Přihlášení

Účet za poničené Palackého sady

2. 3. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Letos podruhé se sejde zastupitelstvo na svém zasedání. Jedním z projednávaných bodů bude Návrh na rozpočtová opatření. Mezi nimi najdeme požadavek na změnu rozpočtu u zeleně města u nové položky- Péče Palackého sady. Město disponuje od prosince 2021 prozatím veřejnosti nezveřejněným Plánem péče Palackého sady, který schválila v únoru rada města, ale materiál byl neveřejný. Sice proti takovým plánům asi není třeba brojit, ale protože jej město nezpřístupnilo veřejnosti, nevíme jistě, o čem se v něm jedná.

   Na základě tohoto nezveřejněného plánu pro Palackého sady se totiž má přesunout v rozpočtu poplatek za vykácení lesa ve Smrkovicích, který zaplatí ODPADY a.s. za rozšíření skládky do lesa, na plnění plánu Palackého sady.

   V podstatě bych ten požadavek dokázala přijmout v nabízené rovině náhrady zeleně za zeleň. Jenže tohle nabízené stanovisko má nedostatek a tak tento přesun peněz považuji za mrhání penězi na zeleň. Hned to vysvětlím.

   Za vykácený les se do rozpočtu na zeleň města dostane bezmála 300 tisíc korun a z rozpočtu na zeleň se sebere nějaký ten tisíc korun, dohromady to dá 311 tisíc a ty se investují do Palackého sadů jako plnění Plánu, který má město z loňska. Tím město přijde o 311 tisíc korun určených na zeleň města, protože tahle investice do Plánu péče Palackého sady je nutná jen kvůli tomu, že se v Palackého sadech konají všelijaké akce pro veřejnost, od candrbálu po výstavu kdečeho. Všechny akce Palackého sady poškodily a nadále poškozují. A protože tento prostor jsou už podle názvu Palackého sady – zjednodušeně park, logicky do parku tyhle akce nepatří. A hovoří o tom určitě i ten nezveřejněný Plán, hovoří o tom i důvodová zpráva z materiálů k bodu na čerpání peněz:

Péče Palackého sady (+311 tis. Kč)

- Přesun finančních prostředků na novou položku "Péče Palackého sady" z položky Péče o zeleň ve výši 311 tis. Kč určených na péči o park dle Plánu péče Palackého sady zpracovaný v prosinci 2021, a to z důvodu zajištění provozní bezpečnosti stromů v Palackého sadech, který je velice zatěžován kulturními či jinými akcemi téměř během celého roku. Předmětná částka vychází z již provedeného poptávkového řízení na nultou fázi, tzn. těch nejvíce problematických stromů, která by měla být provedena ideálně na jaře roku 2022 (nejpozději do dubna). Celkový plán péče je zpracován včetně nulté fáze na další tři roky a předběžně představuje celkový náklad cca 1 100 000 Kč. V případě schválení Plánu péče budou nutné prostředky nárokovat i do rozpočtu v dalším roce.

 

   Zjednodušeně, tak dlouho se v Palackého sadech pořádala akce za akcí, až jsme si je zničily! Prozatím je cena na nápravu vyčíslena na 1 100 000 Kč!

 

   Hospodář, kterému je systematicky poškozován majetek nějakým nevhodným provozem, nedovolí další znehodnocení majetku a provoz jednoduše zakáže. Město se tak nezařídí.

   Hospodáři s městským majetkem si nechají majetek devastovat bez výčitek, až se musí odbor ŽP uvolit nechat vypracovat plán (zadarmo?), podle kterého se pokusí zachránit, co ještě není poničeno. Ačkoliv je zde černé na bílém napsáno, že Palackého sady jsou poškozeny v důsledku konání pro park nevhodných akcí, hospodáři města radši vyberou z pokladny města přes milion na pokus o ochranu dřevin parku, než aby konání akcí z parku přesunuli jinam a tím Palackého sady ochránili a městskou pokladnu nezatěžovali zbytečnými výdaji. Našim zvoleným jednoznačně takové řešení nepřijde ani levnější, ani vhodné. A jestli teď stojí „záchranný“ plán v Palackého sadech přes milion, kolik bude stát po akcích v letošním roce? A proč se tedy v ničení Palackého sadů pokračuje?

   Pokud vedení města schválilo Plán péče Palackého sady bez toho, aby zároveň nenavrhlo ukončení pořádání akcí v Palackého sadech, nechová se jako řádný hospodář a záměrně plýtvá financemi města.

Zápis RM praví:

K bodu 30) Hodnocení stavu stromů a plán péče – Palackého sady

Usnesení č. 106/22

Rada města schvaluje Hodnocení stavu stromů a plán péče – Palackého sady, Písek.

Hlasování č. 3 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Zodpovídá: Ing. M. Šatra

 

P.S. Cituji z materiálů v příloze:

Zpracovatel uvedeného plánu péče však upozorňuje na enormní zhutňování půdního prostoru kolem hlavní promenády, zejména pak v okolí hudebního pavilonu. Zhutněním dochází k nevratnému poškozování více jak stoletých dřevin (vlivem utužení nedochází k výměně půdního vzduchu a není zajištěno vsakování dešťových srážek, což způsobuje postupné odumírání kořenů významných stromů). Při slavnostech a kulturních akcích proto doporučuje stavět stánky pouze na zpevněných plochách (včetně prostoru pro postávání trhovců), aby nedocházelo k fatálnímu poškozování významných městských stromů. …

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

6. 3. 2022 (10:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aktuality na webu města uvádí z besedy informaci, která v materiálech není uvedena: … , o stavu stromů v Palackého sadech a nutném kácení některých z nich ….

K účtu za candrbálování je tedy třeba připočítat i cenu za stromy, které budou pokáceny.
V tuhle chvíli nikdo neuvádí důvody, proč má ke kácení dojít a jsem si jistá, že stromy polámané a vyvrácené větrem v sadech nejsou, nebezpečné lidem také ne, jeden už se kácel. Jaké jiné by to byly důvody ke kácení? To věčné pořádání akcí v Palackého sadech, to je příčinou zvýšených nákladů každý rok a nově i vyčíslení poškození stromů v sadech obsažené v Plánu péče.

Namísto přesunutí akcí do jiných prostor se "naloží" zahradníkům, aby se navíc lopotili s dosevem trávy a květin, stromy co vydržely desítky let se vykácí a budou se pracně celoročně ošetřovat nově vysazené, aby tam vůbec začaly růst. A pochybuji, že si město najme extra četu jen pro Palackého sady, aby se zahradníci mohli věnovat i jiným částem města.
K tomu přidejte práci navíc při úklidu po akcích, protože třeba konfety, papíry, odpadky a střepy z trávníků a zahonů vymetete daleko pracněji než na dlažbě náměstí. Zase, těžko se naberou další zaměstnanci extra na sady.
A nakonec, ono to taky něco stojí. Peníze z pokladny města. Zbytečně vydávané peníze.

Nezkoušejte přemýšlet o tom, že se to zaplatí penězi z pronájmu Palackého sadů, těmi se fakt nezaplatí.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.