Přihlášení

Pro 14 zastupitelů

26. 3. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Minimálně 14 zastupitelů města ve čtvrtek rozhodne o prodeji pozemků města společnosti LIDL, za účelem přestavby této prodejny. Buď to bude 14 zastupitelů, kteří tyto pozemky prodají, nebo 14 zastupitelů, kteří je neprodají. Fandím těm druhým, bez ohledu na to, kteří to budou.

   O prodeji těch pozemků jsem napsala už mnoho, o LIDLu také, o žádosti také. Psala jsem o nápadu zastupitelů, kteří vyměnili za peníze možnost parkování pro občany, kteří chtějí cestovat busem.

   Ve čtvrtek se má rozhodnout o podpisu kupní smlouvy na pozemky města.

  Tímto příspěvkem chci oživit v paměti některé události a připojit poslední(?)poznámku k celé věci.  V době, kdy společnost LIDL požádala o odprodej pozemků z majetku města a začala s vedením města jednat, bylo jasné, že bude volná lokalita Žižkovy kasárna. Vzhledem k poloze prodejny, kde není místa nazbyt, vzhledem k tomu, že autobusové nádraží nemá parkoviště pro cestující, vzhledem k zátopové oblasti, prostě vzhledem ke všemu, se nabízela možnost nabídnout LIDLu směnu pozemků.

   Pozemky město často s někým mění, s poštou, s občany, s krajem, takže nic nového. Volný prostor kasáren se přímo nabízel, vedení města ještě vloni mělo jediný nápad, co v něm postavit, sportovní halu, nic víc. Nemusel se měnit územní plán, nemuselo se handrkovat o 33 parkovacích míst, ze kterých zbylo 25 a ta stejně jako by nebyla, protože o ta místa vlastně město připravilo obyvatele sídliště Jih.

   A další věc, město se snaží starat o pohodlí občanů. Parkoviště pod okna, lávku přes řeku, svah na lyžování, bazén hodný velkoměsta, chytré zastávky, chytrá parkoviště, stezky v lese… jen s větším nákupem si polovina města na své půlce neporadí. Markety jsou situovány v jedné části města, pohodlí, nepohodlí.

   Obzvláště dnes by se plně využila přednost mít obchod i na druhé půlce města, průjezdnost městem je momentálně na pár měsíců velice obtížná, vzhledem k uzavírkám, takže když chci udělat větší nákup a autem si dojet někam nakoupit, stane se mi snadno, že si napřed zajedu do průmyslové zóny, abych se vůbec nějakou cestou dostala k marketu. Když bydlím na Dukle, nebo u čističky, markety mám přes celé město. Na spokojenost občanů se při povolování výstavby marketů nehledělo, což se dnes, při dvojí uzavírce komunikací v té části města, plus Nádražní a Čapkova ulice, plně ukazuje.

   Nejhorší na tom je, že v místech uzavírek přestala fungovat městská hromadná doprava, takže občané, kteří si do marketů jezdili nakoupit busem, se nikam nedostanou(mám na mysli ty bez auta, starší občany). Mají v místě jediný market, pak obchody typu COOP např., ale co si budeme nalhávat, proč po dobu uzavírek nakupovat zboží dráž, než bych jej mohla získat v marketu v akci. A konkrétně u důchodců bych s utrácením navíc moc nepočítala. jsou izolováni neprávem. Tehdejší vedení města na nic z toho nepomyslelo.

   V úplně jiné debatě, u jiné věci, mi pan Čapek navrhl, abych učinila vlastní návrh řešení. Nebudu to dělat, ale tady si dovedu představit, co by se s vyměněným pozemkem dalo udělat.

   Parkoviště pro cestující busem. Půjčovna kol pro turisty cestující busem a vlakem. Nabíjecí stanice pro auta. Loučka nesečená, kvetoucí, s ovocnými stromy, doplňující park v Lipové aleji. Depozitum pro kočky,( asi by si LIDL celou budovu neodstěhoval). Kdoví, co všechno by se tady dalo udělat. Takže ve čtvrtek uvidíme.

   A teď pro připomenutí, a nebojte se otevřít přílohu, od strany 26 se vše týká LIDLU, ať nemáte před sebou jen to, co se dostane na stůl tento týden. Fascinuje mě návrh města rozšířit parkoviště u Družby, kolem vilky, k výměníku, místo zeleně (str. 30) V materiálu je jediná námitka k prodeji, je moje. Přesto nepřestávám věřit, že k prodeji pozemků nedojde.

 

<<…. z 5) záměr prodeje pozemku parc. č. 957/23, části pozemku parc. č. 959/34 a části pozemku

parc. č. 2167/45 vše k. ú. Písek –společnost Lidl Česká republika, v. o. s. –lokalita Písek, u autobusového nádraží –změna usnesení

JUDr. Knot informoval o jednání se zástupci společnosti Lidl a doporučuje schválit novou podmínku.

JUDr. Veselý –parkoviště nyní slouží částečně i klientům autobusového nádraží. Vybudování parkoviště přes silnici bude problém a domnívá se, že nebude fungovat. Bohužel v lokalitě není jiná možnost. Navrhuje neschválit a trvat na původním návrhu.

Ing. Franců –podporuje předložený návrh, pozemky patří Lidlu, prodalo jim je ČSAD. Na parkovišti je přetlak, nechceme, aby Lidl odešel, situaci s parkováním by mělo řešit ČSAD.

Pan Anděl –v minulosti se společnost nezachovala hezky k životnímu prostředí ve městě, navrhuje navýšit příspěvek na částku 3 mil. Kč.

JUDr. Průša –doplnit do usnesení text: ZM si vyhrazuje konečné schválení celého znění smlouvy.

Ing. Hořánek –schvalujeme úpravu textu záměru, který vyvěsíme na úřední desku a poté budeme v ZM znovu projednávat. Starostka navrhuje hlasovat o návrhu pana Anděla doplněného o připomínku JUDr. Průši.

Hlasování č. 11 pro: 14 proti: 1 zdržel se: 10

Usnesení č. 206/17 Zastupitelstvo města schvaluje změnu svého usnesení č. 180/17 ze dne 10.08.2017 v tom smyslu, že se vypouští text:“s připomínkou, že parkoviště u obchodu Lidl bude nadále sloužit i jako parkoviště veřejné“… a nahrazuje se textem …“s podmínkou, že společnost Lidl Česká republika, v. o. s. investuje částku 3.000.000 Kč na vybudování nových veřejných parkovacích míst, která by byla vybudována v docházkové vzdálenosti od autobusového nádraží např. v lokalitě sídliště Jih.“…

Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení celého znění smlouvy.. >>

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

26. 3. 2019 (14:41)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, už jsem se bál, že tento okamžik nepřijde. Nicméně v této věci jsme zcela ve shodě.

Odpovědět

29. 3. 2019 (10:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jestli se nepletu, bylo to o 12 zastupitelích, kteří byli pro prodej, před přestávkou v jednání.
Někdo ze zastupitelů však o přestávce oslovil starostku a po přestávce se mimo schválený program jednání nadnesl jejím prostřednictvím tento bod k projednání znovu!
Požadavek zněl, aby zastupitelé učinili výjimku z Jednacího řádu ZM a tou výjimkou se dosáhlo opakovaného hlasování a přijetí usnesení v již projednaném bodě.
Pokud by si zastupitelé schválili výjimku z jednacího řádu ZM, bod č. 7.3 by byl znovu projednáván a bylo k němu přijato nové usnesení.
Zastupitelé si udělení výjimky neodsouhlasili, znovu se bod č.7.3 neprojednával, ale celá anabáze tím neztrácí na významu.
Až bude k dispozici zápis z jednání ZM, upřesním v detailech, vidět a slyšet tuhle sekvenci ze včerejšího jednání mi nebylo příjemné, ze dvou důvodů, ale jestli máte čas, alespoň si ji poslechněte na audiozáznamu z jednání.

Jiný záznam z jednání se totiž v našem městě prozatím pořizovat nebude, někteří (většina) zastupitelé města se obávají pořizování video záznamů z jednání ZM , a k návrhům na "obrázky", ve třech možných navrhovaných provedeních, se nenašel potřebný počet 14 zastupitelů.
Předvolební odvaha představit se in natura voličům, kdy nikomu nevadilo, že si jej občan prohlídne, vyfotí a natočí, se během půl roku ztratila, dnes stačí zápis a audiozáznam, a ten když se nenahraje, tak se nedá nic dělat a zápis když neobsahuje detaily, tak je to správně.
Včera fakt na informace náročný den.

Odpovědět

29. 3. 2019 (22:09)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Kousek od kasáren se nachází Penny, takže to na levém břehu Otavy není s nakupováním až tak zlé, jak popisujete.

Odpovědět

29. 3. 2019 (23:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Mají v místě jediný market, pak obchody typu COOP např., ale co.."
Já o něm napsala, ale nejsem na lidi tak přísná jako vy, v tomhle bych jim dopřála víc. Já bydlím na strategicky výhodném místě, i pěšky to mám všude skoro blízko, takže by mi do ostatních lidí nemuselo nic být, já to mám v pohodě. A co lidé na pravém břehu, od řeky nahoru k masokombinátu, taky dobrý?

Jenže já zkoušela koukat očima města…a s momentálním výkopovým zátarasem….

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.