Přihlášení

Souvislost silnice pro auta ze sídliště Dr. M. Horákové do ulice Šobrova s pronájmem výměníku?

23. 6. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Je až s podivem, jak užitečné je zaznamenání zasedání zastupitelstva na audiozáznam, poslední dobou i na videozáznam. Zápisy ze zasedání zastupitelů jsou totiž strohé, ve snaze zkrácení dění zasedání se stává, že diskuzní příspěvek po přepsání vyzní odlišně, než zazněl přímo na zasedání. Diskuzní příspěvky některých zastupitelů nejsou v zápisu vůbec zaznamenány. Zastupitelé proti tomu obecně neprotestují, jejich důvody neznám. Já proti tomu, že ani moje dotazy nejsou v zápisech zaznamenány, také neprotestuji, ale dávám všem vědět, že ačkoliv se občané ptali, občanské dotazy v zápisech nenajdete, jako by se zastupitelů nikdo neptal.

   Já se tedy na dubnovém zasedání ZM do diskuze jako jeden z občanů zapojila (celá diskuze trvala téměř deset minut a v zápisu není ani čárka). Jeden z dotazů se týkal pronájmu nebo prodeje prázdných výměníků tepla ve městě. Dozvěděla jsem se, že tyto budovy jsou v majetku města, využívá je Teplárna Písek a.s. a město s nimi nebude dělat prozatím nic. V minulém volebním období se měly výměníky odprodat, dokonce v nich mělo vznikat bydlení. Tento záměr města v dalším volebním období vymizel, nebo to možná nebyl záměr města, ale některých zvolených, kteří nebyli ve volbách zvoleni. Buď jak buď, prázdné výměníky ve městě máme. Na tento dotaz mi odpověděla starostka města, cituji:

Podle toho co si pamatuji bylo schváleno, že to jsou věci, které se nebudou prozatím pronajímat, ani prodávat, protože se čeká na celkové dokončení rekonstrukce rozvodu tepla v Písku a může se stát, že některé ty objekty si teplárna ještě využije …

Odpověď doplnil o detaily Karel Vodička. V dubnu byli tedy všichni za jedno, že výměníky prozatím zůstávají pro potřeby Teplárny Písek a.s.

 

   Takový nevyužitý výměník je i na sídlišti Dr. M. Horákové, ve stejnojmenné ulici. Před rokem byla veřejnosti představena studie regenerace sídliště, kde figuruje tento výměník jako místo pro parkování – namalované jako plošné parkoviště (ale úplně parádní by bylo parkování, viz obrázek dole) což značí, že se s budovou jako takovou nepočítá a bude zbourána. Cituje ze studie: … studie zredukuje parkovací stání u areálu MŠ Svobodná, bude zrušen objekt výměníku, dojde k rozšíření pěší komunikace z ulice Horákové k mateřské školce mezi trojdomy …

  Nemám na přestavbu ani na bourání výměníku jasný názor, ale pokud by namísto výměníku vzniknout plošné parkoviště, tak jsme zaspali dobu. Regenerace sídliště v konečné podobě ještě nebyla občanům (navzdory slibům z besedy) představena, a myslím, že na realizaci nezbývají městu v příštích letech peníze. Najdeme ji však na webu města https://www.mesto-pisek.cz/regenerace-sidliste-dr-milady-horakove/ds-1663/p1=39352

  Navzdory odpovědi starostky města na můj dotaz na zasedání ZM je však o výměníky ve městě zájem a město hodlá přinejmenším jeden z nich pronajímat. Právě výměník na sídlišti Dr. M. Horákové má posloužit ZZS – Zdravotní záchranné službě. Na úřední desce města máme zveřejněn záměr města na pronájem technické stavby pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje https://www.mesto-pisek.cz/zamer-na-pronajem-vymenikove-stanice-pro-zzs/d-45290/p1=29441

 

   Na první dobrou mě napadlo, že sem z nějakého důvodu přesunou sanity, co známe jako „rychlou“, protože v nemocnici se začíná přestavovat a budovat. Jedná se sice o místo pro ZZS nevhodné, místo na sídlišti, ale u nás ve městě mi to nepřišlo zvláštní, vždyť továrny se taky staví lidem za plotem, nebo měl na vsi stát skorohotel, raději jsem se tedy zeptala, za jakým účelem má být výměník pronajat.

Jedná se o parkování záložních vozů záchranné služby ZZS Jihočeského kraje a výjezdních vozů dopravní služby ZZS Jihočeského kraje.“

   Aha, tak podruhé jsem se už nezeptala, jestli výměník bude jen garáž pro auta, co nebudou v „práci“ nebo i pro ty, co pojedou k případům, protože z této odpovědi to až tak jasné není.

   No nic, i kdyby to byla jen garáž, já do termínu 30.6. podám připomínku, že s tímto pronájmem pro ZZS nesouhlasím (neměl sem být někdy přesunut sklad Civilní obrany?). A to hned z několika důvodů:

- Nemocnice Písek i ZZS jsou organizace, které spravuje kraj, proč (čistě ekonomicky) negarážují auta v budovách patřících kraji, bez výdaje za pronájem jinde?

- náplň činnosti ZZS úzce souvisí s činností nemocnice, všichni pacienti, které ZZS naloží, nakonec skončí v nemocnici, proč by nestály záložní vozy co nejblíže nemocnici, nejlépe v jejím areálu? (místa je tam dost, když zbylo místo na parkoviště pro sportovce, kteří navštěvují kurty, které taky stojí na pozemcích nemocnice)

- o jak dlouhou dobu pronájmu by se jednalo, když má být sídliště regenerováno (bez ohledu na oblíbenou etapizaci takových akcí)?

- patří taková garáž do obytné zóny, jakou sídliště bezpochyby je?

Já vím, jak moc město přihlíží k námitkám a připomínkám, ale naděje je naděje, takže to napíšu a podám.

   Proč jsem se ptala po výměnících, okolo kterých je nějakou dobu ticho? V březnu totiž zasedala dopravní komise, a podle zápisu ze zasedání se nadále uvažuje o nové silnici mezi sídlištěm Dr. M. Horákové a ulicí Šobrova, tedy tam, kde je parkoviště za prodejnou TOYOTA a chodník pro chodce.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44190

 

   Ačkoliv text studie regenerace sídliště Dr. M. Horákové po připomínkách občanů je zcela jasně uvádí, že tento návrh na spojení těchto míst pro silniční dopravu nebude realizován, cituji: … lokalita u domů č.p.2298, 2299 nesouhlas s propojením do ulice Šobrova, úprava stávající parkovací plochy, revize veřejné zeleně (dosadby), umožnění průjezdu cyklistů, záměr nebude ve studii navržen, dojde pouze k úpravě prostoru před domy (zeleň, parkování, pěší komunikace), propojení s ulicí Šobrova bude pouze pro pěší a cyklisty, …. propojení sídliště do ulice Šobrova není navrženo, parkovací plochy před č.p. 2298, 2299 budou upraveny dle platných předpisů, hlavní pěší trasa bude rozšířena i pro provoz cyklistů a doplněna městským mobiliářem, dosadba zeleně bude v koordinaci s podzemní sítí TI ….

tak na dopravní komisi se i tak zmiňovalo, cituji: … Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy …. Dále byl zmíněn plán revitalizace sídliště Dr. M. Horákové v Písku, kde byla diskutována otázka zachování běžně neprůjezdného stavebního propojení stávajících ulic Šobrova a Dr. M. Horákové, využitelná k průjezdu vozidel v nouzových situacích ( uzavírky, havárie … ) …

 

   Aha, pročpak se v březnu probírá průjezdnost sídliště pro vyjímečné případy, ke kterým lze průjezd zdravotnických záchranářů jistě přiřadit? Trvá snad nějaká situace, evidovaná a sledovaná, která by naznačovala, že neprůjezdnost těchto dvou míst ve městě způsobila a způsobuje nějaké závažné problémy? Máme takových míst ve městě víc a jsou sledována?

   No rozhodně nikdo z města nesleduje, jak to v těchto místech vypadá ráno, když rodiče vozí děti do školy, někdy i odpoledne, když si děti vyzvedávají, nebo je vozí na kroužky na hřiště. Tady by se vyplatilo udělat statistiku počtu aut, která tudy projíždí a k tomu si udělat modelovou situaci, kdyby se do toho pustila doprava přes sídliště.

  Nouzové situace, inu, přidejme garáž záchranky a ze sídliště si můžeme udělat obchvat nadjezdem přes koleje až na Ameriku, ne? Pokud jsou havárie, jezdí auta po zeleni nebo chodnících jen to fikne a nemyslím si, že za to někdo dostal kdy pokutu. To platí jak pro hasiče, tak pro auta ČEVAKu, nebo E.ONu. Je to prostě nouzová situace havárie a všichni to chápeme!

   Jiná věc jsou uzavírky ulic ve městě a pustit dopravu do zjednosměrněné obytné čtvrti a k tomu ještě udělat spojnici v místě, které k tomu není určeno, to považuji za nehoráznost.

   Obytné čtvrti města mají skýtat lidem zde žijícím dobré životní prostředí, do kterého spadá i doprava. Zatímco v některých částech světa jsou obytné čtvrti dopravou co nejméně zatěžovány, náš národ si na to moc nepotrpí. Stěžuje si, ale neustále mění situace tak, že obytné čtvrti jsou dopravou zatěžovány. Nebudu to víc rozebírat, sami dobře víte, kde najdete dopravní značení o tom, že na sídlištích jsou děti, omezená rychlost, parkovací domy apod. Zóny klidu jsou i u nás ve městě podpultovky. A pokud tu máme místo, které ve školním roce trpí nadměrnou dopravou ke škole, ke školce, ale je součástí obytné zóny, tedy dvou sídlišť, někoho napadne tohle místo udělat ještě horším pro život lidí tím, že místo chodníku vymyslí silnici. A když ne silnici pro denní využití, tak pro stavy nouze – tedy zajisté pro objížďky!

   Vedení města je seznámeno s tím, že na nevhodnost tohoto propojení upozornili obyvatelé sídliště již na besedě a s novou silnicí nesouhlasí. Přesto se ten nápad s novou silnicí u úřadů dál živí a je tu snaha jej zrealizovat.

   Pokud bude výměník v ulici Dr. M. Horákové pronajat ZZS, byť jako garáž, je tu krůček k tomu, abychom se dočetli, že pro vozy záchranky je třeba zrušit dosavadní chodník, spojující sídliště Dr. M. Horákové s Šobrovou ulicí a nahradit jej silnicí pro auta. A když už tudy pojede záchranka, začne se silnice používat běžně, co myslíte?

 

   I to je důvod, proč podám připomínku k pronájmu výměníku v ulici Dr. M. Horákové, ne proto, že nechci garáž pro sanitky kousek od bytu (pokud to bude opravdu jen ta garáž), ale proto, aby se nám z toho nevyvinulo zrealizování zprůjezdnění místa mezi dvěma sídlišti.

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.