Přihlášení

Vítěz 15:11

27. 4. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Mimořádné zasedání zastupitelstva v dubnu nemělo příznivé datum, sešlo se mi víc věcí na ten den. Myslela jsem, že dva body k jednání by nemusely mít začátek od 13 hodin, ale jak se ukázalo, musely, končilo se dost pozdě. Zřejmě bych část jednání stihla, ale nechtěla jsem riskovat, že přijdu do prázdného sálu.

   K prvnímu projednávanému bodu, bazénu, jsem víceméně očekávala podobný závěr, tedy že bazén bude přesunut do lokality Žižkových kasáren. Chtěla jsem si to poslechnout a kalkulovala jsem – začátek zasedání v 15 hodin, hodinku na dohady o přesunu bazénu do kasáren, půl hodinky na odložení druhého bodu jednání, do šesti jsme doma. Nakonec byli doma do šesti, i když se začalo v jednu. K příběhu Bazén v Písku se toho napsalo mnoho, momentální komické heslovité argumenty o zahozených milionech se snažím nevnímat, stejně jako u jiných záležitostí, kde se argumentuje místo fakty penězi, při obhajobě špatných rozhodnutí. Kdyby se někdo ptal, souhlasím s rozhodnutím zastupitelů umístit stavbu nového bazénu do Žižkových kasáren a je mi velice líto, že se k tomuto kroku neodhodlali zastupitelé bývalí.

   Přemýšlela jsem, jaký bude scénář zasedání v druhém bodě, pokud se bazén bude stěhovat. A potom jsem se u audio záznamu nestačila divit. Já počítala s jednoduchým postupem, protože mě ani ve snu nenapadlo, že se nebude jednat o podstatě bodu.

   Kasárna jsou velký, volný prostor, který se stane součástí města. Město však nemá představu o obsazení prostoru. Já se nevyznám v plánování území územním plánem, územními studiemi, a mám mlhavou představu o tom, jak se podle nich postupuje. V roce 2015 byl schválen nový územní plán města, který město rozšiřuje daleko za současné hranice města, navzdory varováním, že to není třeba. A nyní má město k dispozici další prostor, který není za hranicí města a neví, co s ním. Prozatím je v plánu stavba sportovní haly, čerstvě přibyl bazén. A zbytek ať vymyslí bůhví kdo. Město neví, jestli potřebuje nové byty, novou školku, nové hřiště, přesunout nějaké výrobní prostory z města blíž k výpadovce, směnit pozemky v kasárnách za jiné potřebné ve městě, město prostě neví.

   Takže můj dojem byl ten, že zřejmě vznikne pracovní skupina, která tohle všechno zmapuje, vytipuje a potom předloží návrh ke schválení, nebo úpravám. A na základě toho se vybere projekt, buď z těch, co existují, nebo nový, který ty návrhy "umístí" do prostoru kasáren a bude se pokračovat. Napadla mě i varianta, že někdo navrhne vyčlenit pouze část území pro stavbu sportovní haly a bazénu, tam, kde je to již nyní nejideálnější, a u dalšího území se bude pokračovat tak, jak jsem už popsala.

   Ouha, tohle se totiž vůbec neprobíralo. Natvrdo zazněl požadavek, že se vybere některý ze stávajících návrhů architektů a začne se s infrastrukturou. Jak můžu začít s infrastrukturou, když nevím, kromě těch dvou věcí, co se tu bude stavět? A ke všemu, všechny návrhy se dopravním napojením v kasárnách zaobíraly toliko z 10%! Jak potom můžu svědomitě rozhodnout, který návrh upřednostnit, když návrh o tom není? Dál už bylo jednání z mého pohledu nepřehledné.

   Minule se hovořilo o tom, že se z každého návrhu vezme to nejlepší a použije se to, nyní místostarosta Veselý řekl, že to nejde. Čerstvě se do kasáren přesunul bazén, ale jeho napojení na teplárnu se nyní neřeší.  Nikdo neví, jestli se bude upravovat most nad železniční tratí, nikdo nejednal s ŘSD o jejich budoucích plánech oprav silnice, jestli se napojení kasáren k nim hodí. Na dotazy obou ředitelů škol, jejichž pozemky jsou zahrnuty do návrhů, ale oni s tím nesouhlasí, nikdo nedává záruku, že jim pozemky zůstanou, tak jak jsou. Naprosto jsem se v té debatě ztratila.

   Jedno však zůstalo jisté, zastupitelé musí vybrat jeden z pěti návrhů, jen proto, aby se začalo budovat napojení komunikací, není čas ani důvod pro vypracování důkladnějšího návrhu, a beztak by to bylo drahé. Neustále bylo zastupitelům připomínáno, že se hodnotí jen dopravní napojení, a musí vybrat z těchto pěti návrhů. Všech pět návrhů se ovšem napojením zaobíralo jen okrajově, z 10% celkového návrhu.

   Konečně to nahlas řekl pan Tyll, vybírá se z návrhů, kde je dopravní řešení jen 10%, navíc přibyl bazén, který v návrzích vůbec není, tenhle materiál je v současné době úplně špatně. Ze zápisu ZM: … MUDr. Tyll – zadání soutěže bylo špatně, když bylo dopravní napojení ohodnoceno 10%. …

   Připojil se k němu pan Keclík, se souhlasem k názoru, pan Anděl uklidnil pana Tylla, že to tak vnímá také, jde o novou městskou čtvrť, která si zaslouží podrobné vypracování, a přirovnal současný stav k tomu, že má za úkol uvařit luxusní svíčkovou, ale na stole má k tomu jen vodu, sůl a mrkev. Vyslovil obavu, že se z toho vařit neumí, přeneseně, jak rozhodnout na základě těchto návrhů o dopravním napojení kasáren. A byli umlčeni, místostarostka Trambová jim vysvětlila, že na stole je jen voda, mrkev a sůl proto, že návrhy stály město 50 tisíc korun. A kdybychom chtěli podrobný návrh pro kasárna, s posudkem dopravních inženýrů, je tu soutěž za 1 a půl milionu a kdo pro to zvedne ruku, ze zastupitelů? To mi přišlo tak nějak směšné, když ještě před hodinou byla pro místostarostku Trambovou přijatelná investice do příprav jednoho bazénu za 15 milionů korun. A překvapivě není z těchto přihlášených diskuzí v zápisu z jednání ani čárka, znovu velké díky za audio záznam.

   Vzhledem k tomu, že pan Tyll je lékař, okamžitě mi naskočila asociace lékař – pacient. Pacient má potíže, je nemocný. Ze všech příznaků sdělí lékaři jen 10%, ostatní zamlčí. A tvrdě požaduje po lékaři stanovit diagnozu a zahájit léčbu, ihned. Ovšem pacient neponese za chybné stanovení diagnozy vůbec žádnou odpovědnost, tu na sebe bere lékař. A že měl od pacienta jen 10% informací? To se neřeší.

Nakonec mě uzemnil argument místostarosty Veselého (není zaznamenán v zápisu ze ZM, škoda):

"Tak první: jsme zastupitelé a naše povinnost je rozhodovat. Kdo se bojí se rozhodnout, tak ať nerozhoduje, a nebude ani zastupitel. Druhá věc……."

   Tomu jsem se chtěla usmát, protože by se snadno dalo vyhledat, kolikrát místostarosta Veselý, jako zastupitel, v něčem nerozhodoval, tím, že se zdržel hlasování. Třeba v únoru se on sám zdržel hlasování 3x, vůbec nehlasoval 2x, při jednání ZM. Ale nesmála jsem se, spíš mě mrazilo, co lze použít proti odbojným zastupitelům, kteří chtějí být pečliví ve svém rozhodování, přišlo mi to spíš jako výhrůžka, ve smyslu, přestaňte si povídat, hlasujte. A to se také nakonec stalo, do pracovní skupiny byli vybráni členové, byl určen systém přidělení hlasů k návrhům a hlasovalo se o projektech.

   Vyhrál, v poměru 15:11, zrovinka ten, co má napojení na dopravu řešeno nejsložitěji, určitě nejdražší, snad i nerealizovatelné. Teprve teď jsem se smála. Ale ne z radosti nad podařeným dílem. Nepovažuji rozhodnutí hlasovat teď o kasárnách za moudré, ale pokud se z vody, mrkve a soli podaří uvařit luxusní čtvrť, pokud s diagnozou o deseti procentech vznikne bezvadný základ pro část města, klidně přehodnotím svůj dnešní názor.

P.S. Tento příspěvek vznikal před shrnutím ve článku pana Soumara s názvem "Bořiči mýtů?..", který moje obavy o křehkosti našeho zastupitelstva znovu podporuje. Rozšiřuje je o další aspekt, přístup k zastupitelům, ať už ze strany předkladatelů návrhů k jednání zastupitelstva, nebo jejich zpracovatelů. Prozatím při všech jednáních ZM neobdrželi noví zastupitelé dostatek podkladů v materiálech, nebo všechny materiály či důležité informace, přinejmenším v jednom projednávaném bodě, já si myslím, že u více projednávaných bodů. Já bych chtěla vědět proč nesmí mít zastupitelé všechny potřebné informace k dispozici, proč mají rozhodovat o věcech, o kterých se dozví jen tolik, kolik si kdo přeje, aby vůbec věděli. A proč to tím pádem nemohou vědět ani občané města.

0
0

Diskuze k článku +

28. 4. 2019 (15:04)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
co říkáte tomu, že se rozhodovalo bez důležitých informaci ? Ty museli sehnat až po mimořádném zasedání SOUMAR a POSEKANÝ.

Odpovědět

28. 4. 2019 (20:48)  –  Luděk Blaha

0
0

Nějak se v tom všem letitém bazénování ztrácím a nerozumím mu ani za mák.
Převyprávět mi ten příběh pěti, šesti větami bude nejspíš mimo uchopitelnost i přiměřeně způsobilým vypravěčem.
A tak snad jen, jestli se to naše původní Cipískoviště nemělo radši přejmenovat na Kocourkoviště.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.