Přihlášení

Skatepark – nikdo se nepřihlásil do výběrového řízení

3. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

A rada města bude také projednávat zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Betonový skatepark Písek“ , protože se do výběrového řízení nepřihlásil nikdo, kdo by měl zájem takový skatepark vystavět. Inu, stane se, dokonce i jiná výběrová řízení nevyvolají zájem u potencionálních zhotovitelů. A protože existují nějaká pravidla, je třeba výběrové řízení zahájit a potom také ukončit, což radní učiní na zasedání.

   Přesto je tu taková maličkost, která mi v textu tak nějak chybí. Chybí mi tu větička s návrhem, aby bylo výběrové řízení znovu (po nějaké době třeba) zadáno, ve stejném znění nebo s nějakou změnou.

   Takhle je to takové nějaké definitivní, jak bych tu četla: řízení je ukončeno, tečka, skatepark nechce nikdo stavět, tak ty miliony přesuneme na kemp u vodárny a skatepark si počká nějaký rok třeba, než s dostane zase do rozpočtu města.

 

Cituji: Rada města
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Betonový skatepark Písek“ v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ, když po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení
a) schvaluje
b) schvaluje s připomínkami
c) neschvaluje

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení Rady města Písek č. 4/23 bylo dne 16. 1. 2023 zahájeno zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem “Betonový skatepark Písek“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě venkovního betonového monolitického skateparku jako součást obnovy sportovní zóny ve městě Písek.

Skatepark bude tvořen modelovanou betonovou plochou a ocelovými doplňky pro jízdu na skateboardu, koloběžce, kole apod.

Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Mystic constructions spol. s r.o., IČO 26177358, Římská 26, 120 00 Praha 2 a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která je zároveň nejvýše přípustnou hodnotou nabídkové ceny, byla stanovena na 9 837 939,76 Kč bez DPH.

Ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku. …

Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel doporučuje schválit bez připomínek (usnesení a)

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49331

 

0
0

Diskuze k článku +

13. 3. 2023 (15:28)  –  vlasta nová

0
0

Zaplat Bůh že se nikdo nepřihlásil jsem tu psala že s tím obyvatele Na Pěníku nesouhlasí mít 50 m od panelaláku skaet park my si ho tu nepřejeme a udělejte si ho mimo zabydlenou oblast třeba u dálnice je místa dost

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.