Přihlášení

Skatepark hnedtak nebude

30. 11. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (11) | Vaše názory

Sem tam probleskne nějaká informace, která se třeba sama o sobě netváří důležitě, ale v souvislosti s jinou by nějaký význam mít mohla. Několik z nich uvedu a dopředu všem hlásím, že i když různé informace pospojuji k sobě, nemusí nakonec tvořit celek, jen v okamžiku spojení vypadají podezřele, zajímavě nebo tvoří nějaký obraz skutečnosti, nebo vypadají, že do sebe zapadají. Ale vůbec to tak být nemusí, je to jen má fantazie doprovázena slovem.

   Rozpočet města na každý rok se skládá za účasti všech odborů města, zobrazují se zde nároky jednotlivých kapitol, možná taky některých radních.

                              Kapitola 740 – investice a rozvoj (investiční výdaje 493 534 000 Kč)

Výdaj 300 000 Kč na Skatepark Portyč . Nedávno však byla podepsána smlouva na projektovou dokumentaci v téměř totožné výši 275 880,- Kč a tak to asi příští rok ty peníze padnou na dokumentaci, Skatepark nevznikne, ale budeme se celý rok těšit z dokumentace, která si poleží někde v šuplíku.

Ze smlouvy:  Projektová dokumentace a související služby Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Betonový skatepark Písek“ a související služby v tomto rozsahu:

a) geodetické zaměření plochy;

b) architektonická urbanistická studie se zapracováním požadavků objednatele;

c) společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

d) dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr;

e) kompletní inženýrská činnost pro zajištění všech opatření stavebního úřadu potřebných k realizaci stavby.

 

   Naproti tomu se ale našly ve stejné kapitole tyto peníze na Úprava nástupního prostoru lyžařského svahu v Písku za 6 000 000 Kč.

   Nevím, co přesně se pod tím názvem skrývá, každý rok se dávají nějaké peníze na svah. Zatímco svah je pronajatý a plně funguje, tolik let slibovaný Skatepark ještě nestojí, ale na něj se v rozpočtu našlo jen na ten projekt, zahájení stavby v nedohlednu!

 

   Ve stejné kapitole rozpočtu na příští rok najdeme také položku 30 000 000 Kč – Rekonstrukce domu č.p.1 na Velkém náměstí.

   Už jsem o tom psala jinde, nevím, proč se vnitřek dodnes plně využívaného, tedy plně funkčního domu musí přestavovat, daleko víc je zarážející fakt, že se do tohoto domu nastěhuje Infocentrum, Přestavba prostor bude drahá, vybavení interiéru bude drahé což je zahrnuto zvlášť ve stejné kapitole rozpočtu – –2 300 000 Kč Interiéry – infocentrum, a hlavně se městu prodraží provoz Infocentra na novém místě, který není nikde vyčíslen. Nebude to jen cena za změnu adresy, ale nové letáky a reklama na nové místo, a nové smlouvy pro zaměstnance atd.

   Přestavba domu, který přestavbu nepotřebuje, vyjde na spoustu milionů, protože jak jsme se mohli už nyní dočíst, cena není konečná a bude určitě mnohem vyšší, kvůli zdražení stavebních prací, tato přesto se tato přestavba zahajuje už na sklonku roku. Ale potom tu máme ulici města, která se neopravuje, peníze na ní v rozpočtu nejsou, ačkoliv se několik let v šuplíku suší její projektová dokumentace.

 

   Jaroslava Šebelová 24.11.2021 23:51:50Dotazy občanů > dotaz na opravu vozovky (č. 2228336)

Dobrý den, před několika lety se upravila ulice Dobrovského a část ulice Na Houpačkách, kde zůstala prostřední část od křižovatky Lázeňská k Dobrovského ul. v původním – tj. hodně špatném stavu s výtluky, kam se 1 – 2 x ročně zaplácnou nejhorší díry. Podle tehdejší informace měla oprava této části navazovat, ale zatím se nic neděje. Kdy dojde na opravu i této části? Dík za odpověď.

     Petra Měšťanová, DiS. 29.11.2021 10:02:54 dotaz na opravu vozovky (č. 2228412)

Dobrý den, stav povrchu komunikace je opavdu špatný. Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Na Houpačkách je připravena již několik let, bohužel tato akce nebyla doposud zařazena do rozpočtu města.   Josef Hrádek, jednatel Městských služeb Písek

 

   Do funkčního domu užívaného bez problémů nájemníky se nasype víc jak 30 milionů korun na nepotřebnou rekonstrukci, ale do vytížené komunikace města několik let ani koruna!

 

   Na údržbu chodníků v zimním období se vyčleňuje v rozpočtu 60 tisíc korun, a tak se některé ulice uklízí jen po jedné straně, obyvatelé druhé strany ulice si mohou tak akorát stěžovat, což jim nepomůže. Ani na příští rok není naplánováno navýšení sumy peněz, ani se nemění plán údržby chodníků. Naproti tomu se má podle kolonky ve stejné kapitole rozpočtu na příští rok investovat 120 000 Kč na Přístřešek na mobilní WC Živec. Vedení města se totiž rozhodlo v Píseckých horách –přírodním parku s jasnými omezeními, postavit lesní hřiště. A nyní k tomu hřišti postaví i záchodky. Bylo by to jediné hřiště pro děti ve městě, které bude mít své záchodky. Kousek od hřiště sice stojí přestavěná turistická chata za velké peníze na penzion Živec, který má dokonce bezbarierové záchody k dispozici, ale nedá se nic dělat, my si budeme Písecké hory postupně ničit různými stavbami, kdy se staví jedna nesmyslná pro druhou, druhá pro třetí …

 

   A ještě je tu jeden poznatek, který s rozpočtem města souvisí jen okrajově, přesto neztrácí na zajímavosti.

Zastupitelé letos v létě odsouhlasili prodej lesa u Smrkovic pro společnost Odpady sro. Les se vykácí a vznikne místo něj skládka. Zastupitelé se radovali, že dřevo z vykáceného lesa získají Lesy MP, nevím, já se z vykáceného lesa nedovedu radovat, i kdyby to dřevo bylo pozlacené.

   V listopadu dochází zničehonic k obdarování města společností, která trvale zničí kus lesa:

Usnesení č. 660/21

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 200.000 Kč od společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o., se sídlem Vydlaby 175, 397 01 Písek, IČO: 49062417 pro město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, IČO: 00249998 dle darovací smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.

 

   Doplním, tyto peníze budou použity na neinvestiční výdaje odboru ŽP. A ihned po tom, co město vyinkasuje peníze od této společnosti je předložena zastupitelům ke schválení smlouva na prodej městského lesa na skládku, kterou jistojistě schválí bez řečí tento čtvrtek. Problematiku rozšiřování skládky Vydlaby nechtěli probírat ani při návrhu prodeje lesa, schválně, jestli si alespoň čtou ty smlouvy, co schvalují.

    Zjednodušeně to vypadá na nějaké určené pořadí, jakoby se zastupitelům předložil návrh společnosti Odpady sro na prodej lesa pro skládku, odbor ŽP k tomuto prodeji dal souhlas, tak to zastupitelé schválili, společnost věnuje několik tisíc přímo odboru ŽP, a teprve potom se předloží smlouva na prodej lesa! No vypadá to divně, nebo ne?

 

   Někdy se spojení několika poznatků k sobě ukáže jako holý nesmysl, někdy z toho vyjde skládačka, která nám objasní, jak některé záležitosti zapadají do jiných a tím pádem se ve městě dějí věci. Kdoví, jak je to s touto skládačkou.

0
0

Diskuze k článku +

30. 11. 2021 (20:29)  –  Luděk Blaha

0
0

"30 000 000 Kč – Rekonstrukce domu č.p.1 na Velkém náměstí."

Dům č.p. 1 je zřejmě v majetku města.

Odpovědět

30. 11. 2021 (21:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ta ulice, která čeká na rekonstrukci je také v majetku města.

Odpovědět

1. 12. 2021 (21:42)  –  Luděk Blaha

0
0

Ale nejspíš v ní nebydlí žádný koaliční zastupitel, nebo nějaká jiná zdejší celebrita okresního formátu.

Odpovědět

2. 12. 2021 (08:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

To je fakt. A já mám navíc nevýhodu ve vidění priorit – nejen u oprav – záležitostí města, což si potvrzuji velice často a třeba zrovna tohle je takový případ.
Na druhou stranu si tuto nevýhodu dlouhodobě omlouvám tím, že nejsem jediná, kdo má to vidění odlišné.
:-)

Odpovědět

2. 12. 2021 (09:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ačkoliv se v návrhu rozpočtu zcela jasně uvádí čerpání 6 milionů na Úprava nástupního prostoru lyžařského svahu v Písku, ze zápisu finančního výboru se dočteme cituji:
…. a pokračovala dotazem předsedy výboru na plánovanou úpravu nástupního prostoru lyžařského svahu, která dle jeho názoru začíná v rozporu s původním plánem postupně navazovat na rekonstrukci lyžařského svahu. Starostka města návrh akce upřesnila s tím, že je nezbytně nutné svah zpevnit proti jeho sesuvu. Konkrétně se jedná o stavbu schodiště a parkoviště ve spodní části svahu. …

Když pominu několik tiskových zpráv města, kde se jasně uváděla tato úprava jako součást etapizace rekonstrukce svahu, tehdy za 36 milionů, tak se nestačím divit, že je svah v provozu třetím rokem, a teprve teď se bude svah zpevňovat, aby neujel k Otavě! Je vůbec možné zkolaudovat opravený lyžařský svah bez toho, aby nebyl zpevněn svah proti sesuvu?
A stavba schodiště a parkoviště zabezpečí svah proti sesuvu? To jsou mi věci … to jsou mi technologie …

Rozšíření parkoviště bylo v plánu už dávno, i s opěrnou zdí, která sice bude "držet svah", ale jen proto, že se kus svahu vybagruje pro parkoviště (stejně jako u zahrady školky v Zeyerově ulici – svah držel, ale protože se kus ubralo pro parkoviště, postavila se k tomu zeď).
Je zábavné si číst nebo poslouchat odůvodnění při prosazování některých akcí města (oblíbenou salámovou metodou obzvláště), a bylo by to ještě zábavnější, kdyby nešlo o akce vlastně zbytné a především drahé.

Odpovědět

2. 12. 2021 (14:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pan Hořánek se dnes na zasedání ZM zeptal, proč má přednost investice do parkoviště na svahu před investicí do rekonstrukce ulice Na Houpačkách. Odpověděl mu první místostarosta a starostka, já jsem v odpovědích důvod prostě neslyšela.
Možná zaznělo, že se rekonstrukce snaží město koordinovat s těmi, co pod povrchem mají třeba potrubí nebo sítě. Nezaznělo, proč se tolik čeká a do kdy se čekat bude.
Ale co, hlavně že u svahu bude víc míst pro auta!

Pan Hořánek v dotazu zmínil, že v ulici nebydlí a přesto jej zajímá výdaj 6 milionů na svah a ani koruna na komunikaci, což zřejmě ocení obyvatelé té ulice, že to alespoň někoho ze zastupitelů také zajímá.

Mimochodem, k rozpočtu města se dotazovali pouze dva zastupitelé, ostatním bylo vše jasné.
Pouze jeden zastupitel navrhl vyjmout položku jednoho výdaje z rozpočtu, 8 bylo PRO, 6 nevědělo a zdrželo se hlasování, jestli to chtějí nebo nechtějí, zbytek byl proti.
Těch 6 zastupitelů nevědělo, jestli chce v rozpočtu peníze na bazén pod lesárnou, nebo nechce. To jen odráží ta hlasování RM, kde je bazén tlačen 5 radními.

Odpovědět

2. 12. 2021 (15:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ze zasedání ZM:
Protože lidi v MHD platí mincemi, zdržují tak spoje a dochází ke zpoždění. A protože těch, co platí mincemi bylo 64 tisíc a těch co platili kartami jen tři tisíce, je třeba změna.
Čekáte, že se upraví jízdní řády?
Kdepak, těm co platí mincemi se jízdné zdraží, tím se prý zrychlí placení(hledání mincí na vrácení např.) a těm, co platí kartou zlevní.
Zastupitelé tak právě rozhodli, že s tím souhlasí.

Můj názor, podívejte, jestli se většině zdraží jen proto, že platí uznanou měnou, tedy penězi, to mi zavání diskriminací, a pokud to má být donucovací prostředek k tomu, aby lidé platili kartou, je to krok na hranici diskriminace.
Nemluvě o tom, že zdražením jízdenky se skokově několika násobně zvýší zisky na vybraném jízdném.

Odpovědět

2. 12. 2021 (19:15)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Bohužel nemám tušení, jak to v místní MHD teď chodí, ale kolem roku 2000, kdy jsem jí využíval pravidelně, se prodávaly různé měsíční jízdenky, a pak jednotlivé jízdenky v každé druhé trafice. Pokud už někdo jízdenku kupoval u řidiče, bylo to cca za dvojnásobek. Tehdy si místní radní zřejmě ještě uvědomovali, že manipulace s penězi přímo v autobuse něco stojí.

Odpovědět

2. 12. 2021 (23:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Takhle do detailu jsem tu diskuzi nestihla registrovat, používají se karty platební, nějaké zvýhodněné apod., já se pozastavuji hlavně nad tím odůvodněním zpoždění spojů, kterým je zdržení spoje MHD kvůli cestujícím platícím penězma … a za trest ti co platí mincemi u řidiče, ti zaplatí víc … a do té doby, než si všichni koupí karty a budou jimi platit bude prostě MHD jezdit dál se zpožděním!
Viník se našel, viník je cestující, amen.

Tahle povinná registrace pomocí všelijakých důmyslných trestů fungujících do doby, než klekne systém nebo nejde proud, se mi úplně nelíbí, a použitá jako prostředek nátlaku pod sankcemi už vůbec ne.

Odpovědět

2. 12. 2021 (19:09)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Panu Hořánkovi opravili ulici pod oknem cca před měsícem. Pokud jezdí autem, nezbývá mu než používat i ulici Na Houpačkách, takže zájem na její opravě má, třebaže v ní nebydlí.

Tím však výdaje na svah nikterak neomlouvám. Mám pocit, že se do něj narvalo už dost. Pokud 40 let k řece neujížděl, nechť havarijní situaci vyřeší ten, kdo se neodborným zásahem na jejím vzniku podílel.

Odpovědět

2. 12. 2021 (23:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tady pozor, nejde o havarijní stav!
Tohle parkoviště a schodiště je dávno v plánu, ale ne jako hávárie, nýbrž jako rekonstrukce svahu!

Jen tehdejší zastupitelé řekli ne, do toho se investovat nebude, tak se svah dokončuje v tomto volebním období, pěkně salámovou metodou, aby se ten projekt dokonal rok po roce (to byly peníze na osev trávy, na úpravy …). Ten svah začne asi ujíždět, až se bude dělat to parkoviště, které tam bude sice pro pár lidí, na rozdíl od té komunikace ve městě, a přesto dostalo dnes přednost.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.