Přihlášení

Studie U Vodáka na stůl zastupitelům

14. 8. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Jak jsem už několikrát uvedla, rozhodování o záležitostech města si zaslouží individuální přístup, vlastní názor, a dodržování pravidel s možností udělení výjimky v krajním případě. Postupem času zjišťuji, že je to dost těžké samo o sobě, natož potom, když se některá ze zásad porušuje. Je jedno, zda nevědomky, či úmyslně.

   Na jednání ZM bude projednáno "Vyhodnocení připomínek občanů k zveřejněné studii U Vodáka–úprava rekreační lokality". Ať se snažím sebevíc, nejsem s to pochopit, proč mají zastupitelé o studii hlasovat, že připomínky projednali. Ptala jsem se místostarosty Veselého, jeho odpovědi zní:

<< PTÁ SE: Šťastná Michaela 10. 7. 2019 OTÁZKA: Dobrý den, je po termínu pro podání připomínek ke studii U Vodáka, mohu Vás požádat o další přesný postup předkladatele, jmenovitě jaké další kroky budou učiněny?

Na webu města je informace, že připomínky ke studii budou předloženy ZM v srpnu k projednání, to nesouhlasí s informací, podanou veřejnosti na představení studie 20. 6. U Malířských, kde zaznělo, že po zapracování připomínek bude studie znovu představena veřejnosti. Za odpověď děkuji. M. Šťastná

-----------------------------------------------

ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 10. 7. 2019 ODPOVĚĎ: Dobrý den,

popravdě nevidím rozpor mezi projednáním zastupitelstvem a předložením výsledku veřejnosti. Veřejné projednání připravuje skupina Voda a zeleň na konec srpna a studie tam bude představena už po zapracování podnětů občanů.>>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

<< PTÁ SE: Šťastná Michaela 10. 7. 2019 OTÁZKA: Znovu dobrý den, mohu dostat odpověď i na první část předešlého dotazu?

…je po termínu pro podání připomínek ke studii U Vodáka, mohu Vás požádat o další přesný postup předkladatele, jmenovitě jaké další kroky budou učiněny? …

Dovolím si požádat o detailnější popis než v první odpovědi, koneckonců neptala jsem se na rozdíl projednání veřejné versus ZM, ale na rozpor u podaných informací z besedy U Malířských proti odpovědi tiskové mluvčí na webu města.    Děkuji M. Šťastná

---------------------------------------------------------

ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 11. 7. 2019 ODPOVĚĎ: Ještě jednou dobrý den,

v tuto chvíli probíhá vypořádání připomínek občanů ke studii. Bude zpracována jejich analýza a materiál, který bude předložen zastupitelům. Zároveň bude podle připomínek upravena studie. Představení veřejnosti proběhne navíc individuálně na konci srpna, ale to už jsem psal.>>

   Tak a tady vidím jasný rozdíl v podaných informacích a materiálu na jednání ZM. Čtu návrh usnesení-ZM za a) projednalo. Dál nic… jako že není za b) ani za c). Tak proč se zrovna tahle věc dostává k projednání? Marně hledám v paměti, kdy se zastupitelé něčím podobným zabývali… a je to územní studie na Jih. Je snad i tahle věc postavena na úroveň územní studie? Nevím, já tomu plně nerozumím a věřím, že se pletu. Ale zpět k materiálu, najdeme zde tabulku, kde jsou i barevně roztřízeny připomínky občanů, nenajdeme zde kopii doručených připomínek – proč? Najdeme zde:

  << Z vyhodnocení připomínek je patrné, že většina je proti realizaci navrhované studie U Vodáka–úprava rekreační lokality, ať už jako celku nebo proti jednotlivým navrhovaným částem ve studii…..Ve vyhodnocení připomínek jsou pod body 11-24 uvedené nové návrhy z kterých je patrné,jaká opatření by si občané přáli v této lokalitě realizovat.>> Zato tu vůbec nenajdeme slibované zapracování připomínekn so  studie, tak proč ten polotovar mají zastupitelé "posvětit" usnesením?

   Celá věc je velice nepodařený balík nesmyslů, od zadání na zpracování studie, až po vyhodnocení připomínek, které kromě odboru ŽP nikdo neviděl, až po projednání zastupitelstvem bez toho, aby vědělo, co se bude dít dál. Já jsem zvědavá, jak bude věc prezentována na ZM, a vůbec jsem zvědavá, kam to celé směřuje. Neodpustím si poznámku, zatímco pozvánka na projednání studie měla titul Veřejné projednání studie U Vodáka, materiál na jednání ZM pojednává s výrazem beseda (aha ha). A dopředu připomínám souvislost s poslední částí tohoto příspěvku, tady si uvědomme, že jsme přímými svědky plýtvání penězi na nesmysl, a pamatujme si to, až zase někoho napadne použít argument… to by se mělo realizovat, když už to tolik stálo...

 

   Dalším bodem jednání ZM se dostávají k podpisu prodejní smlouvy na pozemky v sadu Pakšovka. Víme, že město se rozhodlo sad celý úplně zrušit a pozemek rozprodat na zahrádky(i když je to podle platného územního plánu nemožné). Při vyměřování pozemku na díly město zjistilo, že dva majitelé sousedících pozemků si na pozemcích města vysázeli živé ploty a užívají je jako vlastní. Po tomhle zjištění město užívané části pozemků na vlastní náklady zaměřilo a ačkoliv se celý pozemek sadu měl prodávat zájemcům obálkovou metodou, těmto dvěma uživatelům se rozhodlo odprodat neoprávněně užívané pozemky, dokonce přímo, podle cen tehdy používaných u prodejů.

   V podobných případech doteď totiž město postupovalo tak, že si za neoprávněné užívání městských pozemků nechalo zpětně doplatit nájemné a buď dál pozemky pronajalo, prodalo anebo dokonce neprodalo. V tomhle případě se tak nestalo, viníci neplatí zpětně pronájem, neplatí vyměření pozemků, ani se neúčastní obálkové metody prodeje pozemků. Pokud se podíváte na mapku, zjistíte, že si uživatelé museli být vědomi, že už jsou za hranicí vlastního pozemku, městský pozemek jiní obyvatelé okrajových částí Pakšovky nezabrali, jde jen o tyhle dva případy. Proč na to upozorňuji? Nezávidím jim ten oplocený bazén, ani tu pergolu, jen nechápu tu výjimku, kterou zrovinka tady dostali, oproti jiným obyvatelům města, Semic, Smrkovic…

 

   O tom, že se město nikde nezmiňuje o stavbě nového obchoďáku na poli, už víme a že se nezmiňuje ani o dostavbě firmy HEYCO WERK ČR v průmyslové zóně se dozvídáme. Sice si můžeme pamatovat, že město prodalo pozemky 1,3650 ha v k.ú. Písek firmě v roce 2016, za něco málo přes 5 milionů, ale je to dlouho. A nyní firma přistaví halu jednou tak velkou. Na to se nabaluje otázka, kdo v nové hale bude pracovat, odkud ti lidé budou, kde budou žít, a to si myslím už zajímá mnohem víc lidí, než ten prodej v r. 2016 a rozšíření průmyslové zóny.

   Nevyznám se v politice průmyslové výroby, ale v souvislosti s nedávným rozhodnutím RM o pomoci firmě Faurecie s vyhledáním bytů pro dalších 200 zaměstnanců, ze kterého není jasné, zda půjde o byty dostupné na trhu nebo byty městské, bych i chtěla vědět, kolik zaměstná v nové hale HEYCO WERK ČR lidí, a odkud budou. Protože pro přidělování bytů ve městě máme nastavená pravidla, která se tu tak nějak neberou v potaz.

   Jako maličkost ve věci se pak zdá březnové povolení životního prostředí ke kácení dřevin, neurčených počtem, ale rozlohou(!) 430 m2 a vyjádřenou finanční částkou pro náhradní výsadbu ve výši 116 358,- Kč, v předstihu před územním rozhodnutí o stavbě.

 

   Kromě zastupitelů se k dění ve městě vyjadřují i výbory a komise jako součást samosprávy. Tyto výbory a komise mají určené termíny jednání, z nich jsou k dispozici veřejnosti zápisy. Tedy mělo by to tak být. U některých komisí se dodnes(srpen) nedozvíme, kdy bude jednat, a třeba komise pro životní prostředí nemá uvedeny jak termíny jednání, ale k dispozici nejsou ani zápisy z jednání. V srpnu totiž nevíme, že se komise měla sejít a sešla se v červnu, prostě dva měsíce nikdo nezveřejnil zápis. Já to považuji za hrubý nedostatek "otevřené radnice", ať už se na to podíváme z jaké strany chceme.

   Naproti tomu se u komise majetkové můžeme dočíst v zápisu třeba tohle:  

                                         << PODNĚT

Majetková komise jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města Písku:

   – vyslovuje poděkování všem osobám, které se dosud podílely na přípravě stavby nového plaveckého areálu v lokalitě „Pod lesnickou školou“

   – doporučuje zastupitelstvu města, aby se důkladně seznámilo se všemi podklady ohledně přípravy stavby plaveckého areálu v lokalitě Pod lesnickou školou i s dosud na tuto přípravu vynaloženými náklady a se stupněm rozpracovanosti přípravy této stavby, a aby poté, zejména s ohledem na dosud vynaložené náklady na přípravu stavby, na kvalitu připraveného řešení i s ohledem na komplikace očekávané při přípravě, plánování, projektování, financování a stavbě společné stavby sportovní haly s bazénem v lokalitě kasáren a nemožnost kvalifikovaného odhadu, zda vůbec a kdy bude moci být tato stavba z městských prostředků zbudována, přehodnotilo své rozhodnutí o umístění plaveckého areálu ve prospěch stavby samostatného plaveckého areálu v lokalitě Pod lesnickou školou.

Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0 >>

   Panečku, většina členů majetkové komise se chce vrátit ke stavbě bazénu pod Lesnickou školou. Nevíme, kteří členové komise jsou PRO, a je to skoro jedno, známe jeden z důvodů tohoto podnětu. Vynaložené finance města. A tady se budu opakovat, je třeba si neustále vše připomínat.

   Ono je jednoduché nařknout nové zastupitele z toho, že zamítnutím stavby bazénu pod Lesnickou školou vyhodili 15 milionů "z okna". Je třeba si pěkně zopakovat celou historii a nelpět jen na tom konci. Pěkně si vzpomeňme, jak město nepečovalo o bazén tak dlouho, až se začal rozpadat, jak přišel tehdejší starosta s nápadem na přestavbu a nikoliv opravu bazénu, jak se proti této přestavbě vyjádřili lidé v referendu, které vyplynulo pro tvrdošíjnou snahu starosty prosadit si svou, a jak se další zastupitelé se situací popasovali. Jak vyhodili z místa pod Lesnickou školou projekt na stavbu sportovní haly za několik milionů a umístili si tam bazén, a to snad vždy jen prohlasováním koaliční těsnou většinou. A teprve potom, po volbách se situace a (poměr sil na radnici) mění a s tím i stěhování bazénu a haly do kasáren. Sama za sebe k tomu dodám, že prostor v kasárnách mohlo využít předešlé zastupitelstvo 2x, jednou na pozemcích developera (nevhodné) a podruhé na pozemcích vlastních, po rozhodnutí soudu, ale zastupitelé dál rozvíjeli (a finančně zatížili) projekt pod Lesnickou školou.

   Tak uvidíme, co se o tom všem dozvíme již tento čtvrtek.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

15. 8. 2019 (22:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Takže jsme viděli, co na to zastupitelé. Já na živo, doufám že spousta lidí v přímém přenosu.
A všem, kdo psal připomínku ke studii U Vodáka, doporučuji pustit si záznam, jen co bude dostupný (nebo audio), protože to stojí za to.
Vždycky, když přemýšlím o konkrétním zastupiteli a chci napsat jak hlasoval nebo co řekl nebo navrhoval a vím, že to nebude pro něj lichotivé, vždy bojuji s tím dát mu "škaredou nálepku", protože si vybavím jinou věc, kde byl výborný a já mu ublížím, když mu dám "nálepku". Hodně velký boj jsem tak sváděla hlavně u nově zvolených zastupitelů, které ještě úplně neznáme, a nechtěla jsem je "označkovat" hned. Po dnešku už nikoho litovat nebudu, to, co jsem dnes slyšela mi stačilo k rozhodnutí.

Znovu, vám všem, kterým záleží na lokalitě U Vodáka, poslechněte, nebo podívejte se na diskuzi zastupitelů, Přes veškerou snahu pana Anděla, který za komisi ŽP obhajoval "hlas veřejnosti" vyjádřený v připomínkách se na stranu veřejnosti přiklonilo pouze 8 zastupitelů!
Poslechněte si celou diskuzi, nebojte si některé části pustit víckrát, udělejte si představu o názorech zastupitelů na veřejnost, na pohrdání pravidly pro Přírodní park, seznamte s jejich argumenty, s jejich pohledem na účastníky besedy U Malířských, s jejich nadšením, jakou pěknou studii místostarosta Veselý nechal připravit. Studie U Vodáka má další pokračování ve Sladovně, počkám s jejím konečným zhodnocením do té doby.

Odpovědět

15. 8. 2019 (23:20)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nemohl na té Pakšovce sehrát roli institut vydržení?

Odpovědět

15. 8. 2019 (23:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

To fakt nevím, já to připomínkovala, odpověď byla ale o jiném termínu, o užívání v dobré víře:
"..Pokud se tedy mohu vyjádřit k pozemkům, o které si žadatelé požádali přímo a již je užívají.
Žadatelé užívali pozemky v dobré víře, že jsou v jejich vlastnictví. Netušili, alespoň podle jejich vyjádření, že mají zabraný takový prostor městského pozemku.

Vše bylo uvedeno na pravou míru až geometrickým plánem, který město objednalo za účelem zaměřit zahrádky, které jsou prodávány výběrovým řízením na konci Pakšovky.
Z tohoto důvodu poté požádali o odprodej. .."

Zajímala jsem se o podstatu-usnesení ZM prodávat obálkovou metodou, které se tu obešlo, ačkoliv platilo pro celý sad, a rozdíl, když si žádal o odprodej někdo tuším ze Smrkovic, kde mu to zatrhli a ještě chtěli doplatit nájem a přitom to byl pozemek někde u plotu, kde to asi špatně zaměřili….
Já chápu, že je třeba individuální přístup, ale tady mi to přišlo ohýbané a převýhodné podle toho, jak to ti uživatelé chtějí, navíc je tam i vodovod či co, a ti co si poctivě soutěží zahrádky to budou mít ukouslé o tyhle půlkruhy…

Odpovědět

17. 8. 2019 (12:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pár poznámek k dotazům z emailu:
1) audio bylo snad vždy na webu druhý den, tak snad bude dostupné už v pondělí

2) za pohrdání Přírodním parkem považuji prohlášení "zcivilizovat lokalitu", konečně i v Yellowstone mají ohniště, ve světě jsou parky k lidem vstřícnější

3) místostarostka Trambová hovořila o veřejném projednání U Malířských a dokonce řekla, že 2.veřejné projednání uspořádá spolek Voda a zeleň v Písku-nešlo a nemůže jít o veřejné projednání, tím by se studie dostávala na jinou významovou úroveň a dodnes její význam není přesně definován-co je veřejné projednání si vygooglete, zjistíte, že z naší besedy neexistuje žádný zápis, protokol, nebyly dotazy zaznamenány a následně vyhodnoceny. Byla to beseda a co se tam řeklo se stává pouhým tvrzením proti tvrzení, nic, co by mělo oficiální vážnost(pro město).

4) poznámka o připomínkách občanů z lokality U Vodáka (jako že to se dalo čekat, že budou proti studii, považují tu lokalitu za vlastní-přitom jejich není, patří městu přece) a poznámka o tom, že milovníci (ochránci)přírody, co nechtějí změny U Vodáka na besedu U Malířských dojeli auty, nikdo nešel pěšky nebo na kole(při poslechu audia zjistíte, že bylo míněno posměšně, jako že ti "aktivisté"používají auta do přírody a měli by chodit na 16 hod., v pracovní den, na besedu za městem pěšky nebo na kole!
5) jak vím, že jen 8 zastupitelů je pro uznání výsledku vyhodnocení připomínek občanů, které jednoznačně nesouhlasí s představenou studií, dokonce ani s drobnou úpravou studie? Pan Anděl totiž v tom duchu podal návrh usnesení- (cituji nepřesně!)-
a) úpravy lokality jen zvýšenou péčí o zeleň(sečení např.)
b) mobiliář-přidání dalších přírodních laviček
c) obnova původního ovocného sadu. O tomto usnesení, na kterém se shodla komise ŽP na základě připomínek občanů se hlasovalo- PRO pouze 8 zastupitelů!! A teď střílím od boku, ale místostarosta Veselý tvrdí, že U Vodáka se bude předělávat na základě koaliční smlouvy, což by zdrženlivost zbývajících zastupitelů jen potvrzovala!
Tím by se zapojení veřejného mínění na rozhodování o studii stalo obyčejnou fraškou, kterou s občany naši zvolení hrajou. Čím dál intenzívněji přemýšlím, koho jsem to při volbách zakroužkovala, a tím pádem udělala jako volič velkou chybu…
Poslechněte si to, podívejte se na video, až budou na webu města, věřte mi, víc tam toho zaznělo.

Odpovědět

26. 8. 2019 (13:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vážně jsem chtěla počkat s hodnocením U Vodáka počkat do středy, do besedy, kde se máme dozvědět víc. To by se ovšem na webu města nesměla objevit zpráva, kde je také uvedeno:

… „Velký zájem o lokalitu U Vodáka nás těší. Studii upravíme podle podnětů občanů tak, že bude obsahovat náhradu stávajících dosluhujících laviček novými, vyměněn za nový prvek stejného typu bude také dosluhující stůl s lavičkami u rybníku Bašta, nevhodně umístěné ohniště tamtéž bude nahrazeno novým a především bezpečným, vstup do rybníku Bašta bude upraven pískem a na parkovišti U Vodáka bude zřízeno kryté kontejnerové stání pro stávající odpadové nádoby,“ představuje příští možné kroky místostarosta Ondřej Veselý, z jehož iniciativy studie vznikla.

„Pokud by se v lokalitě měly provádět další úpravy, bylo by žádoucí nechat udělat její biologický průzkum, což byl ostatně také jeden z požadavků občanů. Celý jeho proces trvá jeden rok a cena činí zhruba sto tisíc korun,“ dodává Miloslav Šatra.

Sečení zde jako dosud bude probíhat maximálně dvakrát ročně a intenzivnější údržba by se týkala pouze „pláže“ u rybníka Bašta, cesty od města k Vodákovi a okolí mobiliáře. „Také počítáme s novou dosadbou ovocných stromů, kterými nahradíme staré umírající dřeviny,“ uzavírá místostarosta….

Jestli jste si už pustili video ze ZM, slyšeli jste ODLIŠNOU verzi závěru vyhodnocení studie po připomínkách veřejnosti, z úst paní Trambové, která mluvila jménem pana Veselého- k uším našich zastupitelů, kteří jí odsouhlasili. A ejhle, už je to zase jinak, to je teprve pondělí, co nakonec uslyšíme asi ve středu.
JUDr. Čapek zmínil zbytečnou hysterii kolem studie, já si to trochu myslela také, že bylo emocí příliš, ale ubraňte se jim, když se děje tohle! Chci být ve středu svědkem obhajoby tohoto návrhu, který se LIŠÍ od toho, co zaznělo na ZM pro naše zastupitele, a doufám, že ti z vás, čtenářů, co se spokojili se situací kolem studie U Vodáka po zhlédnutí videa, přehodnotíte svůj názor na to, co se nám to tu děje. Trvám na prvotním označení fraška.

Odpovědět

3. 10. 2019 (23:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Mohli bychom oslavovat, že se U Vodáka po úpravě studie vlastně moc nezmění, kromě pískového vstupu do rybníka Bašta, který je lehce obestřen mlhou nejasností a drobet dohadů o ohništi.
V tomhle dám plně za pravdu p. Andělovi, který řekl, že se zastupitelům předkládá upravená studie, ze které vyplývá, že se U Vodáka vlastně bude dělat běžná údržba, která se má normálně dělat, a že nechápe, proč je ten materiál vůbec předkládán zastupitelům. To není sám, od začátku je nás víc, co to nechápeme. Co to celé nechápeme.
A také řekl, že se vyhodilo 80 tisíc (ale bez DPH dodávám) za studii, aby se nakonec změnilo jen zastřešení kontejneřiště, které vlastně za těch 80 tisíc už mohlo být i postavené. I tady plně souhlasím.

Jenže já neoslavuji, je mi líto času, který jsem věnovala čtení materiálů, zákonů, nařízení, vyhlášek, a bůhví čeho všeho, času stráveného na besedách k tématu, protože to bylo úplně zbytečné. Kdyby se totiž napřed uspořádala skoro nic nestojící anketa o zamýšlených změnách U Vodáka s občany, mohlo se dojít ke stejnému konci. A jsem si jistá, že by se k němu došlo. A tahle anabáze by se nekonala.
Konec jako v pohádce? Nemyslím si, dnes předkladatel na ZM zmínil, že radnice poskytuje příliš mnoho informací občanům, že to není dobře(přesnou formulaci si najděte cca za týden, až bude k dispozici video z jednání na webu města) a tak si myslím, že příště se zase nikdo lidí dopředu nezeptá a je dost dobře možné, že se informace budou spíš tajit. A taky se drobet bojím dohadovat, jak by to dnes dopadlo, kdyby se snad měli zastupitelé usnesením rozhodnout co U Vodáka vlastně bude, vzhledem jejich k rozhodnutí u nádrží Mlaka.
Neslavím, ale za zachování lokality U Vodáka, tak, jak je dokonalá v současné podobě, se raduji.
A těm, co i tady pochopili, že k tomu, aby nám bylo v lese, na louce a u rybníka krásně, nepotřebujeme žádné projekty za 5 milionů, těm také patří moje díky.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.