Přihlášení

Velice neférová reklama města

11. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (11) | Vaše názory

Už jsem se k výstavbě spalovny nechtěla do konání besedy v knihovně vyjadřovat, ale jak koukám, propaganda ze strany města to rozjela směrem, kterému neholduji. Znovu připomínám, že bych vůbec nic neměla proti podobné propagandě spalovny před tím, než se zastupitelé zavázali k jejímu vzniku. Do té doby měla probíhat propagace, debaty, besedy, zapojení veřejnosti nebo tedy aspoň v době před volbami do zastupitelstva. V okamžiku, kdy se návrh na stavbu spalovny usnesením zastupitelů prosadil a bylo podáno posouzení vlivu na životní prostředí procesem EIA, je na propagaci spalovny u veřejnosti pozdě. Nyní se jedná vlastně už jen o přetlačovanou mezi zastupiteli a veřejností.

   To se samozřejmě odrazí na atmosféře jak na besedě v knihovně za týden, tak i v dalších počinech veřejnosti, která se stavbě spalovny brání a z mého pohledu oprávněně. Spalovna u teplárny, to není rozhodnutí jako u lavičky nad jezem, kterou veřejnost komentuje, nesouhlasí, ale lavička je v porovnání se spalovnou pro veřejnost neškodná ba snad nicotná. Město samo si tuhle situaci "přetlačování ve veřejném prostoru" způsobilo, zdatně mu nyní sekunduje společnost ZEVO a veřejnost situaci vnímá o to víc právě proto, že byla městem v prvopočátku návrhu záměru ZEVO vynechána.

   A právě proto, že se jedná o jedno z nejvážnějších témat týkajících se jak životního prostředí celého města a jeho budoucnosti, tak provozu společnosti Teplárna a tím pádem i všech jejích klientů, je neomluvitelné, že z projednání záměru byla veřejnost vynechána.

 

   Já sama dlouhodobě vyjadřuji svůj názor veřejně, nesouhlasím se záměrem komunální odpad dál netřídit a nesouhlasím se spalováním netříděného komunálního odpadu v jakékoliv spalovně.

 

Co že mi to donutilo k tomu, abych napsala tento komentář? Dnešní aktualita na webu města:

https://www.facebook.com/mupisek/photos/a.1104188976324866/5788390714571312/

Obrázek použitý k upoutávce je přiložen v galerii.

 

   Zelený podklad obrázku ignoruji, barvy nejsou patentovány pro vyjádření čehokoliv, přesto si myslím, že zde se jedná o záměr.

Nadpis ZEVO je asi v pořádku, ne tak ovšem popiska pod jednotlivými písmeny.

Označení ZEVO se používá pro:

Zařízení pro Energetické Využití Odpadů, odtud je ta zkratka.

 

Na obrázku se však hned pod nadpisem píše:

Zelené – Ekologické – Výhodné – Ohleduplné

 

   Jako vážně? Opravdu se musí město uchýlit až k tak zkreslené reklamě na spalovnu? Opravdu musí město používat v podtextu „zelené, ekologické“ záštity, aby se prosadila spalovna, jako „výhodná a ohleduplná“?

Vážení, nikdo, kdo se věnuje životnímu prostředí, nikdo kdo inklinuje k „zelenému vnímání prostředí“, nikdo by se nikdy neodvážil takto označit spalovnu komunálního odpadu, ať už se jí říká jak chce!

 

   Upoutávku na besedu o stavbě spalovny ZEVO v Písku v tomhle provedení vnímám jako projev zoufalství těch, co si ji v tomto provedení objednali, zároveň jako projev klamu v reklamě, kdy je určitý produkt vydáván za jiný – odlišný produkt, a upřímně ve mně zadavatel tohoto sloganu vyvolává opovržení pro to, k čemu je vlastně ochoten se snížit.

Pokleslá úroveň prezentace města, to je to poslední, co bych zde v tomto volebním období očekávala.

 


 

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

11. 1. 2023 (18:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Právě jsem se dočetla, že dotazy ohledně ZEVO nejsou nejsou na webu města schvalovány v rubrice Dotazy občanů, tedy nejsou zodpovězeny a zveřejněny.
Je to pravda, město cenzuruje dotazy na spalovnu?

Odpovědět

12. 1. 2023 (12:21)  –  Pavel Šebelle

0
0

ano cenzura, mně dokonce zablokovali na čas ve Smrkovické skupině na FB

Odpovědět

12. 1. 2023 (14:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

položil jsem jednoduché otázky na fb pod tím letákem a napsali jen
Písek – oficiální stránka města
Pavel Šebele Dobrý den, děkujeme Vám za dotazy, odpovědi na ně se dozvíte na besedě 18. ledna. Jste na ni srdečně zván.

Odpovědět

12. 1. 2023 (11:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Mám ještě otázku, kdo platí tuhle dezinformační kampaň ? Lobisti ze ZEVO ? Nebo se platí tahla demagogie a dezinformační kampaň z prostředků města tedy i občanů, kteří se spalovnou nesouhlasí? To by bylo velmi napováženou.

To co dělají písečtí politici, jak dezinformují občany o spalování odpadu, jak šíří evidentní nesmysly o tom, že nemáme jinou možnost, haní oponenty projektu pomluvami, to je neuvěřitelná drzost a nehoráznost.

Je to i flagrantní porušení zásad zastupitelské demokracie a ústavy ČR, protože moc je v rukou občanů a jejich moc vykonávají zastupitelé. Tzn. že zastupitelé mohou dělat jen to co chtějí občané a pokud občané ZEVO nechtějí, tak musí najít jiné řešení. každopádně se měli nejprve předložit k diskusi občanů alternativy a ne strkat tajně peníze do projektu ZEVO a zakládat dokonce firmu s takovým jménem.

Z postupu města je zřejmé, že se jedná o evidentní špinavost lobistických skupin a politiků, kteří jsou zřejmě těmito skupinami žřejmě školeni a jinak motivováni, aby projekt za každou cenu i nepravdami a manipuluacemi prosadili.

Odpovědět

12. 1. 2023 (18:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

V určitých částech města máme informační vitríny města a v nich visí ten pozvánkový zelený plakát. Nemám zdání, kdo do tisku plakátů investoval a kolik, zajímám se spíš o záměr, proč zrovna tohle provedení s klamným vysvětlením zkratky ZEVO vyzdobilo město a stalo se pozvánkou na besedu.
Zastupitelé nemusí dělat to, co si přeje většina občanů, bohužel po zvolení do zastupitelstva se mohou naprosto od vůle voličů oprostit a dělat si co sami chtějí (oni nebo koalice). Vždy záleží jen na morálním kodexu toho kterého zastupitele. A do voleb může zastupitel beztrestně slibovat i modré z nebe aniž by po zvolení své sliby splnil.
Proto je tak důležité zapojit se do tohoto procesu a nenechat "politiku" běžet kolem nás.

Nicméně, to je věc jiná, momentálně je nám předváděno výrazně nefér jednání ze strany města, které bohužel zcela kopíruje nefér jednání předchozích zvolených zástupců, ti noví navazují na staré praktiky. V takovém případě se město stává nespolehlivým resp. nečestným partnerem k diskuzi s veřejností.

Domnívala jsem se, že beseda má osvětlit neznalým, co že je to ZEVO a další s ním spojené detaily. Jak můžu bez předsudků vyslechnout pořadatele besedy, když už i v pozvánce na besedu se mě snaží obelhat? 
Sama naprosto nesnáším výzvy ke konstruktivní kritice – proč bych to dělala, já nemusím mít ke všemu návrhy řešení, opodstatnění nebo nějaké vědecké výstupy. Kritika je vyjádření názoru a ten nemusí být ničím opodstatněný. (Když se mi nelíbí něčí účes, tak přece nepředložím návrhy na změnu účesu nebo se dokonce sama do stříhání nepustím, abych dokázala, že účes může být jiný, když nejsem zrovna kadeřnice, ne? A protože nejsem kadeřnice, nesmím vyslovit názor, že se mi účes nelíbí?)

Pokud by mělo dojít ke konfrontaci různých názorů, je třeba férovosti v jejich interpretaci, to bohatě postačí.

Dneska jsme ve stádiu, že ZEVO se ještě před besedou stává zprofanovaným tématem ještě před tím, než uslyšíme názory zastánců stavby spalovny. A jen oni sami tuhle situaci vytvořili dosavadní prezentací ZEVO ve veřejném prostoru.

Odpovědět

13. 1. 2023 (10:50)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Štastná nemáte pravdu, zastupitel si nemůže dělat co chce. Konzultoval jsem svůj názor přímo osobně s ústavním soudcem a ten mi potvrdil to co říkám: Ústava říká jasně, že „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“. Tzn. , že moc má lid, a že zvolení zástupci si nemohou dělat to, co oni uznají za správné, ale že mohou dělat jen to, co chtějí občané. A znamená to, že politici nesmí dělat to, co občané nechtějí. Podobně jako ředitel fabriky může dělat jen to, co chtějí akcionáři a co je v jejich zájmu. Občané jsou "akcionáři" města a velká část z nich si spalovnu nepřeje, a proto politici nesmí spalovnu postavit a musí najít alternativy.

Ústava dále říká, že „ Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ Co z toho vyplývá? Především to, že je třeba objektivně zjistit, pro co je většina. A za druhé z toho plyne to, že i kdyby odpůrci spalovny byly v menšině, není možné je opomenout a přehlasovat, protože spalovny odpadů mají negativní vliv na zdraví obyvatel a prokazatelně snižují ceny nemovitostí, poškozují tedy základní právo občanů na zdravé životní prostředí a poškozují majetek občanů. V demokratické svobodné společnosti nemůže ani většina poškozovat majetek menšiny, ani zdraví menšiny. To prostě není možné. Nejsme ve feudalismu.

Odpovědět

13. 1. 2023 (14:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já nic z toho co píšete nepopírám, napsala jsem to nadneseně – soudě podle toho, jak se většina zvolených chovala a chová.
Velice často o tom píšu, že dokonce pár chvil po volbách už neplatí nic z toho, co nám zvolení slibovali.
Není to norma, je to jen konstatování skutečnosti.

Odpovědět

13. 1. 2023 (14:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

tak to jsem vás špatně pochopil. Ano je to otřesná praxe, která nefunguje jenom v Písku, ale i na celostátní úrovni. Proto je tento politických systém nefunkční.

Politici lidem tvrdí, že občané si je mohou jen zvolit a pak je poslouchat a je jen na politicích co budou dělat. Není to pravda, v zastupitelské demokracii zastupuje zastupitel lid a proto musí nejprve vědět co lid chce a co nechce, a jen podle toho pak jednat.

Jinak je to porušování základních principů našeho státu a ústavy ČR. A s tímto porušováním našich základních práv je třeba skoncovat, není možné, aby si v tomto státě zkorumpovaní politici od různých lobbistů, dělali co chtějí, ničili naše zdraví a majetky. To není možné a musí to přestat.

Odpovědět

13. 1. 2023 (14:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na dotaz, proč jsem nepoužila označení Greenwashing – že prý je srozumitelnější pro "mladé" a lidi věnující se životnímu prostředí.

Nemyslím si, že musím za každou cenu používat výrazy v cizím jazyce (i když to dělávám), jak je vidět z dotazu, i mladí pochopili, že se jednání města rovná Greenwashingu naprosto přesně, i bez tohoto označení.

Ale pro jistotu doplním, jedná se typický Greenwashing!

https://cs.wikipedia.org/wiki/Greenwashing

Odpovědět

17. 1. 2023 (08:40)  –  Zdenka Jelenová

0
0

VYJÁDŘENÍ MĚSTA PÍSEK K ÚDAJNÉ CENZUŘE DOTAZŮ ke spalovně na webu města: Dobrý den, mohu vás ujistit, že dotazy položené v sekci Dotazy občanů na webu města Písek neprocházejí žádným schvalováním. Ohledně ZEVO přišel zatím jeden dotaz a na něj bylo odpovězeno. Petra Měšťanová, tisková mluvčí města Písek.

Odpovědět

17. 1. 2023 (10:42)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jak z další diskuze vyplynulo, jednalo se o FB města, viz:
Martina Novotná
Martin Brož mám neschválený příspěvek na FB stránce Město Písek – nevím, kdo ty stránky spravuje ani kdo to schvaluje. Ale prý je nás takových víc – a když se na ty stránky podívám, opravdu tam od určité doby není o ZEVO ani zmínka. …..


Přímo v rubrice Dotazy občanů se buď nikdo k nezodpovězenému dotazu nepřihlásil, nebo tam nebyl položen. Na každý pád, i tyto dotazy podléhají kontrole a stává se, že se, cituji: Váš dotaz z 25. 11. 2022 se zřejmě z technických neuložil, v databázi zaslaných dotazů bohužel není.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.