Přihlášení

Připomínky k návrhu regenerace sídliště Dr. M. Horákové

16. 9. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Zamýšlená regenerace sídliště Dr. M. Horákové, představená v návrhu studie veřejnosti minulý týden na besedě v Olympii, řeší samotnou regeneraci jen okrajově, zadání znělo na řešení dopravní situace na sídlišti. Podle ohlasu na besedě se domnívám, že mnoho z nás chce využít možnosti poslat připomínku ke studii, nebo některým jejím částem. Nejsme všichni spisovatelé, nejjednodušší by bylo vypsat, s čím souhlasíme, a ostatní že tím pádem zamítáme. Obávám, že by to nebylo takhle vnímáno, a tak jsem sepsala to, s čím v navrhované studii pro sídliště nesouhlasím já.

Své připomínky můžete dnes a zítra stále zasílat na adresu: josef.zabransky@mupisek.cz, nebo na podatelnu města e-podatelna@mupisek.cz a adresovat  Ing. arch. Josef Zábranský

 

1) U parčíku před Olympií se mi víc líbí loňský návrh (v příloze) jen v něm chybí zasakovací průleh na vodu, kterou má druhý návrh. Přesto si myslím, že tento prostor by měl být řešen jako poslední, nebo alespoň až tehdy, až budeme vědět, jak se změní Harantova ulice, jestli parkem třeba nepovede stezka pro cyklisty, nebo do parku nezasáhne výrazněji zastávka MHD. Nesouhlasím tedy s uvedenou změnou dle návrhu, z něj bych ponechala pouze zasakovací průleh (průlehy).

 

2) Vjezd do ulice Dr. M. Horákové, na úrovni Olympie ke školce. Pokud budou rozšířeny chodníčky před domy č.p. (1648-1653) na šířku sanitního vozu, není potřeba dalších parkovacích míst pro obyvatele domů, např. pro potřebu vyložení nákupu z auta, ostatní potřeby pro vjezd je ošetřen jako na jiných sídlištích města.

K domu si zajedete na rozšířený chodníček, nákup vyložíte a s autem odjedete. Otázka několika minut, pro tohle není třeba ničit zeleň na navržená parkovací místa, ani povolovat vjezd všem vozidlům.

Nesouhlasím s uvedenou změnou dle návrhu, z něj bych ponechala pouze rozšíření chodníku před jednotlivými vchody – 1648-1653.

 

3) Parkoviště za výměníkem a pod jídelnou internátu. Posun parkujících aut k plotu zahrady školky nepovažuji za vhodné řešení, do jídelny zajíždí zásobovací vozy a prostoru tu nazbyt není. Navržená parkovací místa bych redukovala, resp. bych ponechala pouze několik míst pro držitele povolení osob se zdravotním hendikepem nebo s povolením města. Nesouhlasím s navrženým parkovištěm v tomto prostoru, resp. souhlasím s úpravou pro parkoviště pro držitele průkazů ZTP nebo jiného povolení k parkování, šlo by o parkoviště vyhrazené.

 

4) Prostor podél výměníku ve směru od domu č.p.1653 k domu č.p.1640 je navržen pro místo na kontejnery. Nesouhlasím, aby v tomto místě byly umístěny nádoby na odpad, zde by měl vzniknout chodník pro pěší, žádný v těchto místech totiž není.

 

5) Prostor kolem výměníku ve směru od jídelny do ulice 17.listopadu je navrhován zpět jako zeleň. Kvůli zničení místa parkujícími auty se v návrhu zapomnělo na to, že podél zeleně ještě stále vede chodník pro pěší. Nesouhlasím s návrhem zeleně v místě, ale navrhuji uvést do původního stavu, tedy chodník pro pěší a zeleň.

 

6) Zbytek této části ulice Dr. M. Horákové před domy č.p. 1640 –1642 nemá navržený chodník pro pěší. Pokud bude zachován provoz obousměrný, pak je třeba teto úsek osadit dopravním značením, které řidiče na pohyb chodců upozorní.

 

7) Návrh zcela nové propojky z ulice Dr. M. Horákové do parkoviště v ulici Šobrova před domy č.p. 2298-2299 byl mnou již na besedě odmítnut v celém jeho provedení. Nesouhlasím s propojkou mezi těmito ulicemi, sloužící jako komunikace pro motorová vozidla a navrhuji zachování stávající propojky sloužící výhradně jako chodník pro pěší.

 

8) Návrh rozšiřuje parkoviště v ulici Šobrova před domy č.p. 2298-2299 směrem z parkoviště do ulice Šobrova i směrem do ulice Dr. M. Horákové na úkor zeleně. Nesouhlasím s rozšířením tohoto parkoviště o dalších několik parkovacích míst na úkor stávající zeleně.

 

9) Návrh upravuje parkoviště pod garážemi vedle LOTOMu. Vzhledem k tomu, že přetrvávající problém s dopravou v klidu na sídlišti, spočívající v neustálé tvorbě nových parkovacích plocha míst, se jako jediné řešení s dosahem do budoucnosti jeví stavby víceúrovňových parkovišť. Město Písek tento prostor parkoviště vytipovalo jako vhodné pro stavbu víceúrovňového parkoviště a po změně územního plánu č.2 to bude okamžitě možné. Regenerace sídliště bude probíhat v etapách a je zde 100% jistota, že úprava tohoto parkoviště bude prováděna v době platných změn v územním plánu a stavba víceúrovňového parkoviště bude možná. Nesouhlasím s úpravou tohoto parkoviště a navrhuji změnu, tedy stavbu víceúrovňového parkoviště.

 

10) Nesouhlasím s návrhem provedení parkovacích míst na úkor zeleně po celé délce ulice 17. listopadu dle návrhu.

 

11) Nesouhlasím s navrhovanou komunikací namísto chodníku před domy č.p. 1704-1706. Nesouhlasím s tvorbou parkovacích míst na úkor zeleně před těmito domy. Rozdělení hřiště pěšinou zřejmě naruší jeho původní účel. Pro umístění altánu neznám důvod, nepovažuji za nutné umísťovat altán vedle dětského hřiště.

 

12) Vnitroblok za Olympií se v podstatě navrací k původnímu provedení při stavbě sídliště, jen zastřešený altán nepovažuji za nutnou občanskou vybavenost sídliště.

 

13) Nesouhlasím s navrženým zpevněním plochy před domy č. p. 2130,2131 v této podobě, místo pro složky IZS dostačuje současné provedení, bez navrženého rozšíření.

Nesouhlasím s navrženým zpevněním plochy před domy č.p. 1708-1711, v tomto provedení, podle návrhu je vytvořen pruh souběžný s domy, pro potřeby IZS je současné provedení dostačující, návrh umístění laviček do příjezdové cesty ke vchodu je nevhodný, nemusela by se potom vytvářet nová cesta podél domů.

Nesouhlasím s rozšířením chodníku k domu č.p. 1640,1641,1642,1643, 1638, 1637, 1639 na úkor vzrostlých stromů, lze řešit způsobem bez kácení stromů.

 

   Nesouhlasím s neřešením prázdných, nevyužívaných výměníků na sídlišti, jejich využití nebo zbourání v rámci regenerace sídliště by otevřelo možnost dalších řešení v místě, záměr města s jejich využitím by měl být součástí navrhované studie.

   Schází zde řešení jak využít nebo naložit s nepoužívanými klepadly a sušáky na prádlo, taková věc by se měla řešit v rámci regenerace sídliště.

   Schází mi zde návrh na výměnu povrchů stávajících chodníků, komunikací, na povrchy které umožní zasakování srážkové vody v místě, odstraní nevhodné spádování srážek z komunikace namísto do kanalizace do zasakovacích míst pro vzrostlé dřeviny, nebo nádrže na dešťovou vodu.

   Přemístění stanovišť pro nádoby na odpad nemusí být úplně inovační, např. žádné nádoby před ubytovnou a jejich nové umístění jistě nebude vítáno, netýká se to jen tohoto místa. Zkušenosti z jiných sídlišť ve městě prokázaly, že vytvoření hromadného místa pro kontejnery se stává místem pro tvoření černých skládek, taková místa se špatně udržují. Současné uspořádání vyhovuje jak obyvatelům, tak brání tvoření odpadu mimo nádoby a je prověřeno letitou zkušeností. I nepořádek kolem kontejneřiště tvoří kulisu sídliště.

   Absence současných laviček před vchody do domů např. v ulici Dr. M. Horákové je snad jen drobnou chybou v návrhu.

 

   Myslím, že jsem prošla celým návrhem regenerace sídliště. Pokud to má být návrh regenerace, schází v něm mnohá důležitá řešení. Pokud je to pouhý návrh řešení dopravy na sídlišti, je moje stanovisko jednoznačné.

 

   Řešení dopravy v klidu není v současné době jen prosté přidávání parkovacích míst na úkor zeleně a životního prostředí obyvatel sídliště, ale spočívá v trvalém dohledu ze strany města na dodržování platného dopravního značení na sídlišti, odbourání nelegálního parkování, a stavba víceúrovňového parkoviště pro budoucí potřebu obyvatel sídliště.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.