Přihlášení

Řešení sídliště M. Horákové opravdu nebo naoko?

25. 9. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (13) | Vaše názory

Nejen v měřítku našeho města, ale celé země se letos děje mnoho neobvyklého. Pokud zůstanu ve městě, neobvyklostí je také dost. Mezi ně patří i proměnlivost řešení různých potřeb města. Abych byla konkrétní, některé opomíjené potřeby města se do našeho širšího povědomí dostaly i tím, že jejich řešení navrhli sami občané, jako projekty do Participativního rozpočtu.

   Mezi ně patří i návrhy na úpravu některých částí sídliště Milady Horákové. A v této souvislosti se znovu dostalo i pozornosti mnoha nedostatkům, které na sídlišti dlouhá léta nikdo neřeší. Neznám celou historii sídliště, ale podle povrchu chodníků, záplat na silnici, zábradlíček, betonových panelů, různě ubrané zeleně, a podobných artefaktů je zřejmé, že se tu spíš řeší akutní záležitosti, že nějaké větší úpravy v rozměru celého sídliště po desetiletí neproběhly. A jako všude ve městě, i zde je pro většinu obyvatel zajímavé hlavně parkování jejich aut.

   Rozvířenou vodu kolem sídliště okrajově řešila rada města zjara.

UPRAVENÝ ZÁPIS ze zasedání rady,v pondělí 30.03.2020 od 13:00 hodin K bodu 42) Různé

… Ing. Franců – Na základě aktivity p. Šebelleho dává podnět k zařazení sídliště Dr. M. Horákové do plánu revitalizace. Navrhuje vyčlenit prostředky v rozpočtu na přípravu projektu, nedělat pouze dílčí úpravy.

Starostka – sídliště není v tak špatném stavu, jsme připraveni provést drobné úpravy, prořezy stromů, osazení laviček apod. Na část před Olympií je připravena studie.

Ing. Trambová – je plánovaná rekonstrukce Harantovy ul., lokalitou se zabýváme i v rámci PUM a PUZ, je připravena úprava bloku u Olympie, všechny akce spojíme. Představy p. Šebelleho o finančních nákladech jsou podhodnocené – viz kalkulace jeho projektu, který podal v rámci PARO.

Ing. Hladík – nelíbí se mu nátlakový způsob jednání určitých osob, nelze přeskakovat z jedné akce na druhou, musíme postupovat plánovitě a systematicky. Navrhovat věci bez odpovědnosti je jednoduché.

MUDr. Němeček – p. Šebelle má v mnohém pravdu, ale je třeba dodržovat určité postupy, vyjádřit se musí příslušné komise. Koncepční věci musíme dělat plánovaně. …

 

   Z tohoto dialogu by se dalo soudit, že město nachystá celkovou koncepci pro sídliště, dejme tomu, že rovnou revitalizaci sídliště, ale nebude se na to chvátat, protože podle starostky města sídliště není v tak špatném stavu a spraví to prořezy stromů a pár laviček a místostarostka odkazuje na dokumenty PUM a PUZ, kde jsou řešení v plánu za dvacet let. Místostarostka byla také průvodcem procházky po sídlišti v červnu, Komise pro urbanismus a architekturu zde zasedala, ze zápisu:

Začátkem jednání přítomné seznámila ing. arch. P. Trambová se záměrem revitalizace sídlištní lokality. Upozornila přítomné, že budou jejich podněty následně v komisi projednány a budou sloužit jako doporučení řešení konkrétních problémových tematických okruhů uvedené revitalizace. Dále bylo upozorněno i na aktivity místních občanů v rámci navržených řešení některých částí sídliště. Přítomní se dohodli, že postřehy komise budou s návrhy veřejnosti následně konfrontovány/posouzeny. Posouzení bude probíhat nad mapovými podklady – následně dojde k vypracování problémové mapy. …

   Vida, tedy žádný spěch, dokonce vůle řešit to s obyvateli sídliště, ani jinde v zápisu ze zasedání komise není však o potřebě výměny povrchu ulice žádná zmínka.

 

   Jenže, navzdory tomu, co zaznělo na radě města v březnu, přeci jen se na sídlišti začne něco dít už nyní, bez toho zmiňovaného spojení akcí, plánů, systematiky, a bůhví čeho všeho ještě.

V pondělí 14.9. byl na RM schválen návrh:

K bodu 8) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Písek – oprava povrchu ul. Dr. M. Horákové“

Usnesení č. 517/20

Rada města po projednání schvaluje účastníka STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 za cenu 1 771 608,42 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Písek – oprava povrchu ul. Dr. M. Horákové“ a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s.r.o. podpisem smlouvy.

 

   Podívejme na to, zčistajasna se bude na sídlišti měnit povrch ulice. Já z usnesení nepoznám, jestli jen silnice, nebo i chodníků, ulice je dost široký pojem. Jasně, ne že by si to povrch nezasloužil, třeba ten druh povrchu, co mají na kousku silnice na Jihu, který tlumí zvuk projíždějících aut, ten by se hodil. Na druhou stranu, jestli se počítá s plánem a systematickou úpravou na sídlišti, která bude třeba řešit zatrubněný svod dešťové vody, nebo oddílnou kanalizaci, nebo betonové desky pod parkujícími auty, nebo chodníky, nebudou to tak trochu vyhozené peníze? Jakože se ulice bude zase opravovat a ten povrch se přinejmenším poničí?

   Nemyslím si, že by se s touhle akcí letos počítalo, určitě by vedení města na kritiku stavu sídliště zjara reagovalo odpovědí ve smyslu – my ale už se sídlištěm něco děláme. Jediné, co se v této souvislosti zveřejnilo, byla zpráva o hotové studii na parčík před Olympií, a město tvrdilo, že to bude první akce, jakou se na sídlišti začne.

   Ve čtvrtek 24.9. mají zastupitelé na zasedání ZM v rámci rozpočtové změny posvětit další díru do rozpočtu :

Městské služby – komunikace (+ 2 600 tis. Kč): zvýšení rozpočtu na základě rozpočtů prováděcích dokumentací úprav komunikací ulic J. Malého, Na spravedlnosti a M. Horákové. …, což mě přesvědčuje o tom, že se s těmito opravami prostě letos nepočítalo.

   A je krásné, že napřed se vypíše výběrové řízení, vybere firma, schválí podpis smlouvy na akci, a deset dní po tom všem budou teprve požádáni zastupitelé, aby tohle všechno dovolili zaplatit, protože tahle akce není kryta rozpočtem města. Pomalu to vypadá, že tím bude na zastupitele vytvářen nátlak ve smyslu –to musíte schválit, už je podepsaná smlouva s firmou, a ta začne dělat už za 4 dny po zasedání ZM.

   A i když patřím k těm, co volají po řádné péči o životní prostředí ve městě, což zahrnuje i údržbu ulic, tady si myslím, že tomu má opravdu předcházet nějaký plán, jak, kdy a co na sídlišti dělat, aby to mělo hlavu a patu, aby se nerozkopávalo právě dodělané a opravené desetkrát po sobě.

   Vypadá to totiž potom podezřele, když se zničehonic, těsně před volbami, bez podpory v rozpočtu města, bez plánu, začnou řešit ulice, které na jaře problém města „nebyly“. Všichni jsme viděli fotky sídliště Dr. M. Horákové, které byly několikrát porůznu zveřejněny, na kterých bylo ukázáno na hrubé nedostatky, a tahle ulice je zalátovaná paskvily snad nejvíc. Vypadá to potom podezřele, že zrovna tahle ulice se bude náhle opravovat, jakoby v reakci na zveřejněné fotky.

   Jestli bude oprava ulice Dr. M. Horákové jen populistické gesto politiků, aby částečně umlčeli hlasy občanů a malinko si je přiklonili na svou stranu, nebo jestli je ta oprava první počin revitalizace sídliště a součást plánu, který bude realizován následně, ukáže čas. Pro případ populismu by bylo fajn si pamatovat, kdo ty peníze z pokladny města rozhazuje.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

26. 9. 2020 (11:31)  –  Pavel Šebelle

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

26. 9. 2020 (12:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vyjádřím se k tématu článku.
Peníze na opravu ulice Dr. M. Horákové se čerpají rozpočtovou změnou, o opravě ulice se nikde předtím nehovořilo, já si myslím, že je to hloupá reakce města na aktivitu kolem Vašich projektů.

Ono naštvat si vysoký počet lidí ze sídliště před volbama není jen tak a mít v ruce aspoň malý argument v podobě započatých úprav se hodí, jakože město na lidi z tohoto sídliště X let nekašle.

A protože se zároveň stejnou změnou rozpočtu žádá i o projektovou dokumentaci na úpravu ulice, která bude zhotovena až po opravě ulice, jsou to podle mě vyhozené peníze, alibistická akce města, která si zaslouží kritiku.

Odpovědět

26. 9. 2020 (14:48)  –  Redakce PS

0
0

Ad komentář pana Šebelleho: komentář byl redakcí odstraněn, protože obsahoval nepodložené osobní napadání konkrétních osob, které se navíc nevztahovalo k tématu článku (sídliště Dr. M. Horákové).

Odpovědět

28. 9. 2020 (12:33)  –  Pavel Šebelle

0
0

Nikoho jsem nenapadal jen jsem uvedl pravdivá fakta. Protože jste to smazali nemohou to lidé sami posoudit. Nepřímo to samozřejmě se sídlištěm souviselo. Protože je zde diametrální přístup k obyčejným občanům na sídlišti, kdy se sešlo v Olympii a podepsalo pod různé věci cca 50-70 lidí a pro ně neudělá město ani pár laviček, ani neopraví díry v silnici a zcela jiný protektecionistický přístup města je ke skupině kolem zastupitele pana Konvičky, kdy 20 lidem dalo město pozemek na návsi v hodnotě 3-3,5 mil Kč a ještě jim ho oplotilo, aby si ho mohli dát pod zámek. Každý si to může ověřit. Jsou zde tedy občané děleni na 2. kategorie, vyvolené zastupitele a ty obyčejné. Část svého příspěvku začátek dám znovu pod sídliště.

Jak se zdá, dvojí metr používá i Písecký svět a jejich častý přispěvatel PS pan Konvička, má speciální ochranu, nesmí se proti němu nic napsat, ani pravda. Je smutné, že PS takto cenzuruje.

Když mne napadal nepravdivě pan Konvička přímo v jednom článku, to jste zveřejnili.

Odpovědět

29. 9. 2020 (17:59)  –  Luděk Blaha

0
0

Občané z části města mezi ulicí Harantovou a tratí mají tu smůlu, že ani na sídlišti Dr. Horákové a ani v Habeši nebydlí nejspíš žádný zastupitel. Možná by se mohl ustanovit jakýsi zastupitel putovní, který by se vždycky přestěhoval tam, kde by bylo třeba něco poopravit. Kdo teď bydlí pod lávkou přes městský ostrov?

Odpovědět

30. 9. 2020 (09:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku, může to být jeden z důvodů, ale na Hradišti bydlí několik zastupitelů a zatím tam pro lidi neudělali také nic, ani nějaké menší parkoviště. Na sídlišti lidi chtějí 3 roky čáry na parkovišti, nic, mají tam také rozpadlé chodníky, nedostatek parkovacích míst. A náves? Ta vypadá hůř i než náves v Dolní Lhotě s 20 obyvateli. Studie na ní byla udělána v roce 2010, dodnes se nic neudělalo, jen záplaty na silnici. Lidi se přes ní bojí chodit, protože je na ní hodně nebezpečných míst, kde je může srazit auto, jeden pán mi včera říkal, že prý tam byl i před 2 roky smrťák. Chtěl jsem snížít rychlost a udělat přechod, nic z toho město neudělalo. Po zbourání statku se to stalo ještě nebezpečnější, protože tu udělali širokou zatáčku s parametry tratě formule 1 a lidi tam jezdí jako blázni a místní mají problémy vyjet ze svých domů, bojí se. Podobné je to u nás u prodejny.

Nyní je hlavní akce místních zastupitelů udělat si pro sebe a své kamarády tzv. komunitní zahradu na pěstování rajčat a pořádaní sudů na stavební parcele města v hodnotě 3 mil Kč. Za městské peníze a peníze OV si ji nechat oplotit ošklivým drátěným plotem, aby si ji pro sebe mohli zamknout. Ani kousek chodníku v čele neudělali, aby se bezpečně mohlo jít do ulice Ouzká, kde prý byl ten smrťák. A odmítli tam udělat byť i jedno parkovací místo pro zahradu a místní, přesto že jsem je o to žádal. Takže když oni sami přijedou na zahradu, nemají kde zaparkovat a stojí v silnici, jako minulou neděli. My se sousedy chceme na pozemku jen 8 parkovacích míst, tj. jen 10% pozemku přístupných veřejnosti pro parkování, pro místní a návštěvníky Hradiště, zdejších 30 RD a hospodu U Srnků a hřiště. A kvůli tomu jsme nevybíravě napadáni tzv. komunitou kolem zahrady.

Komunitní zahrada je dobrý nápad, je to druhý nejúspěšnější projekt v prvním kole PaRo a měla by se zrealizovat, ale jinak a nejspíš i jinde, třeba na poli u lesa, které je velmi vhodné pro zahradu i větší. Protože jak mi řekla místostarostka, město stále velmi zvažuje, že pozemek prodá pod RD, aby se náves zastavěla. Takže teď se něco buduje a pak se to bude bourat a prodávat. Pokud tam bude jen ta zahrádkářská kolonie, kterou nazývají komunitní zahradou, tak se náves nikdy nezastaví jak chtějí místní a i městský architekt.

Odpovědět

30. 9. 2020 (10:11)  –  Pavel Šebelle

0
0

Vlastně jsem to napsal Luďku špatně, ano pro lidi obecně neudělali nic, ale něco přeci jen udělali pro sebe – pan Knot si nechal v ulici kde bydlí udělat chodník a obytnou zonu se zpomalovacími pruhy, pan Konvička si na městském pozemku buduje s manželkou "komunitní" zahradu, která je spíš dnes jako soukromá a co si udělal pan Turek tam, kde bydlí nevím. :-)

Akce v ulici pana Knota je přínos i pro všechny místní, je dobře, že se to zklidnilo a že je tam chodník, ale akce pana Konvičky pro nás místní kolem návsi, tak jak ji dělají přínosem není, přínos má jen pro ty co nemají vlastní zahradu a co se stali členy komunity.

Když jsem chtěl chodník pro babičky ze sídliště, tak mi pan Němeček psal, že to ho chci jako dělat na trávě? Že to ne. Je zajímavé, že pře domem pana Knota to na trávě udělat šlo, šlo udělat i parkoviště na zelené ploše u nemocnice, kde dělá pan Němeček a pan Přibáň a asi další zastupitelé, ale pro obyčejné lidi se na trávě nic stavět nemůže, a musí senioři chodit nebezpečnými zatáčkami po silnici i v zimě.

Odpovědět

28. 9. 2020 (12:34)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pokud se vymění jen povrch ulice M. Horákové a neupraví se plocha chodníků tak, aby bylo možné udělat šikmé stání a tak navýšit kapacitu parkovacích míst bez záboru travnatých ploch, tak jak jsem navrhoval spolu s občany já a jak to převzal i PUM, budou to opravdu vyhozené peníze.

Informace město občanům co na sídlišti bude dělat neposkytuje, osobně jsem zašel za paní Trambovou, kvůli projektům v PaRo a co město chce přesně dělat na sídlišti jsem se nedozvěděl. Ale dozvěděl jsem se to, že město chce bezdůvodně vyřadit projekty občanů z PaRo (konkrétně Alej před Olympií, relaxační park za Olympií, hřiště na florbal ), resp. vymýšlí se zástupné problémy, proč je vyřadit. Prý má město málo techniků, aby stavbu těchto věcí zvládlo, prý nechce udržovat jezírko (přestože v projektu je dost peněz na správce jezírka) a hlavně prý jsou projekty co chtějí lidé nekoncepční. Třeba u aleje před Olympií odbor ŽP neustále do svých stanovisek "nekoncepčnost" uvádí, že prý je třeba řešit celé sídliště a ne jen prostor před Olympií, přitom město žádnou koncepci dodnes nemá a návrh na prostor před Olympií už zvěřejnilo. Takže město může postupovat zcela nekoncepčně, ale projekty občanů, které dávají větší smysl a byli řešeny v rámci celého sídliště tedy koncepčně chce smést pod stůl pod vymyšleným problémem "nekoncepčnosti".

Jak to nakonec na schůzce skupiny k PaRo dopadlo nevím, zda nám projekty vyřadili nebo nakonec ne.
Město ani nic s občany projednávat nechtělo, já jsem paní Trambové říkal, že je nutné to projednat a jsme domluveni až město vymyslí koncepci, že ji projednají alespoň s předsedy SVJ za sídliště, na které městu seženu kontakty.

Každý rok žádáme město od roku 2018, aby dalo více laviček za Olympii, letos jsme předsedové z 8 domů požádali o 10 laviček včetně plánku pro blok, kde žije 500 lidí, prý pan Šatra rozhodl, že dá lidem jen lavičky 2, abychom udělali nový plánek. To nás namíchlo a sdělili jsme mu, ať si plánek na 2 lavičky s občany projedná sám, že my jsme mu dali plánek na 10 laviček a na nich trváme.

Odpovědět

30. 9. 2020 (11:45)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Projekt komunitní zahrady vzniká na základě ankety mezi občany po celém Hradišti a jejich uvedených preferencí, v anketě se
vyjádřilo 170 dospělých občanů Hradiště a velmi převažoval názor na úpravu prostoru směrem, kterým se nyní
pozemek kultivuje. Komunitní zahrada má podporu Osadního výboru Hradiště, Města Písku a velké části občanů Hradiště,
kteří se v anketě vyjádřili.

Velmi nás mrzí, že opět musíme číst obviňování nevinných lidí a snůšku výmyslů v podání pana Šebelleho, jeho jednání podle
nás výrazně vybočuje z mezí slušnosti a korektnosti (není pravda, že komunitní zahrada je uzamčena – spodní branka je
zavřena, ale není zamčena, není pravda, že Město Písek komukoliv pozemek „dalo“ – pozemek je stále v majetku města Města
Písku, které jej oplotilo kvůli bezpečnosti především dětí, které tam s rodiči chodí).

Členové Osadního výboru Hradiště ve spolupráci s Městem Písek pro občany Města Písek připraví konkrétní fakta k tématům,
o kterých pan Šebelle píše tak, aby si všichni občané Města Písku mohli udělat svůj obrázek a všichni měli k dispozici fakta a 
objektivní informace.

Připravujeme veřejné projednání těchto témat na veřejném jednání Osadního výboru Hradiště na 1.prosince 2020 patrně do
Hostince U Srnků, kam jsou všichni občané, kteří mají zájem o objektivní informace, zváni.

Více se dozvíte na vývěskách Osadního výboru Hradiště po 20. říjnu 2020. Do té doby nebudeme na jakékoliv další další
výmysly v podání pana Šebelleho reagovat.

Odpovědět

30. 9. 2020 (14:07)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Konvička nepravdy uvádíte vy a doufám, že odpovíte na to co napíšu:
1) vrata a branka byly zamčené, když jsem to před měsícem zkoušel, možná, že jste je na základě mých upozornění dneska odemkli, ale zamčené to bylo. Ještě před týdnem jsem říkal paní z vaší komunity, že jste si to zamkli jen pro sebe a ona mi řekla, že mi klidně přidělá klíč. Prosím vás proč by mi ho přidělávala, když podle vás jste si to nezamkli? Veřejně tu lžete a vás projekt stavíte do fiktivní idylické reality, ale pravda je jiná.

2) kdo platil a stavěl plot? A na základě čeho? Kdo o to žádal?

3) tvrdíte jak má zahrada podporu města, paní Trambová mi v srpnu řekla, že neví vlastně co komunitní zahrada je a že město vážně zvažuje variantu, že pozemek prodá někomu na stavbu RD, věděli jste o tom? řada zastupitelů váš nápad nepodporuje, řada zřejmě o něm ani neví

4) Když jsem toto řekl jedné vaší člence, řekla mi: To nemůže, my jsme se takhle domluvili a paní starostka nám pozemek dala?
Na základě čeho, jakého písemného dokumentu, disponujete s pozemkem v hodnotě 3-3,5 milionu Kč, užíváte ho zdarma nebo jej máte pronajatý a platíte alespoň symbolický nájem?

5) Paní Trambová=město, nemůže někomu prodat pozemek s vaší zahradou?

6) tvrdili jste na videu, že město si s pozemkem nevědělo rady, je to pravda? Skutečnost je ale taková, že město má řadu zájemců a do měsíce ho hravě prodá

7) je správné vybudovat plot a další věci za peníze města pro vaši zahradu, když se to pak bude možná rušit a město pozemek prodá?

8) viděl jste někde na vesnici ohniště a lavičky, které mají jak tvrdíte sloužit všem, za plotem a pod zámkem?

9) v anketě vyhrál veřejně přístupný parčík, nikoliv komunitní zahrada, je to tak?

10) píšete, že komunitní zahrada má podporu velké části občanů Hradiště, ( Hradiště má 2000 občanů a ankety se účastnilo jen 170,a komunitní zahrada pokud si dobře pamatuji v anketě vůbec nefigurovala a o ní se vůbec nehlasovalo, je to tak?

11) Já jsem si dal tu práci a obešel místní od návsi po hospodu U Srnků-lokalitu kde zahrada vzniká, nikdo z místních s kým jsem mluvil projekt zahrady nepodporuje, řada lidí už to radši ani nekomentuje a jen kroutí hlavou, někteří neví co se tam děje a mám už přes 20 podpisů od místních, že bychom chtěli od města, aby jen na 10% pozemku vytvořilo jen 8 veřejně přístupných parkovacích míst, která budou sloužit místním i všem lidem z Písku, kteří na Hradiště přijedou. Jediný kdo pro zahradu prý je, je pán co nemá vlastní zahradu a pozemek je před jeho domem. Podpoříte tedy požadavek naší místní komunity, která zde bydlí na 8 parkovacích míst? Nebo si zaberete celý pozemek pro sebe? Podpisovou akci jsem udělal na doporučení pana Brože z vaší strany, který mi řekl, že nebude podporovat stavbu nějakého objektu pro vaší zahradu

12) napsal jsem vám do emailu, že zahrada je dobrý nápad a poslal jsem vám plánek v měřítku, abyste si zahradu mohli projektovat? A že jsem vám navrhl, kde by mohla stát budova se společenskou místností a bytem a spočítal vám i kolik by to stálo, abyste věděli o co město můžete žádat?

13) je pravda, že jsem vám napsal, že město by pozemek mohlo prodat a že byste měli lepší zahradu vybudovat na poli u lesa, které je městským pozemkem? Tedy projekt vaší zahrady podporuji, ale ne tak abyste zabrali jen pro sebe městský pozemek bezohledně vůči místním, kdy jen do místa přitáhnete další auta a pro žádné jste neudělali místo.

14) doporučil jsem vám vytvořit pro zahradu a nás místní několik parkovacích míst, to jste dost nevybíravě odmítli, je to pravda?v lokalitě je velký problém s parkováním proč jste odmítli můj návrh, abyste tam měli 2-5 parkovacích míst? Proč jako členové OV nechcete parkovací místa?

15) tvrdíte jak do zahrady všichni stojí pěšky, minulou neděli tam stála 2 auta, je to pravda?

16) je vaše manželka zahradnice?

Mohl bych toho napsat víc, ale nemám na to čas a doufám, že odpovíte, a prosím pravdivě. A pak nemusíte připravovat zase nějakou svoji propagandu.

V osadním výboru jsou zástupci politických stran, nikoliv zástupci občanů, jste tam a vy pan Chroňák, kteří budujete zahradu, pak snadno má podporu OV.

Odpovědět

30. 9. 2020 (14:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Aby to bylo přehlednější – Zjednodušené otázky-pokud je vše v pořádku jistě nám na ně pan Konvička odpoví

1) Na základě čeho, jakého písemného dokumentu, disponuje váš spolek Naše Hradiště s pozemkem města v hodnotě 3-3,5 milionu Kč, užíváte ho zdarma nebo jej máte pronajatý a platíte alespoň symbolický nájem?

2) kdo schválil to, že pozemek dostanete, jen starostka nebo rada nebo zastupitelstvo? V který den?

3) kdo platil a stavěl plot? A na základě čeho? Kdo o to žádal?

4) kolik lidí má od zahrady klíče?

5) kolik zastupitelů ví o tom, že jste pozemek dostali a kolik jich váš projekt podporuje?

6) proč jste nevybudovali na pozemku parkovací místa, když vám to ukládá stavební zákon a já za místní vás o to žádal?

7) víte, že v územním plánu je pozemek určen pro stavbu RD nikoliv občanskou vybavenost?

8) věděli jste o tom, že město vážně zvažuje prodej pozemku soukromé osobě?

Odpovědět

1. 10. 2020 (13:18)  –  Radek Otava

0
0

Pane Konvička vy tu pana Šebelleho z něčeho obviníte, bez jakéhokoliv důkazu a argumentu, a pak napíšete, že na jeho příspěvky a otázky nebudete reagovat? To snad dělali komunističtí papaláši. Vy jako zastupitel a i člen OV, jestli to dobře chápu, jste přece povinnen odpovídat občanům na jejich otázky, i když vám mohou být nepříjemné. Vy kandidujete do kraje a před volbami se takto arogantně chováte k voličům?

Mně by také zajímali odpovědi na otázky, které položil pan Šebelle. Odpovíte alespoň mne? Tedy ptám se i já.

1) Na základě čeho, jakého písemného dokumentu, disponuje váš spolek Naše Hradiště s pozemkem města v hodnotě 3-3,5 milionu Kč, užíváte ho zdarma nebo jej máte pronajatý a platíte alespoň symbolický nájem?

2) Kdo schválil to, že pozemek dostanete, jen starostka nebo rada nebo zastupitelstvo? V který den?

3) Kdo platil a stavěl plot? A na základě čeho? Kdo o to žádal?

4) Kolik lidí má od zahrady klíče?

5) Kolik zastupitelů ví o tom, že jste pozemek dostali a kolik jich váš projekt podporuje?

6) Proč jste nevybudovali na pozemku parkovací místa, když vám to ukládá stavební zákon a já za místní vás o to žádal?

7) Víte, že v územním plánu je pozemek určen pro stavbu RD nikoliv občanskou vybavenost?

8) Věděli jste o tom, že město vážně zvažuje prodej pozemku soukromé osobě?

Odpovědět

5. 10. 2020 (12:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Od 12.10 do 30.10. dochází k úplnému uzavření ulice Dr. M. Horákové, dnes vyvěšeno na úřední desce města.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.