Přihlášení

Ulice Zeyerova

10. 6. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Zeyerova ulice je nejspíš začarovaná. Když už se zde dostala na řadu Teplárna s výměnou potrubí, a připojila se do akce pokládky inženýrských sítí společnosti Vodárenská správa Písek, s. r. o., která měla dílo dokončit v loni na začátku prosince, vypadalo to, že bude ulice a hlavně silnice I. třídy procházející téměř středem města, konečně otevřena. Nestalo se.

   Podle odůvodnění vedení města k tomu nedošlo proto, že město naplánovalo po dokončení akce podzemních prací v ulici i stavbu chodníku a parkoviště a opěrné zdi. Podotýkám – plánovaná akce. Město nechalo zpracovat projekt, poněkud pomalu se rozhoupalo k vypsání výběrového řízení na stavbu, myslím, že stavět mohlo začít už vloni na podzim, začalo se ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

A co se nestalo! Cituji z odpovědi na dotaz položený na webu města:

    „ … stavba byla v souladu se smlouvou o dílo a zákonem o veřejných zakázkách předána v pondělí 26. 4. 2021. Zhotovitel do nabytí právní moci na Rozhodnutí o záboru, tj. do 3. 5. 2021, zajistil skutečné vytyčení inženýrských sítí a provedl vytyčení staveniště nezbytně nutného pro vlastní realizaci. Při něm bylo zjištěno, že je staveniště v místě navržené opěrné zdi v kolizi se vzrostlou zelení v zahradě mateřské školy. S ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele při provádění, tak hlavně dětí v mateřské škole, byla okamžitě svolána schůzka za účasti pracovníků odboru životního prostředí a zhotovitele (3. 5. 2021), tak později (5. 5. 2021) za účasti vedení města a základní i mateřské školy, tak i dalších dotčených orgánů (životní prostředí, odbor dopravy a zodpovědný projektant). Byl dohodnut další postup, a to s ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele a funkčnost navrženého projektu. Z těchto důvodů dochází ze strany města k nezaviněnému posunu termínů. V každém případě je snaha všech účastníků stavby minimalizovat jednak termín výstavby, jednak i finanční náklady. Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje“

   Dost silná káva. Dlouho připravovaná akce města, tak kde hledat viníka řetězení chyb? V projektantovi, který navrhl stavbu někam, kam se nevejde, co stavební a územní řízení, které by vlastně jako první mělo zachytit nedostatky projektu – tedy že zasahuje do zahrady školky, jak si myslím já?

   Vlastně by to mohlo být jedno, povolaní odborníci okamžitě nalezli řešení, a sice to stavbu zdrží a prodraží, ale stavba je zachráněna. Ne, není to jedno. Chápu, že se v projektu vyskytne chyba, každou chvíli čteme v důvodech u víceprací rozpor projektu s místem stavby, třeba je v místě potrubí, kanalizace, sítě, jiné podloží a tak dále. To stavby většinou prodražuje a zdržuje. Tady se jedná o stromy, zeleň, a opatření budou něco stát, aby stromy tu stavbu ve zdraví přežily. Protože jinak bychom se na webu města nedočetli: „ … Odborný znalec v oboru dendrologie vyhotovil posudek, v němž uvedl, že je nutné i s ohledem na zdravotní stav, pokácet dva stromy – douglasku a lípu. Stanovil také zásady pro ochranu dalších stromů během stavebních prací,“ uvedl Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje. …Na staveništi dnes začala pracovat odborná firma Arbores CZ, s. r. o., která zahájila průzkum kořenových systémů jednotlivých stromů, zároveň se ujme i odborného dohledu nad ochranou zeleně v průběhu celé stavby. … „

Zbytečné finanční náklady na stavbu navíc, nepočítám-li práci úředníků na jednáních v květnu.

   K tomu všemu je celá tato informace na webu města laděna tak, že si čtenář vlastně nevšimne, že tuhle svízelnou situaci způsobilo samo město, že je chyba v projektu, že se na ní přišlo pozdě, že se kvůli tomu musí dělat vícepráce u ochrany zeleně, že se musí mimo období vegetačního klidu pokácet dva stromy(i kdyby se kácely tak jako tak, mohlo k tomu dojít v zimě, ne když strom kvete a žijí na něm ptáci a hmyz), že se zaplatil dendrologický průzkum a také firma, která dozoruje péči o stromy během stavby, že se stavba prodraží!

Tahle zpráva navozuje pocit pohody, stavba probíhá a prioritou je ji dokončit před termínem, všichni jsou HAPPY!

 

   Nějak se městu ty projekty nedaří, v Zeyerově ulici se na to přišlo až při zahájení stavby, u protipovodňové zdi až během stavby, stejně jako u mnoha dalších, a doplatek za vícepráce u zdi byl vyplacen nestandardní smlouvou a byl snad vyšší, než příspěvek na celou stavbu!

   Bazén je na tom podobně. U něj se na chyby tedy přišlo ještě před tím, než byl vybrán zhotovitel stavby, ale radní města to hrnou dál a přes všechna zjištění chyb v projektu chtějí vybrat zhotovitele stavby a stavět začít. A v tomhle případě bych se vsadila, že na místě stavby bazénu se zjistí další nedostatky. A stavba se prodraží.

Má město na záplatování takových chybek dost dukátú v pokladně? Ale z toho se současné vedení města nebude zodpovídat, vlastně, kdo je za takové chyby prodražování projektů zodpovědný?

 

P.S. Z webu města:

Kamila (Neregistrovaný) 10.5.2021 22:56:48 Dotazy občanů > Zeyerovka (č. 2223676)

Dobrý den, všude bylo avizováno, že s opravou v Zeyerově ulice se začne v pondělí 3.5. Dnes máme 10.5. a v ulici se stále ani nekoplo, auta si zde vesele parkují dále, bytový dům Ing. Svatoše roste před očima a občané města musí i nadále zdlouhavě obcházet/objíždět celou ulici. Zajímalo by mě v čem je problém tentokrát? Jaká bude výmluva vedení našeho města, že stavba byla předána zhotoviteli před 14 dny, před týdnem se mělo začínat a stále se nic neděje? Tahle taškařice je už vážně k pláči. Co město předvádí s opravou jedné ulice, to je nevídané. Jako obvykle očekávám nějakou neurčitou odpověď paní místostarostky, aby to hezky zahrála do outu a pojede se dál. Opravené ulice se dočkáme snad za pár let, až si pan Svatoš postaví svůj objekt. Arogance vůči občanům vedení města je neskutečná.

Odpověď: Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 17.5.2021 11:52:29 Zeyerovka (č. 2223855)

Dobrý den, stavba byla v souladu se smlouvou o dílo a zákonem o veřejných zakázkách předána v pondělí 26. 4. 2021. Zhotovitel do nabytí právní moci na Rozhodnutí o záboru, tj. do 3. 5. 2021, zajistil skutečné vytyčení inženýrských sítí a provedl vytyčení staveniště nezbytně nutného pro vlastní realizaci. Při něm bylo zjištěno, že je staveniště v místě navržené opěrné zdi v kolizi se vzrostlou zelení v zahradě mateřské školy. S ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele při provádění, tak hlavně dětí v mateřské škole, byla okamžitě svolána schůzka za účasti pracovníků odboru životního prostředí a zhotovitele (3. 5. 2021), tak později (5. 5. 2021) za účasti vedení města a základní i mateřské školy, tak i dalších dotčených orgánů (životní prostředí, odbor dopravy a zodpovědný projektant). Byl dohodnut další postup, a to s ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele a funkčnost navrženého projektu. Z těchto důvodů dochází ze strany města k nezaviněnému posunu termínů. V každém případě je snaha všech účastníků stavby minimalizovat jednak termín výstavby, jednak i finanční náklady.

Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje

 

Z webu města:

Práce v Zeyerově ulici pokračují, pozornost se věnuje i vzrostlým stromům

V celé části stavby rekonstrukce Zeyerovy ulice již byla dokončena pokládka chrániček pro kabeláž veřejného osvětlení a nyní se buduje chodník na pravé straně komunikace, ve směru ke křižovatce s Nádražní ulicí. Zároveň se stavebník musí věnovat vzrostlé zeleni. „Při zaměření stavby opěrné zdi došlo ke kolizi se vzrostlými stromy na zahradě mateřské školy. Nyní se proto realizují opatření, která mají minimalizovat škody na zeleni. Odborný znalec v oboru dendrologie vyhotovil posudek, v němž uvedl, že je nutné i s ohledem na zdravotní stav, pokácet dva stromy – douglasku a lípu. Stanovil také zásady pro ochranu dalších stromů během stavebních prací,“ uvedl Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje. Stromy budou pokáceny po vydání příslušeného povolení.

Na staveništi dnes začala pracovat odborná firma Arbores CZ, s. r. o., která zahájila průzkum kořenových systémů jednotlivých stromů, zároveň se ujme i odborného dohledu nad ochranou zeleně v průběhu celé stavby. Další postup prací, které souvisejí s vybudováním opěrné zdi, bude stanoven na základě uvedeného průzkumu.

V rámci rekonstrukce Zeyerovy ulice se vybudují nové chodníky a parkovací stání, položen bude také nový povrch vozovky. Jako poslední přijde na řadu poměrně rozsáhlá výsadba trvalek a stromů. Práce by měla dodavatelská firma ukončit v říjnu, prioritou města však je, aby byla ulice otevřena pro auta i chodce už na začátku školního roku.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

0
0

Diskuze k článku +

26. 6. 2021 (16:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po stříhání pásek jinde po městě se tahle ulice asi jen tak otevření po dokončení stavby nedočká. Podle neověřených informací stavba zase stojí, pro hrubou chybu v projektu.

Nejde o to, že projekt nečekaně zasahuje na pozemek, na který neměl zasahovat, ale nejspíš bagr při stavbě narazil na něco, co je reálně na místě, ale není to na papíře.

Uvidíme, co je na tom pravdy, jen co se budou schvalovat vícepráce nebo dokonce dodatek ke smlouvě se zhotovitelem.

Tady by to stříhání pásky zasloužilo extra pozornost, po tak dlouhé uzavírce by to chtělo snad i kapelu, zpěv, tanec a raut. :-)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.