Přihlášení

Škrty alá Kocourkov

26. 4. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Tentokrát jsem se s úsměvem začetla do materiálů k jednání ZM, jako s radostí, že je málo bodů k projednání a budu si o nich v klidu číst. Co mi úsměv záhy smázlo z obličeje, byl obsah těchto bodů. O tom prodeji na výjimku už víme, tak co třeba rozpočtová opatření.

  Dopředu vám oznamuji, že o tomto návrhu rozpočtového opatření si myslím, že zoufalejší věc jsem snad na webu města zatím nečetla. Čtyři měsíce po schválení rozpočtu, po jeho plamenné obhajobě, po tom, co se prosadil schodek v nebývalé výši s furiantstvím schvalování rovnou ve dvou usneseních, se dočkáme tak drastického škrtání, co nemá obdoby. Nemyslím tím ani celkovou výši seškrtaných částek, ale položky, ve kterých se škrtalo, protože většina těch škrtů vyjadřuje jisté zoufalství, jak našetřit aspoň drobet peněz. A velice lituji, že jsem nebyla přítomna vydání nařízení pro jednotlivé odbory, že mají škrtat, kolik je minimum a kde nesmí škrtat. Škoda, pak by tohle čtení mělo teprve řádnou sílu. Celý návrh je v příloze, tady se podělím s těmi nejabsurdnějšími škrty, připojím k nim svůj komentář, aby to nebylo jen tak suché čtení.

 

Plavecký bazén – nový: 80 000 000 Kč – 40 000 000 Kč / podle zprávy … dochází k poměrně výraznému posunu stavby Plaveckého bazénu (ukončení výběrového řízení v červnu 2018 a podepsání smlouvy o dílo nejdříve v červenci 2018) také ke snížení této položky z 80 mil Kč na 40 mil Kč… opravdu věřím, že tohle nikdo vloni nevěděl, proto se rozpočet na bazén tak nafoukl, nebo ne, dalo se to předpokládat?

Městská hromadná doprava: údržba čekáren 60 000 Kč – 30 000 Kč / asi se tedy opraví jen polovina zastávek, není uveden klíč, podle kterého se bude postupovat, ten by tomu dodal teprve na zajímavosti, a jde jenom o lidi, ne?

Dotace na sport – záštity starostky: 200 000 - 118 000 / na záštitu tedy už mnoho nezbylo, schválně pro koho to bude.

Městské služby – výměna řadičů světelné signalizace křižovatek: 1 500 000 - 700 000 Kč / beze srandy, nehraje si tu někdo s bezpečností na silnicích? Tahle položka byla jistě dlouho před škrtáním zvažována.

Městské služby – lavičky,doplnění: 200 000 - 200 000 / tak tady jsme na nule, letos už se ve městě neobjeví jediná lavička navíc, tady chápu, že to je zbytečná investice, jen ať lidi chodí, co by si tu měli co posedávat.

Městské služby – atletický stadion opravy: 20 400 000 - 19 600 000 Kč / tuhle položku určitě někdo do rozpočtu vysoce nadsadil, a teprve tímto škrtem se oprava přiblíží reálnému stavu, to je teď jasné.

Městské služby – komunikace: 5 000 000 Kč - 1 000 000 / stejně jako jinde, nějaká silnice sem byla vpašována navíc a teď to odhalili, a opravovat se nebude.

Cyklostezka Hřebčinec: Semice 1 000 000 - 700 000 Kč / jojo, některé sliby se škrtnou, za těch 300 tis. co zbude, se může aspoň vykolíkovat trasa.

Parkovací plochy Pošta: 11 500 000 - 5 000 000 / no vida, tak tady se taky uspořilo, ale včas se na to přišlo. Nebo se pletu…

Chodník OBI – přejezd Hradišťská ul. : 2 500 000 - 2 000 000 / stejný příběh, jde jen o něco pro lidi, asi se taky jen vytyčí trasa, za těch 500 tis. Toho asi víc nenadělají.

Noclehárna II. Etapa: 9 473 000 - 2 000 000 / co dodat, tak nezbyde na postele, no.

Vnitrobloky – opravy povrchů: 1 500 000 - 1 500 000 / a zase jsme na nule, koneckonců jsou to vnitrobloky, vidět to z ulice nebude, tak o co jde.

Cyklotrasa Klášterské rybníky: 2 500 000 - 2 000 000 / taky na kolíky! Kdo to chtěl vlastně obklíčit město cyklotrasou?

 

  Zcela samostatnou kapitolou je odbor životního prostředí. Dovolit si zrovna tady úspory za milion, to je nekomentovatelné, a přesně to vystihuje to, co jsem už tolikrát zmínila, sice se tu buduje ve velkém, jsme světoví, jedineční a smart, ale na to základní, na to o lidech, o prostředí, kde žijí, na to se kašle. Na nové popelnici se volební kampaň u nás nestaví, ale s bazénem, vlekem nebo parkovištěm v pozadí budou plakáty dobře vypadat.

                 RO č. 14/18 Kapitola 702 – životní prostředí změna celkem v Kč –1 000 000 Kč!

Odbor životního prostředí snižuje z úsporných důvodů převážně provozní výdaje v péči o zvířata (rychlejší adopce psů v útulku a snížení nákladů), výstavbě nových kontejnerových stání, nakládání s komunálními odpady (nákup odpadkových košů), třídění odpadu (nádoby na tříděný odpad), ochraně proti povodním (protipovodňové tandemové pytle), kompostování (omezení zpracování starých kompostů), péči o zeleň (výsadba nových stromů a údržba pozemků mimo obstaravatelské smlouvy s tím, tyto pozemky v majetku města se v letošním roce nebudou moci udržovat) a monitorovací zprávy dotací.

Ochrana proti povodním: 100 000 - 100 000 Kč / na nule a plně to chápu, k čemu pytle, staví se přece skvělá zeď, co to zachrání.

Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí: 200 000 - 90 000 Kč / je vidět, že fondu stačí podstatně levnější monitoring.

Třídění odpadu: 375 000 - 200 000 Kč / no co, už jsme si zvykli na to, že se odpadky sypou na zem ke kontejnerům, tak na co pořizovat další.

Kompostování: 800 000 - 100 000 Kč / chápu to dobře, že je to přesně těch 100 tis. co vloni zničehonic dostala za přerovnání kompostu firma ROBSTAV?

Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad: 60 000 - 60 000 Kč / tak jsme na nule, prostě se to bez nich letos obejde.

Péče o zeleň: 4 471 000 - 300 000 Kč / nevysadí se stromy, nebudou se udržovat pozemky, neměla to náhodou nějaká politická strana v programu, že nám město ozelení? Tak ne letos.

Nakládání s komunálními odpady: 130 000 - 50 000 / tady nevím, v čem ta úspora spočívá, fakt netuším.

Péče o zvířata: 1 002 000 - 100 000 Kč / podle zdůvodnění je to oprávněný škrt, psi jdou z útulku brzy do adopce, a logicky se jejich pobyt platit nemusí, což se při sestavování asi tedy rozpočtu nevědělo.

 

  Nuže tedy, já neumím správně pojmenovat situaci, která tu vznikla, nedovedu správně vysvětlit, proč se začalo škrtat tak brzy po schválení rozpočtu, jestli byl špatně sestaven a tohle je opravné opatření, nebo je to reakce na vývoj politické situace, či snad zvítězil strach z toho, jak to letos s penězi v městské kase dopadne, na každý pád je to určitě dost nestandardní situace. Víc k tomu momentálně nemám co říct,vnímám to jako gesto zoufalství, a uvidíme, co se k tomu dozvíme na jednání ZM.

 

Jediný škrt ze všech co jsou navrženy mi udělal nebývalou radost, jediný tento mi připadá správný, jedině s tímto plně souhlasím.

Jih III – rozšíření parkovacích ploch: 1 000 000 - 1 000 000 Kč, to je to parkoviště na poli u zahrádek, jedině tady je logicky zastavena další činnost, nejen pro zpackané veřejné projednání, nejen pro vůli zastupitelů s volbou varianty B u územní studie, ale hlavně pro možnost nestavět tak obrovské parkoviště a šance přijít s jiným a lepším řešením. Je mi jasné, že tohle nebyly důvody ke škrtu, ale já nepřestávám doufat, že to nakonec bude na Jihu vypadat jinak.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

26. 4. 2018 (08:26)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Když se mluví o škrtech, je dobré, aby nebylo vynecháno, že třeba atletický stadion, chodník u OBI apod. jsou seškrtány, protože se termín realizace posunul o jeden rok a tudíž se pro letošek mohou škrtnout. Nebo se zelení, jak se píše v materiálu, – výsadba nových stromů a údržba pozemků mimo obstaravatelské smlouvy s tím, tyto pozemky v majetku města se v letošním roce nebudou moci udržovat. Všímavý občan zjistí, že např. u fontány je více stromů, než bylo, u řeky proběhla nová výsadba, nebo že na náměstí je v rámci rekonstrukce myšleno na poměrně velkou výsadbu. Mohlo by taky zaznít, že se navyšují kapitoly školství, kultury a sociálních věcí, nebo že se daří lépe soutěžit zakázky a tím město šetří. V neposlední řadě je třeba připomenout, že město investuje – což se v minulých letech moc nedělo. Tím že se investuje, bude město mimo jiné nárokovat odpočet DPH v celkové výši 57 mil. Kč – což zase snižuje deficit. Vím, rozpočet je složitý a dá se kritizovat jak navyšování, tak snaha o šetření, ale je nutné popisovat obě strany mince. Každopádně je dobře, že v Písku jsou obyvatelé, kteří veřejné dění sledují a aktivně se do něj zapojují, ať už aktivní politikou, psaním do novin či všemi dalšími různorodými činnostmi ve veřejném prostoru – za to vám patří dík.

Odpovědět

26. 4. 2018 (09:20)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Nerad Vám kazím náladu, ale minimálně chodník k OBI je připraven k realizaci letos. V souladu s usnesení FV dnes navrhnu jeho zpětné zařazení a naopak snížení částky na rekonstrukci lyžařského svahu o cca 16 mil. Kč, na kterou jsme nezískali dotaci a umělé zasněžování proto můžeme pustit k vodě.

Odpovědět

26. 4. 2018 (11:52)  –  Michaela Šťastná

0
0

Už v nadpisu jasně uvádím, že mi jde pouze o škrty. S prominutím, od slov " aby nebylo vynecháno" až po " popisovat obě strany mince" píšete mimo moje téma, a podle stylu politických odrhovaček, i já si četla celý materiál i s těmi navýšeními v některých kapitolách, ale rozhodně se tím nechci nechat chlácholit, zajímám se o jen o škrty. hlavně o ty co jsem vypsala, hlavně o ty, co se dotýkají všech, hlavně o ty, co považuji, vzhledem k započatým INVESTICÍM, za zbytečné a ano, i já jsem pro škrty u svahu, a byla bych i pro škrty jinde.
" Každopádně je dobře, že v Písku jsou obyvatelé, kteří veřejné dění sledují a aktivně se do něj zapojují, ať už aktivní politikou, psaním do novin či všemi dalšími různorodými činnostmi ve veřejném prostoru – za to vám patří dík."
Každopádně je dobře, že mi nenavrhujete odstěhovat se z města, za to je můj dík.

Odpovědět

26. 4. 2018 (14:33)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Stalo se, jak jsem psal – chodník k OBI byl zařazen zpět a byla snížena částka na lyžařský svah.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.