Přihlášení

Stromy a keře Palackého sadů

14. 4. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Palackého sady zmiňuji v příspěvcích často. Je to park v centru města, je spojnicí mnoha cest pokud se pohybujeme městem pěšky, je místem odpočinku. Proti jiným parkům města je zde vyšší návštěvnost třeba právě kvůli průchodu do jiné části města. Je zde tedy očekávána i zvýšená péče o celý prostor. Určitě nejsme slepí a uvědomujeme si stále čisté chodníky. Ovšem zvýšená péče musí být i u zeleně a dřevin, obzvlášť, když město neustále do Palackého sadů povoluje konání všemožných akcí.

   Péči o zeleň zmiňuji také často. Velký pokrok se v tomto směru děje poslední tři roky, a nejedná se o nějaký módní výstřelek. Možná je to začátek cesty, ale směr je dobrý. Naproti tomu je tu zjištění z loňského roku, shrnuté v dokumentu Plán péče Palackého sady, dle kterého Palackého sady nejsou právě v důsledku koncentrace nevhodné zábavy v dobré kondici a podle kterého dochází již v letošním roce k jistým opatřením.

   Já jsem plán péče ještě nečetla, ale podle toho, co bylo zmíněno v materiálech na zasedání rady a zastupitelstva města odhaduji, že poškození Palackého sadů existuje a můj názor je, že akce zde pořádané patří k výraznému činiteli poškození.

   Zamyslet se ovšem musím i o zprávě o právě probíhající péči o dřeviny v Palackého sadech. Zamýšlím se nad tím, jak vlastně celé situaci došlo.

Přikládám onu informaci a vybírám pasáže, které mám na mysli.

„ ….„Ošetření naplánované v nulté etapě se týká stromů, u kterých byla odborným posudkem stanovena nejvyšší naléhavost zásahu. Do této naléhavosti obecně spadají stromy s narušením v kosterním větvení, rozsáhlou hnilobou báze, stromy vykazující velké poškození vichřicí nebo s odumřelými mohutnými větvemi, které jsou nad lavičkami nebo herními prvky,“ ….

   Po přečtení si musím klást otázky- jak dlouho trvá, než strom postihne rozsáhlá hniloba báze? jak dlouho odumírá mohutná větev? po vichřicích nejsou stromy na exponovaných místech ošetřeny? – na které v textu není odpověď. Nemyslím si, že se jedná o poškození vzniklé přes zimu, tedy se jedná o problém delší dobu přehlížený resp. neřešený?

 

… „V probíhající etapě bude muset být ještě odstraněn javor mléč rostoucí poblíž altánu. V minulosti přišel o hlavní terminální výhon a jeho odlomením vznikla na kmeni značná dutina, kterou do něj zatéká. U nově vyrostlých vrcholů pak kvůli špatnému nasazení dochází k jejich vylamování a ohrožují tak chodce pohybující se v jeho okolí,“…

   Co dodat, jedná o strom, který nebyl v minulosti ošetřován, po zlomení rostl jak dovedl a protože to bez pomoci nezvládá podle našich představ o stromu patřícího do parku, bude pokácen? Chybí tu informace o pokusu o jeho záchranu v minulosti, tedy předpokládám, že stromu nebyla poskytnuta, proto bude ukončen jeho život.

 

Podle hodnocení arboristů mají dvě třetiny stromů v Palackého sadech výbornou nebo mírně sníženou vitalitu, zbytek pak zřetelně až výrazně sníženou. To se projevuje například stagnací růstu, malformacemi větvení nebo prosycháním ….

   Pokud vycházím z textu, třetina stromů rovná sto stromů. Sto stromů, které je potřeba léčit, nebo se jim opravdu pečlivě věnovat, protože nerostou, prosychají, či snad skomírají. A tady nejde jen o to, kolik bude stát peněz léčení a práce nyní, ale jde i o to, že se stromy do tohoto stavu nedostali za měsíc nebo za rok. Jde o to, zda se tomuto stavu u stovky stromů dalo předejít. Já tvrdím, že dalo, sto neprospívajících stromů nelze přehlédnout na takovém prostoru.

 

„ … Na základě plánu péče bude v jednotlivých etapách ošetřeno zhruba 200 stromů a postupně bude pokáceno celkem deset dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu… „

   Tady se mi ty počty začínají plést, dvě třetiny ze tří set stromů byly shledány s dobrou nebo mírně sníženou vitalitou, ale ošetřit jich potřebuje celkem dvě stě, což mi tedy vychází na dvě třetiny všech stromů. Nevím, nejsou to moje data k výpočtům …. Shrnuto a podtrženo, dnes je jasné, že ke dvěma (třem?) již pokáceným stromům přibude deset dalších (a počet se může na přes rok zvýšit). Deset stromů, které pokácí a i když budou nahrazeny, potrvá roky, než dosáhnou hodnot stromů pokácených a stanou se jejich plnohodnotnou náhradou. Nepíše se o tom, zda stromy byly v minulých letech léčeny a léčba selhala, takže spíš léčba nebyla provedena. A minimálně dalších sto stromů je velmi vážně ohroženo.

 

   Já si myslím, že péče o stromy uvnitř města, nejen v Palackého sadech, je dlouhodobě upozaďována a řeší se až v okamžiku, kdy je „viditelná“ nebo začne ohrožovat lidi. Nemyslím si, že je to důsledek špatné péče ze strany Městských služeb, při pohledu na rozpis rozpočtu v položkách je vidět, že ony vlastně nemají na takovou péči kapacitu a na externí služby nemají peníze. V důsledku jen hasí vzniklé situace.

   To má za následek, že přicházíme o vzrostlé stromy. Jejich náhrada je bezva, ale vzhledem k času, za který strom vyroste, je v čase a místě neadekvátní.

    O kolik vzrostlých stromů si může město dovolit ještě přijít? Nevyjde městu levněji lépe se starat o stromy vzrostlé, než nákup a hlavně péče o stromy nové? Nevyjde městu levněji stálá péče o stromy – dřeviny, než tyhle nárazové akce typu – záchrana na poslední chvíli?

    I v tomto případě, případě stromů, se jedná o majetek města. Ztráta tohoto majetku každým povolením ke kácení je zcela jinak hodnocena v její náhradě, nahradit starou fasádu za novou lze během chvíle plnohodnotně, u stromu to trvá roky, nebo se plnohodnotná náhrada ani nepodaří. To bychom měli mít na paměti všichni, nejen správci majetku města.

 

 

V Palackého sadech začali arboristé ošetřovat vybrané stromy

 

Pracovníci arboristické firmy začali dnes v Palackého sadech ošetřovat vybrané stromy, které by mohly ohrožovat bezpečnost návštěvníků parku. Během následujících čtyř dnů odborně prořežou 19 vzrostlých dřevin, mezi kterými převažují lípy. „Ošetření naplánované v nulté etapě se týká stromů, u kterých byla odborným posudkem stanovena nejvyšší naléhavost zásahu. Do této naléhavosti obecně spadají stromy s narušením v kosterním větvení, rozsáhlou hnilobou báze, stromy vykazující velké poškození vichřicí nebo s odumřelými mohutnými větvemi, které jsou nad lavičkami nebo herními prvky,“ řekl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň. Kromě plánovaných zdravotních a bezpečnostních řezů budou u dřevin v rámci ošetření zkontrolovány či vyměněny stávající bezpečnostní vazby, u některých stromů pak dojde k instalaci zcela nových.

Kvůli práci arboristů musí návštěvníci parku počítat až do pátku 15. dubna s určitými omezeními. Místa, kde se aktuálně stromy ošetřují, jsou řádně označena a není možné na ně vstupovat. Bude také nutné krátkodobě omezit parkování v souběžné Tylově ulici. Například ve středu 13. dubna nebude možné parkovat na zhruba pěti místech u vchodu do areálu ZŠ J. K. Tyla.

Stav více než 300 stromů a větších keřů rostoucích v Palackého sadech v závěru minulého roku posoudili arboristé a zároveň stanovili plán péče, a to včetně návrhů zásahů, které zajistí provozní bezpečnost nejnavštěvovanějšího parku ve městě. Ošetření dřevin se bude realizovat v několika etapách po dobu tří let. „V probíhající etapě bude muset být ještě odstraněn javor mléč rostoucí poblíž altánu. V minulosti přišel o hlavní terminální výhon a jeho odlomením vznikla na kmeni značná dutina, kterou do něj zatéká. U nově vyrostlých vrcholů pak kvůli špatnému nasazení dochází k jejich vylamování a ohrožují tak chodce pohybující se v jeho okolí,“ upřesnil Ondřej Kofroň. Javor, jehož perspektiva je tak výrazně zkrácena, bude poražen v následujících týdnech, avšak až poté, co bude vyloučeno, že na něm nehnízdí ptactvo.

Podle hodnocení arboristů mají dvě třetiny stromů v Palackého sadech výbornou nebo mírně sníženou vitalitu, zbytek pak zřetelně až výrazně sníženou. To se projevuje například stagnací růstu, malformacemi větvení nebo prosycháním. Na základě plánu péče bude v jednotlivých etapách ošetřeno zhruba 200 stromů a postupně bude pokáceno celkem deset dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu.

 

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

0
0

Diskuze k článku +

16. 4. 2022 (20:38)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Ve volných chvílích za příznivého počasí obhospodařuji ovocný sad. Suché větve v rámci možností uřezávám hned, s hnilobou je to složitější. Jak napadne kmen, je do několika let konečná. Ačkoli se jeden snaží sebevíc, vichřice je nevyzpytatelná.

Kdybych se měl starat o park od sekání trávy přes pletí záhonů po ošetřování stromů průběžně tak, jak navrhujete ve svém textu, patrně bych měl na osmihodinové směny po většinu roku práci zajištěnou. Ale dělat bych to nechtěl.

Odpovědět

17. 4. 2022 (13:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jeminkote, já ve svém textu nic nenavrhuji, já popisuji práci, která plyne ze závazku péče o svěřený majetek! Péči o zeleň města si ani nelze jinak představit, a je celoroční. Nanejvýš polemizuji o jejím plnění a důvodech neplnění.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.