Přihlášení

Stavím, stavíš, ničíme

18. 8. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

S přáteli hrajeme takovou hru, kde hledáme rozdíly mezi vším, co nás zajímá, a uvádí se rozdílně. Například jsou to výroky, tiskové zprávy, jednotlivé zprávy dne na různých TV stanicích… Vznikla pro naše pobavení, ale čím déle hrajeme, tím víc se stává i prostředkem k zamyšlení. Také naše písecká scéna se nabízí ke hře, dáme si pár ukázek ( jsou zvýrazněné).

Nadchod ke školce, v majetku města, sídliště Jih, pro zanedbání údržby se rozpadá. Jsou zpracovány studie, jak ho opravit nebo nahradit, město vybere nejlevnější studii ze tří vypracovaných – bez nadchodu, i když se nabízí studie, která nadchod zachová. Postaveno, hotovo. A léta jdou… jako na zavolanou, 1.den před zasedáním Rady města, která má k řešení chodník, ale především parkoviště u něj, se na to zeptá občan:

Dotazy občanů > Dotaz – dodělání přímého bezbariérového přístupu k mateřské škole na sídlišti Jih (č. 2178009)

Vážení, rád bych se dotázal na možnost dodělání přímého bezbariérového přístupu k mateřské škole na sídlišti Jih, podotýkám, že v minulosti tímto přístupem byl most, který byl bez dalšího zbořen a následně se na bezbariérový přístup poněkud zapomnělo, resp. lidé mají chodit ze sídliště Jih obklikou směrem ke hřišti což je navíc cca. 500m (např. pro vozíčkáře myslím nepřijatelné), přitom to šlo vyřešit přímým bezbariérovým chodníkem a ne chodníkem čítajícím cca. 70 schodů. Podotýkám, že je tam přístup k velké mateřské škole, kam ve velké míře doprovázejí děti jejich matky vezoucí kočárek s dalším potomkem, nebo prarodiče, avšak tento přímý bezbariérový přístup bohužel chybí. Dávám toto k vážnému zamyšlení právě nyní, v době, kdy je svah vedle schodů rozkopán – právě zde by bylo možné bezbariérový přístup umístit. Je s podivem, že bylo možné přímý bezbariérový přístup zcela vypustit, obklika navíc 500m je dle mého názoru v dnešní době absolutně nepřijatelná, jako by se úplně zapomnělo na potřeby občanů. Děkuji. Dušek

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) – e-mail 17.8.2017 08:25:32

Dotaz – dodělání přímého bezbariérového přístupu k mateřské škole na sídlišti Jih (č. 2178047)

Vážený pane Dušku, lávka, kterou zmiňujete, byla odstraněna z důvodu špatného technického stavu. Obnova původní lávky formou rekonstrukce byla technicky nemožná. V červnu 2011 byly Radě města předloženy varianty možného řešení bezbariérového přístupu, tj. i vybudování lávky umožňující její strojní údržbu. Projektanti taktéž zvažovali i možnost vybudování přístupu do svahu vedle schodů tak, jak uvádíte. Takové řešení však vyloučily nevyhovující sklonové poměry. Jednotlivá variantní řešení je možné najít na webu města: http://www.mesto-pisek.cz/  Rada města dne 16.6.2011 pod č. usnesení 425/11 projednala varianty řešení, jak zajistit bezbariérovou dostupnost části lokality "Jih" a po projednání předložených variant schválila variantu č. 3.

Dne 17.8.2017 bude Rada města Písek projednávat návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Parkoviště u MŠ na sídlišti Jih v Písku“. Součástí této akce je výstavba bezbariérového přístupu k MŠ bez veřejného osvětlení. Celková délka bezbariérového chodníku k MŠ činí cca 50 m o šířce 2,25 m. Bližší informace k akci lze dohledat na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/ např. koordinační situace stavby, příloha B.2. Ing. Bc. Jan Venclík, vedoucí oddělení rozvoje>>

Panečku, v roce 2011 chodník nešel udělat, letos je to možné! Aleluja. Nezkoušejte tvrdit, že tenhle chodník nebude u schodů, jak to chtěli v roce 2011, schody byly tehdy jinde, ale hlavně, jedním z návrhů byla i varianta č. 1 – oprava nadchodu, takže oprava lávky byla technicky možná.

Ke stavbě tohoto chodníku, který se teď stane hlavním argumentem k tomu, aby v místě jeho stavby vzniklo i drahé parkoviště pro pár aut, vůbec tedy nemuselo dojít, kdyby si kdokoliv z těch, co o tom rozhodují, dal trochu práce s tím, aby se zamyslel, proč a čemu nadchod od začátku sloužil, a že jeho zbourání, namísto přestavby, není namístě. Nezkoušejte mi namluvit, že varianta s nadchodem byla za 10 milionů, kdežto ta, co se postavila, jen něco přes 4 miliony. Kritéria provypracování návrhů  nastavuje město, jestli je hlavní kritérium cena, pak si dám do zadání podmínku nadchod, a dostanu 3 varianty s nadchodem za 3 ceny. No tak. Rozdíl je v: nadchod zchátral, protože se o něj město nestaralo, mohl být opraven, město nechtělo, chybí přístup ke školce, postaví se chodník, k němu se přidá i parkoviště, aby dětičky nepřišly o svou dávku smogu ve školce i na zahradě. Město plánuje celou školku obklíčit parkovištěm, ale to se ještě nepíše. Skrytý rozdíl: na chodník ke školce, ale hlavně na to parkoviště, se zničí zeleň, dokonce už jsou pokáceny stromy, pokud by se tehdy opravil nadchod, nedošlo by k tomu. Odbor ŽP vydal souhlas se stavbou parkoviště, i když jinde je kategoricky proti záboru. Srovnávám zeleň pod školkou se žádostí od Václava ( u té opuštěné samoobsluhy)<<připomínky odboru životního prostředí ohledně zachování zeleně – viz. vyjádření odboru životního prostředí. Pozemek parc. č. 857/2 o celkové výměře 381 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – zeleň.
Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek.
Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje prodej části pozemku.
Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výbor sv. Václav: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města.
Vyjádření odboru ŽP: S takto navrženým záborem zelených ploch odbor ŽP zásadně nesouhlasí. Odbor chápe, že je důležité mít u prodejny svá parkovací místa, ale zřizovat je pouze na úkor záboru veřejné zeleně je nepřijatelné. Je nutno zde projekčně navrhnout možná řešení jak parkovacích ploch, tak maximální zachování veřejné zeleně. Ochrana zeleně je bez pochyby veřejným zájmem a musí tím pádem mít přednost před zájmem soukromím v podobě parkování. >> Taky se divíte? Ten plácek před tou samoobsluhou u Václava je třeba chránit, ale stromy a trávník na Jihu ne, a navíc o větší rozloze. A to nemluvím o rozdílu, v jakém stavu je zeleň u samoobsluhy a ta na Jihu. Ačkoliv víme, že RM si stejně z doporučení komisí vybírá a na některá vůbec nedbá, tady to šlo tam i zpět. <<Písek Městské služby Písek kácí na sídlišti Jih v lokalitě pod školkou šestnáct stromů v souvislosti s rozšířením parkovacích ploch:
Dva stromy a keře budou přesazeny. „Kompenzací za pokácené stromy bude jednadvacet nově vysazených třešní Sakura, třináct kusů katalpy trubačovité, dvě ozdobnice čínské, osm krát zimostráz vždyzelený, jednou vajgélie květnatá, zlatice prostřední, tavolník van Houtteův a pustoryl věncový,“ komentoval Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek. Zdroj:http://pisecky.denik.cz/zpravy> Vedoucí odboru nám všem ovšem neřekl, že ta kompenzace se zrealizuje u Šobrovky, že se ty stromky nevysadí na Jihu.<< Datum: 11. 5. 2017 7:46:51 Předmět: RE: DOTAZ OHLEDNĚ DŘEVIN: Dobrý den paní Šťastná, informace o kácení a náhradní výsadbě ve městě Písek uváděné na stránkách města ze kterých citujete mohou být opravdu neúplné. Jejich záměrem je pouze ve stručnosti informovat občany o plánovaných, příp. realizovaných akcích..>  Stručně, ale hlavně neúplně.

Zřizování několika parkovacích míst tu a onde vylučuje Strategický plán města, doporučuje parkdům, a radní nám ho léta slibují. <Obyvatelé auty neustále přeplněného sídliště Jih se mohou těšit na parkovací dům poblíž Šarlatského rybníka „Soukromý investor má již připravené pozemky. Problémem jsou zatím inženýrské sítě, zejména vedení horkovodu a parovodu,“upřesnil místostarosta Písku Vojtěch Bubník(VPM). Obyvatelé sídliště o tomto záměru vědí. Ale ne všichni si myslí, že vyřeší jejich problém s parkováním. Obávají se, že poplatky budou nad jejich finanční možnosti Zdroj:http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi_20081203parkovani.>

Trochu mají pravdu, ti co se bojí, že si zaplatí parkování, ale za pár let bude město muset po silnicích namalovat modré čáry, co označují rezidentské zóny a obyvatel si zaplatí tak jako tak. Žádná louka v Písku není tak velká, aby parkoviště na ní tyhle potíže vyřešilo a dokud město bude spoléhat jen na soukromé investory, co to za ně vyřeší, tak se ulice zaplní záplatama z parkovacích míst pro pár aut, ovšem za hodně peněz. Malá vsuvka, pokladna města je stále prázdnější, ne – li prázdná, a vysoká cena stavby parkoviště pod školkou, ta je nastavena městem, nabídky se jenom přizpůsobily! Navíc se původní cena dva miliony, včetně veřejného osvětlení, změnila na tři miliony bez osvětlení, to se bude platit zvlášť! Nemáme na úklid ulic od sněhu, není na útulek pro kočky, není na sport, kulturu… ale tady jsme furianti!

A jako vrchol v naší hře vidím tohle prohlášení v tisku:

<Změny v lokalitě u sídliště Jih si vyžádají změnu územního plánu Písku, který je v platnosti od prosince roku 2015 a který je jedním z nejdůležitějších dokumentů města. „K jeho změně může dojít tehdy, když o to někdo požádá, a nebo samo město má záměr využít nějakou plochu jinak, než je stanoveno územním plánem," vysvětlil místostarosta Jiří Hořánek.>

Jeden z nejdůležitějších dokumentů města byl vypracován s předstihem (zákon ukládá lhůtu do r. 2020), už v roce 2015, není to levná záležitost, a chybí v něm plány parkoviště na sídlišti/ích! Nebo v něm chybí jen ta parkoviště, která se tu snaží město za každou cenu a mimo plán prosadit?

0
0

Diskuze k článku +

20. 8. 2017 (23:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hra na rozdíly, postoj k zeleni na pozemcích pro parkoviště: odbor ŽP povoluje kácení a zábor zeleně pro parkoviště na Hradišti (po odkupu majetek města) a také na parkovišti na Jihu (majetek města) jen s podmínkou náhradní výsadby, kdežto u Václava, na pozemku o menší výměře, odbor ŽP zásadně nesouhlasí, zřizovat parkovací místa pouze na úkor záboru veřejné zeleně je nepřijatelné (po prodeji by to byl soukromý majetek).

Odpovědět

21. 8. 2017 (20:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jojo, přesně to jsem čekala, aby bylo info stravitelné: Zdroj: http://pisecky.denik.cz <Rodiče dětí, které navštěvují 13. mateřskou školu, vítají slíbený bezbariérový přístup. Ten zmizel před lety, kdy bylo nutné strhnout lávku v havarijním stavu.> 1 rozdíl – on nezmizel, město ho nechalo zchátrat, lávku bylo možné i postavit znovu,
<Nahradily ji schody. Projektanti podle slov místostarosty Knota zvažovali i bezbariérový přístup vedle schodů, ale bránil tomu sklon terénu. Rada města schválila tedy variantu bezbariérového přístupu po chodníku kolem bloku domů. Problém se opět dostal na stůl při přípravě REKONSTRUKCE části komunikace na Třídě Přátelství.> 2 rozdíl – stavební povolení není na rekonstrukci chodníku, ale stavbu PARKOVIŠTĚ… veřejné zakázky „Parkoviště u MŠ na sídlišti Jih v Písku“. Součástí této akce je výstavba bezbariérového přístupu k MŠ…
<Projektanti znovu lokalitu posoudili a s ohledem na sklon terénu navrhli vhodné technické řešení.>3 rozdíl, ten svah se nezměnil, stojí na stejném místě, ve stejné velikosti,se stajným sklonem, tohle technické řešení bylo možné již před lety.
Můj subjektivní názor je, že taková informace má něco skrýt. A postavit rodiče dětí proti odpůrci parkoviště, které se upozaďuje za CHODNÍK ke školce. Sice jsem to předpokládala, ale doufala jsem, že překrucováníčko nebude, v tom vidím víc, než pomoc občanům. Prohození pár slov ve větě, a je to hnedle jiný příběh!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.