální nájezd MHD Písek ve výši 300 tis. kilometrů ročně. MHD najede ročně více než 295 tis. a není možné zavést další linku či nové spoje, proto pracujeme na nové veřejné zakázce a výběru dopravce na další 10leté období, abychom mohli tento limit překonat, zavést kvalitnější návaznost spojů a pravidelný takt (např. každých 20 minut pojede autobus). To, věřím, povede k vyšší poptávce občanů. Nyní jsme zveřejnili prenotifikaci, za 12 měsíců budeme moci zakázku nejdříve vyhlásit, soutěžit a vybrat dodavatele, následně poběží roční přechodné období (roční výpovědní lhůta v případě změny dopravce, dnes ČSAD) a předpokladem je od roku 2027 zavést moderní a kvalitní MHD v Písku s vyšším nájezdem a novými standardy kvality. S poděkováním a omluvou zároveň J. Soumar

   Vážně zvláštní argumenty, vzhledem k tomu, že se ZRUŠENÍM některých spojů vloni nechalo VZNIKNOUT nové lince č. 7. Stejně se argumentovalo i se zavedením spoje ke škole na Americe, jakože nejde zřídit, protože kilometry a smlouva … . Místo aby sem byl zaveden spoj pro školáky, nechá město jezdit prázdný bus na Živec a děti musí dál chodit pěšky přes frekventovanou ulici Zborovská.

 

0
0

Diskuze k článku +

3. 7. 2024 (18:37)  –  Petr Vaněk

0
0

Loňské zavedení linky MHD na Živec, přestože jsem jí zatím nevyužil, považuji samo o sobě za dobré rozhodnutí.

To, že kvůli tomu musely být některé jiné spoje zrušen, pro nepřekročitelnost celkového objemu km při stávající smlouvě je z hlediska taktovost MHD asi špatně (ale neprohlížel jsem jízdní řády těch linek). Dokud nebude vysoutěžena nová smlouva na větší objem tak to tak nejspíš zůstane.

Myslím si, že ty dva spoje denně v 9 a 13 h z Velkého náměstí na Živec o víkendech a ve svátcích nezpůsobují, žádné dopravní problémy a je dle mého škoda, že byly zrušeny večerní spoje kolem 18 h a nebyly naopak všechny spoje prodlouženy až do Nového sedla k Bílému domu Na Křížatkách, neboť se zde mimo turistických tras nachází i střelnice ale hlavně jezdecký ranč Ixion cíl mnohých píseckých dětí a v Chrastinách další jízdárna.
Pokud by existovalo o víkendu a ve svátek 3x denně po cca 4 hodinách spojení Písek- Křížatky mohli by jej snad začít využívat děti místo dovozu autem rodičů (možná jsem v tomto směru velký optimista).

Velký problém u Živce jsou dle mě (osobní) automobily, kterým po otevření chaty Živec s novým pronajímatelem byl umožněn neomezený vjezd "Pro návštěvníky chaty Živec", do té doby tam mohla jen "Dopravní obsluha" tedy jen ubytovaní hosté a zásobování. Nyní je opět dodatková tabulka pod "Zákazem vjezdu motorových vozidel" změněna na "Pouze pro ubytované", ale podle počtu aut parkujících okolo chaty si myslím, že ubytování není (důsledně) kontrolováno.
Na chatě Živec by mohla být online kamera se záznamem průjezdu a parkování a přenášen seznamu RZ (SPZ) ubytovaných hostů z recepce, pro dálkovou kontrolu na Městskou Policii.

Též to, že nejen od Vodáka k Živci a ke střelnici ale i přes Vohybal ke Flekačkám se může legálně jezdit 90 km/h, neb je to mimo obec bez dalšího omezení (doporučeno je 50), je dle mě špatně. Odpovídající charakteru silnic dle mě by bylo povolených max. 50 přes Vohybal a max. 30 na Živec.

Odpovědět

5. 7. 2024 (01:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Názor na projíždění motorových vozidel Přírodním parkem neměním, tedy motorová vozidla sem nemají mít povolený vjezd. Přírodní park užívá zvýšenou ochranu, kterou se politici snaží ohýbat podle svých nápadů a zbytek automobilistů se úspěšně přiživuje.

Písecké hory nejsou pouhý les lemující komunikace, je to Přírodní park s jasně stanovenými pravidly. A to je zásadní rozdíl pohledu na budování zpevněných komunikací a zavádění busu kamkoliv do Přírodního parku. Podmínky veškeré dopravy určuje Vyhláška o přírodním parku Písecké hory.

Chápu, že si spousta lidí neuvědomuje ten rozdíl, že se bavíme o lese s prohlášenou zvýšenou ochranou, což se odráží i v názorech.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.