Přihlášení

Rozbor dotazu starostce města

27. 5. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

Vážení čtenáři, potřebuji od vás všech poradit. Rada města na svém zasedání 4. 5. 2017 schválila bod č. 36, ten cituji: K bodu 36) Návrh dohody o provedení práce mezi ZŠ E. Beneše a paní Mgr. Šáchovou U s n e s e n í č. 301/17 Rada města schvaluje dohodu o provedení práce mezi Základní školou Edvarda Beneše a Mateřskou školou Písek, Mírové nám. 1466 a paní Mgr. Jaroslavou Šáchovou na práce projektového manažera projektu s názvem „Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního / společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku“ č. projektu CZ 02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003143. Zodpovídá: Ing. M. Cibulková

Z toho jsem mylně pochopila, že jde o projekt zaměřený na žáky. To se mi zdálo divné, navíc, nedávno měli žáci ředitelské volno, protože se školili všichni učitelé v rámci nějakého projektu. A proč škola uzavírá dohodu s Mgr. Šáchovou, která je pověřená vedením školy…To jako sama sebe požádala o zpracování toho projektu? Tak jsem se na to celé zeptala paní starostky, pořád v domnění, že jde o projekt pro žáky.

 

PTÁ SE: M. Šťastná20. 5. 2017

OTÁZKA: Dobrý den, dne 4. 5. byl na radě města schválen bod č. 36- Schválení dohody o provedení práce mezi ZŠ E. Beneše a mgr. J. Šáchovou na práce projektového manažera projektu s názvem" Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzívního vzdělávání na ZŠ E. Beneše". Mohu vědět, k čemu přesně tento projekt bude sloužit? A dál, tento projekt zpracovávají i ostatní školy v Písku? Poslední, týká se inkluze a matematická gramotnost výrazněji výběrové jazykové školy, než škol jiných? S pozdravem Šťastná

 

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva22. 5. 2017

ODPOVĚĎ: Vážená paní Šťastná, pokusila jsem se odpovědět na Vaše dotazy. Všechny školy mají v současné době možnost získat finanční prostředky z operačního programu věda, výzkum, vzdělávání v rámci tzv. šablon. Já oceňuji, že těchto dotačních možností využívají i ostatní základní školy. Jedná se o zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu, který je plně v kompetenci jednotlivých ředitelů škol, a záleží jen na něm, kterou aktivitu si vybere. Konkrétně u ZŠ E. Beneše se jedná o projekt, jehož cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v rámci jejich vzdělávání. Jedná se o oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyk a inkluze. Výhodou tohoto programu je také to, že škola má možnost získat finanční prostředky i na školního speciálního pedagoga, jehož kvalifikace je pro dnešní vzdělávací systém velmi potřebná. Témata čtenářská gramotnost a matematická gramotnost: Cílem je podpořit rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti v jiných předmětech než je přímo Český jazyk a literatura a Matematika. V případě zvolení tématu Inkluze by v rámci setkávání měly být diskutovány a následně aplikovány formy a metody podporující inkluzivní vzdělávání, sociální a občanské kompetence žáků, otevřenost školy ke vzdělávání žáků se SVP, práce s rodinou zejména žáků se SVP, atd. Cílem vzájemné spolupráce pedagogů je zlepšit učení každého žáka. Spolupráce se odehrává bezprostředně ve třídách nebo nad autentickými žákovskými výkony, využívá formu sociálního učení. Bude uplatňován tzv. princip 3 S – společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Šablona umožní vytvořit ve školách skupiny pedagogických pracovníků, kteří se společně zaměří na rozvoj konkrétního cíle. V pojetí šablony jde o společnou práci tří pedagogů, kteří usilují o to, aby se v jejich hodinách každý žák mohl naučit něco nového a hodnotného. Pedagogičtí pracovníci základních škol se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod. Bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory daných témat napříč vyučovacími předměty. Pedagogové základních škol budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze pro práci s heterogenní skupinou žáků, především se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – individualizovaná výuka. A cílem této aktivity je poskytnout i dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga. Eva Vanžurová

Odpověď jsem dostala během několika hodin, jenže tomu úplně nerozumím. Předně, je to projekt pro pedagogy. Jiné odpovědi jsem tam nenašla. Na stránkách školy je tento program uveden jako probíhající, od r. 2014 do r. 2020, to už snad podle něčeho funguje, ne? Já prostě nevím. Mohu vás požádat o komentáře, jak tomu rozumíte vy? 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

30. 5. 2017 (15:25)  –  Ladislav Douša

0
0

Osobně tomu rozumím tak, že do školy přitečou nějaké peníze, které by jinak nepřitekly. Třeba na plat pro zmiňovaného speciálního pedagoga… Levnější a výchovnější by bylo nakoupit rákosky, ale to už není moderní a povolené.

Odpovědět

30. 5. 2017 (23:12)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Úplně nejvíc jsem chtěla vědět, proč město uzavřelo dohodu jen se zástupcem jedné školy, kde program běží. Běží asi na všech školách v Písku. Zástupce školy uzavírá sám se sebou dohodu na práce projektového manažera, u projektu, který už ve škole běží. Peníze na projekt půjdou asi z MŠMT, peníze na dohodu – od města? Ale děkuji za Vaši reakci, já v pojmech projekt, nebo jejich významu "plavu".

Odpovědět

31. 5. 2017 (01:09)  –  Luděk Blaha

0
0

Evropské fondy, dotace, projekty, šablony… kdo se v tom má vyznat. Tedy pokud se o tuto oblast člověk nezajímá nějak výrazněji. Nad to tu jde o nemalé peníze. A to je problém vždycky. Člověk by mohl, aniž by chtěl, zatít do živého. Je to poměrně rozsáhlá a komplikovaná záležitost i pro odborníka. Natož pak pro člověka nevzdělaného v oboru. Dá se na to všechno pohlížet z mnoha úhlů a na mnoha úrovních. Zcela obecně, teritoriálně, oborově…
Mohu vyjádřit pouze svůj osobní názor, založený výhradně na svém dojmu z informací z veřejně dostupných zdrojů, což sebou přináší vysokou míru nepřesnosti, až dezinformace. A tak veřejně prohlašuji, že jakákoli podobnost s čímkoli a s kýmkoli, je čistě náhodná, a je spíše odrazem fantazie případného čtenáře.
Obecně jakoukoli dotaci považuji za prvek značně nesystémový, který do jisté míry zvýhodňuje ty, kterým je dotace přiklepnuta. Pravda, státní správa se snaží nastavit pravidla i taková, aby se k dotaci dostal každý, kdo to uzná za potřebné pro podporu svojí činnosti. Pokud ale vezmeme v potaz skutečnost, že se už nemálo lidí ze státní správy či samosprávy dostalo do vážného rozporu se zákonem, pak je tu obecně zřejmě poměrně velký prostor pro klientelismus, a tedy ruku v ruce s tím i korupci. Dalo by se se značnou nadsázkou říci, že dotace se v zásadě dělí na dvě skupiny. V první skupině jsou ty, kde lidi zavřeli, a v té druhé jsou ty, kde lidi teprve zavřou. Otázkou zůstává, kolik problematického čerpání fondů je v porovnání s tím neproblematickým. Třeba je to maloučko, a zdání rozsáhlosti je dáno medializací takových případů.
Další úvaha může směřovat k faktu, že se tu celostátně jedná doopravdy o velké peníze, a že se, jak to tak vypadá, nedaří čerpat v takovém objemu, který by byl možný a žádoucí. Náhodnému pozorovateli by se mohlo zdát, že státní správa i samospráva jsou rády za každé a tedy i jakékoli čerpání. A čím víc, tím líp. Jako kdyby to nejdůležitější bylo dostat ty peníze do oběhu. Snad i za jakoukoli cenu. V kolika jen ajtý projektech se vyloženě prošustrovalo, a nebo dokonce odklonilo peněz. Až do miliard to šlo. Kolik padlo ministrů a trestních oznámení. Kolik bylo popsáno snad až humorných případů různých cest, které končily v houští u lesa, rozhleden, z kterých nebylo nic vidět. A zase je tu otázka, jak velký je to podíl na celkovém objemu čerpaných peněz.
I v oblasti školství by byla jistě zajímavá analýza, kolik peněz z celkového objemu čerpání fondů v různých projektech nakonec dorazí k žákům a jejich učitelů, a kolik peněz za spotřebuje cestou na režii a realizaci těch projektů. Jaká je efektivita a smysluplnost. Nevím, jestli se tím někdo někdy zabýval, ale řekl bych že spíš ne. Obecné povědomí bývá mnohdy takové, že buďme rádi za to, co dostaneme, taky by to nemusela být ani kačka.
Občas člověk zaznamená informaci, že je něco zbytečně drahé, a nebo dokonce zbytečné vůbec. I když to nespadlo pod evropské fondy, ale zažili jsme už hodně dávno Indoš a různé balíčky výukových programů v rámci SIPVZ. Občas prý přijdou věci takříkajíc befelem. Třeba nějaké proškolování, které se jeví jako ne právě s odpovídající užitou hodnotou. A tak různě podobně. Hodnocení takových aktivit může být ovšem, jak jsem už zmínil, silně subjektivní.
O tomto konkrétním šablonovém případě 'získání finančních prostředků z operačního programu věda, výzkum, vzdělávání' vím jen to, co zaznělo v dotazu a v odpovědi na něj. Přesto musím konstatovat, že ono 'poskytnutí i dočasné personální podpory – školního speciálního pedagoga' mi přijde v té svojí dočasnosti jako značně nesystémové. Otázka zní totiž, na jak dlouho to je, a co pak potom?
Vzhledem k vývoji naší společnosti a našeho vzdělávacího systému bych čekal, že speciální pedagogové na každé škole už nejsou nějakým nadstandardem, ale každodenní potřebou. Stejně jako asistenti učitelů a školní psycholog pro žáky i učitele. To vše musí být po mém soudu zakotneno přímo v rozpočtu v rámci kapitoly ministerstva školství.
I když si nejspíš časem ještě na mnohé věci vzpomenu, je to asi tak vše, co k tomu můžu takříkajíc z patra říci jako řadový učitel elektrotechnických předmětů na středních odborných školách a všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a středních školách, toho času učitel informatiky a výpočetní techniky. A jako občan České republiky.

Odpovědět

31. 5. 2017 (20:07)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Děkuji za komentář. Napadlo nás ještě jiné vysvětlení, ale nesebrala jsem odvahu ho vyslovit. Ještě ne.

Odpovědět

1. 6. 2017 (00:49)  –  Luděk Blaha

0
0

'Zástupce školy uzavírá sám se sebou dohodu na práce projektového manažera…'

Vida! Tak na to jsem zapomněl…
Jestli není problém, že je taková dohoda předmětem jednání rady města, skryt v tom, že se nejedná o ředitelku školy, ale o učitelku řízením školy pověřenou. Pak je otázkou, jak je to u ostatních škol, jestli tyto záležitosti byly projednány už dříve, a nebo projednávány teprve budou. Možná ale, že obdobné projekty na jiných školách v Písku neběží. A nebo, že projektovým manažerem není řídící pracovník.
Obecně je také zajímavé, jak je to s prováděním takové práce a odměnou za její provedení. Je-li součástí pracovní náplně řízení projektu, je řízen v pracovní době, zaplacen v platu a dohody netřeba. Je-li nutná dohoda, pak je její součástí i odměna za provedenou práci, ale projekt by tedy neměl být řízen v běžné pracovní době na úkor běžných pracovních povinností. Ovšem kdoví, jak to všechno doopravdy je. Chtělo by to názor odborníka, a ne jen prapodivně zašmodrchané úvahy. Vypadá to ale, že to tu odborníci nejspíš nečtou. To je pak prostoru k takovým spekulacím docela dost.
Nicméně otázkou zůstává, proč školu pořád ještě řídí osoba 'jen' pověřená. Ředitelka je, řekněme, patřičnější.

'Napadlo nás ještě jiné vysvětlení…'

Uvažujete v týmu, paní Šťastná? A co týmová odvaha?

Odpovědět

1. 6. 2017 (12:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

To nás bylo myšleno,: já a dva přátelé, když jsme o tom minulý týden hovořili. Nejsem v týmu, jen si o tom povídám s přáteli.

Odpovědět

30. 6. 2017 (13:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Manažer projektu uvedeného v článku bude odměněn za zpracování v rozsahu 200 hodin-300.- Kč/ hodina. Manažer projektu na jiné škole bude odměněn 135.- Kč na hodinu za zpracování, rozsah 60 hodin. Tady jsem na rozpacích, nenašla jsem k klíč k určení, jak odměňovat manažery projektu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.