Přihlášení

Rozšíření třídění odpadu z domácností o nádoby na tuky a olej!

3. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Příští týden bude zasedat rada města. Mezi jinými se bude projednávat bod, který čtu ráda a doufám, že po projednání bude k tomuto bodu přijaté usnesení za a) souhlasí! O co že to jde? Jedná se o spolupráci se společností, která po městě umístí nádoby, do kterých bude možné odkládat použité tuky ze smažení z domácností. Konečně by se tak mohla určitě sídliště ve městě dočkat toho, že lidé místo do záchoda nalijí tuk do lahve od oleje a do popelnice odnesou!

Cituji : Důvodová zpráva:

Na město Písek se obrátila společnost EKO-PF s.r.o. s nabídkou spolupráce při likvidaci odpadů – konkrétně jedlých olejů a tuků. Společnost EKO-PF s.r.o. nabídla bezplatné zapůjčení 30 ks sběrných nádob o objemu 240 litrů na jedlé oleje a tuky, včetně bezplatného svozu odpadu, jeho likvidace a vedení evidenční agendy odpadu po celou dobu poskytování služby.

Město Písek sice již několik let zajišťuje sběr jedlých olejů a tuků od občanů, pouze však ve sběrných dvorech odpadu. Uzavřením smlouvy by došlo k rozšíření služeb pro občany a zejména ke snížení množství olejů a tuků vylévaných do kanalizace. To potvrdil i zástupce společnosti ČEVAK a.s., že mnoho občanů (i když většinou nevědomě) vylévá oleje a tuky do veřejné kanalizace, čímž dochází k postupnému zanášení hlavní kanalizační soustavy města tuky, které je nutné nákladně odstraňovat z potrubí speciální technikou. Rozmístění sběrných nádob na jedlé oleje a tuky na území města by tedy společnost ČEVAK a.s. rozhodně uvítala.

Z výše uvedených důvodů je Radě města Písku předkládána smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. – viz příloha č. 1

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49343

 

   Zadarmo, bez svážení plných nádob, co by tak mohlo radním zabránit v tom, aby s tímto návrhem nesouhlasili?

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.