Přihlášení

Rodinné stříbro nechceme?

25. 3. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Na čtvrteční jednání ZM města je nachystán bod Strategie a optimalizace majetku města. Jedná se o "inventuru majetku města" a jeho rozdělení do kategorií na strategický, potřebný a nepotřebný majetek města, včetně budov a pozemků. Obsahuje dvě položky, kterým nerozumím, dokonce jsem se i prostřednictvím PS poptávala.

Položka 1) V dokumentu se uvádí:

Z kategorie nepotřebného majetku (určeného k prodeji) byl přesunut objekt U Honzíčka, kde by se město, po neúspěšných pokusech o prodej, pokusilo najít využití samo.

Položka 2) Doplněno: Vyjádření majetkoprávní komise:

Majetkoprávní komise doporučuje přesunout budovu U Honzíčka do nepotřebného majetku a pokusit se ji prodat. Ostatní budovy dle návrhu

   Můj názor na to, že budova U Honzíčka by měla zůstat v majetku města, není tajemstvím, ani názor, že za tu dobu, kdy se rozhodovalo a prodávalo, se mohlo postupně do budovy investovat, což mělo původně město v plánu, někdy v roce 2011(?) se rozhodlo o investicích do střechy domu, s přesahem do roku 2017, což se nestalo. Můj názor, že městu chybí zařízení pro seniory, které by zde bylo víc než ideální, doplnilo město, které v potřebě řešit situaci s pobytovým místem pro seniory však zvolilo objekt v Sovově ulici, kde se už dnes náklady na přestavbu pohybují přes 100 milionů korun, a není to konečná částka. Tím chci říct, že město po celou dobu, kdy se chce budovy U Honzíčka zbavit, nutně potřebuje a hledá  "něco-někde" pro seniory.

    Minulé vedení města k prodeji budovy dodalo jinou polohu tím, že v území schválilo změnu v územním plánu, tím se celé území stalo velice atraktivní lokalitou. Prodej budovy byl po celou dobu podmíněn zachováním stavu-budovy. Změna v územním plánu umožňuje totiž budovu zcela srovnat se zemí a vystavět tam nové domy… Celá oblast se tak stane zajímavá pro jinou skupinu investorů, než byla dosud.

   Nerada se pletu, ale mám dojem, že s tím souvisí i náhlý zájem o lokalitu U čtyř rybníků. Přístup k lokalitě U Honzíčka je totiž možný právě tudy. Kdo přišel se záměrem zrovinka tady vybudovat místo k rekreaci obyvatel města nevím, podnět jsem zachytila na jednání ZM loni v létě. Postřehla jsem v argumentech otřepané klišé, že je místo zanedbané, voda páchne, rybníky zarůstají… No, to mohl klidně uvést do pořádku bývalý nájemce rybníků, kterému se dodatkem k nájemní smlouvě mohlo v užívání rybníků upravit cokoliv, od chovu ryb po úpravu okolí.

   Vedení města však náhle rozhodlo jinak. Dodnes jsem nepochopila, jak je možné, že se ještě před nedávnem na lokalitu použilo čerpání státní dotace pro ochranu ohrožených živočišných druhů, a vzápětí se lokalita stane exponovaným místem rekreace, s možností zakládání ohně v lese. O pláži a spol.- ani nemluvě. Fakt, že Čtyři rybníky jsou plně závislé na přítoku vody z Píseckých hor, se neřeší. Voda není, neteče ani do rybníků. Snaha zbavit vodu zápachu a nečistot půjde bez přítoku vody dost těžko.

   Přitom máme všichni ještě v paměti, že do voleb se k rekreaci, k opékání uzenin a k rodinným výletům, propagovala oblast Klášterských rybníků! Na minulém zastupitelstvu města se dokonce schválil drahý výkup pozemků u těchto rybníků, aby se dobudovala cyklostezka. Kam se poděla ta původní idea – na kole s dětma k rybníkům, koupel, opečená svačina, přespat ve stanu (nebo tábořiště znamená jen to opékání?) a zase zpět – nebo ještě dál po cyklostezce? Momentálně mě nikdo nepřesvědčil o tom, že blesková výměna rybníků za rybníky nemá v pozadí víc, než blaho cachtajících se občanů v rybníce, s dotací na život – přinejmenším – žab.

   Popojdu výš, k "Honzíčkovi". Nevyznám se v legislativě, ale dosud je budova určená k prodeji, na základě rozhodnutí ZM (Usnesení č. 35/18). Já si myslela, že se napřed musí to usnesení zrušit, a potom se budova může dostat na seznam budov pro město potřebných. Pak by asi i vyjádření komise bylo možné. No asi se to takhle provést nemusí, vzhledem k obsahu materiálů k jednání.

   Ptala jsem se zastupitelů, kteří jsou členy Majetkoprávní komise, jaké oni mají důvody podpořit prodej budovy. Já totiž srovnávám U Honzíčka jako dědictví města stejně, jako chatu Živec, kterou si město hýčká. Z odpovědí (jsou k dispozici na Píseckém světě) vyplývá, že je to především ekonomika, resp. nedostatek financí k uvedení stavu budovy k užívání, vzhledem k počtu plánových projektů městem a stavu pokladny města. Pan Čapek mimo jiné zmiňuje, že město nemá peníze na rekonstrukci budovy, že by možná přicházelo v úvahu žádat o nějaký druh dotace, ale nenapsal, za jakým účelem by rekonstrukce budovy proběhla. Pan Anděl a pan Vodička, mimo jiné, drží spíš ekonomický pohled na celou záležitost. Pak tu máme náznaky od politiků, při návštěvě ministryně MPSV, prosáklo do médií, že by: <<… V závěru setkání navštívila delegace objekt někdejší Psychiatrické léčebny U Honzíčka, který má jedinečnou polohu na úpatí Píseckých hor. Díky svému umístění stranou města a uzavřenému nádvoří by byl vhodný například pro domov se zvláštním režimem. … >>

  Znovu připomínám, že kdyby se do budoucnosti víc zahleděli předešlí zastupitelé, mohla být budova U Honzíčka opravována po etapách a kdoví, zda by současní zastupitelé už nestříhali pásku u obnoveného píseckého stříbra. Uvidíme ve čtvrtek.

--  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –----  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –----  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--

   << Usnesení č. 35/18

Zastupitelstvo města neschvaluje budoucí prodej pozemku st. parc. č.590 o výměře 1957 m2, jehož součástí je budova čp. 172 U Honzíčka a pozemku parc. č. 1699 o výměře 2326 m2 vše k. ú. Písek za cenu 6.105.000 Kč společnosti KEJA s. r. o., U Hradišťského lesa 251, 397 01 Písek, IČ 06630901, DIČ CZ06630901 zastoupené jednatelem Janem Marešem a nesouhlasí s podmínkou uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, kterou je platnost nového aktuálně připravovaného územního plánu, tj. změna z plochy nekomerčního využití na plochu občanského vybavení –komerční zařízení malá a střední (OV-KM).  Hlasování č. 10 pro: 22 proti: 0 zdržel se: 1  >>

--  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –----  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –----  –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--   –--

<< – ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin

  Ing. Franců Žádá, aby byla vyvolána schůzka za účasti odboru ŽP, SM a Lesů týkající se špatného stavu pronajímaných rybníků. Ty jsou nájemcem velmi přetěžovány enormním chovem ryb, vítězí byznys, rybníky jsou zanedbané, nedá se v nich koupat a ničí se příroda. Je třeba k tomuto zaujmout stanovisko, připravit jednání s Blatenskou rybou a zastupitelstvu předložit výsledek jednání.

Ing. Hořánek – radě města bude v září předložen materiál týkající se pronájmu rybníků, můžeme připravit materiál i pro členy ZM.

Pan Anděl – rybníky byly budovány za účelem chovu ryb, pro který jsou dána pravidla. Obává se, že situaci nelze vyřešit, pokud nechceme z chovných rybníku udělat rybníky rekreační. 

Ing. Hladík – rybníky jsou využívány intenzivně. Město si může stanovit pravidla, nájemce by je měl respektovat. Souhlasí s předložením materiálu   >>

0
0

Diskuze k článku +

25. 3. 2019 (13:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Možná první vlaštovička?
Rok 2017 – K bodu 23) Různé, interpelace
JUDr. Veselý –chválí obnovení stezky na Americe, ale znepokojuje jej stav rybníku Bašta, kde se dřív dalo koupat, nyní je velmi zanedbaný a znečištěný, požaduje zjistit příčinu a zjednat nápravu.
Starostka – již k tomu byl zadán úkol na poradě vedoucích.

Aby nedošlo k mýlce, MĚSTO pronajalo rybářům rybníky a souhlasilo s chovem ryb a správou rybníků, situace U čtyř rybníků vznikla za souhlasu města,( určitě k tomu přispělo sucho, které omezilo přítok vody do rybníků).
Není to tak, že město zachraňuje rybníky ze spárů zlých rybářů, jen mění své vlastní rozhodnutí z minulosti. Mě zajímá, proč právě tímto způsobem…..

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.