Přihlášení

Průmyslová zóna a její rozšíření

25. 6. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Hospodařit s majetkem města není jen tak. Rozhodnout správně jistě není lehká věc, protože se musí kromě zákonů zohlednit mnoho dalších hledisek, jak nejlépe s tou kterou věcí naložit. I přesto si myslím, že někdy se město zbavuje majetku zbytečně, nebo možná unáhleně. Navíc město vypisuje výběrová řízení, jejichž obsah je přinejmenším diskutabilní. O prodeji orné půdy, luk a polí, jen pro stavby výrobních hal a překladišť, aby na polích místo potravin rostla parkoviště a továrny, si trvale myslím, že je to věc až trestuhodná.

   Většina zastupitelů to vidí jinak, podporují prodej pozemků těsně vedle Purkratic, kde je uměle rozšířena průmyslová zóna, hranice té původně naplánované leží mnohem dál od města. Na téhle straně města nebydlí žádný ze zastupitelů, kteří rozšíření zóny dovolili, z těch, co dnes pozemky prodávají tu nebydlí taky žádný.

    Současní zastupitelé sice odsouhlasili na sklonku roku 2019 návrh na změnu v územním plánu – zachování polí u Purkratic, ale místostarostka záhy podala na zrušení usnesení, aby se dál mohla pole prodávat pro továrny. Proč se potřebný počet zastupitelů k tomuto kroku nechal přesvědčit, to se můžeme jen dohadovat, nahlas to nikdo neřekl. A přes ujišťování místostarostky, že tato pole zůstanou jako rezerva města do budoucna, už necelý měsíc po slibovačkách byl zastupitelům předložen návrh prodeje na část polí a hnedle se prodávalo.

 

   Na další část lokality se přihlásilo víc zájemců o koupi zbytku polí a po nezbytné proceduře záměru prodeje zastupitelé řešili tvrdý oříšek – komu to prodat. Soutěž totiž vyhrála jen pár týdnů stará, účelově založená společnost, s vkladem 10 tisíc korun u vzniku, která nabídla trojnásobek kupní ceny za metr pozemku! Aha, to vypadá divně, že firma, která má kapitál 10 tisíc zaplatí za pozemek přes 40 milionů korun, nebo je to tak v pořádku?

 

   Prý je to tak v pořádku, řekl třetí místostarosta, prý když firma žádá o úvěr u banky, tak má mít čistou finanční minulost, což tahle splňuje, nemá žádnou minulost, existuje pár dní.

   Místostarostka doplnila, že za firmou stojí člověk s minulostí a prý je schopný podnikatel, tak se nemáme bát. (doslova- … za touhletou společností stojí člověk, který něco za sebou má, takže není to žádný nováček, který by se ve světě byznysu neuměl pohybovat, takže o to bych se úplně nebála … ) Kdybychom to tak mohli brát jako ručení a v případě nezdaru vymáhat náhradu po ručiteli.

   Ale radní pro jistotu rovnou ujistili všechny zastupitele, že teda kupní smlouvu pro město sepíše fakt dobrá advokátní kancelář z Prahy, aby se nestalo, že to tahle firma koupí a obratem přeprodá někomu jinému, anebo, aby se tam nepostavilo něco jiného anebo vůbec nic. Aha, tak ona ta jistota místostarostů není tak přesvědčivá, když smlouvu musí vytvořit špičkový advokát, dřív na to stačila naše kancelář úřadu, přinejhorším se najal bývalý zastupitel. Město nedávno prodalo majetek nových kasáren s doplatkem milion, a to je daleko víc pozemků a nemovitostí, než to pole u Purkratic a prý to bylo prodáno dobře, sepsáno oním zastupitelem. A ta smlouva je naprosto jednoduchá, dám jí do přílohy – majetek za miliony se prodal po odečtení nutné údržby provozu za jeden milion! Tehdejší odhad ceny nemovitosti jsem neviděla, ale dnešní cena by byla někde jinde. Není nad to prodávat majetek města s prodlevou patnácti let!

   Nebudu sem přepisovat celou diskuzi, která se vedla při projednávání prodeje pole u Purkratic, ale některé věty vám sem dát musím. Zbytek diskuze najdete na videozáznamu http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210617/index.html

>>  Ing. Trambová – je veliký zájem o logistické areály, které jsou dostupné. Vzhledem k začátku stavby D4 je tato lokalita dostupná. 21. 5. byla založena Písecká průmyslová zóna, s.r.o., dle AK Havel a Holásek jde o běžnou praxi, kdy na jeden projekt je založena vždy nová společnost. Kupní smlouva bude vypracována precizně.

JUDr. Veselý – předkupní právo je na pozemek, pokud by šlo o spekulaci, město by se s tím muselo vypořádat. Banky žádají pro model financování raději novou společnost pro každý projekt bez předchozí fin. Zátěže. (nedoplním přepisem z videa, já totiž polovině řečeného nerozumím ve smyslu artikulace, nerozumím přímo na ZM, ani z videa, a není to kvalitou přenosu, možná částečně i rouškou). <<

 

   Na závěr chci podotknout, že v tomto případě se zastupitelé měli držet svého prvního usnesení a tuto lokalitu nechat změnit v územním plánu zase zpátky na pole a louky. Jenže hamižnost a potřeba prodat poslední zbytky majetku města je silnější. Řeči o tom, že se u prodejů upřednostní písecký podnikatel, nebo aspoň místní, že to prodat nepotřebujeme, ale chceme to mít vlastně jako rezervu pro město, to byly jen plané sliby.

   Překvapivě můj názor téměř doslova sdělil zastupitelům K. Vodička, cituji ze zápisu:

P. Vodička – majetkoprávní komise – je možné sestavit pořadí uchazečů. Výběrová řízení nemají být postavena pouze podle ceny, měly by být stanoveny i jiné podmínky. Město nemá informaci, co tam přesně bude. Toto výběrové řízení by město mělo zrušit a vypsat nové transparentnější.

   Ve svém příspěvku mimo jiné ozřejmil pozici majetkoprávní komise, já to přeženu, která hraje roli statisty vzhledem k tomu, co je jí předkládáno k posouzení, tedy že město soutěží prodeje majetku jen na cenu, a nerozšiřuje je o podmínky, které by třeba komise ke svému rozhodování považovala za závažné.

  Ani tento příspěvek zastupiteli nepohnul, aby se přiklonili k návrhu M. Brože, nebo J. Soumara:

P. Brož – navrhuje usnesení neschvaluje.

P. Soumar – fin. výbor projednal tuto dispozici, doporučuje ji schválit, ale chce, aby smlouva obsahovala předkupní právo pro město Písek. Za jeho osobu – obává se, že jde o spekulativní prodej, společnost byla založena v nedávné době. Doporučuje vypsat nové výběrové řízení a začlenit do podmínek např. historickou zkušenost s firmou.

   Za lhaní voličům a obecně vůbec, nelze zastupitele řádně potrestat, ale doufám, že když se ten prodej ukáže jako spekulace s pozemky nebo podobně „nakřivo“, že zde bude možné zastupitele potrestat. Nedávno jsme se dočetli, že jsou za prodej pozemků stíháni zastupitelé v Krupce, tak Písek by v takovém případě neměl zůstat pozadu.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.