Přihlášení

Třetí místostarosta (a báchorka)

16. 2. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Dočetla jsem se sice v tisku, že třetí místostarosta se poslednímu průběhu jednání ZM podivuje, protože v minulosti by takové jednání s tak málo body netrvalo tak dlouho, ale první letošní jednání ZM bylo z mého subjektivního pohledu diváka přínosné. Už jsem o tom psala, máme mnoho zastupitelů, které obtěžuje jednou za pár týdnů posedět na zastupitelstvu a veřejnosti předvést svou práci, co si o projednávaných bodech myslí a proč hlasují, jak hlasují.

Přímo na jednání ZM, ihned ve druhém bodě (smlouva města s PR agenturou za cenu navýšení rozpočtu) místostarosta Veselý ve svém komentáři takový důvod, proč se dlouho debatuje, naservíroval i s oblohou.

Já si dovolím jeho komentář trošku rozebrat v tom směru, jak moc pravdy v něm bylo. Uvedl, že se městu nepovedlo s veřejností vykomunikovat dobře studii U Vodáka, kde veřejnost nepochopila, o co městu na veřejném projednání vlastně jde. Místostarostka Trambová prý zvolila jiný model komunikace s veřejností tím, že veřejnost pozvala na vycházku do kasáren ještě před zhotovením studie, aby mohla veřejnost kasárna připomínkovat před zahájením prací na studii, ale dopadlo to prý ještě hůř než U Vodáka, protože lidi ke kasárnám připomínky po procházce neposlali.

Podívejme se na fakta, která místostarosta Veselý bezstarostně na ZM uvedl. Pozvánka k procházce se na webu města objevila 5. 6. 2019 s datem konání 19. 6. 2019 v 17 hodin.

Ve stejný den, 5. 6. 2019, se na webu města objevila pozvánka na besedu U Malířských, týkající se namalované studie U Vodáka, s datem konání 20. června od 16 hodin.

Na ZM 6. 2. 2020 místostarosta Veselý říká, cituji:

"…První příklad uvedu lokalitu U Vodáka, tam jsme se snažili o model, kdy jsme udělali nějaký návrh, ten návrh jsme představili veřejnosti a svolali jsme veřejnou debatu. A veřejnost byla přesvědčena, že jim na té veřejné debatě jdeme tu věc vnutit, že chceme, aby to bylo v nějakém tom návrhu, a prostě se tam přišla vykřičet a seřvat nás za ten návrh, to, že to potom dopadlo jinak, je jedno, prostě ta veřejnost si myslela, že jim něco vnucujeme, protože byla koncepčně nastavena na to, že nějaké postupy jsou nastavené. Dobře, kolegyně Trambová zvolila jiný postup v případě Žižkových kasáren, udělala procházku v Žižkových kasárnách a požádala lidi o podněty. Žádný podnět nepřišel, protože samozřejmě ti lidé si bez konkrétního návrhu neuměli představit, co by tam asi tak mohlo být. Takže to bylo taky špatně. …. "

Vzhledem k tomu, že beseda U Vodáka proběhla až 20. 6., tedy 23 hodin po procházce kasárnami, nejde mi do hlavy, jak mohla místostarostka už 5. 6. předvídat, že je lepší zvolit její variantu – před studií požádat lidi o návrhy – než variantu opačnou, protože tu lidi nepochopili a přišli se vykřičet.

Dalo by se usoudit, že např. za pomoci okultní vědy se do 5. 6. místostarostka Trambová dozvěděla, jak dopadne beseda U Vodáka, a zvolila jiný model prezentace kasáren a nechala jej vepsat do pozvánky na web města.

Zázrak se nekoná, taktika v besedování zvolená prý úmyslně místostarostkou se také nekoná, prachobyčejný závazek ze smlouvy to je, nic víc! Třetí místostarosta se nás všechny snaží opít rohlíkem, tady nejde vůbec o předvídavost nebo experimentování v oblasti komunikace s veřejností, je to přece úplně jinak!

Ve smlouvě narychlo uzavřené s projektantem kasáren se město zavazuje na spolupráci s veřejností, smlouva tyto konkrétní body obsahuje:

- zapojení veřejnosti (participace) do plánování –> a to se skládá z : Před návrhem

1. Urbanistická vycházka, zpracování podnětů

2. První plánovací setkání, příprava materiálů, zpracování podnětů

A to vše v rozsahu 20 hodin nárokovaných smlouvou k zaplacení architektům.

Procházka s lidmi po kasárnách tedy není nápadem pro to, jak líp komunikovat s veřejností, ale poněkud slabou záplatou k tomu, co tu nazývají participace (rozumějte spolupráce!) s veřejností při plánování kasáren, která je podmínkou ve smlouvě.

Smlouvu s touto podmínkou předkládá zastupitelům místostarostka Trambová v materiálech na jednání ZM.

Materiály mají datum zhotovení 4. 6. 2019, zastupitelé je obdrží k zasedání ZM 13. 6. 2019, pozvánka na webu města k procházce je 5. 6. 2019. Takže se vše rozhodlo a odehrálo dávno před besedami a vysvětlení třetího místostarosty se tak stává báchorkou!

Domnívám se, že místostarosta Veselý vymyslel příběh, který si upravil podle právě vzniklé potřeby obhájit si PR agenturu, a rovnou nám předvedl, jak by měla taková zpráva vypadat – pravdivý základ z nadpisu pozvánek, zbytek změť slov účelově upravených pro momentální potřebu prosadit si svou.

(Jediný zastupitel, který před projednáním tohoto bodu neměl jasno, proč město potřebuje PR agenturu pro komunikaci s občany, byl zastupitel M. Čapek, ale právě po podobných vysvětleních třetím místostarostou během chvíle vše pochopil, s tím, že si myslí, že se ani s PR agenturou nepodaří zamezit kritikům kritizovat, a hlasoval pro PR agenturu do služeb města.)

Vážení, právě kvůli takto podávaným informacím se musí i na zasedání ZM diskutovat, jednak proto, že je nadbytečné najímat PR agenturu pro komunikaci s veřejností, to se prostě vedení města musí naučit a ku pomoci mu slouží už zavedený systém, a také proto, že pokud se člověk spoléhá na prohlášení místostarosty a dál nad tím nepřemýšlí, dostane se mu pouze účelově zkreslené informace. Mezi námi, třetí místostarosta v diskuzi k tomuto bodu vystoupil 5x a minimálně u dalších tří komentářů se dá jeho příspěvek rozebrat stejně, to vyřčené neodpovídá docela skutečnostem.

Teprve debata v tom může udělat jasno, nejen v tomhle případě. A to je určitě důvod, proč se mnozí zastupitelé debatám tak brání. Důvodové zprávy jsou v posledním roce strohé, většinou neobsahují podstatné informace k projednávaným bodům, a pokud si chce informaci zastupitel ověřit a začne debatovat, bývá umlčen, napadán, kritizován.

Uvědomme si ale, že veřejnost nemá jinou možnost si sehnat dostatek informací k projednávaným bodům, než z toho, co je zveřejněno. Občanovi je poskytnut materiál k jednání a video přenos (videozáznam) z jednání ZM a na základě těchto informací si má udělat vlastní úsudek, jak o projednávaných bodech, tak o postoji vedení města, nebo zastupitelů.

Ani v jednom z případů jmenovaných besed pro lidi nešlo o něco nového, takto vedené besedy a prosazování si svých nápadů (z peněz města) tu byly po celou dobu. Jen nálada a vnímání lidí se změnilo, po volbách určitě. Lidi víc zajímá, co se v okolí děje, proč se to děje a jestli je to "užitečné" lidem. A jsem ráda, že je veřejnost do dění ve městě víc zapojena. Bohužel, pro vedení města je to nová situace, lidem se musí vysvětlovat, obhajovat svoje nápady a to je pro ně novinka, kterou, jak prohlásil třetí místostarosta, prostě nezvládají a na to potřebují PR agenturu.

Normálně jsem hodně zvědavá, a tady se vyloženě těším, co z toho vzejde. Tolerovat vedení města, že nedokáže pracovat ve funkcích, do kterých bylo zvoleno, a najme si na svou práci agenturu, to je jako poslat dítě do školy, kde si učitel neučí a na svou výuku najme agenturu. V tom druhém případě by na to nepřistoupil žádný rodič, proč v tom prvním případě 15 zastupitelů podpořilo nápad vedení města? Jak jsem už psala, místostarosta Veselý mi dne 6. 2. řekl, že politici s námi nepřestanou komunikovat, a vzápětí 12. 2. na webu města odpovídá na dotazy tisková mluvčí úřadu místo politiků…

Sliby chyby?

 

P. S. Pozvánka na urbanistickou vycházku po kasárnách Zodpovídá: Mgr. Irena Malotová Vytvořeno / změněno: 5.6.2019 / 5.6.2019

Vážení občané, milí Písečáci,

v rámci budoucího urbánního řešení území bývalých Žižkových kasáren si vás Město Písek dovoluje pozvat na

URBANISTICKOU VYCHÁZKU“.

Chceme si vyslechnout vaše názory na možnosti využití tohoto území, na jeho stávající problémy, ale i klady a příležitosti, které se zde nabízí. Vycházky se zúčastní také zástupci vedení města, zastupitelé, projektanti i zaměstnanci města.

Vaše podněty, názory a připomínky budou sloužit jako podklad pro budoucí zpracování urbanistického řešení lokality.

Sraz účastníků: 19. 6. 2019 v 17 hodin před objektem TCP /Vladislavova ul./.

Děkujeme vám za spolupráci.

Za město Písek Ing. arch. Petra Trambová, 2. místostarostka

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Město projedná s občany úpravy rekreační lokality U Vodáka Zodpovídá: Mgr. Irena Malotová Vytvořeno / změněno: 5.6.2019 / 5.6.2019

Město Písek zve na veřejné projednání záměru Studie U Vodáka – úprava rekreační lokality. Uskuteční se ve čtvrtek 20. června od 16 hodin v penzionu U Malířských.

Amerika je frekventované výletní místo. Plánujeme takové úpravy, aby rybníky a jejich okolí v budoucnu více sloužily k rekreačním účelům. Chtěli bychom lokalitu U Vodáka celkově zatraktivnit, samozřejmě s ohledem na přírodu,“ říká místostarosta Ondřej Veselý.

Už začátkem roku bylo rozhodnuto o ukončení pronájmu rybníků Beran, Tichávek a Trubka místní organizaci Českého rybářského svazu, který je využíval jako chovné nádrže pro rybí násadu. Nyní na nich hospodaří Lesy města Písku. Na podzim po výlovu se tak stane také u rybníku Bašta.

Výzkumný ústav rybářství ve Vodňanech nám zpracoval karty jednotlivých rybníků a navrhl novou osádku takovými druhy a počtem ryb, které v nádržích přispějí ke stabilizovanému biotopu. Dalším krokem bylo zpracování studie na úpravu lokality tak, aby mohla být lépe využívána k rekreaci,“ přibližuje Miloslav Šatra z odboru životního prostředí. Studii dodala firma Green Engineering, která vyhrála výběrové řízení.

Louky u dvou prostředních rybníků by se staly prostorem pro rodinné „piknikování“ a relaxaci v přírodě. Vedle bezpečných míst pro rozdělávání ohně jsou navržena posezení a také dřevěná odpočinková mola i dětské hřiště. Na parkovišti u Bašty by měly být k dispozici chemické záchody a samozřejmostí jsou místa pro ukládání odpadů. Vzniknou tu nové mlatové pěšiny, které budou kopírovat lidmi vyšlapané chodníky. Do rybníků bude zajištěn pohodlnější přístup tak, aby mohly být využívány i k příležitostnému přírodnímu koupání s ohledem na chráněné druhy rostlin i živočichů, které v této jedinečné lokalitě jsou.

Irena Malotová, tisková mluvčí

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.