Přihlášení

Rozhodují naši zvolení vždy ve prospěch města?

4. 8. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Smlouva na výběrové řízení k novému bazénu obsahuje ujednání, které v předchozích smlouvách u zrušených řízení schází a zdá se, že tato ustanovení v důsledku prodraží stavbu bazénu a vlastně město poškodí. Zadání schválila rada města, není jasné, kdo odlišné znění smlouvy navrhl. Nejen na několika posledních zasedáních zastupitelů máme možnost sledovat, jak se v zásadních záležitostech města rozhoduje jejich prostřednictvím rozdílně. Město má svá pravidla, vyhlášky, řády, zákony a další pomocné dokumenty k tomu, aby se v rozhodování, o majetku města především, drželo jednotného postupu. Jenže zastupitelé města nerozhodují u věcí vždy stejně a vytváří tím precedentní případy.

   Můžeme se tak setkat s odlišným posouzením u prodejů pozemků, nebytových prostorů nebo celých nemovitostí. Jistá míra individuálního posouzení každé věci je žádoucí, ne že ne, nemůžeme jen zaškatulkovat, přesto jsou zde jasné hranice. Zastupitelé neměří všude stejným metrem a tak se klidně setkáme s neobvyklými praktikami znevýhodňujícími město při prodeji pozemků.

   Zastupitelé města třeba rozhodnou usnesením o prodeji pozemků v roce 2019, smlouva je podepsána městem v únoru 2020, jenže kupující ji podepíše bez pár dní za rok, tedy v roce 2021. Tak takhle se to dělat nemá, tímto postupem samozřejmě město tratí jak na ceně za prodaný pozemek, ta mohla za dva roky stoupnou, tak na vymahatelnosti smluvních ujednání. Kupec má od podpisu smlouvy do pěti let vysadit zelený pás – ale o rok si lhůtu prodloužil bez postihu tím oddálením podpisu smlouvy o rok později, než byla podepsána starostkou města. Do dvou let od podpisu smlouvy má kupec začít budovat stavbu na pozemcích, ale zdržením podpisu smlouvy o rok později vlastně letos nemusí ani kopnout a zůstane bez postihu. Nabaluje se toho daleko víc včetně faktu, že peníze z prodeje pozemku se do pokladny města dostaly s ročním zpožděním. Vzhledem k tomu, že se tento prodej pozemku nevrátil k projednání zastupitelům, předpokládám, že zastupitele nezajímá, jak je naloženo s jejich rozhodnutím, jak je naloženo s majetkem města a jsou v klidu.

   Prodej sousedních pozemků je na tom stejně. O pozemky projeví zájem několik kupců, zastupitelé zasvěceně vybírají, komu by prodali nezasíťované pole (zasíťování provede město na vlastní náklady a prý se později kupci dopočte, ačkoliv není vyjádřen rozdíl mezi cenou za nezasíťovaný pozemek, zasíťovaný pozemek a cenou hrazenou městem); a v roce 2021 vyberou kupce. Celý rok se nic neděje a po roce a dvou měsících zastupitelé schvalují teprve kupní smlouvu – ve starých cenách pozemků samozřejmě. A zastupitelé ochotně tu smlouvu schválí, ačkoliv uplynul rok, kdy měl kupec pozemky u města jakoby „rezervovány“, po roce se teprve schválí smlouva, kterou kupec dodnes nepodepsal (ani nezaplatil) a tím získá moře času na plnění podmínky smlouvy, že do dvou let musí začít stavět.

   Jiní zájemci takové výhody nemají, ale to je zastupitelům tak nějak jedno, na tomhle zasedání se s materiálem poprali, rozhodli, co víc po nich ještě chtít, že?

   A víte co, teoreticky by se tento postup u prodejů pozemků dal přehlédnout, kdyby nešlo o pozemky v průmyslové zóně, které jsou ornou půdou. Pozemky byly usnesením zastupitelů zahrnuty do změny územního plánu, aby tvořily odstup od obytné části města. Na návrh místostarostky bylo zrušeno toto usnesení (prý by si pozemky město chtělo ponechat jako rezervu do budoucna, tvrdila). Budoucno nastalo překvapivě necelý měsíc po vynětí pozemků ze změny územního plánu a hned se prodávalo. Tedy, rezervovalo, prodalo se o dva roky později. Prodej polí a luk se zvýhodněně táhne čtvrtým rokem, průmyslová zóna je tak rozšiřována blíž k městu, přicházíme o ornou půdu a všichni zainteresovaní jsou v pohodě. Město rozšíření průmyslové zóny nepotřebuje, prodávat pole už vůbec nepotřebuje. Zastupitelé mohli žádosti o prodej jednoduše zamítnout a odkázat se na slova místostarostky, že tyhle pozemky si chce město podržet do budoucna. Výsledek ukazuje, že ta slova nebyla nikdy míněna vážně (neříká se tomu lhaní?), nikdo nikdy ani nenavrhl dlouhodobý pronájem pozemků namísto prodeje tady ani v jiných případech.

 

   No nemyslete si, že tohle se děje jen u prodejů pozemků, takhle podivně se prodala i nemovitost U Honzíčka, kterou se město nikdy nesnažilo využít pro vlastní potřebu. Městu se přihlásili dva kupci, oba ochotni zaplatit pouze zveřejněnou výchozí cenu nemovitosti. Zastupitelé si oba kupce na zasedání vyslechli a usnesením rozhodli, že jednomu z nich Honzíčka prodají. No, u jiných kupců se ovšem volí jiný postup, prodej obálkovou metodou, kupec nabízí vyšší než základní cenu a vyšší nabídka vyhrává. V tomto případě město neaktualizovalo ani cenu znaleckého posudku U Honzíčka, ani nevyzvalo zájemce k předložení nabídek. Prostě zastupitelé rozhodli, dokonce si k tomu zatleskali. A stejně jako v případě pozemků, i tady zastupitelé schvalují kupní smlouvu až po víc jak deseti měsících od schváleného prodeje. Smlouva také obsahuje odlišná ustanovení od jiných kupních smluv (6 let nemusí kupec dělat s Honzíkem vůbec nic, Honzíček může chátrat). Dodnes však nebyla smlouva podepsána, platba neproběhla, takže k oněm šesti letům již přibyla doba „rezervace“ nemovitosti a je tu zase rok navíc, kdy nemusí kupec konat. Co na to zastupitelé? Nic, Honzíčka mají na nějakou dobu z krku a jsou se svou prací spokojeni, že v jiných případech prodejů a znění smluv se postupuje dle nastavených pravidel jinak, je určitě netrápí.

 

   Někomu se třeba prodá pozemek v lese, někomu se neprodá ani louka u lesa. Někomu se třeba projedná směna pozemku víckrát, dokud není žadatel uspokojen, k čemuž se patřičně upraví i smlouva.

   Některé žádosti o koupi pozemků se zastupitelům vracejí opakovaně i roky, to když předchozí zastupitelé neměli vůli prodávat majetek města. V okamžiku, kdy se taková žádost vrací opakovaně, měli by se stávající zastupitelé seznámit s důvody, proč se neprodávalo. Jenže, i když důvody, proč neprodat, zůstávají naprosto stejné dnes jako dříve, najdou se zastupitelé, kteří toho nedbají a třeba na potřetí prodají. Dokonce tu máme zastupitele, kteří napoprvé argumentují neprodávat a po čase záhadně a bez komentáře zvednou ruku pro prodej. Ale taky ne všem, jenom někomu, jenom někde. Pozemky u garáží na Pakšovce a bývalý ovocný sad tamtéž jsou přímo ukázkovým příkladem toho, jak zastupitelé nedodržují zásady města, včetně pochybení řádného hospodáře u prodejů.

   Některý občan si na městském pozemku tajně hospodaří třeba roky, dokonce si něco málo zastaví a oplotí a zastupitelé mu vše dodatečně povolí, jiného ovšem za stejný přestupek ženou doplatit zpětně pronájem pozemku a striktně odstranit černou stavbu. Je třeba věc od věci posuzovat individuálně, ovšem já píšu o případech s evidentní chybou ze strany zastupitelů. Také tu máme případ, kdy je zjištěn nedovolený dlouhodobý zábor pozemků, zastupitelé rozhodnou o okamžitém vyklizení pozemků, ale jejich usnesení není naplněno a přesto se věc dál neřeší. Já si myslím, že zastupitelé svou práci v mnoha případech udělali jen polovičatě, po skončení zasedání je nezajímá splnění jejich usnesení.

   Jenže zastupitelé rozhodují o žádostech na základě připravených materiálů radou města, která využívá i poradního orgánu, kterým je komise města, která sice nenese žádnou odpovědnost za přijatá usnesení, ovšem zastupitelé často na její doporučení dají. U komisí se nevyžaduje obhajoba jejich doporučení v písemné podobě a vzniká tu obrovský prostor pro fantazii, na základě čeho vlastně komise rozhodují, co, kdo a jak je může ovlivnit, zda jsou jejich doporučení vždy ku prospěchu města, či snad opravdu odborná …

   Věřím, že příští roky se v tomto trendu nebude pokračovat. Zrovna tak věřím tomu, že dojde na prověření „podezřelých“ usnesení zastupitelů, kde se nechovali jako řádní hospodáři ke svěřenému majetku.

 

 

Příklady:

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=20052

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44854

 


 

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

7. 8. 2022 (11:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

ZÁSADY prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 10.04.2014 a současně se ruší „Pravidla pro prodej pozemků k podnikatelské činnosti“ ze dne 08.12.2011.

Tolik citace ze zásad, podle kterých se už 8 let řídí město při prodeji pozemků města. Zatímco v minulosti se pravidla evidentně měnila v kratším intervalu, nyní prodává město za ceny stanovené před lety. Jako řádný hospodář se v tomto směru město nejspíš nechová. Zásady schvaluje zastupitelstvo města a neexistuje důvod, proč je neměnit.
Zastupitelé by se měli zajímat o chod města, třeba o to, zda není třeba změnit zásady prodeje ve prospěch města. Jenže mnozí zastupitelé si ani po čtyřech letech neuvědomují, co obnáší práce zastupitele města, a tak se prodává za ceny stanovené před osmi lety!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.