Přihlášení

Rybníky to jsou

18. 5. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (13) | Vaše názory

Lesy města Písku, s.r.o., je společnost založená městem Písek za účelem obhospodařování 6 648 hektarů lesů. Vlastníkem společnosti je město Písek. Společnost je svým hospodařením zodpovědná svému zakladateli, kterým je rada města Písku.

Dneska mám docela frmol, ale tohle si zaslouží publikaci. Facebook – Voda a zeleň v Písku – veřejná skupina, no pobavila jsem se jako už dlouho ne! Příspěvek pana Brože o retenčních nádržích, a následná diskuze především, to je dílo. Najděte prosím sami, počtěte a i sem můžete přidat komentář k tématu.

 

Odpoledne se RM má rozhodnout na svém zasedání : Návrh zadání veřejné zakázky: “Lesní retenční nádrže v povodí Jehnědského potoka –RN1, RN2“

Návrh usnesení:

Návrh zadání veřejné zakázky “Lesní retenční nádrže v povodí Jehnědského potoka –RN1, RN2“

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

a pověřuje administrací veřejné zakázky organizaci Sdružení obcí regionu Písecka ve spolupráci s odborem správy majetku;

 

  Nechci zdržovat tím, že co je nahoře psáno – retenční nádrže – nesouhlasí s projektovou dokumentací, podle té se tam postaví dva rybníky.

 

   Připomenu, že město ještě na výstavbu nezískalo dotaci, nemá předložen finanční výhled rozpočtu města po pandemii, ale mermomocí se snaží utratit přes deset milionů za projekt třetího místostarosty. A pro srovnání, vybudování dvou nádrží o kousek dál v lese v povodí Okrouhlického potoka, stálo město 4 366 905 Kč bez DPH, a: < „Všechny tři retenční nádrže jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva zemědělství. Jsou se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem a s odpadní stokou od přelivu. Území, na kterém bude stavba realizována, se nachází v katastrálních územích Údraž a Paseky u Písku, v prostoru západně až severozápadně od sídla Údraž v údolí Okrouhlického potoka v komplexu píseckých lesů,“upřesňuje vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip.>

Tady vyšly tři kusy přes pět milionů, teď to mají být dva kusy za více jak dvojnásobek!

 

   A těm, kteří ještě pořád věří tomu málu, co k věci zveřejnilo vedení města a třetí místostarosta, malinký přepis z diskuze:

< Dan Leština – Martin nevím, co rozlišuje, ale písečtí Piráti si vyžádali názor odborníka, proto jsem kontaktoval Vítka Rouse, který potvrdil, že spíš vy to máte pomotané, pane Veselý… Zde shrnutí vašeho projektu od p. Rouse:

1. Dneska je samozřejmě hrozně moderní zadržovat vodu v krajině. To ale nic nemění na faktu, že to jsou prostě dva rybníky za sebou a není na místě to vydávat za cokoli jiného.

2. Nejsou to žádné retenční nádrže, protože ty slouží primárně k retenci vody při povodních. Retenční prostor má jen ta horní nádrž a ne zas tak moc velký a v techn. zprávě ani není vypočten efekt na snížení kulminace povodňové vlny pod tímto profilem. Ten výpočet tam není proto, že se to buď řešilo v nějaké předchozí studii (čemuž moc nevěřím), nebo proto, že ta nádrž nemá takový primární účel a není tedy potřeba kvůli tomu dělat práci navíc.

2. Argument s dotací potoku vodou je nesmyslný a spíše se může stát úplný opak. Obě nádrže jsou osazeny obyčejnými požeráky. Což je prostě klasické rybníkářské odtokové zařízení, kterým se dá zároveň regulovat hladina. Neumožňuje ale nijak plynulou regulaci odtoku – maximálně, že by se odendávaly jednotlivé dluže a během relativně krátké doby se tak vypustil celkem velký objem vody (dluž má 10-15 cm na výšku).

To samozřejmě nikdo na těch nádržích dělat nebude, takže spíše hrozí nebezpečí, že za malého průtoku se ten zachytí většinově v těch nádržích a pod nimi poteče ještě méně (u rybníku se to opravdu nedá nijak moc plynule regulovat.

3. Ani primárně retenční (tedy protipovodňová) ani primárně akumulační (tedy protisuchá) nádrž opravdu nepotřebuje loviště a další prvky typické pro rybníky. Retenční naopak potřebuje větší retenční prostor a akumulační menší retenci a plynulou regulaci odtoku stavítkem nebo něčím podobným. Nic takového tu není.

Závěrem: Když něco chodí jako kachna, kváká jako kachna a vypadá jako kachna, tak to prostě nejspíš kachna bude. A tohle jsou prostě rybochovné rybníky se vším všudy a ani "vznešené" kecy o zadržování vody v krajině na tom nic nezmění.

Pokud má ten potok nějakou "tvrdou" úpravu, tak pro zadržení vody v krajině by bylo lepší udělat revitalizaci s nějakou šetrnou úpravou té nivy (nasekat tam tůně také není žádné univerzální dobro). Pokud nemá, tak je to jen zničení další nivy, která má větší hodnotu než přerybněné rybníky – ty nám v krajině opravdu nechybí. Přírodnější nádrže by tam třeba být i mohly (neznám to území), ale tohle opravdu přírodní nebude. >

 

Můj názor na celé území Písecké hory se nemění. Vedení města se domnívá, že je třeba tohle území zcivilizovat za každou cenu, a vytvořit tu rezort, ze kterého by se dalo vytřískat víc, než jen přírodní bohatství.

Změnit tohle území, protkat ho stezkami, chatami, zábavnými prvky, rybolov, koupání a střelnice… vyždímat přírodní park do poslední kapky a nechat někomu vydělat.

Kdyby se se stejným úsilím, které je vynakládáno zde, věnovalo vedení města řešení opravdových potřeb našeho města, žijeme si jako v pohádce. Buďte tak dobří, starejte se o to, aby se nám dobře žilo ve městě, ty nádrže počkají, stejně jako nápad založit oboru s jeleny u Nového Dvora.

 

* Myslivost provozují Lesy města Písku ve vlastní režii. Výhodou je, že dokáží regulovat stavy zvěře, aby nedocházelo k nepřiměřeným škodám na mladých lesních porostech. Organizují též poplatkové lovy pro skupiny lovců. Nejčastěji zastoupenou zvěří je zvěř černá (divoká prasata) dále pak srnčí, mufloní, jelení a dančí, drobná zvěř se téměř nevyskytuje.*

 

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.6.2018 … Lesy města Písku, s.r.o. Studie proveditelnosti Obora pro jelena siku Dybowského a daňka evropského

 

Usnesení č. 311/18

Rada města Písku jako valná hromada společnosti Lesy města Písku s. r. o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8486, IČ 25186477 po projednání:

.9. souhlasí s výstavbou obory v lokalitě Nový Dvůr.

0
0

Diskuze k článku +

18. 5. 2020 (20:44)  –  Emilie Kukla

0
0

Za sebe, i za mnohé obyvatele Mlak, jsem proto, aby se vše nechalo jak je. Je tu mokřad, který zadržuje vodu a zásobuje okolní porosty vláhou. Řeči o zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity vybudováním rybníků na potoce, který je 6 měsíců suchý, už nemohu poslouchat. Je to urážka inteligence všech, kteří mají v hlavě mozek a ne jen zisk. Setkala jsem se i s názorem, že by stavba sloužila jako odstrašující příklad pro jiné stavby. Považuji to za názor, velmi mírně řečeno, zcestný. Mimochodem je to názor někoho, kdo se pokládá za ochránce přírody. Nějak nevím kde zůstal normální lidský rozum.

Odpovědět

19. 5. 2020 (00:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ještě v roce 2017 se píše v nejen v regionálním tisku o obnově tří rybníků v Píseckých horách. Natrvdo, žádné obaly, obnova zaniklých rybníků.
Poté se to začíná tříštit, protože dotace asi město přijalo na nádrže,(ale to jsem si ještě nehledala) takže se při jejich dostavbě místo rybníky začne říkat nádrže.
Stejně jako prohlášení o tom, že Karvašinský rybník bude na přírodní koupání, ne pro ryby, se změní zveřejněním fotek z výlovu ryb Karvašinského rybníka.
Tyhle hotové stavby rybníků by mohly posloužit jako studijní materiál dostatečně… Aby se tomu, co zničí louku a potok na Mlakách, místo studie nakonec neříkalo pitva.

Odpovědět

19. 5. 2020 (15:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Napsal jsem tento dotaz dvoum radním panu Němečkovi a panu Franců

Dobrý den,v pondělí se má projednávat na radě města rybník na Mlakách. Jak budete hlasovat? Chcete, aby se stavěl rybník na polovyschlém potoce a zničil se tam mokřad ? Chcete investovat do nejistého projektu 12,5 mil Kč, kde hrozí, že rybník ani nenateče, tak jak se to stalo u mnohých rybníků letos v zimě, když město nebude mít podle paní starostky kvůli krizi koronaviru peníze na věci ve městě (opravy chodníků, investice do sídlišť) ? Opravdu mají občané platit někomu rybník, kde může chovat ryby? O nic jiného zřejmě nejde, kdo tomu trochu rozumí ví, že nemůže jít o pomoc přírodě a tzv. zadržování vody v krajině. Rybník není přehrada, aby v něm kolísala hladina, zvlášť pokud se v něm chovají ryby, je to nepropustná plocha, s velkým odparem. Mokřad s tůňkami zachytí více vody. Navíc akce nebyla řádně připravena a ani projednána např. v komisi ŽP. S pozdravem Pavel Šebelle

Pan Franců neodpověděl vůbec a pan Němeček mi „odpověděl“ takto:

Pane Šebele, opravdu Vám nemusím psát předem, jak budu o kterém bodu jednání hlasovat. Jelikož rybník vlastním a úspěšně na něm hospodařím několik desítek let , je úsměvné číst Vaše řádky.S pozdravem Němeček

Bohužel takto vypadá komunikace s občany od vedení současné radnice. Přestože moje slova potvrdil odborník pan Rous jak uvedla paní Šťastná, lékař pan Němeček tomu rozumí více.
V jiném emailu jsem napsal panu Němečkovi, že je problém v tom, že na radnici rozhodují o stavbách a investicích lidé (učitelé, lékaři, právníci), kteří tomu moc nerozumí a nikdy nic nepostavili. Na to mi tento lékař odpověděl, že postavil chatu a rodinný dům. Ať posoudí občané sami, zda někoho stavba chaty a RD kvalifikuje k tomu, aby rozhodoval o milionových investicích.

To, že se tu 10 let staví bazén, při projektování na něm se sekli o 30-50 mil Kč, ten původní nechají spadnout a na nový se vybralo v projektu za 1,5 mil Kč asi to nejhorší místo ve městě, jsou jasné důkazy toho, že to tady odborníci neřídí.

Co tedy od takových „odborníků“ můžeme chtít? Dokud lidé budou volit učitele, právníky a doktory, kteří věcem ohledně města vůbec nerozumí a nenechají si ve své samolibosti ani poradit, pak se bazénu a jiných věcí nikdy nedočkají.

Odpovědět

19. 5. 2020 (15:45)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ještě jsem zapomněl napsat, že naše rodina má 2 rybníky, bohužel nad jedním se postavil nový rybník a potok i rybníky pod ním i naše studny přišly o vodu. To čeká i dle pana Rouse potok pod novým rybníkem na Mlakách a i Kardašovský rybník pod ním.

Odpovědět

19. 5. 2020 (20:00)  –  Martin Brož

0
0

Nechci nic říkat, ale jelikož jsme na radě byl co by pozorovatel, tak musím konstatovat že všichni hrozně řešili co bude s posilovnou v Portyči, zda vypovědět či nevypovědět smlouvu nájemci. Ale o rybníkách na Mlakách nepadlo ani slovo, protože to dali do sloučených bodů a tudíž všichni to šmahem odhlasovali jak Franců tak Němeček tak i ostatní (teda krom pani starostky ta chyběla celou radu).

Odpovědět

19. 5. 2020 (21:35)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jestli tomu dobře rozumím, tak Mlaka odsouhlasili bez jakékoliv debaty? Asi mají jasno a chtějí kapry na vánoce.

Já nechápu proč město staví rybník na vyschlém potoce někde na Mlakách za 12,5 milionu, kam většina Písečáků nechodí a nechají ve městě rozpadlý chodníky, na PaRo pro občany dají jen 5 mil Kč. Za 12,5 mil Kč by zrekonstruovali celý sídliště M. Horákové. Když jsem chtěl po Franců a Němečkovi aspoň jeden chodník a 4 parkovací místa, tak pan Němeček prohlásil, že senioři mohou chodit po jiným chodníku, ten ale město v zimě neudržuje. Lidi chtějí kousek chodníku a místo toho dostanou od doktora školení kudy mají chodit, že mají jít o 200 městrů dál… to by si snad nedovolili ani komunistický papaláši.

Odpovědět

20. 5. 2020 (00:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Čekala jsem, že projednání bodu "Mlaka" proběhne přesně tak, jak popsal pan Brož. Je to totiž nejjednodušší způsob, jak se vyhnout pozdějším dotazům na téma, co k tomu kdo řekl.
Co na to říct a přitom nenadávat …
Možná by šlo připomenout tomu kolektivnímu orgánu, že ani po jejich rozhodnutí ještě není všemu konec.

Odpovědět

21. 5. 2020 (20:29)  –  Emilie Kukla

0
0

Asi mám nějak omezené myšlení, protože mi nejde jedna věc na rozum. Když někdo nepřizná část příjmů a tím “okrade” stát o příjmy na daních, dostane se do dost prekérní situace, protože to už dávno není považováno za kavalírský delikt. Když ale radnice vyhazuje ty samé peníze z okna za nepotřebné a leckdy dokonce škodlivé výmysly, pak je to v pořádku? A nejen to, ještě se páni radní cítí uráženi, protože oni to přece dělají pro nás!
Jsme stavěni do role prosťáčků, kteří jsou na úrovni dětí z mateřské školky. Oni, naši ochránci a tatíčkové nejlépe vědí co je pro nás prospěšné. Jsme banda kverulantů, kteří jen mekrují a neváží si jejich dobroty.

Odpovědět

28. 5. 2020 (09:05)  –  Emilie Kukla

0
0

Včera, 27. května zde na mokřadu procházelo několik lidí a kromě dalších tří aut bez firemního označení zde byla dvě auta z fakulty rybářství Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Proč se rybáři z univerzity zajímají o obyčejné retenční nádrže?

Odpovědět

7. 6. 2020 (22:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zatím to vypadá tak, že kolem Písku to bude samá nádrž. Je až s podivem, že PR města zajišťuje agentura, ale tyhle vize s investicemi do nádrží nám vedení města skrze ní nesdělilo. Ví někdo, kromě vedení města, kolik nádrží, za kolik milionů a proč město ještě postaví?
**Pátek 5.6. – Tímto u Vás objednáváme projektovou dokumentaci na akci „Retenční nádrž se stálým nadržením, k.ú. Oldřichov – Za kapličkou“, dle sjednaných dispozic a s rozpočtem díla max. 1.999.999,- Kč bez DPH.
Termín: do 31.08.2020 Cena: do 105.000,- Kč bez DPH
schválil: Ing.Bc. Venclík Ing. Václav Filip vedoucí odboru**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A rovnou připojím letošní názor AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, poskytovatele dotací na nádrže) : …
4. Přiměřenost nákladů výstavby nádrží
Náklady obvyklých opatření
Náklady výstavby, obnovy nebo rekonstrukce malých vodních nádrží jsou významným ukazatelem, který je třeba pozorně sledovat. Nepřiměřeně velké náklady totiž skoro pokaždé prozrazují, že něco podstatného není v pořádku i z věcného hlediska.
Může jít o záměrné předražování staveb nebo o neobratná technická řešení. Častým důvodem nadměrné výše nákladů je umístění nádrže v málo příznivém místě.

V tomto ohledu je limitování měrných nákladů, v podmínkách krajinotvorných programů dlouhodobě praktikované a v současnosti propracované do podoby tak zvaných Nákladů obvyklých opatření (NOO), zásadním nástrojem ochrany před tím, aby byly podporovány nejen projekty záměrně předražené, ale také z různých důvodů nevhodné a neefektivní. Dotační programy, rozdělující veřejné prostředky, by měly podporovat pouze přiměřeně nákladná díla, přinášející odpovídající
efekty. Pokud někdo za každou cenu touží po nádrži v podmínkách, které by vedly k nadstandardní výši nákladů, může si ji, pokud vyhoví všem platným požadavkům, postavit za svoje peníze. Pro lokaci veřejných prostředků se jistě najde dost nákladově přiměřených příležitostí.

Limity měrných nákladů pro výstavbu, obnovu a rekonstrukci malých vodních nádrží uváděny v nákladech (bez DPH) na hladinovou plochu nádrže při běžném nadržení jsou uváděny na
https://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp

Odpovědět

8. 6. 2020 (18:39)  –  Ondřej Medek

0
0

Retenční nádrž dává větší smysl, než akumulační. Přesto je to opět řešení minulosti. Protipovodňová opatření, obzvláště na malých potocích, by se měly dělat především úpravou krajiny https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/povodne-unicovsko-zadrzovani-vody-v-prirode-promena-krajiny-cesko-privalovy-dest_2006081822_vtk

Odpovědět

5. 7. 2020 (12:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://ekolist.cz/img/ekolist-zpravodajstvi
Městské lesy Chrudim obnovily 33 tůní na zachycení vody v krajině 5.7.2020 01:22 | CHRUDIM (ČTK)

** Městské lesy Chrudim obnovily přes tři desítky jezírek a tůní na zadržování vody v krajině.
… "Problém s vodou je obrovský. Není úplně pravda, že lesy umírají na kůrovce. Zásadní problém je sucho a teplo. Snažíme se tam, kde voda spadne, ji trochu zadržet," uvedl Odvárka. … Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3000 korun.
"Z našeho pohledu je to směšná cena za to, jaký přínos to má pro přírodu," dodal Odvárka. Městské lesy v posledních letech trpí usycháním porostů.
Radnice proto pro firmu vytvořila speciální rezervní fond pro stabilizaci jejího hospodaření, neboť očekává ztráty. Musí likvidovat následky rozšíření kůrovce a dlouhodobého sucha a obnovovat lesní porosty. …**

Hra pro děti-Najdi 10 rozdílů- by se tu uplatnila plně!
U nás, nejen v Píseckých horách, budujeme rádoby nádrže, místo vstupu pro zvěř jsou s kádištěm a lovištěm, vedou k nim udržované – zpevněné lesní cesty, jsou osazeny rybami které se vylovují-asi tedy chov ryb, a vodu v nich drží hráze. A dovoláváme se tak pomoci přírodě, lesu, zadržováním vody výstavbou nádrží.
A ještě blbneme hlavy hasičům(a lidem ostatním), že mají stavby podporovat, že je využijí v případě lesních požárů, a tenhle argument převyšuje hlavní význam-zadržet vodu v lese.
Protože příroda, les nemá žádný hlas v zastupitelstvu přece…
A o kolik jiné myšlení mají na radnicích jinde v republice, čím to může být, je to z jídla, je to vodou, nadmořskou výškou… je to ve zvolených lidech?

Odpovědět

6. 7. 2020 (09:24)  –  Ondřej Medek

0
0

Správný odkaz je https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mestske-lesy-chrudim-obnovily-33-tuni-na-zachyceni-vody-v-krajine

Za povšimnutí stojí slovo "obnovili". Starší lidé ještě pamatují, že různé tůňky, mokřady a podmáčené louky byly běžnou součástí krajiny. Odvodňování krajiny k získání zemědělské půdy se provádělo po staletí. Masivní změny ve 20. stol. souvisely s rozvojem technologií a na území Česka hlavně i s násilnou kolektivizací venkova. Zatímco např. v sousedním Německu debata proběhlo rušení meliorací již na konci 20. stol., u nás k tomu bohužel pomalu dochází až nyní.

Viz i např. https://echo24.cz/a/SkLBq/komunisti-to-s-odvodnovanim-poli-a-mokrin-prehnali-i-proto-prislo-sucho
Hydrolog RNDr. David Pithart, CSc.: Hydrologové, zatím zejména v zahraničí, se dnes snaží odvodňovací systémy přetvořit tak, aby naopak vodu v sušších obdobích zadržovaly. „Úpravy ve smyslu zadržování vody spočívají například v zaslepení páteřních kanálů a výstavbě kaskády tůní a mokřadů v jejich původní linii, jednotlivé meliorační větve už pak nemají kam odtékat. Také se zvažuje regulace odtoku, t.j. přidání uzávěrů (klapek) , které by bránily odtoku v době sucha, ale umožnili ho v době přívalů a mokra.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.