Přihlášení

Studie U Vodáka na besedě

5. 9. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Středeční večer minulý týden, přemítám, co jsem mohla ten večer všechno udělat. A přesto, i kdybych nedělala vůbec nic, pořád by to bylo asi lepší, než jít do Sladovny na besedu: Jak to bude " U Vodáka" aneb budoucnost Píseckých hor, pořádanou spolkem Voda a zeleň v Písku, která byla avizována už na jednání ZM, cituji místostarostku P. Trambovou:"… ano, je to veřejné projednání, které už organizuje spolek Voda a zeleň v Písku…"

   I když vlastně, kdybych nešla na besedu, nezjistila bych, kolika lidem "z města" není lokalita U Vodáka lhostejná, kolik lidí považuje pobyt v "nezcivilizované" přírodě za tu správnou rekreaci, kolik lidí si považuje života živočichů a rostlin, kteří lokalitu obývají, kolik lidí chápe, co nám les, louka, rybníky poskytují už jen tím, že existují tak, jak jsou.

   Pozvánka spolku na besedu svým nadpisem naznačovala, co zaznělo na jednání ZM, tedy že uvidíme konečnou podobu studie U Vodáka, po zapracování připomínek veřejnosti.

   Je zvláštní, jak si kdo vykládá pojem veřejné projednání, i samotný pojem beseda, je mezi nimi výrazný rozdíl, tohle byla beseda. Nechci do toho zabředat, nebudu se zabývat tedy tím, jestli beseda naplnila obsah pozvánky, to ať si zhodnotí pořádající spolek. A protože o lokalitě U Vodáka byla beseda jen velmi okrajově, připojím vlastní dojmy.

   Já očekávala prezentaci současného stavu Píseckých hor, vysvětlení významu Přírodního parku, a možná jasné stanovisko pořádajícího spolku ke studii, ukotvené právě do souvislostí daných lesním zákonem a vyhláškou (spolky mají jistou oporu v zákonech).

   Jako další jsem předpokládala představení upravené studie, třeba i v tom programu, ve kterém byla představena U Malířských v červnu, abychom viděli rozdíly v původní studii a její konečnou podobu. Namísto toho nám předkladatel studie místostarosta O. Veselý promítl několik fotografií, na nich byl zachycen současný stav u Čtyř rybníků.

   K fotkám připojil komentář, např.: "Tohle je stará lavička (stůl, ohniště…) a bude vyměněna za novou, podobného typu." Okomentoval tímto způsobem všechny své fotky a tím prezentace studie U Vodáka skončila. Hádáte správně, že tohle jsem nečekala.

   A potom byl dán prostor besedujícím pro jejich dotazy. To jsem nečekala, stále mi chybělo od předkladatele to jednoznačně prohlášené: "Tato verze úpravy lokality U Vodáka bude předložena zastupitelům v říjnu k projednání, jedná se změny v řádu xxx Kč, jejich provedení bude možné běžnou údržbou lokality Lesy města Písek." Jenže tohle nezaznělo, ani během diskuze.

   V diskuzi se vrátila řeč třeba k ohništi, jestli nové, jaké a kde, a možná i zaznělo, že v lese vlastně nemá co dělat. Navíc je bezpečné ohniště u chaty Živec. Nikdo se nezeptal, zda je vůbec to současné vybudováno legálně, ale ihned bylo zmíněno, že nejsou kapacity (Městská policie), které by dohlížely na to, aby se rozdělávání ohně zabránilo, legalizací ohniště by se tak zabránilo nemožnosti vymáhání zákona(Zákaz rozdělávání otevřeného ohně v lese). Nikdo už neřekl, jak by se řešilo palivo potřebné k ohni.

   Malinko se debata zadrhla u vstupu pro plavce u rybníka Bašta, jako že je třeba ten vstup vysypat pískem, jako že se ustupuje od tvorby přilehlé pláže kolem vstupu. Inu, celé město máme vyloženo kamenem, proč má mít vstup do rybníka privilegium v podobě písku?(Nebylo zmíněno jak, kolik tun se naveze, jaká bude údržba při dešti, prorůstání travou…) Celý les poskytuje stavební materiál pro vstup do rybníka, použijte kámen a dřevo, jako řádní hospodáři ušetříte nemalý peníz!

   Lovím v paměti, co asi tak ke studii od předkladatele zaznělo… ale vlastně jsou to jen debatující, kteří se k lokalitě vyslovují. Ani přítomní zastupitelé se to nedozvěděli a přitom z jejich debatních příspěvků vyplývá, že sami nemají jasno v tom, jak tohle území chápat (ve smyslu toho, co dovoluje lesní zákon, vyhláška pro přírodní park, co je to vlastně rekreační území…). Suma sumárum, slibované ze zastupitelstva v srpnu a z pozvánky na besedu, jsem se nedozvěděla, a se mnou ani ti, kteří čekali do konce besedy.

   Dodnes tak nevím, z jakého důvodu je pro lokalitu vůbec tvořena tahle studie, jaký režim-významnost má tato studie – svým projednávaným postupem se tváří jako územní studie – navržením, "veřejným projednáním", předložením zastupitelům k projednání, a přitom tyto znaky jen naznačuje, už jen vyloučením veřejnosti ze zákonem daného oficiálního připomínkování to tak totiž není. O čem se to tady vlastně jedná, byla lokalita U Vodáka vyňata z území Přírodního parku a platí pro ní jiná pravidla? Jiné stavební úpravy v Přírodním parku nejsou takto ošetřeny, nebo byla snad byla s veřejností projednávána některá z úprav dosavadních stezek v Píseckých horách?

Viděl snad někdo obrázky nebo studii radou města schválené:

< Důvodová zpráva:

Radě města je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu(VZMR) s názvem „Rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů“. Předmětem plnění VZMR na dodávky je rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů v katastrálním území Písek v blízkosti chaty Živec. Jedná se o dodávky, včetně montáže, nízkých lanových překážek, balančních prvků, dětského domečku a o realizaci krátké štěrkové cesty. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 652 890 Kč bez DPH.>>

   Zrovna tohle bych ráda viděla v nějaké studii, kde bude uprostřed lesa krátká štěrková cesta, kolik metrů to je-krátká? Jak vypadá dětský domeček, co je to typově za stavbu, z čeho bude, pro jak velké děti, kolik místností, co je to ten dětský domeček? A nízké lanové překážky? Moje fantazie je chudá, znám spoustu druhů překážek, co jsou a kde jsou nízké lanové překážky? Bezmála dva miliony na něco, co veřejnost neviděla, netušíme, kdo přišel s návrhem na rozšíření stezky o tyhle prvky a jestli se tam vůbec hodí … proč se tady v tomhle konkrétním nezvolil stejný postup jako u studie U Vodáka? Mezi námi, kdo viděl dopředu co se vybuduje na Hradišti v lese, jak vypadá pěšina ke Klášterským rybníkům? Dozvíme se maximálně, za kolik a kdo to zhotoví a také kdo to schválil…

Já nevěřím předkladateli studie, že se tak snadno vzdá svého nápadu přebudovat lokalitu U Vodáka.

   Rozdíl v tom, co zaznělo na ZM: "…. nebudou tam vystavěna ani parkoviště, ani mobilní toalety, ani přidané kontejnery, ani nebudou vybudována nová ohniště. Místo zůstane takto v přírodním charakteru, jak ho známe dosud…"

   Pro veřejnost (info na webu města)se ovšem už týden poté studie mění: "… nevhodně umístěné ohniště tamtéž bude nahrazeno novým a především bezpečným, vstup do rybníku Bašta bude upraven pískem a na parkovišti U Vodáka bude zřízeno kryté kontejnerové stání pro stávající odpadové nádoby…"

   A v komentáři L. Jelínkové (Voda a zeleň v Písku) u pozvánky na besedu čteme: "… Místostarosta Ondřej Veselý přislíbil, že přednese veřejnosti nejen zamýšlené úpravy po vyhodnocení připomínek občanů, ale představí i další projekty, které se s tím pojí – například změny v možnostech projíždět Píseckými horami, vybudování parkoviště aj. …"

   Vyhodnocení připomínek občanů k zveřejněné studii U Vodáka bylo zveřejněno na ZM 15.8. do 28.8. k tomuto přibyla pláž z písku u rybníka Bašta, ohniště, parkoviště a průjezd přírodním parkem-zřejmě myšleno auty, tedy jen co prosáklo do prostoru, třeba je toho víc.

   Ten kdo se dovolává konstruktivní debaty bez emocí, nutnosti další debaty, ten kdo dosavadní debatu považuje za korektní a kultivovanou, by si měl také uvědomit rozdíly, které během pár dní u studie vznikly, měl by si uvědomit, že je ve hře podepsaná koaliční smlouva u zastupitelů a především by si měl uvědomit, že návrh usnesení podaný zastupitelem Markem Andělem na zastupitelstvu 15.8., který vycházel z podnětů občanů, stanoviska komise ŽP a zásad pro Přírodní park, kde se lokalita U Vodáka nachází, podpořilo pouze OSM ZASTUPITELŮ, ze všech přítomných zastupitelů! A to není proto, že se zastupitelé zdrželi a nechávají si rozhodnutí až na další ZM, to je proto, že už teď s výsledky vyjádření veřejnosti ke studii nesouhlasí.

   Myslela jsem, že po besedě přijde čas zhodnotit přínos studie U Vodáka. Vzhledem k tomu, že neznám její konečnou podobu, zcela hodnotit nelze, čas nastane po představení studie zastupitelům v říjnu na jednání ZM.

   Co však vím už s jistotou dnes je to, že pokud se napne pozornost radních na opravdové potřeby města v jiných lokalitách, bude to nejen pro město mnohem přínosnější a veřejností kvitováno. Bez pár korun 100 tisíc za studii šlo využít s větším užitkem tam, kde se peněz nedostává, a plánované miliony na zcivilizování lokality lze přesunout jinam, a napadá mě přinejmenším projektová dokumentace na jednoduché víceúrovňové parkoviště pro auta na sídlištích města, oprava cesty (a zákaz vjezdu kamionů) do Purkratic nebo zavedení vodovodu a kanalizace tamtéž, nebo konečně po letech vyhovět žádosti obyvatel Habeše…

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.