Přihlášení

Prodloužení termínu dokončení díla Budějovická ulice

5. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Radní na zářijovém zasedání projednají také dodatek ke smlouvě týkající se opravy ulice Budějovická. Dodatek se týká prodloužení termínu dokončení stavby ještě několik dní před jejím vlastním zahájením. Určitě se něco podobného už stalo, spíš si pamatuji pozdější termín zahájení stavby a tím pádem posunutý termín dokončení stavby. Nicméně, prodloužení termínu o téměř měsíc nepřispěje určitě k dobré náladě motoristů.

Cituji:

Důvodová zpráva:

Radě města Písek je předkládán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Městskými službami Písek s.r.o. a společností STRABAG a.s., IČO: 60838744 se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, na akci: „Oprava povrchu komunikace ul. Budějovická – Písek“ Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je oprava stávajícího povrchu MK ul. Budějovická v Písku. Oprava se týká frézování stávajícího povrchu, výměny armatur ve vozovce, vyrovnání uvolněných obrub, pokládky nové živice a lokální vysprávky podkladních vrstev komunikace.

Dodatek řeší prodloužení termínu dokončení díla z původního termínu 26.9.2023 na nový termín 20.10.2023

Důvodem prodloužení termínu je provedení kanalizační a vodovodní přípojky v ulici Budějovická v délce cca 50 m pro pozemek parc. č. 1561/55. Náklady spojené s prodloužením termínu realizace akce a provedením přípojek hradí majitel pozemku parc. č. 1561/55.

 

   Ovšem, zdůvodnění se zdá mít naprostou logiku … pokud ovšem tato skutečnost nebyla známa již před podpisem smlouvy o dílo, která byla se zhotovitelem uzavřena ve stejný den 20.7., stejně jako smlouva na opravu ulice Gregorova. Developer, který bude stavět bytový dům vedle internátu na Budějovické ulici už měl tou dobou jistě vše potřebné vyřízeno.

Inu, uvidíme, jak respektive kdy nakonec celá stavba bude ukončena, ještě se v ulici „nekoplo“.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52201


 

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

7. 9. 2023 (19:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po dnešním zveřejnění pondělní uzavírky Budějovické ulice resp. zrušení zastávek MHD a busu se v diskuzi potvrzuje to, co mi říkala známá, která MHD a tuto zastávku využívá – nevhodně zvolené náhradní zastávky. A že se tím naloží i dětem dojíždějícím do škol, na to není omluva.
Diskuzi přidávám do galerie.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.