Přihlášení

Rozhodují, jak se to hodí

13. 7. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

V několika případech jsem se nedávno pokusila upozornit na vydávání peněz z pokladny města ve věcech, které budí přinejmenším rozpaky. Je jedno, jestli jsou to předražené nákupy, unikátní projekty, diskutabilní studie, vždy se jednalo o něco, co si vyžadovalo výjimku z pravidel nebo alespoň obsahovalo nějaký podobný zádrhel.

   Množí se totiž pomalu, ale jistě a nabírají na rozměrech, případ od případu. Pro srovnání použiji některé, mnou již zmiňované a přidám dosud nezmíněné, vlastně čerstvé.

Linka bezpečí požádala město o dar ve výši 35 tisíc korun. Po poměrně dlouhé debatě zastupitelé dospěli k závěru, že Linka bezpečí nepožádala o dar obvyklým způsobem, pro který má město pravidla, formuláře a termíny a proto město dar ve výši 35 tisíc korun neposkytne. Nesystémové, proti nastaveným pravidlům, vytvořili bychom nežádoucí precedent, to jsou pádné argumenty, které od zastupitelů zazněly.

   Naproti tomu, jen o pár minut dříve ti stejní zastupitelé schválili zaplatit navíc z rozpočtu města opravu lyžařského svahu- < … lyžařský svah: dodatečně vegetační úpravy v rámci vzniklé eroze půdy po zkušebním provozu… > ve výši 430 000,- Kč. Na dotaz pana Nebese, proč je tato částka z rozpočtu požadována, cituji odpověď ze zápisu:

< Ing. Trambová – lyžařský svah – projekt byl omezen finančně, původně mělo být řešeno v rámci opěrné zdi, projekt byl upraven a to mělo vliv na provoz. Stavebně byla akce dokončena v říjnu, nenarostla tráva a tím docházelo k zaplavení silnice. Nyní je částka určena na hydroosev, který zabrání stékání. >

   Jinými slovy přeloženo, původní projekt na lyžařský vlek byl v loňském roce realizován ve změněné verzi (podle mého na původní verzi nezbylo tolik peněz, většina záměrů byla finančně upravena, zřejmě jen proto, aby se aspoň částečně stihly realizovat tehdejšímu vedení města), a byla tím pádem vynechána stavba opěrné zdi pod svahem. A přesto, že chybělo zabezpečení svahu proti sesuvu půdy po tání sněhu ze sjezdovky, byl zahájen zkušební provoz na lyžařském svahu. Svah byl uměle zasněžen a po jarním tání vzala s sebou voda kus svahu až na silnici. V červnu se zaseje tráva, a kdoví, třeba vyroste a příští rok tající sníh neodnese kus svahu na silnici. Pochybení lidského faktoru a žádné důsledky? Nesystémové?

   Já osobně jsem pro pravidla, zároveň dovedu pochopit pádné důvody pro udělení výjimky. Mezi ně určitě nepatří udělení výjimky pro přidělení bytů v majetku města. Nedávno se zmiňovalo, že se u bytů, které u nás ve městě získá žadatel jedině obálkovou metodou, sejde i přes dvacet žádostí na jeden byt. Také proto se třeba zpracovávají "Koncepce bydlení města Písku", na kterou se čerpají peníze hned z několika kapitol rozpočtu města a s novou výstavbou bytů se uvažuje v kasárnách. Chystá se prý i změna v současných pravidlech pro přidělování bytů, každopádně ještě neplatí, z toho celkově vyplývá, že městských bytů je nedostatek. Přesto byla pro přidělení hned dvou bytů udělena radními výjimka. Počtěte si ze zápisu:

< Poskytnutí bytu č. 64 v budově čp. 1814, Otavská ul. v Písku

Ing.Trambová–byli jsme osloveni z požadavkem na přednostní přidělení bytu pro lékaře. Jedná se o udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů, po konzultaci s Ing. Šartnerovou je navrženo schválit poskytnutí bytu na dobu určitou 5 let.

Starostka podporuje návrh, v Písku je nedostatek lékařů, je i v zájmu občanů poskytování kvalitní zdravotnické péče.

MUDr. Turek – domnívá se, že v nemocnici jsou některá oddělení v tíživější situaci, nemocnice má pro své zaměstnance ubytovnu, bydlení se dá řešit i pronájmy komerčními. Obává se, že budou přibývat další žádosti. Je to nesystémové.

Ing. Hladík – princip přidělování bytů má pravidla, o byty v obecním zájmu by měli zájem i v jiných oblastech – učitelé, policisté. Město by mělo žádost podpořit a podat pomocnou ruku, když jsme byli požádáni.

JUDr. Veselý – chceme do města dostávat kvalitní a vzdělané lidi, nájem platit budou jako ostatní. Nesplňují všechny kritéria, na druhou stranu u těchto lidí je předpoklad bezproblémového nájemníka.

Starostka – máme startovací byty pro mladé rodiny, toto by mohl být obdobný způsob, byty se po čase uvolní.

Ing. Hladík – není to žádná protekce, je to na žádost nadřízeného, který chce vytvořit podmínky pro svého zaměstnance.

Ing. Trambová – nejsme schopni vyhodnotit potřeby dalších zaměstnavatelů, plán na poskytování bytů pro určité profese chceme zapojit do pravidel, můžeme vytipovat některé byty pro tyto účely. Navrhuje usnesení schvaluje na dobu určitou 5 let.

Usnesení č. 397/19 Rada města schvaluje na výjimku poskytnutí bytu č. 64……

… 5) Poskytnutí bytu č. 223 v budově čp. 448/8, Čechova ul. v Písku

Ing. Trambová –jedná se o stejný případ, jako v předchozím bodě 4), navrhuje schválit na dobu určitou 5 let.

Usnesení č. 398/19 Rada města schvaluje na výjimku poskytnutí bytu č. 223… >>

   Ani z materiálů pro jednání RM nevyplývá, pro lékaře kterých, ve městě scházejících, oborů se jedná, malinko si troufám odhadovat, že nejde o lékaře nastupující do nemocnice, podle komentáře MUDr. Turka. Věřím, že rozhodování bylo těžké. Zároveň jsem udivena, jak se dovedou radní rozpovídat nad příspěvkem pro Linku důvěry a proti tomu jak snadno otevřou Pandořinu skříňku u přidělování bytů, aniž by se ohlíželi na systémovost a pravidla (MUDr. Turek upozornil na nesystémovost, hlasoval ale pro). A teď se se žádostmi může klidně roztrhnout pytel, ve městě je nedostatek odborníků, proč nechtít také byt od města, chybí tu učitelé, vychovatelé, pokojské, zdravotní sestry, policisté, strážníci, úředníci, řidiči, prodavači, asistenti do škol, zedníci, hasiči..

   Všichni mohou mít zaměstnavatele, kterého také napadne požádat město o výjimku pro přednost na udělení bytu, když už nemá byty služební. Úmyslně uvádím různé profese, protože nesouhlasím s výrokem: "JUDr. Veselý – chceme do města dostávat kvalitní a vzdělané lidi, nájem platit budou jako ostatní. Nesplňují všechny kritéria, na druhou stranu u těchto lidí je předpoklad bezproblémového nájemníka.", protože upřednostňování jedné skupiny občanů před ostatními, právě s odvoláním na jejich kvalitu a vzdělání, podle mého hraničí s diskriminací (dokud máme nastavená pravidla jinak). A nesouhlasím ani s výrokem: "Ing. Hladík – není to žádná protekce, je to na žádost nadřízeného, který chce vytvořit podmínky pro svého zaměstnance.", dokud se jedná o takto udělené výjimky z pravidel pro přidělování bytů, je to vlastně protekce. Nesystémové, proti pravidlům a precedent s vážnými důsledky do budoucna.

   Připojím svou poznámku, velice pikantní by bylo, kdyby tito lékaři měli pracovat v památkově chráněném domě v Tylově ulici, kde byla vloni RM udělena výjimka u stavby. V tom domě se podle pravidel měly zachovat bytové jednotky (třeba pro ty lékaře), ale na výjimku radních města se z nich udělaly nebytové prostory, hodně diskutabilní rozhodnutí.

   Podívejme se, výjimka střídá výjimku, systémovost nesystémovost nějak se to pro danou věc zpatlá, pravidla se dodržují jen někdy, některá ta rozhodnutí otevírají cestu pro další žádosti, prodeje, nákupy, projekty, rovnou mimo nastavený rámec, našinec se nestačí divit, co všechno je u nás ve městě možné. Pomalu jak se říká "z rohu do rohu", od extrému do extrému. Jednomu nedáme ani 35 tisíc, aby se dodržela forma, zároveň se pustí z pokladny 430 tisíc, aniž by se hledal viník, který ten výdaj navíc vlastně způsobil. Minule se zadrhlo jednání u odprodeje bytu, kdy majitel dostal slevu od města, kterou vlastně nedostal a nenašlo se řešení, jak křivdu napravit, teď se dva byty v tichosti zadají mimo pravidla. A podobných příkladů je jen od loňského října (po volbách) ještě mnoho….

   Navíc mám dojem, že se ani do budoucna nikdo nijak nezavazuje k odpovědnosti (osobní, stranické..) u důsledků rozhodnutí, ať už zbytečného čerpání z pokladny města, nebo pronájmu majetku města. Dokonce se místo vlastní odpovědnosti odvolávají na kolektivní rozhodnutí, a ještě třeba převzaté rozhodnutí svých předchůdců. Jenom se pro sebe ptám, kam až bude možné výjimkami dojít, kolik pravidel se obejde, nejen radními, když i zastupitelé nedbají doporučení z odborů s odkazy na porušování zákona, kam až to půjde při porušování všeho, při snaze prosadit si nějaký projekt…..


 

0
0

Diskuze k článku +

14. 7. 2019 (12:03)  –  Luděk Blaha

0
0

Jsou to věci. Ale paradoxy činí život pestřejším.
A tak tu přes řeku máme za nemalé peníze moderní lávku, která je mimo jiné zajímavá tím, že ji nechali v jednom volebním období postavit ti, kteří ji v předchozím období odmítali. A o necelý kilometr níž po proudu přes městský ostrov máme lávku se zvukovou signalizací rychlosti průjezdu cyklisty, která zadarmo utěšeně chátrá. Jedna je drobně tančící, druhá řekněme perkusní. Obě unikátní.

Odpovědět

14. 7. 2019 (21:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aby nám pro samé paradoxy zbylo na ten všednodenní život.
Mám za to, že letos se už vyvíjí proj. dokumentace na tu perkusní, a třeba se povede a začne se i opravovat, pokud ovšem nebude v jejím zadání nějaký zádrhel.
Jako třeba aquapark místo bazénu, lunapark místo klidu U Vodáka, revitalizace vydlážděním kamenem, asfaltem, ….tam jsou zádrhele vážnou brzdou v realizaci, a to se u nás tvrdošíjně a zarputile vypisují výběrová řízení pouze na nejnižší nabídku(finanční), jakoby do Písku, který je stále napřed, ještě nedorazila zvěst o tom, že lze vypisovat i jiným, leckdy vhodnějším způsobem.

Odpovědět

15. 7. 2019 (06:46)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, běžně se na Vás snažím nereagovat, protože naše myšlenky zjevně běží v tak odlišných vlnových délkách, že se vůbec nepotkávají. Navzájem se nám pak stává, že jeden z nás něco nechápe a druhý nechápe, jak to ten první může nechápat.

Nicméně obrat "Lunapark U Vodáka" je taková lež, že i Vy to velmi dobře víte. A pokud je Vašim cílem šíření dezinformací, pak to není o vlnových délkách, ale o cílech, které se komunikací snažíme dosáhnout.

Takže znovu, pro všechny občany Písku. U Vodáka nic, co by se jen blížilo pojmu lunapark vzniknout nemá, nikdy nemělo a nikdy nevznikne. Připravena byla pouze studie, pro diskuzi s občany, ve studii žádný lunapark nebyl (pokud tedy lunaparkem není jediný hrací prvek, který mohl být do lokality umístěn u rybníku Bašta) a konečný výsledek úprav bude přizpůsoben vyjádřením občanů. A není nutné křičet, lhát, dezinformovat ani pomlouvat.

Odpovědět

15. 7. 2019 (14:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Veselý, běžně na mě reagujete vždy, když se snažíte obhájit sebe a vysvětlit své počiny, se zbytkem uvedeném v prvních dvou větách s Vámi souhlasím.
Pojem lunapark také chápu jinak než Vy.

To, čemu Vy říkáte Studie U Vodáka-úprava rekreační lokality, já říkám třeba lunapark- podle jejího pojetí, tady je naše odlišnost těch vlnových délek hodně znát. Vy myslíte, že lunapark U Vodáka je lež, já si myslím, že je to výstižné označení pro na Váš popud zadané studie U Vodáka, na zničení významné lokality nejen pro lidi a jejich odpočinek v Píseckých horách.

"A pokud je Vašim cílem šíření dezinformací, pak to není o vlnových délkách, ale o cílech, které se komunikací snažíme dosáhnout." Tady se pozastavím, dobře že to zmiňujete. Nepíšete totiž o Vašem cíli, který s lokalitou U Vodáka máte a Vašem cíli, jak se zapojením občanů formou projednání studie nakládáte.

Veřejnost byla pozvána na veřejné projednání, které však bylo besedou. Už tím jste vyloučil veřejnost ze zákonem dané možnosti sepsání jednotlivých připomínek na místě a jejich řádné vypořádání, schází i protokol o průběhu projednání. Veřejnost tím přišla o regulérní možnost vstoupit do procesu projednávání. Zároveň však byla vyzvána k připomínkování studie, ale bez jasné formy podání připomínek (napište mailem) a bez jasné formy vypořádání připomínek (zapracujeme do úprav).
Ony totiž připomínky podané mailem bez elektronického podpisu odesílatele mají platnost a jakou prosím?
Jak zabráníte dezinformaci z Vaší strany o celkovém počtu podaných připomínek, o jejich obsahu a vypořádání s jednotlivými připomínkami? Jak zjistíme, že jsou názory občanů zapracovány do studie, když Vás k tomu nenutí jediný zákonem(pravidly) daný důvod? Jak vysvětlíte svůj dopředu oznámený postoj, že "nic zde nedělat" neuznáte jako platný názor?
Jak daleko jsme tady od lži, dezinformace, křiku?

A touto reakcí naplňujete mou první větu, ozvete se jen, když jde přímo o Vás ("Vaši studii"), když napíšu slovo lunapark. Článek ponecháváte bez komentáře, jen to slovo lunapark aby tam nebylo. Neznamená, že když jste pro svah nehlasoval, protože jste byl ještě s delegací jinde, že nemáte na věc názor jako místostarosta, ani nekomentujete výjimku u přidělení bytů, s obhájením svého hlasování pro výjimku z pravidel.

Odpovědět

15. 7. 2019 (01:00)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Dobrý večer, paní Šťastná,

ad Linka bezpečí:
pro udělení výjimky – tedy poskytnutí daru od města Lince bezpečí ve výši 35 tisíc korun jsme byli společně s Michalem Čapkem a Michalem Přibáněm, přidal se také Marek Anděl… zdrželi se tři zastupitelé a 20 bylo proti poskytnutí tohoto daru, tedy rozhodně celé zastupitelstvo nebylo proti, jak by mohlo vyznívat z vašeho sdělení…

všechny argumenty proti uvádíte správně, přesně tak padaly… škoda jen, že neuvádíte také ty pro, které zazněly rovněž: tedy, že požadovaná částka 35 tisíc je celkem marginální v rozpočtu města Písku, pak také to, že podobně "nesystémově" přidělí pak zastupitelstvo dotaci či příspěvek o řád vyšší – viz. váš příklad, nebo Naděje apod… jakoby se nechumelilo… ,

dále, že tuto službu linky bezpečí a navíc nonstop a bezplatně nikdo v Písku neposkytuje, to, že se na ni obrací zoufalé děti či dospívající z celé země zcela anonymně, které se nemají nebo nemohou nikomu ze svého okolí svěřit, že služba nejen psychologicky pomáhá, nasměruje na blízké odborníky, ale doslova zachraňuje životy… je fakt… argumenty typu:"oni to takhle zkouší všude a někde jim to vyjde" – neberu… vím s jakými finančními těžkostmi se sociální služby či podobné projekty potýkají a každou finanční pomoc vítají a jsou za ni vděčni… a sledovat dotační pravidla všech měst v republice a jejich termíny … jistě každý uzná, asi není patrně dost dobře možné… služba linky bezpečí je celorepubliková … kromě větších partnerů pro své fungování, potřebuje právě podporu i od menších měst či sídel, rozvíjí také individuální dárcovství…neb volající jsou samozřejmě z různých koutů republiky a nenalhávejme si, že od nás z Písku a okolí tam být nemusí…

Podpora této služby od města Písku by byla za mne signálem od zastupitelstva, že tyto věci vnímá a neignoruje… argumentace termíny a dotačními pravidly vnímám spíš jako zjednodušující odkaz na alibi proč je peníze "problematické" poskytnout… peníze na zachování kvality a rozsahu služeb potřebovala linka bezpečí právě nyní… kdyby se jako Písek zachovala většina měst či oslovených obcí, může se stát, že se na linku dovolá určitě menší počet dětí (neboť by ji mohlo zabezpečovat méně vyškolených konzultantů) a právě ve chvíli, kdy to nejvíc potřebují… a možných malérů může být na světě daleko víc…

určitě šlo výjimku prezentovat tak, že si město této služby váží, proto poskytne lince bezpečí tento dar, nicméně v dalších letech doporučuje sledovat termíny dotační výzvy pro příspěvky v sociální oblasti…apod… neboť má stanovena jasná pravidla, na která žadatele odkazuje…

a jestli padaly argumenty o možném precedentu pro ostatní, a že by se spustila lavina žádostí…?… daleko větším precedentem přeci byly již výše zmiňované příklady dle mého…

v každém případě jsem rád, že se v zastupitelstvu našli alespoň 4 lidé, kteří tento záměr a linku bezpečí chtěli podpořit, čímž si uvědomovali potřebnost této služby i pro písecké občany – nejen děti a dospívající (byť v očích dalších kolegů – zastupitelů – nesystémově)…

zdravím Vás

Zbyněk Konvička

Odpovědět

15. 7. 2019 (10:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Konvičko, v příspěvku "Signál od zastupitelů" v červnu jsem o peripetii s Linkou bezpečí psala, tady jsem použila pro srovnání, které se hodilo jednak pro to, že se o věcech rozhodovalo v jeden den, při stejném složení zastupitelů, při stejné problematice, pouze jinak legislativně ošetřené – jednou přímou žádostí na rozpočtovou změnu – prošlo téměř bez řečí, a podruhé přímou žádostí o dar- neprošlo pro nesystémovost, a zajímavou finanční částkou obou položek.
A rozdíl je tu patrný, nejen ve formě, ale při pohledu naprostého laika na vydávání peněz z pokladny města.

Odpovědět

15. 7. 2019 (13:21)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Dobrý den, paní Šťastná, děkuji za odkaz, váš zmiňovaný článek jsem nečetl a nevšiml si, že jste jej publikovala. Omluva je na mé straně. Jak jsem ten předchozí článek nečetl, tak jsem reagoval na to "povšechné" vyjádření v tomto článku, že zastupitelstvo bylo proti daru lince bezpečí… jakoby hlasovalo jako jeden celek… což jsem chtěl pouze uvést na pravou míru. Mějte pěkné dny ZK

Jinak s vaším komentářem nejsem v rozporu;)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.