Přihlášení

Vyhláška omezí obyvatele sídliště Jih

21. 3. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Není to dávno, co jsem upozorňovala na nevhodně parkující auta na sídlišti Jih, na chování řidičů, kteří ztratili téměř všechny zábrany při parkování a netrestáni za přestupky se osmělili i k přejíždění mimo komunikace, napříč sídlištěm. Situace se výrazně zlepšila, k lepšímu.

   A to zásluhou častějších kontrol strážníky MP, kteří svou aktivitou řidiče aut vrátili zpět do kolejí pravidel výzvou, či pokutou udělenou za přestupek. Hlídky pěší, nejen motorizované, byly k vidění. Je to znát už na první pohled při průchodu sídlištěm, i když hříšníci se najdou vždycky. Ovšem za stav, který MP vracela do normálu, nese vinu, dle mého názoru, vedení města.

   Propukající anarchii v parkování také monitorovala založená pracovní skupina „Pracovní skupina pro bezpečnost města Písku“ nebo „Pracovní skupina pro bezpečnost a prevenci kriminality města Písku", nevím která z nich, přímo na sídlišti, a z jednání udělala závěry. Jeden z nich je na Úřední desce města: 189 – Odbor dopravy – Oznámení návrhu místní úpravy provozu – Písek, sídliště JIH, zákaz vjezdu všech vozidel do vnitrobloku. > v příloze celý text > Z textu vyplývá, že se jedná o návrh řešení užívání komunikací, konkrétně v právě opravené části sídliště. Já to četla víckrát, protože jsem to chtěla nějak víc pochopit, než napíšu, že je to to poslední a nejhorší možné řešení situace, a se kterým nemohu souhlasit.

   Komunikace, chodníky a cesty jsou městem evidovány seznamem, Pasportem komunikací.

  Za celá dlouhá léta nebyl nikdo kompetentní s to určit, k jakému účelu mají sloužit chodníky na sídlištích, které jsou a zůstávají, jedinou přístupovou cestou ke vchodům do domů pro jejich obyvatele. Nikdo si nelámal hlavu, že po chodníku musí i několik desítek metrů k domu dojet stěhovací vůz, aby se obyvatel mohl přistěhovat, osobní vůz – Taxík Maxík, když obyvatel zestárne, sotva chodí a musí třeba k lékaři, dopravní vůz, který obyvatelům doveze třeba novou pračku. Rozumní obyvatelé si autem dojedou před vchod domu, naloží – vyloží potřebné a odjedou. Jistě, jsou tací, třeba firmy, které v domě něco montují, opravují, ráno si před vchodem zaparkují a večer odjedou (jakože mají v autě vercajk, pro který by si nedokázali dojít na parkoviště, nebo ho neumí rovnou vyndat z auta), ale není to stálá situace. Občas si tak zaparkují drzí řidiči, jen tak.

  Situace vygradovala loni, kdy s výmluvou na nedostatek parkovacích míst, v důsledku snížení jejich počtu rozkopáním a stavbou v sídlišti, řidiči parkovali na chodnících, trávnících, všude, s klidem, bez postihu, i když blokovali vjezd pro záchranáře. A následovalo zkracování si cesty přes sídliště po chodnících, i po trávnících, jako další stupeň uvolněné morálky řidičů. Není divu, že se to občanům, mě také, nelíbilo. Já nad situací přemýšlela už dříve, dokonce jsem nedávno chystala příspěvek na téma Pasport komunikací, také kvůli dotazu na webu města, který byl po 2-3 dnech z rubriky Dotazy občanů trvale smazán:

Pavla (Neregistrovaný) 20.1.2019 22:12:19 Dotazy občanů > Sídliště JIH (č. 2200737)

<< Má osmdesátiletá matka bydlí v ul Přátelství a občas, kdež není místo k parkování v dosahu domu dovezu jí po chodníku, k domu kde vystoupí a následně odjedu hledat místo k zaparkování.

Městká policie mi dala za jízdu v po chodníku pokutu. Jak to mám udělat. Parkovací místa nejsou, k domu zajet nemohu, invalidní průkaz nedostaneme. Děkuji prudilce paní Štastné a spol na sídlišti byl po léta klid.

odpověď – Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 23.1.2019 12:20:23 ≈ (Včerejší) Sídliště JIH (č. 2200798)

Dobrý den, současnými problémy s parkováním na sídlištích se město Písek intenzivně zabývá. Sídliště byla projektována ve zcela jiné době, kdy se s tak obrovským nárůstem automobilové dopravy vůbec nepočítalo. Neustále navyšovat počet parkovacích míst na úkor zeleně a cest pro pěší však také není řešení. Jak už městská policie v odpovědi níže informovala, v lednu bylo provedeno na sídlišti Jih šetření za účasti zástupců města, dopravního inspektorátu a městské policie, na jehož základě budou připravovány drobné investice, které by pomohly předejít některým problémům v dopravě. Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí >>

   Začarovaný kruh v podobě přístupu k domu na sídlišti. Paní, co se neumí podepsat, má pravdu, že se k domu jinak, než po chodníku nedostane, strážník má pravdu, že auto na chodník nepatří, a jsme v pasti. Zbytečně.

Ptala jsem se na stanovisko MP Písek: << 22. 2. 2019, 11:20 Vážená paní,

městská policie v uvedené lokalitě od začátku roku 2019 uložila ve 37 případech pokutu za jízdu nebo stání (parkování) na chodníku. V ust. § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je jednoznačně stanoveno, že chodník smějí užít pouze chodci; samozřejmě pokud uvedený zákon nestanoví jinak.

Řidiči, jako důvod porušení výše uvedeného ustanovení, uvádějí zejména odvoz starší osoby, zavážení nákupu, stěhování, opravy a dovoz nadměrného nákladu (např. lednice).

Městská policie se snaží v některých případech přestupky řešit i domluvou. Je však nutno uvést, že někteří občané na nedovolenou jízdu po chodníku nebo stání na chodníku upozorňují (např. stížnosti na webu města nebo jiných webových stránkách).

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se městská police dostává do situace, jak uvádíte. Obslužnost některých domu je velice problematická.

Odbor dopravy zvažuje možnost, řešit zmiňovanou problematiku povolením ke zvláštnímu užívání komunikace (např. při stěhování). S pozdravem Bc. Martin Opava zástupce velitele >>

   Než došlo na moje sepsání do přijatelné podoby, je tu odbor dopravy s návrhem vyhlášky. Teoreticky jsem ochotna tuto variantu řešení akceptovat, užívá se třeba v pěší zóně, nesouhlasím s absencí rezidentských karet občanům s trvalým pobytem v místě zavedení vyhlášky.

   Vyhláška v této podobě by v praxi ovšem znamenala, že si objednám Taxík Maxík a řidič musí napřed dojet na MP pro povolení k vjezdu před vchod, kde mě naloží. Jo, já to ještě nenapsala? Vyhláška počítá s tím, že k domům bude platit zákaz vjezdu všech motorových vozidel, i přes to, že se k nim jinak, než po chodníku, nedostanete. A podle pravidel, stejně jako u pěší zóny, napřed si dojedete pro Povolenku na MP, pak můžete vjet na chodník, naložit pračku, křeslo, babku, mimino, vyložit truhlíky se substrátem, novou postel a nehrozí vám pokuta. Nejen vy, ale ani dopravce (lednice, nábytek), k domu bez povolenky nesmí přijet se zbožím, ani opraváři, zedníci, ten taxík, … Všichni napřed do města pro povolení, pak na sídliště, nebo si "někde" zaparkují a dotáhnete si to pěšky. Návrh vyhlášky totiž, na rozdíl od středu města, ani nepočítá s rezidenturou, žádné karty pro rezidenty, resp. obyvatele dotčených domů. Pokud srovnám pěší zónu v centru s bytovou zástavbou na předměstí, myslím, že takový typ vyhlášky zde nelze schválit. A upřímně se divím, že někdo dokázal s takovým návrhem do obytné části města vůbec přijít.

   Návrhem na vyhlášku město napravuje své pochybení z minulosti, kdy na sídlišti povolilo souběžné výkopové práce a jiné stavby, které trvaly po dobu téměř tří let, kdy řidiči "zvlčeli" v respektování předpisů, na nejvyšší možnou míru. No a pak je tu po mnoho let neřešený přístup k domům v Pasportu komunikací.

   Tahle řešení nastalé situace "z rohu do rohu" budí nejen mou zvýšenou pozornost. K problematice se v diskuzi pod příspěvkem "AD. Zaplatí to kdo?" vyjádřil i místostarosta, který inicioval vznik oněch pracovních skupin:

             14. 1. 2019 (12:49) – JUDr. Ondřej Veselý

Dobrý den, abych reagoval i já, kopíruji zde sdělení ke čtvrteční prohlídce sídliště Jih:

"po rekonstrukci sídliště Jih bohužel dochází ke střetům v oblasti parkování. Parkovacích míst je (zejména ve večerních hodinách) zjevný nedostatek a lidé na divoko parkují, kde se dá. Jiní lidé pak opakovaně volají MP, aby oznámili špatné parkování a to i na místech, kde by se dočasné zaparkování dalo při určité míře tolerance akceptovat. Druhým problémem je pak zajíždění aut na chodníky, při kterém dochází k ničení (budoucích) zelených pásů.

Cílem čtvrteční obchůzky sídliště, která celkem trvala 3 hodiny, proto bylo v prvé řadě vytipovat místa, kde by se drobnými úpravami podařilo dosáhnout několika nových parkovacích míst (v řádu desítek). Toho se dá dosáhnout odstraněním části značení, které nedává smysl, posunutím některých kontejnerových míst z komunikace na široký chodník, posunem naváděcích pásů pro nevidomé či odstraněním některých budoucích trávníků, které jsou velmi malé a proto zcela nefunkční. Tato opatření pochopitelně situaci o něco zlepší, ale stačit nebudou. Byly proto také typovány lokality pro vybudování nových parkovišť. A konečně byly typovány lokality, kde dáme ochranné prvky (např. sloupky), které zamezí přejíždění zelených pásů.

Jsem přesvědčen, že řadu výše uvedených opatření bychom měli být schopni realizovat už letos."

K výše uvedenému dodávám, že Jih je v současné době ze strany MP nejčastěji navštěvovanou lokalitou (jen ve čtvrtek jsem tu během hodiny narazil na dvě hlídky) s tím, že drtivá většina řešení se týkají dopravy. Problém s dopravou v klidu se bohužel netýká pouze Jihu, ale také dalších lokalit. Namátkou Budějovická, Tř. N. Svobody, Portyč, Hradiště a stále častěji také autobusových zastávek, kde stojící automobily blokují vjezd autobusů a následné komfortní nastupování a vystupování cestujících. Pokud se situace neuklidní, nebo bude dokonce eskalovat, Městská policie už nebude kapacitně stačit na jiné činnosti, než řešení dopravy a výjezdy k oznámením. >>

   Jedním rohem je schvalování spáchání přestupku řidičů členy pracovní skupiny, -Jiní lidé pak opakovaně volají MP, aby oznámili špatné parkování a to i na místech, kde by se dočasné zaparkování dalo při určité míře tolerance akceptovat.- podivný náhled skupiny je i v –Toho se dá dosáhnout odstraněním části značení, které nedává smysl, posunutím některých kontejnerových míst z komunikace na široký chodník, posunem naváděcích pásů pro nevidomé či odstraněním některých budoucích trávníků, které jsou velmi malé a proto zcela nefunkční.- nefunkční trávník, ten poznatek a formulace mi úplně vyrazila dech, a zjištění stavební úpravy, které se dalo předejít před schválením  výstavby.   Zde je náhled na řešení situace s parkováním na sídlišti benevolentní v tom, jak rozšířit počet parkovacích míst pro auta, zvýrazněním pohodlí řidičů

    Druhým rohem je zákaz vjezdu ke vchodům do domů, bez možnosti získání rezidentských karet pro obyvatele, výrazným omezením pohodlí obyvatel domů v jejich užívání. V obytné části města, žádné řešení někde uprostřed mezi těmi rohy, jen dvě opatření obsahující vždy výrazné omezení životního prostoru, musím jen kroutit hlavou. Je sídliště Jih obytnou zónou, musíme snad sepsat petici za toto označení nebo si sami najít schůdnější řešení stavu?

   Já se domnívám, že se k návrhu vyhlášky vyjádří obyvatelé dotčené části sídliště dostatečně, aby na to náhodou někdo nezapomenul, nebo si nepřečetl oznámení na Úřední desce, na vlastní náklady roznesu Návrh vyhlášky do domů, kterých se toto opatření momentálně týká. Nelituji ani času, který věnuji oslovení obyvatel, ani výdajů s tím spojených. Věřím, že nebudu sama, kdo s tímto návrhem řešení nesouhlasí, opatření dotýká několika set obyvatel sídliště Jih.

   A na nejbližším ZM se zeptám, proč je občan zbytečně vystavován omezování pohody užívání bydlení ve městě, proč se situace řeší na úkor slušných obyvatel sídliště, když existují jiné možné varianty řešení v obslužnosti jejich domovů a jestli jiné varianty řešení vytvořené pracovní skupinou vůbec existují, byly zvažovány, zveřejněny, jestli …

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.