Přihlášení

Rada bude řešit i podobu slavností

7. 2. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Rada města bude mít na programu několik zajímavých bodů, mezi něž lze zařadit i bod o podobě městských slavností letos. Já osobně nelpím na jejich konání každoročně, myslím, že město má poměrně dost akcí v kalendáři, které pomalu i slavnostem konkurují. A dokud se budou „oslavy“ konat i v Palackého sadech, jsou slavnosti i další akce zde pro mě naprosto postradatelné.

   Jenže, radnice si myslela a myslí, že slavností je třeba, ovšem jinak si to po volbách myslí noví radní s kompetencí zasahující k realizaci slavností, jak dokládá materiál na RM:

Koncept programu a navýšení účelového příspěvku na akci Dotkni se Písku 2023

NÁVRH USNESENÍ

Rada města nový koncept programu a navýšení účelového příspěvku na akci Dotkni se Písku 2023 Centra kultury města Písek z rozpočtu města Písek na městskou slavnost Dotkni se Písku 2023 na částku 4 100 000 Kč.

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

Důvodová zpráva:

Rada města dne 05.09.2022 schválila pod usnesením č. 500/22 navýšení účelového příspěvku Centru kultury města Písek a rámcový program na pořádání městské slavnosti 2023.

Usnesení č. 500/22

Rada města schvaluje s připomínkami navýšení účelového příspěvku Centra kultury města Písek z rozpočtu města Písek na městskou slavnost Dotkni se Písku 2023 na částku 3 500 000 Kč, popř. možnost zavedení vstupného na vybraná místa a programy dle předloženého konceptu.

 

Na základě jednání, která probíhají pod vedením radního pro kulturu a cestovní ruch od listopadu 2022 na Centru kultury města Písek na téma městská slavnost Dotkni se Písku 2023 došlo ke značně finančně náročnějším návrhům na obsahovou část programu slavnosti.

Centrum kultury města Písek nyní předkládá radě města k projednání tyto změny:

1. Plán a stav přípravy na Dotkni se Písku 2023 V souladu s usnesením rady města z 5. 9. – 500/22 Centrum kultury rozpracovalo a naplánovalo program na slavnost Dotkni se Písku v těchto lokacích a rozsahu:

Velké náměstí – vystoupení známých hudebních skupin a interpretů, představení místních spolků a organizací, školní představení

Palackého sady – Myslivecká slavnost, program pro střední a starší generaci, taneční zábava

Havlíčkovo náměstí – Historický program zaměřený na období Marie Terezie, divadlo, řemeslné stánky

Zahrada kulturního domu – řemeslné workshopy, hudební vystoupení, program pro mladé a děti,

Prostor před kulturním domem – stavba voru

Letní kino (pokud bude dokončena rekonstrukce) – koncerty a taneční vystoupení

Na Výstavišti – pronájem pro pouťové atrakce

Řeka Otava – doprovodný program, ohňostroj

Alšovo náměstí – technické zajištění a zajištění historických kostýmů pro radní na nedělní bohoslužbu u Mariánského sloupu

Předpokládané náklady 4 000 000 Kč, účelový příspěvek schválený 3 500 000 Kč, předpokládané výnosy ze stánkového prodeje 500 000 Kč.

2. Nový koncept program Dotkni se Písku 2023

Velké náměstí – vystoupení známých hudebních skupin a interpretů, představení místních spolků a organizací, školní představení

Palackého sady – Myslivecká slavnost, program pro střední a starší generaci, taneční zábava

Prostor před kulturním domem – stavba voru

Na Výstavišti – chillout zona, nový cirkus, divadelní a hudební představení, program Domu dětí a mládeže

Řeka Otava – doprovodný program

Balzám Café – Filmové nábřeží, Filmový Píseček, workshopy

Vnitroblok Obchodní akademie – DJs Stage

Předpokládané náklady 4 500 000 Kč, účelový příspěvek schválený 3 500 000 Kč, předpokládané výnosy ze stánkového prodeje 400 000 Kč. Hospodářský výsledek mínus 600 000 Kč CKMP požaduje navýšení účelové dotace na 4 100 000 Kč.

Odůvodnění žádosti

- Na základě požadavků radního Robina Mikušiaka a z návrhů vzniklých během pracovních setkání vznikl výše uvedený nový koncept program za účasti dalších subjektů a organizátorů pro rok 2023

- Přípravy dle usnesení rady z 5. 9. 2022 jsou pozastaveny a vzhledem k blížícímu termínu se CKMP nachází v nejistotě, jak má postupovat, aby předdomluvený program potvrdilo nebo zrušilo.

- Rada města bere na vědomí, že program může být s ohledem na časovou nouzi redukován popřípadě upraven.

- Zrušením pouťových atrakcí, historického programu a na některých dalších místech dojde k propadu příjmů ze stánkového prodeje.

- Finanční krytí akce má dopad na cash flow organizace.

Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel doporučuje usnesení c) a ukládá CK postupovat podle plánu příprav č.1 uvedeného v materiálu

 

   Nevím, ale evidentně se tu nějak nepotkávají představy loňské a letošní – jak je ve zprávě naznačeno. Osobně je mi jedno, kdo komu co komplikuje, protože slavnosti si řadím mezi zbytné záležitosti. Asi by se i hodilo, aby se napřed zainteresovaní dohodli na nějaké formě slavností, i třeba za cenu toho, že letos prostě nebudou. Až se všichni shodnou a najdou společnou řeč, tak se předejde výpadkům a změnám v programu, výmluvám proč něco na slavnostech nebylo nebo bylo jinak nebo vůbec atd..

   Je vidět, že se prostě pořád něco děje. Na radnici.

 

0
0

Diskuze k článku +

10. 2. 2023 (13:34)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jelikož jsem zpravidla v době slavností o víkendu mimo město, sebelepší program stejně neocením. Na ten páteční jsem se za posledních 20 let podíval cca pětkrát, takže je mi to jedno. Jen mi 4 miliony Kč za paralyzování centra města přijdou trochu moc.

Odpovědět

15. 2. 2023 (18:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Fakt se letos na slavnosti dojdu alespoň někam podívat, protože RM přidala peníze na starý návrh programu a tak za ty peníze to bude určitě na co koukat.
Usnesení č. 102/23
Rada města neschvaluje nový koncept programu a navýšení účelového příspěvku na akci Dotkni se Písku 2023 Centra kultury města Písek z rozpočtu města Písek na městskou slavnost Dotkni se Písku 2023 na částku 4.100.000 Kč a ukládá Centru kultury města Písek postupovat podle plánu příprav č. 1 uvedeného v materiálu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.