Přihlášení

U Vodáka to začíná

22. 9. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Na zasedání zastupitelstva tento čtvrtek budou zastupitelé rozhodovat o navýšení schodku rozpočtu ve výši 110 000,- Kč, na projektovou dokumentaci – Kuličkou přes Písecké hory. Čtete dobře, do Píseckých hor se má opět umístit další stezka! Ačkoliv jsem získala „drb“, podle kterého nakonec šlo o něco jiného, nejsem si jistá, jestli tohle není ještě horší varianta. Sledujte se mnou.

   Na položku, která je navržena do rozpočtové změny, jsem se zeptala prostřednictvím webu města, protože z materiálů mi nebylo vše zcela jasné:

Projektové dokumentace investičních akcí (+ 110 tis. Kč): náklady na nový projekt Kuličkou přes Písecké hory, kde je předpokládaná dotace Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 100 % nákladů akce.“ všechno z důvodové zprávy.

A zde je dnešní odpověď:

Šťastná Michaela 17.9.2020 11:47:1 Projekt Kuličkou přes Písecké hory (č. 2217836)

Dobrý den, v návrhu na rozpočtová opatření je položka: –Projektové dokumentace investičních akcí (+ 110 tis. Kč): náklady na nový projekt Kuličkou přes Písecké hory, kde je předpokládaná dotace Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 100 % nákladů akce. –

 

Ráda bych získala bližší informace o projektu, co si máme pod tím názvem představit, kudy povede, které části Píseckých hor se týká, co je jeho účelem, a především, proč se do Píseckých hor opět něco projektuje. Za odpověď děkuji. M. Šťastná

 

Petra Měšťanová, DiS. 22.9.2020 13:28:32 ≡ (Dnešní)Projekt Kuličkou přes Písecké hory

Vážená paní Šťastná,

město Písek využívá možností dotačních titulů i z Ministerstva zemědělství přes SZIF – neproduktivní činnosti v lesích, ze kterých byla ve městě Písku realizována již celá řada akcí. Projekt Kuličkou přes Písecké hory je prozatím pracovní název zážitkové trasy, která by začínala v prostou U Vodáka – Obůrka a pokračovala by lesní cestou až k Živci. Účelem a hlavním smyslem je umožnit návštěvníkům Píseckých hor, maminkám s dětmi, ale i školní mládeži využívat bezpečnou lesní cestu, a to vše ve zmiňované lokalitě. V současné době je lokalita chaty Živec, včetně jeho okolí, popř. rozhledna, hojně navštěvovaná obyvateli města Písku i turisty. Výrazně se zvýšila i frekvence vozidel jedoucích z Písku na Živec, popř. dále na střelnici Lesů města Písku. Asi se shodneme se na tom, že se jedná o úzkou asfaltovou komunikaci, kde není bezpečné míjení chodců, cyklistů atd. s vozidly, a proto je snahou tyto účastníky provozu dobrovolným způsobem vést po souběžné lesní cestě, vedoucí lesním porostem cca 100 až 200 m od asfaltové komunikace. Přidanou hodnotou by zde byla klasická dřevěná kulička, která by se dala zakoupit jak v infocentru, případně v „kuličkomatu“ přímo U Vodáka. U různých zastavení podél této cesty by tato dřevěná kulička sloužila pro zpestření a byla by hrou pro návštěvníky a zejména pak děti. Vlastní projekt je zatím v oblasti přípravy a úvah, neboť zatím není kryt rozpočtem města.

Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí

 

   Za to, že na dotazy dostáváme odpovědi, jsem ráda, za obsah už ne. Proč?

   Před časem zde byl zveřejněn příspěvek „ AUTEM DO PÍSECKÝCH HOR PRO KAŽDÉHO – povolení vjezdu motorovými vozidly všem návštěvníkům chaty Živec a střelnice“ který hezky popisoval návrh Odboru dopravy – Oznámení návrhu místní úpravy provozu v Písku, na účelových komunikacích v lokalitě Písecké hory. Zjednodušeně, přijetí návrhu umožní vjezd do Píseckých hor všem, nejen návštěvníkům turistické chaty Živec, střelnice, Bílého domu, s dojezdem až k Jarníku, bez omezení rychlosti, tedy rychlostí 90 km v hodině.

   Současná dopravní značka – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel by byla doplněna dodatkovými, na kterých by už nebylo, že vjezd do Píseckých hor povolují Lesy města Písek, ale že tam vlastně mohou jezdit všichni. Rychlostí 90 kilometrů v hodině. I po nenápadně nově vybudované asfaltce ke střelnici.

   A nabízí se rovnou otázka, kudy tedy budou chodit lidé, kteří respektují fakt, že Písecké hory jsou lesem, dokonce Přírodním parkem, tedy převážně ti, co chodí pěšky, sami, s dětmi, na procházku s rodinou.

Vida a je tu řešení. Vybuduje se jim nová stezka lesem s kuličkou, aby jim cesta líp utíkala.

   Jak se uvádí v odpovědi: „…. Účelem a hlavním smyslem je umožnit návštěvníkům Píseckých hor, maminkám s dětmi, ale i školní mládeži využívat bezpečnou lesní cestu … „ bylo by to celkem logické řešení, kdyby nešlo o les, o Písecké hory, o Přírodní park!

   Opravdu jsme tak otupělí, přetechnizovaní, v myšlení zvrácení, naprosto demagogičtí, že popřeme samotnou podstatu Přírodního parku a umožníme tuto část lesa zničit? Jistěže zničit, jestli v Přírodním parku povolíme autodopravu jako na běžných komunikacích vedoucích z města, jestli povolíme projíždění Přírodním parkem všem motorovým vozidlům, pak se jedná o zničení části Přírodního parku automobilovou dopravou.

   To, že lesem vedou asfaltky, to by se dalo ještě nějak obhájit, ale že se na ně do lesa zavede běžná automobilová doprava, to je neomluvitelné.

   A lidé, kteří využívají tyto cesty pro lepší pohodlí, jsou v lese na obtíž a pro auta překážkou, tak se zničí další část lesa, aby mohla auta nerušeně po asfaltkách svištět rychlostí povolenou vyhláškou na silnicích mimo obec.

   Aby se jim nepletli do cesty lidé, kteří se přišli nadýchat čerstvého vzduchu, užít si ticha a klidu, kteří si do lesa přišli odpočinout. Kdyby chtěl náhodou někdo remcat, že se mu tohle řešení nelíbí, dostane jako bonus kuličku a to už přece za zničení lesa, Přírodního parku, Píseckých hor stojí! Bez té kuličky by to bylo totiž jen prachsprosté oloupení Písečáků o výhodu, kterou jinde nemají – o les přímo ve městě, o Přírodní park, o část Píseckých hor.

   Místo toho půjdou lidé stezkami vedle asfaltek pro auta, jako by ani nebyli v lese, jako by třeba šli podle silnice do Semic, Smrkovic, Purkratic, a kdoví, při různých akcích hojně navštívených motoristy na střelnici nebo na Živci, nebo v Bílém domě třeba jako podél silnice na Prahu.

 

   Při návrhu na „zcivilizování“ lokality U Vodáka jsem si představovala různé scénáře u pokračování, ale takhle pojatou variantu znásilnění přírody mi na mysl nepřišla.

   Já nesouhlasím s návrhem na zprůjezdnění Píseckých hor automobilovou dopravou podle návrhu v příloze, nesouhlasím ani s tímhle řešením pro odklonění návštěvníků Píseckých hor na nově, draze a zbytečně postavené stezky.

   Obhajovat takovou stavbu tím, že se to dělá pro bezpečí návštěvníků lesa je přece absurdní, a ze strany odboru životního prostředí pro mě nepochopitelné.

   Lidé se na dosavadních stezkách a cestách cítili bezpečně do doby, než jste do lesa pustili auta, je třeba ukazovat na problém od začátku, ne zprostředka.

   Lidé novou stezku nepotřebují, to vy (ať už je to kdo chce) potřebuje lidi vyklidit z cest. Příště přijdou povolenky pro lidi? Kdo se nechá přejet nebo bude překážet autům, už do lesa nebude smět? A co takhle vybírat vstupné a podepsat u vstupu formulář, že autu do cesty nevstoupím? Nekonečně mnoho možností mě napadá, jak lidem pobyt v této části Píseckých hor znepříjemnit.

   Žádná kulička mi nestojí za popření podstaty účelu lesů, pro který nám je naši předci vysázeli, žádný byznys některých vyvolených nestojí za legalizaci autodopravy v Přírodním parku Písecké hory a nesmí mít přednost před bohatstvím, které nám bylo svěřeno do majetku města, které všem lidem Písecké hory poskytují a věřím, že nejsem sama, kdo to vnímá takhle.

   Vedení města se zřejmě domnívá, že použitím dalšího pozlátka v podobě stezky s kuličkou z kuličkomatu, ošálí návštěvníky Přírodního parku a odkloní jejich pozornost od záměru vydrancování cenné lokality, a občany města považují za trouby, kterým lze donekonečna věšet bulíky na nos. Prosazování vlastních zájmů v rozporu s potřebami města v jiných případech, v tomhle případě potřebami Přírodního parku, skrytých za pozlátkovými hesly "Pro lidi" "Pro děti" "Pro dobro a v zájmu"  taky nemůže trvat věčně, doufám, že je na dohled ta poslední kapka.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

24. 9. 2020 (11:57)  –  Radek Otava

0
0

To není fair paní Šťastná, místní politici se tak snaží, dělají pro nás maximum, tolik udělali pro občany, i generální ředitele různých podniků, kteří chodí střílet na střelnici, i pro ty co chtějí do lesa jezdit prostě hezky autem 90 km/h, i pro ty co tam chtějí chodit pěšky jen s nějakou kuličkou a vy jim za to nadáváte. To není od vás vůbec hezké. :-) Měla byste jim být vděčná a chválit je, jak jsou prozíraví a vyhoví skoro všem.

Odpovědět

24. 9. 2020 (18:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ach ano, vím, že jsem nevděčnice nevděčná, že jsem odporně sobecká a myslím jen na les, na přírodu, na klidnou oázu pro lid obyčejný, kterému nedopřeju ani tu kuličku ke koupi, já se celou dobu, co jsem to psala určitě hodně červenala studem, že kladu odpor těm, co už ten kus hor odepsali! :-)

Aby se to nepletlo, dnes si někteří zastupitelé peníze na projektovou dokumenci kuličky odsouhlasili (110 000,-) a tak nejen že umožní vyplácání dalších milionů na stavbu stezky, ale navíc souhlasí s ničením Přírodního parku, kvůli kterému má vlastně stezka s kuličkou vzniknout.

Cestou ze zasedání ze ZM jsem se opravdu potěšila velmi příjemným počasím v zářijový podvečer.

Ještě nám do zimy zbývá pár takových hezkých dní, a bylo by fajn, kdybych v některý ten den došla procházkou třeba před radnici a tam se potkala s ostatními, kterým na Píseckých horách, Přírodním parku a lese jako takovém záleží a třeba se spolu s nimi dohodla na důraznějším způsobu, jak dát vedení města najevo, že tudy cesta nevede.

A víte co, já na takové setkání půjdu, i když nebude tak hezky jako dnes a klidně se na konci toho setkání podepíši k účasti, nebo pod Petici ….

Odpovědět

24. 9. 2020 (22:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro další případné dotazy to sem dám rovnou – jestli stezku kuličkovou probírala komise ŽP nevím, ptala jsem se dvou členů komise, jeden chyběl, tak neví, druhý neodpověděl, ve starších zápisech se o tom nepíše a zápis z posledního zasedání komise ještě není zveřejněný.

- Jestli se proti stezce kuličkové ohradil i spolek Voda a zeleň nevím, nejsem členem. A upřímně, ani jsem si neuvědomila, že to na FB spolek neprobírá.

- Kdo napíše Petici na zachování Píseckých hor bez aut, konzumu a podobně? Nevím, kdo se toho ujme, co třeba my všichni, co se takhle jednou sejdeme, protože nám na nejsou Písecké hory lhostejné? A třeba nejen Písecké hory, ale i Hradišťský vrch, nebo naše parky …kdoví.

- Nemám strach, že lidi (na náměstí, na shromáždění … ) nic nezmůžou, naopak, já věřím, že právě lidi musí napravit to, co radniční politika V Píseckých horách napáchala či hodlá spáchat.

Odpovědět

13. 10. 2020 (00:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

U Vodáka jsem nebyla dlouho, ale třeba se tu najde někdo, kdo mi pomůže rozklíčovat počet infotabulí v prostoru, možná mi poví i o jejich stavu. Podle objednávky je jich tam 5 ks.

Protože město podalo další objednávku firmě Green engineering:
" Objednáváme u Vás opravu výměnou pěti kusů infopanelů k rybníkům do lokality. U Vodáka s naučným textem. Bude provedeno v potřebném rozsahu dle nabídky ŽP. Bude použit vhodný, většinou přírodní materiál s dlouhodobou životností v exteriéru.
Nejedná o ekonomickou činnost města->Není plátce DPH->Termín do: 30. 11. / 2020
Cena max. do: 122 113,- Kč vč. DPH
Poptávka provedena: ANO Provedl odbor IR->Kontrolu ceny provedl a odsouhlasil: Jiří Žáček"

Tyhle peníze jdou z rozpočtu odboru rozvoje a investic, ale dle nabídky odboru ŽP, tomu nerozumím, a v rozpočtu odboru rozvoje a investic nejde najít tahle položka na tabule U Vodáka … a spolu s 5 lavičkami (z rozpočtu odboru ŽP) je to už 204 091,- Kč, tak mě jen zajímá, jestli jsou to ceny obvyklé.
Protože jedna lavička stojí 10 tisíc (mi na dotaz sdělil vedoucí odboru ŽP), s instalací 16 395.50 Kč, na trhu se stejný typ lavičky-ze stejného dřeva- pořídí od firem, které dodávají městům od 5 719,00 Kč/ks do 6 787,00 Kč/ks, kdyby si je Lesy MP koupily a instalovali sami-další úspora …

Jedna tabule takhle vyjde na 24 422.60,- Kč, materiál je popsán, ale neidentifikován, tak jen jestli za ty peníze stojí, nebo jsou to dozvuky z loňských plánů zcivilizování lokality a bouchnout se ty peníze prostě musí.
(neptala jsem se na odboru IR, objednávka zveřejněna 12.10.)

Odpovědět

20. 2. 2021 (10:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Facebookový profil Ondřej Veselý zveřejnil dne 7.2. v diskuzi příspěvek, kde se nepěkně vyjadřuje o vedoucím odboru ŽP MěÚ Písek jen proto, že napsal na web města o projektu Kuličkou přes Písecké hory.

Vedoucí odboru odepsal na můj dotaz a třetí místostarosta jej za obsah nazývá hňupem.

Škoda, že sem pod článek se s tím nesvěřil, i já mám to info zprostředkované, ale je to pikantní. No dokonce se najdou tací, co tvrdí, že sem pod články komentáře nikdo nepíše kvůli mě, že prý:
"…. poslední dobou najde jen pár jedinců, kteří seberou odvahu se pod některým z Vašich článků písemně projevit s opačným názorem, než zastáváte sama."

Nechce se mi věřit, že třetí místostarosta, nebo kdokoliv jiný z politiků nemá odvahu se písemně projevit, i s opačným názorem, FB je toho dokladem. A že nepíší sem je jejich rozhodnutí, proč se nepouští do veřejného prostoru nevíme, komentovat moje články není žádná povinnost. Oni přece nemusí nic komentovat, mají moc a tak jim stačí vládnout.

I když s tak zásadním komentářem sem mohl přispět, projekt je v jeho místostarostovské gesci. –)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.