Přihlášení

Průjezdná Zeyerova neznamená průchozí ulice

28. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Víte, sice je to jak zaseknutá deska na gramofonu, ale píši o tom zase. Odpovědi města stran dopravy jsou čím dál víc na úrovni lží a snad i pohrdáním směrem k občanům města. Nikdo z občanů si nezaslouží, aby se mu lhalo. Dnešní podoba dění „zvenčí“ umocňuje pohled na život “vnitřní“, všednodenní ve městě. Naši zvolení snad záměrně podněcují v lidech řevnivost, jen netuším proč. Proč k jedné stavbě zazní tolik různých odpovědí!

      Oznámení města       1.10.2021 Zeyerova ulice bude zprůjezdněna v závěru října

Rekonstrukce Zeyerovy ulice spěje k závěru. V říjnu bude celá plocha komunikace vyfrézována, opatřena novým povrchem a poté zprůjezdněna. V současné době je dokončena výstavba opěrné zdi a v září bylo zahájeno její postupné zasypávání ze zadní strany. „Jedná se o velké množství materiálu, který musí být dovezen, přemístěn za zeď a následně rozhrnut a utužen. Zeď nebylo možné začít zasypávat dříve, než byl beton vyzrálý do té míry, aby snesl bez újmy hutnění všech vrstev zásypu,“ řekl místostarosta Petr Hladík.

V současné době probíhá také dláždění chodníku podél jižní strany Zeyerovy ulice, kde je vytvářena určitá mozaika. „V následujících dnech budou osazovány kamenné obruby na protější straně a 6. října dojde k frézování celé plochy komunikace, úpravě všech uličních vpustí a následně od 18. do 21. října bude celá plocha komunikace opatřena novým povrchem. Začátkem následujícího týdne bude realizováno vodorovné značení a Zeyerova ulice bude opět průjezdná,“ upřesnil Petr Hladík.

Řidiče však bude ještě čekat jedno omezení, a to kvůli frézování a pokládce nového povrchu na křižovatce ulic Zeyerova a Nádražní. Tyto práce proběhnou již za provozu Zeyerovy ulice a budou rozděleny do dvou fází. „V prázdninovém týdnu na konci října bude realizována jižní část křižovatky. Průjezd od centra města do Zeyerovy bude v obou směrech možný, z Nádražní ulice bude možno projet Sadovou ulicí do Zeyerovy a pokračovat dále. Následně bude uzavřena druhá polovina křižovatky směrem do centra, kdy od nádraží bude možné odbočit jak směrem k nemocnici, tak do Zeyerovou ulice směrem k Hradišti. Do centra bude možné se dostat Budějovickou ulicí,“ popsal místostarosta plánované omezení. Na konci října ještě dojde k instalaci květináčů s lavičkami před základní uměleckou školou.

Děkuji všem obyvatelům nejen Zeyerovy ulice, ale i přilehlých ulic, rodičům a dětem z 8. mateřské školy v Zeyerově ulici, kteří nejvíce pocítili omezení spojená se stavbou a samozřejmě i všem ostatním občanům, za trpělivost, shovívavost a pochopení v průběhu stavby. Věřím, že bezpečné parkování u mateřské školy a základní umělecké školy, po kterém jsme dlouho volali, nově zrekonstruovaná, hezčí a bezpečnější ulice, bude dostatečnou odměnou,“ dodal Petr Hladík.

Rekonstrukce Zeyerovy ulice se realizuje ve dvou etapách. Loni zde byly vyměněny prakticky veškeré sítě, vozovka byla poté provizorně upravena recyklátem. Na tento rok připadala druhá etapa zahrnující výstavbu opěrné zdi u zahrady mateřské školy, vybudování chodníků a nových parkovacích míst. V ulici se počítá také se sadovými úpravami.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

 Dotazy                        Libor Kubec (Neregistrovaný) 4.10.2021 Dotazy občanů > Zeyerova ulice (č. 2226899)

Dobrý den, tak jsem se dočetl, že Zeyerova ulice bude zprůjezdněna koncem října. Myslí se tohoto roku? Kolikáté prodloužení termínu zprovoznění ulice už to je? Tentokrát nebyl včas vyzrálý beton na té zdi. To nikdo nevěděl předem, že beton nějakou dobu musí zrát? Proč se tedy nezačalo dříve? Už asi tak 20 měsíců děláte z obyvatel Písku blázny a stále si vymýšlíte nové a nové výmluvy, aby se co nejvíce zprovoznění ulice zdrželo. Ulice dlouhá cca 250 metrů se opravuje skoro 2 roky? Nechce z toho pan Hladík vyvodit osobní zodpovědnost, když to má na starost?

                Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 6.10.2021 Zeyerova ulice (č. 2226975)

Dobrý den, rekonstrukce Zeyerovy ulice byla od počátku naplánována na dva roky. Zahrnovala výměnu veškerých sítí, horkovod, kanalizaci, vodovod a částečně sítě ve vlastnictví E.ON. V roce 2020 byly dokončeny práce na sítích až v prosinci, z tohoto důvodu nebylo v plánu řešit v zimních měsících budování opěrné zdi, parkoviště před mateřskou školou ani další úpravy. Druhá fáze byla zahájena v dubnu tohoto roku tak, aby nejtěžší práce probíhaly v období letních prázdnin, kdy ani ZUŠ ani MŠ nejsou v provozu. Doba realizace se oproti předpokladům prodloužila o zhruba dva měsíce, což je mi velmi líto, ale důvody zdržení se odvíjely od zakládání opěrné zdi a umístění teplovodní přípojky do 8. MŠ, kdy bylo potřeba upravovat realizační projekt dle v terénu zjištěných skutečností.

Ing. Petr Hladík, místostarosta

 

Dotazy                                           Kamila (Neregistrovaný) 25.10.2021 Dotazy občanů > Zeyerovka (č. 2227433)

Dobrý den, tak jsme se dnes (25.10.2021) dočkali konečně téměř 2 letech otevření Zeyerovky. Hurá! Co mě ale zaráží, proč stále nejsou hotové chodníky po levé straně – u opěrné zdi, kolem ZUŠ a před MŠ. Město samo deklarovalo, že tato ulice bude do 24.10.2021 hotová. A opět ouha, ono se to nestihlo? Z jakého důvodu, prosím pěkně, tentokrát? Covid už byl, stromy pokácené, zeď stojí, elektrické rozvody vyřešené (důvody zpoždění v minulosti). Firma Strabag začala skutečně makat cca 14 dní zpět. Do té doby to byla tragikomedie na práci (začátek práce 7,30, v 7,40 první cigárko, 11,00 oběd, 14,30 kafe+cigárko, 15,30 dělám aby se neřeklo, 15,59 konec). Jak dlouho ještě ty chodníky budou této firmě trvat? Běhání mezi bagry s malými dětmi už jsme si zde zažili více než dost. Od 26.10. se má rozkopat křižovatka NádražníxZeyerova (pozor,změna), takže na chodníku opět nebude pracovat ani noha. A upřímně, už toho máme všichni plné zuby. Dále mě zajímá, kdy bude umožněno parkování ve Švantlově ulici u parku (před viaduktem) a v Sadové ulici podél parku. Parkování v tétl lokalitě je tragédie sama o sobě, ovšem od zákazu parkování v těchto 2 místech je nadlidský výkon najít jedno volné místo k zaparkování. Musím říct, že až po těch 2 letech neuvidím bagry, bude to dost zvláštní pohled. Člověk už ani nedoufal, že se Zeyerovkou ještě někdy projede. Děkuji.

                                      Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 27.10.2021 Zeyerovka (č. 2227481)

Dobrý den,   na základě dodatku ke smlouvě, který radě města předložil dodavatel stavby, byla upravena doba plnění. Došlo k prodloužení realizace o 14 dní, tj. z původního 24. října 2021 na 7. listopadu 2021. Hlavním důvodem prodloužení termínu je skutečnost, že rekonstrukci křižovatky ulic Zeyerova a Nádražní je možné provést pouze po zprovoznění ulice Zeyerovy, které bylo plánováno na 24. října. Další důvod prodloužení termínu je realizace dodatečné ochrany teplovodního kanálu z důvodu osazení květinových nádob. Parkování podél parku Na Sadech bude možné hned, jak bude Sadová ulice opět jednosměrná, to je po dokončení rekonstrukce křižovatky Nádražní – Zeyerova, což by mělo být 8. listopadu 2021.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Tak jo, o prodloužení termínu město vědělo na jaře, stavba měla končit v září, posunula se na říjen, ale z dodatku smlouvy vedení města vědělo už 20.9.2021 že to bude listopad, a přesto 1.10. vydá prohlášení s polovičatou informací.

   A pozor, nová výmluva je na světě, „ realizace dodatečné ochrany teplovodního kanálu z důvodu osazení květinových nádob.“  Nechápu, projekt byl na světě už v okamžiku, kdy se pokládalo potrubí, tak jaké zdržení, když se s tím podle projektu celou dobu počítalo!

   Ještě nesouvisející parkování v ulici Sadová- „ jak bude Sadová ulice opět jednosměrná“ , nebyla ona náhodou donedávna obousměrná? V úterý jsme se dočetli, že v ulici Sadová:

                                  o z n a m u j e

návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku, v ulici Sadová, spočívající v umístění dopravních značek umožňujících jízdu cyklistů v obou směrech ( tzv. „cykloobousměrka“ ) – viz situace místní úpravy provozu v příloze.

Návrh byl projednán s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem Písek, který k návrhu místní úpravy provozu vydal dne 29.09.2021 souhlasné stanovisko č. j. KRPC-103726-1/ČJ-2021-020506-I . Místní úprava bude stanovena vlastníku komunikace – městu Písek, resp. správci místních komunikací města Písku – Městským službám Písek s.r.o., Pražská 372, Písek.

 

Podle plánku se stane Sadová ulice jednosměrnou ulicí s obousměrným provozem pro cyklisty.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=40957

0
0

Diskuze k článku +

28. 10. 2021 (14:21)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná by stálo za zvážení umístit na oba konce Zeyerovy ulice dopravní značku 'cyklistům vjezd zakázán'.
Zdá se mi, že tam pro ně nebude bezpečno. V některých místech je vozovka tak úzká, že krajní bílá čára je pár centimetrů od obrubníku chodníku. Zřejmě nějaký trend průjezdy městem co možná nejvíce zašpuntovat.
Viz například jediný(!) výjezd ze sídliště Jih Smrkovickou do Truhlářské a nakonec Nádražní ulice.
Z mapy je docela dobře vidět, jak hrana chodníku vpravo na konci parkovacích stání u křižovatky Smrkovická-Truhlářká tvoří vyloženě překážku v dráze vyjíždějících vozidel. Pokud na protější straně parkují auta, jakože vždycky, je tam špunt jako vyšitý.
Docela mne udivuje, že projektanti té povedené revitalizace vůbec nepočítali, že celé sídliště bude vyjíždět do ve špičkách mimořádně rušné Nádražní ulice, a nerozšířili výjezd z Truhlářské tak, aby v úseku mezi oběma křižovatkami mohla stát auta ve dvou pruzích pro odbočení vlevo a odbočení vpravo.
Takže stačí, aby se řidič odbočující vlevo postavil hezky doprostřed vozovky a odbočit vpravo není šance, i když by se mohlo, protože od kruhového objezdu nic nejede. A i když se zařadí spořádaně vlevo, tak to odbočení vpravo úspěšně zablokuje další auto čekající na odbočení vlevo. A přitom je tam místa dost. Stačilo posunout chodník o pár metrů k trati.
Proč se už dávno nezměnil směr objíždění sídliště tak, aby se z něj vyjíždělo třídou Přátelství na kruhový objezd u autobusového nádraží bude mít nejspíš nějaký vážný důvod. Zřejmě by ten objezd takovou zátěž neunesl.
Ale proč, se na parkovišti v Truhlářské ulici místo stání pro dva automobily zasadily dva stromy, které mohly být zasazeny o pár metrů vedle, mi už jasné není. Ona tam ta dvě auta sice od odpoledne parkují tak jako tak, ale 'výchovně' to nepůsobí moc dobře. Zvláště pak, když by případně mohla bránit příjezdu sanitky až ke vchodu do domu, o hasičské technice nejspíš ani nemluvě.
Ale asi je to všechno v pořádku. Jinak by to příslušní orgánové řešily a určitě i vyřešily.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1494963&y=49.3021605&z=20&l=0&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=14.1482692&y=49.2997853&z=20&l=0&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=14.1507248&y=49.3006738&z=20&l=0&base=ophoto

Odpovědět

28. 10. 2021 (20:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z provedení ulice Zeyerova jsem rozčarovaná, stejně jako u mnohých jiných ve městě, a to jsem ji ještě neviděla "hotovou". Nejde o rozčarování pro trasu pro cyklisty, ale i o oddílné kanalizaci, kterou město vyřadilo z projektu a další drobnosti, včetně vstupu do zahrady školky.

Provedená revitalizace na Jihu je smutná záležitost, obzvlášť s odstupem času. S tím nelze než souhlasit. A dala by se postupně upravit v detailech, ale to by musela být vůle ze strany města.

Zjednosměrnění našich sídlišť má společného jmenovatele- naši zvolení nechtějí stavět víceúrovňová parkoviště, ale podlézají občanům tím, že zaberou pro parkování aut druhý pruh silnice, trávník, stromy, hřiště, cokoliv, jen to patrové parkování nestavět.
Za peníze na přestavby městských nemovitostí by tu byla taková parkoviště dvě. Za projekty na bazén třetí, za zbytečné studie čtvrté … a jezdilo by se všude lépe, nemluvě o tom, jak by město vypadalo lépe.

Odpovědět

9. 11. 2021 (10:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Proč nemáme dokončený chodník v Zeyerově ulici a proč dokončen nebude ještě dalších dlouhých 8 měsíců? V pondělí RM projedná i tento návrh na usnesení:
Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 948/17 o výměře 25 m2 k.ú. Písek za účelem posunutí termínu dokončení chodníku podél stavby bytových jednotek v Zeyerově ulici na dobu určitou do 30.06.2022 za nájemné ve výši 1.500 Kč za celou dobu nájmu pro společnost IVAN SVATOŠ, a. s., IČO 25151673, se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 za podmínek, že bude zabezpečen průchod po dotčeném chodníku kolem bytového domu v min. šířce 1,5 m, úprava povrchu bude zhotovena ze zhutněného kameniva frakce 32/63 mm s povrchovou úpravou zavibrováním neblátivé frakce 0/16 a udržována ve schůdném stavu a do doby dokončení chodníku na náklady společnosti IVAN SVATOŠ, a. s., bude jeho údržba a správa zajištěna společností IVAN SVATOŠ, a. s. Pro případ nedodržení podmínek smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku dle přílohy.

Důvodová zpráva:
Společnost IVAN SVATOŠ, a. s., žádá, v souvislosti se stavbou „Bytového domu D“ v Zeyerově ulici v Písku, o pronájem části pozemku parc.č. 948/17 o výměře 25 m2 v k.ú. Písek podél bytového domu D. Důvodem je, že společnost nechce, aby při stavbě domu došlo k poškození nového chodníku, neboť bytový dům s chodníkem přímo sousedí. Žádá alespoň o tento minimální pronájem pozemku, aby stavba mohla být bezpečně dokončena. Průchod po chodníku bude v šířce 1,5 m zachován. Přílohou materiálu je zápis z jednání, kde jsou podrobně popsány dohodnuté podmínky. Nájemné navrhuje odbor správy majetku ve výši 1.500 Kč za celou dobu nájmu a zároveň navrhuje pro případ nesplnění podmínek smlouvy smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. Částka smluvní pokuty je odvozena z ceny za m2 chodníku po odečtení materiálu, tj. cca 600 Kč/m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům – bez připomínek. IVAN SVATOŠ, a. s., nemá dluh vůči městu Písek.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.