Přihlášení

Umožněno změnou v územním plánu

11. 7. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Ačkoliv je léto, které si spojujeme se dny volna a odpočinku, život se nezastavil a stále se něco děje. Po změně v územním plánu, přímo zastupiteli, ve vnitrobloku bývalé Remarovny postaví bytový dům. Procedury potřebné k zahájení stavby proběhly, a přesto se developer rozhodl pro změny v územním rozhodnutí. A těch změn jsem napočítala celkem 8, ta nejpodstatnější se týká počtu bytů v domě, kdy se 4 byty 3kk změní na 8 bytů 1kk.

   A to se ještě nezačalo vlastně stavět, mohou přijít další změny. Jestlipak si tohle všechno zastupitelé uvědomují, když mačkají na tlačítko „jsem PRO“ návrh u změn v ÚP. A neplatí jen u této změny v ÚP, možnost pozdějších změn a úprav představených projektů lze očekávat u všech změn, které naši zastupitelé schválí.

   Několikrát jsem zmínila svůj nesouhlas s další výstavbou obchodů na poli k sídlišti Jih. Dostavba obchodní zóny zde vznikla jedině zásluhou bývalých zastupitelů, díky jejich vstřícnosti k potřebě developera, na tom poli měli původně stát rodinné domky, ale zastupitelé změnili ÚP na obchody. Právě tato vstřícnost způsobila, že podmínky zúčastněných (ČEVAK, vodoprávní úřad) pro další výstavbu byly osekány na minimum ve prospěch developera, absolutně zde není zohledněna podmínka uvedená v platném ÚP pro toto území, a to:

Alternativní energetické zdroje

Současným trendem ve stavebnictví (s ohledem na vývoj a zajištění energetických zdrojů) je výstavba nízkoenergetických případně pasivních domů pro bydlení. Postupně, v souvislosti se zavedením legislativní povinnosti doložení energetické náročnosti každé budovy (PENB) je tento trend zřejmý i ostatních budov včetně výrobních provozoven a skladů. Proto se v řešeném území navrhované výstavby jako alternativní energetické zdroje předpokládá využití dnes již ekonomicky dostupných a výhodných zařízení jako jsou tepelná čerpadla a fotovoltaické panely.

   No tak o tom si můžeme nechat zdát i v jiných částech města, kde jsou povolovány podobné stavby, včetně těch v průmyslové zóně. Proč se plně nevyužívá platný dokument, kterým územní plán města je, to můžeme jen hádat nebo se zkusit zeptat zastupitelů.

   Na poli je pomalu dostavěno, vnímání konzumu se ve společnosti různí, nejen v té „laické“. Velice mě překvapil oslavný komentář spolku Voda a zeleň k řešení retence vody na pozemcích developera, potažmo zeleně, vlastně mě spíš pohoršil.

https://www.facebook.com/groups/2135060776745715/posts/2858531464398639

   Retence vody je zde vychvalována tak zavádějícím způsobem, že to vypadá, jakoby developer objevil Ameriku. To, co vzniklo za obchody je pouze realizace retence vody v území, kterou je výstavba podmíněna, nejedná se o blahovůli stavitele, tohle má nařízeno. „Výstavba v lokalitě 1/209 ( plochy P1- 1/209 a Z1 –1/209) je podmíněna zajištěním likvidace dešťových vod ze stavby a zpevněných ploch zasakováním na pozemcích předmětné stavby, popř. koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“

   Kdyby však naši zastupitelé nebyli tak benevolentní, vzniklo by zde ještě lepší retenční zařízení, které by bylo poplatné možnostem moderních postupů u takových staveb. A mezi námi, takhle nebo lépe by to mělo vypadat ve všech obchodních zónách. Každoroční zaplavení obchodů v této zóně při větších deštích dokazuje, že retence vody v území je nedostatečně a provizorně řešena léta.

 

   Doplnění retenční plochy o stromy je také chváleno, ale to je jen část náhradní výsadby za pokácené stromy kvůli výstavbě. Kvůli této stavbě však bylo také pokáceno: Tabulka 17: Inventarizace vzrostlých dřevin (u dřevin byl naměřen obvod kmene více než 80 cm se provádí náhradní výsadba)

1. douglaska tisolistá 52,0 cm

2. douglaska tisolistá 93,0 cm

3. douglaska tisolistá 74,0 cm

4. douglaska tisolistá 70,0 cm

5. douglaska tisolistá 52,0 cm

6. douglaska tisolistá 51,0 cm

7. douglaska tisolistá 96,0 cm

8. douglaska tisolistá 52,0 cm

9. douglaska tisolistá 50,0 cm

10. douglaska tisolistá 65,0 cm

11. douglaska tisolistá 53,0 cm

12. douglaska tisolistá 52,0 cm

13. douglaska tisolistá 65,0 cm

Poř. Číslo Název dřeviny obvod kmene

14. douglaska tisolistá 76,0 cm

15. douglaska tisolistá 39,0 cm

16. douglaska tisolistá 66,0 cm

17. douglaska tisolistá 82,0 cm

18. douglaska tisolistá 70,0 cm

19. douglaska tisolistá 70,0 cm

20. douglaska tisolistá 60,0 cm

21. douglaska tisolistá 76,0 cm

22. douglaska tisolistá 85,0 cm

23. douglaska tisolistá 92,0 cm

Poř. Číslo Název dřeviny

24. douglaska tisolistá 56,0 cm

25. douglaska tisolistá 44,0 cm

26. douglaska tisolistá 88,0 cm

27. douglaska tisolistá 72,0 cm

28. douglaska tisolistá 78,0 cm

29. douglaska tisolistá 88,0 cm

30. douglaska tisolistá 61,0 cm

31. douglaska tisolistá 30,0 cm

32. douglaska tisolistá 74,0 cm

33. douglaska tisolistá 64,0 cm

Poř. Číslo Název dřeviny obvod kmene

34. douglaska tisolistá 70,0 cm

35. douglaska tisolistá 32,0 cm

36. douglaska tisolistá 29,0 cm

37. douglaska tisolistá 96,0 cm

38. douglaska tisolistá 71,0 cm

39. douglaska tisolistá 53,0 cm

40. douglaska tisolistá 55,0 cm

41. douglaska tisolistá 82,0 cm

42. douglaska tisolistá 68,0 cm

43. smrk ztepilý 49,0 cm

   Nechápu tu míru radosti z výsadby za obchody, která nikdy nenahradí pokácené stromy. Ovšem při kácení dřevin kvůli stavbě byly pokáceny i stromy, na které se nevztahovalo ani podivné povolení z odboru ŽP ( ze stanoviska k jeho vydání cituji: … Městský úřad Písek skutečně namísto závazného stanoviska ve smyslu ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody, které by následně bylo „převtěleno“ do podmínek územního rozhodnutí, vydal povolení ke kácení na pozemku p. č. 1258/94 formou samostatného rozhodnutí… ) a nedovolené kácení bylo pokutováno. Tu pokutu udělila ČIŽP, ne náš odbor ŽP, který měl možnost zkontrolovat provedení kácení, ale neučinil tak.

 

   Při zahájení stavby byla vypuštěna původní retenční nádrž, ve které žily i ryby. Celý obsah nádrže byl vypuštěn do kolejiště. A podle všeho to bylo v pořádku, protože se jednalo nejspíš o střevličku východní, nepůvodní druh ryby, nebyl developerovi nařízen odlov ryb z nádrže a bylo posvěceno jejich trýznivé umírání v kolejišti. Vlastně to nebylo v pořádku, fakt, že se jedná o nepůvodní druh ryby byl zjištěn až po vypuštění nádrže, takže do kolejiště by developer vypustil jakéhokoliv živočicha, ať tam zahyne, co je komu do ryb.

   Rozhodnutí o využití ornice ze zastavěného pole nemá cenu se víc rozepisovat, děje se tak běžně, že cenná, těžko nahraditelná půda končí pod základy staveb a parkovišť.

   A aby se to nepletlo, nové parkoviště před obchody není dlážděné. Takže další pevná asfaltová plocha, která nejenže nezasakuje vodu, ale navíc prostor i ohřeje. Kolem výsadby na parkovišti je vysoký obrubník, aby náhodou netekla voda ke stromům, proč uplatnit nějakou vychytávku tohoto století, když to jde dělat pěkně postaru, paráda! My sice máme v ÚP zmínku:

   Z přijatého strategického dokumentu „Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020“ vyplývá, že má být podporováno v rámci realizace nově budovaných zpevněných ploch vhodné nakládání se srážkovými vodami (zasakování, akumulace nebo odpar dešťové vody – propustná dlažba využívající vegetačních tvárnic, zatravněných spár nebo porézních materiálů, zatravněné střechy atd.)“ , ale my na takové dokumenty my v Písku zvysoka kašleme. Developer chce asfalt, tak má asfalt!

   Věřte, že jsem nepopsala všechno, co s touhle stavbou souvisí, a přesto se mi zdá, že je toho dost k zamyšlení, jak to u nás ve městě u staveb také probíhá. Stačí jedno rozhodnutí zastupitelů a nabalí se jako sněhová koule a zastupitelům je to jedno, nikdo je k odpovědnosti za jejich rozhodování nežene.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.