Přihlášení

V tomto složení naposledy

19. 9. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Zítra je na programu odpoledne poslední jednání ZM před volbami. Čas letí, a tak se dovršilo i působení současných zastupitelů města. K projednání se pozastavím u  zbývajících bodů programu, které budí můj zájem, záměr Sovova jsem již zmínila.

   Bod č. 08) Konečné znění smluv, zde jsou předloženy návrhy smluv ke schválení. Nic proti ničemu, až na maličkost. Aby byly splněny podmínky pro zveřejnění materiálů k jednání ZM v dané lhůtě, na web města jsou umístěny 7.9. 2018. Ve smlouvách se tak dočteme, že:<… Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od 28.08.2018 do 14.09.2018 bez připomínek…> Vzhledem k tomu, že si sedmého čtu materiál připravený dokonce 6.9.2018, že do čtrnáctého je záměr bez připomínek, musím se tomu jasnovidectví divit. Je možné, že kvůli připomínce podané toho 14.9. se návrh smlouvy nebude projednávat, pak se ovšem ptám, proč se ten materiál vůbec do projednávání dostal. Asi by nesneslo podepsání smlouvy odkladu, to zase vyvolává otázky, komu na tom tak záleží… Takhle to vypadá, že i kdyby byla podána připomínka, nebude se k ní přihlížet. Možná je to jen kosmetická vada.

   Další bod jsou záměry prodeje pozemků ve vlastnictví města. V letošním roce byla městem oslovena Společenství vlastníků bytových jednotek v různých částech města, s nabídkou na odprodej pozemků ve vlastnictví města do vlastnictví zmíněných SVJ. Většina jich nabídku na koupi pozemků vnitrobloků nebo jiných přilehlých pozemků i přijímá. Já to vnímám jako střádání do vyprázdněné kasy města spíš, než jako vstřícný krok k obyvatelům. Je pro město výhodnější prodat nebo pronajmout pozemky? Zrovna tak se během tohoto roku podařilo odprodat větší množství městských bytů, také na výzvu ze strany města. Novým majitelům vlastní bydlení přeji. Jen to vypadá, že město shání peníze, kde se dá.

   Zajímavým bude bod č. 11 Návrh na pořízení změny regulačního plánu Písek – Hradiště. Nečetla jsem regulační plán, ale nepochybuji o jeho opodstatnění. V materiálech se uvádí, že se jedná o zeleň a té by změnou regulačního plánu ve prospěch žadatele zase moc neubylo, protože po změně bude veřejná zeleň víceméně zahradou nově vystavených domů, tedy soukromá. No, jen aby to nedopadlo, tak jako u změn regulačního plánu Gregorova, kde už vidíme, co změny způsobily, doufám, že si někdo ze zastupitelů dá práci zjistit si všechny důsledky možné změny.

  A projednání zprávy o bazénu, a zvolení dalšího postupu, to bude bod náročný. Anebo se pletu, a půjde rychle ze stolu, a počká si na nové zastupitele.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města

a) bere na vědomí předloženou zprávu a ukládá radě města připravit a předložit zastupitelstvu města ke schválení zastupitelstvem města po komunálních volbách v termínu do 31.01.2019 zadávací dokumentaci pro nové zadání zakázky na stavbu bazénu dle stávajícího projektu ve stávající lokalitě ve variantě:

1) kompletní bazén s venkovní částí

2) bazén bez venkovní části v podobě umožňující pozdější dostavbu této venkovní části.

b) jiné usnesení

Uvidíme.

0
0

Diskuze k článku +

19. 9. 2018 (21:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Variantu
"bazén bez venkovní části v podobě umožňující pozdější dostavbu této venkovní části"
čtěme jako bazén bez venkovní části na věčné časy.

Odpovědět

19. 9. 2018 (23:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ale za stejné peníze, jen by se dávkovalo na vícekrát. A hlavně tu nechybí odvaha, kdo o tom bude rozhodovat zanedlouho.
A když už všichni věděli, že se to s bazénem hatí, tak se zadávala soutěž na využití prostor Žižkových kasáren na pozemcích MĚSTA, a nikoho nenapadlo ke všesportovní hale připojit i bazén, parkourové hřiště, sportovní oázu v moderním pojetí, na novém místě, kde se moderní nebude tlouct s historickou zástavbou a mohla to být dobrá čtvrť města. Ale kdepak.
A pochybuji, že ta plánovaná zástavba v kasárnách počítá se sociálními byty, se startovními byty pro mladé, pro děti z dětských domovů, s byty ve vlastnictví města pro občany, co nebudou stavět domy v těch nově vyčleněných územích , seniorům. Dojdu si někam prohlédnout ty návrhy, jak moc jsou pro město a jak málo na ruku developerům.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.