Přihlášení

Ve zkratce o besedě k ZEVO

19. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Na besedu o ZEVO jsem šla připravena se pobavit, ale je pravda, že nastal i moment, kdy jsem se trochu rozčilila, ale jen drobet. Nedělala jsem si iluze o tom, co nás, tedy veřejnost, na besedě čeká, počítala jsem s takzvanou nalejvárnou. Ovšem velice si vážím všech lidí, kteří přišli na besedu a dokonce celou besedu ve vysokém počtu protrpěli ve stoje. Vážím si všech, kteří se ve vymezeném čase stihli na téma poptat, veřejně, nahlas! A vážím si i všech ostatních, kteří se nemohli dostavit, ale tématu se věnují jinak.

   Delší dobu připravovaná beseda měla několik nedostatků. Výběr místa s nízkou kapacitou míst pro veřejnost (záměrně?), která pak stála v přísálí, kde ředitel knihovny stojící občany ujišťoval, že mimo sál to budou mít asi lepší, už kvůli vydýchanému vzduchu :-)) Promítání dlouhodobě připravené – nezlobte se na mě, ale ani jedna prezentace se nepovedla bez chyb. Podávání mikrofonu lidem v části diskuze- ten sál disponuje možností řečnického pultíku, diskuze by plynula lépe.

   Malinko odbočím, před besedou se ZEVO prezentovalo poměrně nepřesnými údaji, nebo účelově upravenými údaji, plakát na pozvánku byl jasným klamáním veřejnosti.

   A beseda nám začala naprosto ve stejném gardu. Hned v úvodu vedoucí OŽP řekl, že v roce 2030 končí skládkování a musíme něco udělat s odpady, tedy je spálit. Není pravda, že v tom roce končí skládkování, skládkovat se bude dál, pouze se musí komunální odpad ještě víc vytřídit, aby zbyl odpad splňující parametry pro skládkování od toho roku a začít prezentaci se zjevnou lží a vystavět na ní strategii nakládání s odpady, to považuji za velice odvážné.

   Dále nám sdělil, že nebudeme schopni víc odpad vytřídit, protože to dnes neděláme, za třicet let jsme se to nenaučili a nenaučíme, i když to do nás město hustí prostřednictvím Zpravodaje a pořádáním besed s dětmi. Neřekl nám, že město disponuje několika dokumenty, ve kterých se zavazuje v lepšímu třídění odpadu, ale neplní závazky, jako příklad uvedu, že netřídíme správně sklo, protože nám to město neumožňuje rozšířením na třídění skla podle barev. Zaznělo, že prý není kam dát další kontejnery, protože by se zabrala parkovací místa – no to bude tím, že město nestaví parkovací domy, aby bylo na ulicích víc místa pro lidi nebo kontejnery, říkám to pořád, auta na ulice nepatří! A také nám neřekl, že v důsledku neplnění plánu odpadového hospodářství město neplní zákonem danou posloupnost odpadového hospodářství, ačkoliv sám promítl znění onoho zákona.

   Ředitelka teplárny nám neřekla, že pokud nebude ZEVO, nemá teplárna připravenou jinou variantu, jak zajistit teplo městu. V její prezentaci bylo několik grafů, co nás čeká se ZEVO, bez ZEVO, dokonce i výpočtem ceny za teplo v budoucnosti, až tak byla prezentace odvážná, inflace neinflace, jako jediní v republice dneska víme, jak drahé bude teplo za pět let.

   Prezentace k odpadům byla místy i vtipná. Veřejnost byla tázána, kde vidí ZEVO na promítnutém obrázku! Jakoby to, jestli je ZEVO vidět ze silnice nebo z kopce bylo tím nejdůležitějším na celé stavbě a hlavně na provozu ZEVO!

   Ze všech prezentací jsme se dozvěděli vlastně totéž, co bylo doteď prezentováno městem na jeho webu, v dokumentu EIA nebo prostřednictvím dotazů na mailu ZEVO, včetně opakované nepravdy o konci skládkování, nepravdy o dostatku odpadu pro neomezenou životnost ZEVO i po dosažení maximálního vytřídění odpadu. Báječné bylo opakovaní nepravdy, že spalování odpadu s sebou nenese žádná rizika, ani zdravotní- protože kdyby byly překročeny limity škodlivosti, bude se to vyšetřovat a přijde pokuta pro ZEVO! Nebo řeč o normách pro výskyt škodlivin při spalování, kdy nedosáhnou naměřené hodnoty maxima normy – jen by se patřilo říci, že dneska tu tyhle jedy nemáme, tak proč bychom stáli o něco, co způsobí jejich výskyt v jakémkoliv množství!

   Diskuzi zahájil zastupitel ze Smrkovic, který se zajímal o trasu dopravy aut s odpadem k ZEVO vedoucí přes obec, zda bude změněna vybudováním nové komunikace mimo obec. Jako zastupitel se nezeptal, kolik stavba nové silnice bude stát, kdo a z čeho ji zaplatí, jak dlouho stavba může trvat. A spokojil se s odpovědí, že územní plán tuto novou trasu umožňuje, a když majitelé pozemků neprodají pozemky na stavbu silnice, mohou se pozemky vyvlastnit. Zahájení diskuze byla taková nacvičená scénka spolupracujícího zastupitele – veřejně projeví starost, dostane odpověď ve smyslu zařídíme, vykonáme, následuje potlesk, úkol splněn, zastupitel se postaral a město zařídilo.

   Zaznělo toho ze strany města a pozvaných odborníků mnoho na obhajobu záměru ZEVO. Většinou se jednalo o balastní vyplnění času, sem tam nepravda, sem tam hrozbička, sem tam strašeníčko, nějaký ten upravený fakt, jen ty závažné podstatné detaily nezazněly. Nehovořilo se o celém obsahu podepsaných memorand k ZEVO, nehovořilo se o ukládání odpadu ze ZEVO, nehovořilo se o navýšené ceně poplatku za odpad od příštího roku, nezaznělo nic o navýšení dopravy ve městě a Smrkovicích kvůli ZEVO, nehovořilo se o záložním plánu města, když ZEVO neprojde posouzením vlivu na životní prostředí EIA. Nezaznělo toho dost k tak závažnému tématu.

Nezaznělo, že se město mohlo vydat spoustou jiných cest, jak zacházet s odpadem, ale že se rovnou rozhodlo pro řešení vybudováním ZEVO.

   Závěrem k veřejnosti sice promluvili místostarosta a starosta města, ovšem to co nám sdělili si raději poslechněte, až bude zveřejněn záznam z besedy, nerada bych vás připravila o dojem jejich slov, oba příspěvky si zaslouží extra pozornost.


 

Doplněno 23.1. 2023 – Ministerstvo vrátilo dokument EIA městu zpět:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WMjA3OF92cmFjZW5pRE9DXzYxMzI1MDIzMzg1MjI3NDYxLnBkZg

/OV2078_vraceni.pdf?fbclid=IwAR0vCS7Z67qBifnq73qtIri3rE7lMImyIAi8e6Ccsx83ptQSPIxxJ2WqPOI

0
0

Diskuze k článku +

19. 1. 2023 (09:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z komentáře na jiném médiu k besedě:
 "Místo vašeho pokrikovani včera na besede jsme si mohli vyslechnout mnohem hodnotnejsi dotazy jiných lidí z publika"

Vážení, u besed pořádaných městem na závažné téma spočívá taktika ve výběru malého prostoru, kam se nevejdou všichni účastníci z řad veřejnosti, který zmenší ještě VIP zóna, a potom omezení času na debatu.

Čas určený pro prezentaci pořadatele se včera vlekl u projekcí, kde se čekalo, až naskočí obrázek, některé prezentace obsahovaly informace, které nezasloužily zaznít pro nadbytečnost. Ale tím se určený čas k besedě našponuje a zdlouhavé odpovědi na dotazy (ne pro složitost výkladu) ten čas také pokrátí.
U tak vážného tématu jakým ZEVO je by se slušelo besedovat do doby, kdy by veřejnost neměla jiný dotaz, bez ohledu na čas.
Teprve potom bychom si mohli říct, že proběhla beseda na téma ZEVO a veřejnosti se dostalo odpovědí na všechny otázky, které k ZEVO mají!
To se nestalo, mnoho z nás se ke slovu nedostalo. Ale už vidím ten titulek na webu města – Město projednalo s občany ZEVO.

Nenapadejte spoluobčany za to, že vykřikovali, já je plně chápu a nevznikl kvůli tomu žádný chaos, beseda jela dál. Pořadatel besedy vám neumožnil vaše dotazy položit, tam směřujte svou kritiku.

Odpovědět

19. 1. 2023 (13:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zasmála jsem se opravdu upřímně právě zveřejněné aktualitě na https://www.facebook.com/mupisek/
Po včerejší besedě se znovu připomene sleva Teplárny pro měsíc prosinec za teplo.

Prý – Chce tímto způsobem poděkovat svým zákazníkům a také pomoci se zvládnutím současné ekonomické situace

Odpovědět

24. 1. 2023 (00:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Doplnila jsem text o odkaz do portálu cenia, protože 20.1. 2023 vrátilo MŽP dokument EIA městu k přepracování a doplnění.
Pokud do dokumentu nahlédnete, zjistíte, že to co zaznělo na besedě z čela sálu, se musí ve většině přepracovat.
Jsem tentokrát velmi zvědavá, jak s informací naloží naši zvolení, do čtvrtečního zasedání ZM je dost času, aby se seznámili s dokumentem z MŽP a vytvořili si názor, co dál. Jako co s dál budou dělat jako zastupitelé s nastalou situací.

Odpovědět

25. 1. 2023 (13:07)  –  Pavel Šebelle

0
0

Měli by zastupitelé EIU zastavit a stáhnout, nemá cenu vyhazovat další peníze za dokumentaci nesmyslného projektu, který lidé nechtějí.

Odpovědět

3. 2. 2023 (18:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Názor na besedu k ZEVO v jiném časopisu:

https://www.knih-st.cz/sites/default/files/kompost-02-23.pdf?fbclid=IwAR2MtZCpJe_QWMY--bP5e6oE3N5seFOm0Z8wURZO2FF4t55nHBEevUJhGDU

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.