Přihlášení

Úhel pohledu

18. 7. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Nedávno jeden z mých přátel konstatoval, že moje názory, které podávám písemnou formou, jsou jako od jiné osoby. V rozhovoru jsem prý jinačí. Ráznější, přímější, nepatlám se s omáčkou a jdu k věci přímo. Napsané to vše sděluji opatrně, moc slušně, zdržuji se popisem…On má vlastně pravdu. Jenže, není snadné na papír přenést myšlenku, nebo hovorový výraz, vulgaritku a ještě doufat, že všichni pochopí, co je tím myšleno. Důvod, proč to mám změnit je v odezvě, která má přijít. Já mu řekla, že na diskuzi reaguji, on na to, že mi má jít o ty anonymní ručky, co nesouhlasí, a těch mít co nejvíc, a donutit je i psát. Je moc fajn, mít hodně těch, co se mnou souhlasí, ale mám vytočit ty, co pak nesouhlasí. Chyba je, že jsem to doteď nehlídala, nejsem zběhlá…Kromě jednoho pana B., který se sám vyloučil svým nevyrovnaným projevem, se ale nikdo z těch, kterých se mé názory dotýkají, neozval. Přitom PS jim všem poskytuje možnost reakce, a já sama na ni čekám. Ovšem pozor, poslední názor překvapil, mám tam naštvance!! On mi teda na to upozornil ten přítel, zase psal, že nechápe, co zrovna u parků a trávníků lidi tak rozfofrovalo. Čekal to u úklidu chodníků, nebo poplatku za psa, u bojkotu parkoviště, a hele, tráva to udělala.

Vážení, jestli někoho naštvu, je to vedlejší účinek, hlavním je se někam pohnout! Napsala jsem, že v novém Zimním plánu údržby chodníků je uveden nadchod ke školce na Jihu, a to i když už 4 roky nestojí! Vida, plán byl opraven, nadchod byl smazán. Ale to je taková skrytá reakce, veřejně se nikdo neohlásil. Tak ještě upravit samotný plán, aby se v zimě uklízelo víc chodníků, a je to, tohle byl účel mého sepsaného názoru. Ale o to budu muset město oficiálně požádat, nikomu se do toho nechce. Přitom je to jeden z hlavních bodů, kterými se město pyšní, Písek je město pro život, jak čteme v tisku. Já chci především zjistit, proč věci nejsou jak mají být.

Malá ukázka toho, kde myslím, že je něco špatně. Naštvu asi p. Hořánka, ptala jsem se ho na radou města neschválenou dotaci. Jihočeský kraj dotuje městům program na navrácení ohrožených druhů do přírody, Písek se už zapojil, to je bezva. Letos dotaci na pokračování v projektu z Kraje nepřijal, zajímala jsem se proč. OTÁZKA: Dobrý den, dne 25. 5. rada města neschválila smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny ve výši 100 000,- Kč, na realizaci projektu: Podpora populací chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice. Tento projekt byl městem podporován od r. 2013, proč ne letos? Je zde souvislost s plány výstavby? Děkuji za odpověď.

Vážená paní Šťastná, důvodem neschválení smlouvy je skutečnost, že dotace v tomto případě činí pouhých 20% nákladů na realizaci akce s tím, že zbylých téměř 80% finančních prostředků by bylo nutno nárokovat z rozpočtu města. Podíl města, jako žadatele o dotaci, není v této výši akceptovatelný. V předchozích letech byla výše dotace výrazně vyšší, cca 80% celkových způsobilých nákladů na realizaci obdobných akcí. Přesto věříme, že v dalších letech budou dotace poskytovány v obdobné výši jako v letech 2013 až 2016, kdy město Písek dílčí část tohoto koncepčního projektu na podporu populací chráněných ptáků z dotace Jihočeského kraje vždy úspěšně realizovalo. S přáním hezkého dne Jiří Hořánek

Jenže pozor. OTÁZKA: Dobrý den, k dotaci na projekt Podpora populací chráněných….Podle Krajského úřadu by byla poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč na letošní rok, je vypočtena z dokumentů, zaslaných v žádosti na poskytnutí dotace, spoluúčast města Písek by byla ve výši 42 852,- Kč, tedy účast města měla být 30% (v minulosti 20%), z předpokládaných nákladů. K navýšení spoluúčasti letos došlo jen o 10%, Vy uvádíte 80% navýšení pro město. Prosím o vysvětlení toho navýšení % Děkuji za odpověď(i za minulou, rychlou)

Vážená paní Šťastná,respektuji Vaše matematické propočty o procentních podílech a vůbec je nezpochybňuji, vycházel jsem z údajů z vyjádření odboru životního prostředí. Nicméně rozhodnutí rady města je platné a účinné. Věřím, že při příští žádosti o dotaci bude město úspěšnější. Hezký letní čas. Jiří Hořánek

Aha, je moc fajn, že si p. Hořánek všiml, že 30% ze sta asi není 42 852, vůbec se však nepozastavil nad tím, že na radě schvalovali jinou sumu peněz, a tu neschválili. Mimochodem, tu sumu jsem opsala z návrhu smlouvy na dotaci, tyhle počty jsou z Kraje, a je mi fuk, proč to nesedí podle %. V té smlouvě Kraj navrhuje dotaci rozdělit na podíl minimálně 30% přispěje město, zbytek dá Kraj, s tím, že celkově uznatelné výdaje celého projektu jsou 142 852.-Kč.

Ovšem, na radě byl podán návrh odborem ŽP, kde město přijme oněch sto tisíc od Kraje a doplatí 383 382.- Kč. Potom by byl poměr procent 80% ku 20%. Ze zápisu však nevyplývá, zda se o smlouvě z Kraje vůbec hovořilo. Suma sumárum, město požádalo Kraj o dotaci zároveň s projektem, co chce za ty peníze udělat, Kraj ten projekt ohodnotil na 142 852.-Kč, ale jednalo se o jiné, (možná původní), sumě peněz. Ta se radním nelíbila, tak projekt neschválili. Já se tomu divila, jak je možné jednat o dvou, poměrně dost rozdílných, sumách peněz, jak to, že to nikdo neopravil. A jak to, že se mým výpočtům p. Hořánek podivil, jen co se matiky týká? Proč mi nenapsal, ale paní, máte špatné info, jednalo se o 383 382.- Kč z našeho rozpočtu, Kraj by dal jen těch sto tisíc? Podle Kraje projekt na letošek vyjde na 142 852.-Kč , podle města na 383 382.- Kč +t ěch sto tisíc. Letos se projekt pozastavil, a já se nedozvěděla, kvůli komu. A tady dochází k tomu zlomu, někoho naštvu. Buď členové rady města úplně nesledují materiály k projednání, a hlasují i přesto, že jim chybí info, nebo někdo chyboval ve zpracování materiálů pro jednání rady. Každopádně, podle zápisu z jednání rady rozpor vyplývá. To nejsou mé dedukce, všichni si to můžete snadno zjistit. Je fakt, že jde o počin menšího významu, jen na pomoc chráněným druhům ptactva, o tom TV reportáž nepřijede natočit. Škoda, a obrovská, je, že se letos nevyužily peníze, co na Kraji zůstaly ladem.

Bohužel, ve mně to vzbuzuje dojem, že nějak podobně hlasuje rada města i v jiných případech. Jak jinak si vysvětlit čerstvou odpověď p. Franců, ohledně zřízení nové železniční zastávky: Dobrý den, paní Šťastná. Děkuji Vám za otázku na téma nová žel. zastávka. V době, kterou připomínáte byla zastávka plánována v Presslově ulici a tento návrh jsem skutečně nepodporoval. Iniciátorem zřízení zastávky nebylo město Písek, ale České dráhy, jak zajisté víte…. No, já vím, že iniciátorem stavby nové zastávky je město Písek, které si podalo žádost na SŽDC. Člen rady města, který o její stavbě hlasuje, ještě dnes neví, kdo si o zastávku řekl, navzdory tomu, že veškeré dokumenty byly součástí materiálu předloženého k hlasování o stavbě zastávky. Současná starostka města uvádí, že hlavní je fakt, že se nestaví z rozpočtu města.Jestli je to upomínka k hlasování RM o rozpočtu do r. 2020, kdy nezbyde na účtu města skoro nic… ADále musím ještě upozornit, že usnesením rady města č. 704/13 ze dne 03.10.2013 už bylo schváleno podání žádosti o zřízení vlakové zastávky a potvrzeno následně radou města v říjnu 2014. Tato usnesení jsou stále platná. Postoj Jihočechů 2012 (a tedy i můj) k celé problematice, který jsme deklarovali v otevřeném dopise petentům z Preslovy ulice dne 7. 10. 2014, se nemění. Stále se domníváme, že se jedná o nejasný projekt, jehož případný přínos pro město i obyvatele města Písku lze jen obtížně předvídat. Domníváme se, že by mohl usnadnit v budoucnosti cestu obyvatel obcí na trati blíže k centru města, k návštěvě nemocnice a přispěje k lepší obslužnosti přilehlých škol. Bez ohledu na náš (můj) názor ale musíme z pozice vedení města komunikovat s potenciálním investorem, je to naše zákonná povinnost (i vzhledem k dříve přijatým usnesením). Dobrá, a není běžnou praxí, že rada města zruší svá usnesení? Přitom, taková zastávka patří mezi stavby trvalé, to není odpadkový koš, o kterém když se špatně rozhodne, může se bez důsledků odstranit. Není takových rozhodnutí, která ovlivňují život města, ale u kterých se naši zástupci nezdržujístudiem přiložených materiálů, mnohem víc? V tomto konkrétním případě je tu navíc prohlášení některých současných členů rady města z r. 2014: ….Z výše uvedeného je snad zcela zřejmý náš postoj. I když nejsme členy Rady města, snažíme se alespoň komunikovat s ostatními členy Zastupitelstva v tom smyslu, aby byl celý projekt buď zastaven, nebo bylo rozhodnutí o jeho pokračování předáno alespoň novému vedení města, které se zformuje v nadcházejících volbách. Nepochybujeme o tom, že sám starosta Veselý, tváří v tvář Vaší petiční akci i nadcházejícím volbám, na čtvrtečním zasedáním Rady celý projekt zastaví. Nestane-li se tak, nevidíme důvod, proč by totéž nemohlo udělat nové Zastupitelstvo. Minimálně my se o to jednoznačně zasadíme. …Tehdejší starosta si dnes situaci s podáním žádosti nevybavuje, ačkoliv byl i členem rady, která o novou zastávku jménem města požádala. Svůj podpis tehdy připojil na žádost o novou železniční zastávku, i k dalším vyjednávacím dopisům. Neublíží nám některá taková rozhodnutí?Máme se bát dovětku: Nicméně rozhodnutí rady města je platné a účinné. ?

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 7. 2017 (21:55)  –  Luděk Blaha

0
0

"účast města měla být 30% (v minulosti 20%), z předpokládaných nákladů.
K navýšení spoluúčasti letos došlo jen o 10%, Vy uvádíte 80% navýšení pro město."

Jsou prázdniny, a tak mám v hlavě poněkud vypnuto. Ale přesto…
Pokud dochází k navýšení účasti města z 20 % na 30 % ze stejné částky, pak je nárůst o 10 procentních bodů(!), což v tomto případě činí zvýšení účasti města o 50 %. Ale krk bych za to nedal. Mimo to je úterý…

Odpovědět

18. 7. 2017 (22:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dotazy na zastu

Odpovědět

18. 7. 2017 (22:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jsem se odeslala, a ještě to nenapsala, je to úterý…Dotazy na zastupitele jsou v rozsahu 500 znaků, tak je to napsáno zkratkou. Dosud byl poměr 20:80, letos to Kraj změnil na 30:70. Ale protože se do rady dostala úplně jiná suma, vyšlo z toho radě 80:20 v neprospěch města. Nikdo nad tím nedumal, vzali to, svedli na Kraj změnu a neodsouhlasili dotaci. Nikdo si nečetl, že se na radě jedná o jiných penězích, nebo četl, ale nedbal. Zjistili, že Kraj dá jen sto tisíc, tak nic, ale že to Kraj vypočetl jinak, to nechali plavat. Kde a jak došlo při jednání na tuhle částku (383 382.- Kč.), a proč Kraj ze žádosti města na totožný projekt vypočetl o statisíce nižší sumu(142 852.-Kč), to jsem nezjistila…

Odpovědět

18. 7. 2017 (23:08)  –  Luděk Blaha

0
0

Tak aspoň že to město budeme mít co nevidět chytré.

Odpovědět

20. 7. 2017 (19:41)  –  Václav Hadrbolec

0
0

Je neuvěřitelné jaký máte záběr. Škoda, že jste nekandidovala v posledních volbách na starostku, určitě byste dostala nejvíc hlasů.
Jenom mě zajímá proč nekritizujete jednotlivé problematiky když jsou aktuální ? Když toho napíšete tolik během jednoho týdne lehce se něco ztratí.

Odpovědět

20. 7. 2017 (20:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nejsem si jistá, jestli Vás má odpověď uspokojí. Nemám zdaleka takový záběr, jaký bych si představovala. Pokud jste četl některé mé názory, víte, že nepřímo spolu souvisí. Asi vyzní jako kritiky, především chci docílit opravy, úpravy toho, co se stalo, a jde to včas napravit. Jak víc aktuální by měla být – těžko mohu komentovat rozhodnutí RM, dokud není zveřejněno, ani stavbu parkoviště, kde navíc nejsem účastníkem řízení, u žel. zastávky bylo před pár dny zahájeno stavební řízení, do té doby je to vždy na těch, co rozhodují, aby svá rozhodnutí pečlivě uvážili. Teprve potom lze reagovat, si myslím. Z mého pohledu jsou aktuální.
Nevadí, že se něco ztratí, u většiny věcí to publikováním názoru nekončí.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.