Přihlášení

Prodáváme za každou cenu

19. 2. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

V neděli večer, pár hodin před ukončením nouzového stavu, nám zástupci vlády oznámili, že nouzový stav vyhlašují znova. Nakolik je korektní oznamovat takové změny z hodiny na hodinu nebudu komentovat, to všichni víme. A protože se tím prodlužuje lidem doba zmařená, navrhuji všem, aby si udělali ozdravnou procházkou cestu do Purkratic. A co tam uvidíte? Pozemky, které chce město prodávat do průmyslové zóny.

   Do Purkratic se dostanete třeba po silnici vzrostlou alejí stromů. Nevím, kolik takových alejí v Písku máme, o tuhle co nevidět přijdeme. Ničí ji totiž nákladní auta, která tudy jezdí, naložená, prázdná, vysoká, široká. Částečně by šla tahle nákladní doprava odklonit jinou trasou, kdyby byla vůle k tomu vybudovat novou silnici tam, kde už jistá komunikace vede. Namísto toho se vážně uvažuje o rozšíření stávající silnice, a to tak, že by se půlka nebo jedna strana stromové aleje vykácela.

   V Purkraticích toho kromě přírody moc k vidění není, spíš uslyšíte zvuky z probíhající výroby okolních provozů. Nicméně, je tu rybniční soustava, kolem zbytek luk a polí, ale vypadají jako jinde v únoru. Já bych vás spíš poslala od statku rovně, vlevo skončí zástavba vraty na vrakoviště(kdo povolil vrakoviště pár metrů od hráze rybníka, to nevím, ale vrakoviště utěšeně roste). A před vámi je výhled do průmyslové zóny. Pokud stojíte na louce na konci asfaltové cesty, vidíte před sebou na louce vykolíkované území pro novou galvanovnu. Přesně, takhle blízko bude galvanovna v Purkraticích, a přesně, jezdit se k ní prý bude z průmyslové zóny, ale sami jste zjistili, že mnohem snazší je to projet tudy, kudy jste se do vsi dostali také.

 

   Pokud máte vykolíkovanou plochu před sebou, vrakoviště po levé ruce, vidíte i svah a kopec Švimberk táhnoucí se směrem doprava. Zcela vpravo je na kopci nějaká zaplocená stavba, taky nevím, kdo tam tu stavbu povolil a plot jakbysmet, je to součást zeleně, ve které ploty stát nesmí. Ale to není to hlavní, na co máte koukat. Od kolíků galvanovny, pod tím svahem, celé pole směrem doprava až k tomu domku zcela vpravo – to je zbytek pozemků, které chce město prodat zájemcům, kteří se prezentovali na lednovém zasedání ZM. Celý tento prostor, od Vojenského hřbitova až k prvnímu domku v Purkraticích, kousek od místa, kde stojíte u poslední zástavby-vrakoviště- to celé bude zastavěno. Buď výrobní halou, nebo překladištěm, nebo výrobní halou a překladištěm.

 

   Momentálně vás nebudu zatěžovat tím, že oblast je zajímavá výskytem mnoha ptačích druhů, včetně těch chráněných zákonem. Ani tím, že oblast je součástí i biokoridoru LBK221 Purkratice, kterému současná průmyslová zóna jistě ublížila a budoucí výstavba by dílo dokonala s dopadem na volně žijící živočichy zde žijící, kterým ploty kolem výroben brání v přirozeném životě. Rybniční soustava je určitě stejně zajímavá jako ta v U Vodáka.

 

   Jen si představte, že od zdí Vojenského hřbitova až ke vsi budou haly a asfalt, odděleny trávníkem, na kterém mají anebo nemusí být vysázeny stromy. Jak rychle rostou stromy víme, ještě naše právě narozené děti se stromové hradby nedočkají.

   Přitom si uvědomte, že stojíte v okrajové části města a průmysl tu bude na dosah. Jinak to vypadá na mapě, jinak v materiálech k jednání pro zastupitele. Všichni zastupitelé by se měli dojít podívat na majetek města před jeho pronájmem, prodejem, nebo jiným záměrem, aby viděli souvislosti a prostor, o kterém jednají. Papír a čísla parcel neříkají nikomu nic a vidina peněz pak snadno převáží nad vnímáním skutečností.

 

   Průmyslová zóna v Písku byla vybudována s podporou státu a jasně vymezeným územím. Do průmyslové zóny dodnes nevede dostatečně upravená komunikace pro kamiony. Dodnes nebylo pro kamiony vybudováno záchytné parkoviště. Z pohledu občana by to mělo být prvořadým úkolem před otevřením zóny, ne tak z pohledu města. Namísto toho se kamiony snaží jezdit všude, kam si myslí, že se vejdou, parkují také všude, kde si myslí, že je místo. A neřeší to nikdo.

   Naproti tomu aktivně město samo přinejmenším 2x hranice původní průmyslové zóny posunulo, rozšířilo až k městu. Jednoduchým nástrojem, jakým je územní plán a změny v něm. Příklad za všechny- dostavba firmy HEYCO WERK je rozšířením průmyslové zóny až po změně v územním plánu(z plochy lesa, lesoparku, vedeno jako orná půda) a navíc prodejem pozemků města bezmála za poloviční cenu za kterou měly být prodány. Jedna firmy se tak roztáhla na pole, jiná se přes pole stáhne až do města.

   Je možné, že o prodeji pozemků budou zastupitelé rozhodovat už v březnu. Minule na zastupitelstvu zaznělo, že je to poslední část určená k průmyslové výrobě.

 

   Chci připomenout, že tahle pole nebyla součástí původní průmyslové zóny, tahle pole do ní zahrnuli zastupitelé dodatečně a dnes se s obtížemi dozvíme, jaké k tomu měli důvody. Rovnou uvedu, že ohraná písnička, že to dělají pro místní lidi, aby měli práci tu zpívat nejde, v době rozšiřování průmyslové zóny už všechny firmy zaměstnávaly cizince, aby mohly vůbec fungovat.

   Nevedou sem cesty, sítě, jsou to totiž pole. V roce 2018 zastupitelé schválili tyto pozemky navrhnout změnou v územním plánu určit zpět na pole a louky. Rok na to přišla místostarostka s návrhem toto usnesení zastupitelů zrušit a prodávat dál, aby mohla kupovat galvanovna. A to i přesto, že v rámci změny v územním plánu má dojít k prověření, zda je umístění průmyslu takřka ve městě vhodné, prohlasovalo se prodávat.

 

   Změna v územním plánu je dlouhodobý proces a než bude ukončena, může město prodat pozemky, úřady vydat povolení a tomu rozhodnutí o využití pozemků, platnému ve změně v územním plánu se mohou hlasitě zasmát, oni staví a nic je neomezí.

   Zastupitelé by měli respektovat vlastní předchozí usnesení, ale těch potřebných 14 hlasujících to nedělá, neudělali to ani u galvanovny, kterou schválili jako první. Zastupitelé mohli změnu v územním plánu provést zrychleným způsobem, jako to nedávno udělali pro stavby developerů.

   Pro zrychlenou změnu územního plánu, kterou by zajistili místním obyvatelům alespoň částečnou jistotu pro život v neprůmyslových Purkraticích, se zastupitelé nerozhodli. Místní jim za to nestojí a jen zastupitelé vědí, proč jsou jim přednější záměry developerů, než starost o obyvatele města.

   A jestli jste v Purkraticích a rozhlížíte se, vidíte, že se to netýká jen místních, ale všech obyvatel města. Peníze za pozemky se rozplynou v pokladně města natotata, krajina je však zničena nevratně. Jednou stranou se spolu se zahradníky města radujeme ze všeho, co se jim podařilo ve městě, hlavně loni, prosadit, vysadit a vypěstovat. Z druhé strany necháváme bez povšimnutí ničit poslední kus přírody na severním okraji města, a stejně tak životní prostředí všem obyvatelům města, jen pro pár peněz do pokladny, kterou vysávají megalomanské záměry zvolených.

Takhle si tu žijeme.


 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

22. 2. 2021 (14:14)  –  Lenka Nádějová

0
0

Děkuji za příspěvek paní Šťasné. Je dobré vědět, že se o situaci v místě zajímá víc občanů. Pravděpodobně se zdá, že průmyslová zóna je daleko od města. Není. A průmyslová zóna není to, co je vidět ze silnice na Prahu. Je to ohromná plocha, skoro stejně velká jako celé Pražské předměstí. HLUK, prach, smog, imise, zničené silnice, všudypřítomné kamiony, světelné znečištění. Úbytek zvěře, volné přírody, ničení všeho kolem. Celá zóna je postavena na zemědělské půdě. Dřív se tato plocha jmenovala Velká pole.
Je patrný nezájem firem a Města o budoucnost života v místě. Proč taky? Z vedení města tady přece nikdo nebydlí.

Proti provozům typu galvanovna osvícené obce bojují (např. Záhady J. Klímy). Nedopustit výstavbu galvanovny v Purkraticích se snažili před rokem Piráti a několik málo dalších zastupitelů. Většinově ZM ale odsouhlasilo novou výstavbu Galvanovny Duchoň, která zatím působí v Čížové.
Dotaz:
„Je pravda, pane Duchoni, že na začátku února 2020, hned po schváleném prodeji pozemků, byla chemikáliemi z vašeho provozu galvanovny při havárii poškozena řada aut, která parkovala i mimo areál?“

…. Netroufám si odhadovat, co všechno dalšího mohlo být poškozeno.

I podle studií, které si nechává Město vypracovat, je Písek ohrožen mj. horkem, suchem. Zastupitelé, kteří hlasují pro prodeje, v průmyslové zóně v létě (ani jindy) zřejmě nikdy nebyli. Horko je tu jako v pekle. Kovové haly, manipulační plochy, parkoviště…V noci hluk, který je prý slyšet až do Oldřichova a k Sv. Václavu…
Kolik vody asi odčerpá průmyslová zóna? Jakou ekologickou zátěž pro Písek představuje celkově a dlouhodobě?

Přestože Město přistupuje k dalším a dalším memorandům, plánům na ochranu klimatu atp., průmyslová zóna se rozšiřuje i nad plán z roku 1996, tedy z dob „divokého kapitalismu“. Přesto se prodává dál, bez jakéhokoli úcty k "živému".

Není to už jen problém nejbližšího okolí, ale celého Písku. Nejbližší stanice kontroly kvality ovzduší je na Churáňově. Další rozšiřování prům. hal (výroba plastů) bylo povoleno i na základě modelů z jiných měst.

Z hlediska ornitologie je tato lokalita mnohonásobně větší a pestřejší než rybníky u Vodáka. Ale jak je patrné z předchozích staveb v místě, jde všechno. Pro ohrožené a chráněné druhy se zažádá o výjimku a může se postavit hala, parkoviště, vykácet zeleň.
Tak snadné to je, ale komerce je vždy na prvním místě. Velmi zajímavou rétoriku při prosazování prodejů používají především radní T. Franců, P. Trambová, O. Veselý, E. Vanžurová… ale i další, bohužel.

Zaměstnanost obyvatel Písku už dávno ve hře není. Proč má vůbec Písek s 30 tis. obyvateli největší průmyslovou zónu v Jižních Čechách?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.