Přihlášení

Výhodná přestavba "Sovova"

9. 5. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

V minulosti jsem se několikrát zmínila o tom, že po přestěhování dětí z Domova mládeže v Sovově ulici, mi jako ideální připadá řešení do budovy přestěhovat některé zájmové kroužky pro děti, z DDM. Tak se také zpočátku stalo, některé kroužky tu fungovaly. potom ovšem přišel návrh na vybudování domu pro seniory, čímž jsou děti ze hry.

   Uvědomuji si potřebu nového zařízení pro seniory, obzvlášť v majetku města, nejsem proti jeho zřízení. Na rozdíl od vedení města jsem se nemusela vůbec zajímat o statistiky počtu stárnoucí populace, tedy ani o zvyšující potřebu situaci už v minulosti řešit. Vedení města však potřebu vnímalo, a přesto nebyla zařazena do střednědobého výhledu investic za minulé volební období. Z toho lze usuzovat, že situace není dramatická. Překvapení potom je, když se během chvíle rozhodne o tom, že bude toto zařízení pro seniory zřízeno v Sovově ulici, zároveň se spoustou argumentů na jeho podporu. Těch argumentů, i zastánců tohoto řešení, stále přibývalo a tak se přikročilo k započetí realizace, tedy vypracování projektu.

   Mezitím se rada města setkala s kritikou kvality obědů pro seniory, které si senioři kupují a jsou jim vydávány v jídelnách. Přichází tedy nápad, rozšířit rekonstrukci u seniorského zařízení, v Sovově ulici, o výstavbu vývařovny i pro seniory ve městě, asi někde na zahradě, zvažován byl i objekt-výměník, který měla dostat do pronájmu Záchranná služba Písek.

   Přístavbou vývařovny by se přestavba internátu znovu prodražila. Ona ta přestavba ani tak nebude úplně levná. Ale protiargumentem stále byly vhodnost budovy k přestavbě na pobytové zařízení pro seniory, tedy označení vhodná budova.

Argumentace dostává však trhliny, já si myslím, že vhodnost zrovna této budovy k přestavbě začíná být naprosto srovnatelná s jinými budovami v majetku města.

   Četla jsem totiž v zápisu Komise pro urbanismus a architekturu:

… Pro návrh nového provozního schématu budovy bylo důležité vyřešit počet a polohu schodišťových jader (chráněných únikových cest) společně s přibližným počtem lůžek na jednom podlaží. Brzy se ukázalo, že stávající poloha centrálního schodiště s nástupem z hrany schodu přímo do středové chodby (nechráněné únikové cesty) nebude bohužel udržitelná. Bylo nutné schodiště otočit o 90 stupňů, aby se vytvořila kapacitní podesta, která je nutným přechodem mezi nechráněnou a chráněnou únikovou cestou. K nově vzniklému schodišťovému jádru bylo vhodné přičlenit také dvojici lůžkových výtahů, z nichž jeden musí být evakuační (schopný provozu během požáru).

Po hrubém návrhu provozního schématu a určení počtu lůžek na typickém podlaží se ukázalo, že další požadovaná požární schodiště (a další evakuační výtah) nemohou být umístěna uvnitř objektu, protože jejich prostorové nároky by zásadně snížily celkovou lůžkovou kapacitu. Vzhledem k tomu, že centrální chodba ústí do štítů bez oken, bylo nasnadě umístit úniková schodiště do této polohy vně objektu….

   Schodiště přistavěné zvenku k budově, protože vnitřek budovy neodpovídá splnění požadavků na požární schodiště. Tím se dostáváme k tomu, co jsem si myslela, pokud má budova sloužit seniorům, je třeba snížit výšku schodů, postavit výtahy, to se bude uvnitř celé bourat, předělávat, na požární schodiště v případě potřeby evakuace jsem přitom vůbec nepomyslela, ale vhodnost budovy se nám tím výrazně snížila. Když si připočtu stavbu nového prostoru kuchyně, která v budově nebyla a je nutná, nové venkovní schodiště, najednou mi vychází navýšení investic daleko za plánovaných 100 milionů korun, a tím se výhodnost budovy začíná rovnat jakékoliv jiné budově v majetku města, ztrácí či snad už ztratila onu výhodu. Označení vhodná budova bude třeba co nevidět zaměnit za vhodná lokalita, přestavba však nikoliv.

   Na zasedání zastupitelstva příští týden má být zastupitelům předložen upřesněný stavební program, jsem zvědavá, jestli a jak se k němu kdo vyjádří. A znovu připomínám, v době, kdy se městu uvolnil "Honzíček", který já považuji za rodinné stříbro města, mělo přijít město s návrhem vybudovat pobytové centrum pro seniory zde. Argumenty o penězích na rekonstrukci budov jsou liché, opravy U Honzíčka mohly probíhat na etapy, jako u sídlišť například a dneska už třeba mohlo fungovat.

Popis úkolu: Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce objektu čp. 1556 v Sovově ulici – Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek“ a ukládá odboru investic a rozvoje ve spolupráci s odborem sociálních věcí zahájit projektovou přípravu této akce a zahrnout částku na projekční práce ve výši 2 mil. Kč bez DPH do rozpočtu města na rok 2019.

Plnění úkolu: Probíhá upřesnění stavebního programu, následně mohou být zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Schválení upřesněného stavebního programu bude předloženo na jednání ZM dne 16.05.2019. Úkol trvá.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.