Přihlášení

Vodárna má přednost, U Honzíčka prodáváme

27. 1. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Postupem času se vracím k již popsaným věcem, ale ne tak docela vlastním přičiněním. V tomhle případě se vracím k budově U Honzíčka, protože na posledním zastupitelstvu byla o něm zase řeč, na vyžádání zastupitele. Já tuhle budovu považuji za „rodinné stříbro“ města, a také s tím vlastně byla předána městu z péče státu, který ji dlouhá léta užíval pro potřeby zdravotnictví. Město si budovu převzalo a celkem vhodně se mu podařilo zajistit po nějakou dobu nájem pro zdravotnické zařízení.

   Už ponechám stranou za jakých podmínek byl pronájem proveden, proč nebylo vyhověno žádosti nájemce na odprodej budovy a proč byla budova vyřazena z potřebného majetku města. S tím souvisela i podmínka u prodeje budovy ze strany města, kterou nám dnes nikdo nevysvětlí, ale já si myslím, že měla i postranní účel.

   No nic, to byla minulost. Já to shrnu. Hostinec byl dlouhá léta užívám jako zdravotnické zařízení jak státním, tak privátním uživatelem a po ukončení nájmu město rozhodlo o prodeji budovy.

Proč? Proč takové dědictví město nezužitkovalo, nebo se o to ani nepokusilo? Nejlépe to ví ti zastupitelé, kteří o tom rozhodovali a ti asi komentář pod článek nedají.

 

   V minulém volebním období se našlo několik zájemců o koupi budovy a doufám, že to byla prozřetelnost zastupitelů, kteří rozhodli jim budovu neprodat. I když na žádost některých zastupitelů byla časem snížena u budovy prodejní cena a dokonce byl změněn územní plán v lokalitě. Z mého pohledu se naštěstí ani tak U Honzíčka prodat nepodařilo.

 

   A je tu další volební období a přichází revize majetku města a na zastupitelstvu je budova U Honzíčka na paškále. Podle usnesení ZM se pokouší místostarosta J. Hladík poptat dotační programy ve zdravotnictví. Třetí místostarosta dokonce pozve ministryni MŠMT na prohlídku budovy. Aktivity místostarostů vyšly naplano, nic nesehnali ani neprosadili. Opravdu se nenašel u různých ministerstev ani jeden vhodný program pro Honzíčka?

   Loni se o Honzíčkovi opět hovořilo na ZM, kdy byl zařazován do nepotřebného majetku města. Zcela zbytečně, protože do nepotřebného majetku města byl zařazen před lety a nikdo jej z té kategorie nevyřadil, a na ZM 06.02.2020 zaznělo:

Starostka – při poradě vedení KÚ v Písku proběhlo jednání se zástupci kraje o možnosti kooperace mezi krajem a městem při vybudování společného záměru. Zatím s tím nejsou zkušenosti. Bylo domluveno jednání za účasti kraje a ministerstva. O výsledku budeme zastupitele informovat. Ing. Hladík splnil úkol, prověřil možnosti. Ještě by dala šanci na vznik sociálního zařízení. Navrhne přijmout usnesení: ZM materiál projednalo.

Zápis ZM 18.6.2020

Usnesení č. 117/20

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení budovy vodojemu Na Pěníku a budovy hájenky Boudy čp. 73 do potřebného majetku města, zařazení restaurace v čp. 455/11 v ulici Na Výstavišti do strategického majetku města a vyřazení areálu Purkratice čp. 1, Purkratice čp. 18 a budovy bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka do nepotřebného majetku

 

   Jestli se od února do června hledalo ve spolupráci s krajem využití U Honzíčka na tomto zasedání nezaznělo, rovnou byl zařazen do nepotřebného majetku města.

 

   A letos se zastupitelé nespokojili jen s informací o tom, že se Honzíček prodává. Debata směřovala k tomu, že se Honzíček má nabízet k prodeji aktivněji, dokonce zase padl návrh na snížení odhadní ceny budovy, nebo změnit zase územní plán.

Mimo jiné padl i návrh na využití pro spolky ve městě. Když píšu padly návrhy, tak tím myslím, že se o tom debatovalo, ne že by měl někdo takový návrh připravený. Připravené byly návrhy na prodej resp. aktivní nabízení k prodeji budovy.

 

   Zklamal mě přístup zastupitelů k tomu, co v Píseckých horách vybudoval jeden hostinský s rodinou a stát to městu předal s tím, že nemovitosti byly na město Písek převedeny jako historický majetek s datem zařazení do účetní evidence města ke dni 29.07.2008.

A překvapena jsem byla debatou, která projednání Honzíčka provázela. Žádný ze zastupitelů totiž nenavrhl řešení hodné dobrého hospodáře.

V minulosti město U Honzíčka pronajalo, tedy tuto možnost si zkusilo.

V minulosti město U Honzíčka prodávalo, s podmínkami, bez podmínek, se slevou, bez slevy a prodat se nepodařilo.

Dosud město nezkusilo využít U Honzíčka samo pro sebe.

   Pokud mám doma tolik let věc, kterou se mi nedaří z tolika vážných důvodů prodat, budu ji chtít prodávat dokud se mi doma nerozpadne? Proč si ji tedy neoznačím nápisem – neprodejné – a nezačnu s ní něco dělat sama, abych na ní netratila ještě víc, než doteď? Já to považuji za logický a ekonomický postup.

 

Zastupitelé ne, ti chtějí prodávat, i když dohodnout se na znění usnesení jim trvalo skoro čtvrt hodiny! http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210114/index.html od 16:39:12 hodin projednání bodu.

 

   U Honzíčka se tedy bude nabízet aktivně k prodeji. A zatímco rodinné stříbro se bude prodávat i po X letech planých pokusů, budova bývalé vodárny se do nepotřebného majetku města ani nedostala a hned se pro ni našlo využití. Zatímco U Honzíčka si zastupitelé neví rady víc jak deset let, jak jej využít a zasekli se u nápadu PRODAT, u vodárny se to v tichosti rozjelo a nabírá na obrátkách bez přičinění zastupitelů.

   Na rozdíl od Honzíčka o jejím využití nerozhodovali zastupitelé, já vlastně nevím, kdo o jejím využití rozhodl. Rozhodnuto bylo o jediné variantě využití vodárny, rovnou na tu jedinou variantu byla vyhotovena studie, a nyní, v tichosti a bez medializace těsně před koncem roku byla podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace k té studii.

 

   Všichni víme, jak je třeba dneska obracet každou korunu, o korunách města to platí dvojnásob, město chce příští rok hospodařit se schodkem, tedy s dluhem do pokladny města.

Letos ještě víc než jiný rok uslyšíme, že zrovna na tohle nebo tamto nemá město peníze. Letos určitě uslyšíme, že se spousta akcí musí omezit, odložit, neuskutečnit.

 

   U vodárny to neuslyšíme, i když přesně netušíme, jaký zájem, jaké zdůvodnění je pro pokračování v realizaci jediné varianty studie využití vodárny tímto tempem. A jestli to někoho zajímá, tak do vodárny se už tím pádem investovalo z pokladny města jen za projektovou dokumentaci přes 900 000,- Kč, + xx Kč za prověřovací studii areálu staré vodárny …

   U každého rozbitého chodníku, nenamalovaných čar na přechodu, špinavé lampy veřejného osvětlení, rozbité lavičky, chybějícího bezbariérového vchodu, zasněženého chodníku nebo jiných věcí si můžete říct, že na to sice městu nezbylo, ale za to se začalo s vodárnou, protože konverze vodárny, to je to, co městu nejvíc ze všeho chybí, to je tím nejpalčivějším nedostatkem v našem městě a pokud by se teď nedávali peníze do vodárny, asi by se nám rozpadla na atomy.

   Několik let město odkládá žádost občanů z Habeše na opravu chodníků a komunikace, a nikdo nenašel peníze na studii a projektovou dokumentaci. Pro vodárnu se peníze našly ihned.

Tak asi tak.

 

 

Více o vodárně http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti

V příloze výběr z debat a usnesení ZM.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2021 (22:27)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Blíží se doba, kdy budeme rádi, že si ten barák uprostřed lesů někdo vezme za korunu a nebude po nás chtít, abychom mu ho předtím ještě za 50 a více milionů opravili.

Odpovědět

3. 2. 2021 (18:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

V poslední diskuzi na téma bydlení, stavění a budov jako takových, jste přečerpal svou dávku mé ochoty pokusit se dané téma diskuzí osvětlit.
Protože věřím, že jste ve svých, spíš než věcných provokativních, příspěvcích jediný svého druhu, nebojím se zariskovat nepokoušet se o osvětlení podstaty mnou napsaného v článku, a nechám tak být bez odezvy. Tentokrát si musíte vystačit ve svém názorovém světě a jeho odrazu v pohledu na věci zcela sám.

Odpovědět

7. 2. 2021 (09:57)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Netřeba, abyste mi na téma Honzíčka cokoli vysvětlovala. Váš postoj je patrný z článku. Zkrátka se zde neshodneme na tom, že je budova – toho času zralá na generální opravu – pro město potřebná. Jestli má soukromý sektor lepší plány, jak s ní naložit, nechť si jí koupí a opraví za své.

Pokud na Vás moje příspěvky působí provokativně, berte to tak, že jde o pohled člověka, který pochází z jiné sociální bubliny. Rozhodně jsem zde nikdy nenapsal žádné slůvko jen s cílem, abych někoho na první dobrou vytočil.

Spíše si položte otázku, proč se poslední dobou najde jen pár jedinců, kteří seberou odvahu se pod některým z Vašich článků písemně projevit s opačným názorem, než zastáváte sama. Myslet si, že mám v celém Písku rozdílné názory jen já, je dosti ubohé.

Odpovědět

17. 2. 2021 (19:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Město Písek – objednávka – zjednodušená studie jako podklad pro posouzení záměru – rekonstrukce bývalé léčebny U Honzíčka v Písku

Objednáváme u Vás zjednodušenou studii jako podklad pro posouzení záměru – zrekonstruovat stávající chátrající budovu bývalé léčebny U Honzíčka v Písku a upravit ji na objekt pro bydlení. Předpokládá se návrh samostatných bytů (apartmánů) s technickým zázemím, s úložnými prostory. Součástí studie bude návrh řešení dopravy v klidu.
Obsah dokumentace:
- úvodní text – předběžné zhodnocení technického stavu budovy, požadavky na nutné úpravy a sumarizace navržených bytových jednotek.
- grafická část: ideový návrh – celkové řešení objektu ve skicované podobě: půdorysy jednotlivých pater (včetně vybavení), příčné řezy jednotlivými částmi objektu. Ideový návrh úprav vnějšího vzhledu – pohledy, situace – návrh řešení okolí stavby.
Studie bude obsahovat realizační propočet celkové rekonstrukce po jednotlivých částech, případně stavebních objektech, včetně výpočtu při kalkulaci výsledné ceny

Poznámky: nabídka počítá s několika konzultacemi s klientem nad rozpracovaným návrhem a zapracováním případných klientských připomínek a požadavků.

nabídková cena STUDIE PROVEDITELNOSTI: Celkem: 97 500,00 Kč bez DPH (nejsou plátci DPH)
termín odevzdání: 1.pol 05/2021

Poptávku včetně posouzení nabídkové ceny provedla Ing. Arch. Petra Trambová

Zadavatel při zadávání této objednávky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a konstatuje, že při vytváření objednávky nebylo možné jejich použití.

Odpovědět

17. 2. 2021 (19:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak vám nevím, jestli je to dobou, nebo čím, ale dějí se divné věci.
Podle posledního rozhodnutí zastupitelů v lednu, které nevznikalo vůbec lehce a fakt to trvalo dát dohromady usnesení, se U Honzíčka má prodávat.
Usnesení č. 16/21
Zastupitelstvo města doporučuje aktivně nabízet k prodeji pozemky i budovu U Honzíčka za cenu znaleckého posudku i prostřednictvím největších realitních inzertních webových stránek (Reality idnes, Sreality.) Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy.

Pro tohle usnesení bylo 17 zastupitelů.
Hlasováni se zdržela místostarostka Trambová, která nenavrhla jiné usnesení, jen v diskuzi uvedla – dle zápisu –
"Ing. Trambová – je tu ještě i možnost prověřit využití pro městské byty, touto otázkou jsme se dosud nezabývali."

Právě byla zadána studie na Honzíčka.
A měla bych být ráda, že možná zůstane Honzíček městu a možná bude sloužit dobré věci, ale proč to trvalo tolik let?
Proč naši řádní hospodáři několik let neúspěšně prodávají neprodejné a přitom to dávno mohlo sloužit městu?
A proč se to nezadalo před projednáváním na lednovém ZM, když pro zadání studie není potřeba souhlas zastupitelů?

Dobře, sice jsem myslela, že zvolení najdou mnohem lepší využití Honzíčka, ale chci doufat a věřit, že furt lepší byty než prodej bůhví na co.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.