Přihlášení

Výpověď nájemce lyžařského svahu, a co s ním dál

25. 7. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Pomalu se nám ve vzduchu tetelí předvolební holedbání. Kdo co dokázal, kdo co prosadil, co kdo zaručeně prosadí, jen co dosedne na židli zastupitele. Někteří oznamují, jiní slibují a začínají se objevovat sliby, které tu už někdy byly, sice nebyly splněny, ale táhnou jako téma a tak se objevují znovu. Hádám, že tohle čtení nám nikdo nezakáže a bude jen na nás, čemu uvěříme. A je to tak v pořádku, myslím tím ten výběr toho, co chci číst a čemu věřit.

   Nicméně je dobré si občas oživit paměť porovnáním toho, co se do veřejného prostoru prezentovalo a jak to dopadlo. Jedním z příkladů je Penzion Živec, kdy město turistickou chatu tak dlouho přestavovalo, až je z ní penzion, který nemůže být užíván řádně, protože stojí na – pro takový typ penzionu – nevhodném místě. Takže z nápadu modernizace chaty poplatné století, vzniká degradace přírodního parku Písecké hory, jen proto, aby fungoval nevhodně přebudovaný penzion, ve správě města. Po prvním roce pronájmu se ukázalo, že chata měla zůstat chatou, penzion byla špatná volba. A vedení města omyl nepřizná, jen dál oddaluje neodvratné přiznání, že Živec měl zůstat jak byl; a jako v agónii dál prosazuje svoje nápady – stavby hřišť v lese, zavedení MHD do přírodního parku, stavby dalších stezek … to vše za peníze města. A nakonec dojde k tomu, že přizpůsobit místu se měla chata a její provoz, protože přizpůsobit přírodní park penzionu je prozatím velice nákladné a já věřím, že do budoucna nemožné.

   Ani dalšímu projektu se nedaří plnit očekávání, se kterými byl prezentován a přijat k realizaci.

Hlavním cílem projektu je zajištění modernizace a zefektivnění provozu stávajícího lyžařského svahu. V rámci připravovaného projektu je navrženo stavebně technické a technologické řešení, umožňující postupný rozvoj areálu a rozšíření lyžařských možností zájmové lokality,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP09)

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=38396

Naším cílem je areál zmodernizovat a otevřít široké veřejnosti,“ říká Josef Knot, místostarosta Písku. „Městu by díky tomu přibyla další atraktivita. Od září do března by se u nás lyžovalo.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=38581

Lyžařský areál je nově zrekonstruován a vybaven. Rekonstrukce podle projektu firmy SNOWPLAN, s. r. o. trvala dva měsíce. Provedla ji společnost Metrostav a. s. za vysoutěženou cenu 14,4 milionu korun bez DPH. Lyžařský svah byl rozšířen, k dispozici je nový vlek včetně odbavovacího systému, sjezdovka je osvětlena a vybavena systémem umělého zasněžování včetně sněžných děl,“ informuje Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje. …

Díky modernizaci vznikla v Písku nová zimní atraktivita. Letos bychom ještě rádi rozšířili parkovací plochy u svahu a upravili schodiště, které sem vede od staré úpravny vody,“ nastiňuje nejbližší plány místostarostka Petra Trambová

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=38776

   Politici i vedení města nám tvrdili, že tohle je tahák, co město potřebuje, teď, hned. A jasno bylo i v tom, že provoz svahu město zajistí pronájmem a hurá na lyže. Nechci se úplně ohánět klimazměnou, oteplováním a tak, ale jasné je, že k provozu lyžařského svahu je třeba v zimě mráz a sníh, a toho zrovinka v naší nadmořské výšce poslední desetiletí nějak ubývá. Může se to v budoucnu změnit, ale pravděpodobnější je, že v Písku budou zimy mírné, pro takovou atrakci vyloženě nepříznivé.

 

   No nic, a jaká je dnes realita? Zasedání RM 18.7. 2022:

c) SKI KORY, s. r. o. – nabídka na odkup věcí potřebných k provozu lyžařského areálu a Smlouva o dílo o softwarové podpoře, údržbě a servisu odbavovacího systému AsterSystem

Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání :

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

nabídku na odkup věcí potřebných k provozu lyžařského areálu v Písku za cenu 675.000 Kč bez DPH od společnosti SKI KORY, s. r. o., IČO 26360110, sídlem Nýrsko, PSČ 340 22, Stará Lhota 19 a uzavření Smlouvy o dílo o softwarové podpoře, údržbě a servisu odbavovacího systému AsterSystem se společností ASTER, s. r. o., IČO 15055353, sídlem Jičín, Denisova 504.

Důvodová zpráva:

Společnost SKI KORY, s. r. o., má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemků parc.č. 652/32, parc.č. 652/1 a parc.č. 716/1 vše k.ú. Hradiště u Písku. Jedná se o lyžařský svah. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to vždy k 30.06. běžného roku. Společnost ke dni 15.03.2022 podala výpověď z uzavřené smlouvy, nájemní vztah skončí k 15.03.2023. V souvislosti s tím nabízí společnost městu Písek k odkoupení věci potřebné k provozu lyžařského areálu v Písku, které nejsou majetkem města a jsou nezbytné k úpravě sněhu. Nachází se v prostorách lyžařského areálu v Písku. Uvedené věci jsou používané a tento stav je v nabízené ceně zohledněn. Jedná se o následující:

Rolba Kässbohrer PB 300, r.v. 1998 590.000 Kč

Sněžná tyč 10 m 50.000 Kč

Sněžný skůtr Tajga 35.000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. V příloze je rovněž návrh Smlouvy o dílo o softwarové podpoře, údržbě a servisu odbavovacího systému AsterSystem. Vzhledem k tomu, že není jasné, kdo a jakým způsobem bude lyžařský areál pro další sezony provozovat, nedoporučuje odbor správy majetku žadateli vyhovět

A po zasedání nám zápis praví:

c) SKI KORY, s. r. o. – nabídka na odkup věcí potřebných k provozu lyžařského areálu a Smlouva o dílo o softwarové podpoře, údržbě a servisu odbavovacího systému AsterSystem

Ing. Trambová – město zatím nemá dalšího provozovatele. Otázka je, zda provozovat např. prostřednictvím Městských služeb nebo vypsat nové   výběrové řízení na provozovatele. Je to sezónní záležitost, je potřeba osoba, která se o to bude starat.

MUDr. Chytrý – když je vypovězená smlouva, přestane se areál provozovat?

Ing. Trambová – je tam roční výpověď, smlouva skončí v březnu.

JUDr. Veselý – nekloní se k provozování prostřednictvím městských služeb. Zkusil by externí firmu. Možností by bylo provozování samotným lyžařským klubem.

Mgr. Janovský – navrhuje sehnat nového nájemce, třeba i snížit cenu pronájmu.

Ing. Hladík – není příznivcem provozu areálu městskými službami.

Ing. Trambová – svah kdysi provozoval lyžařský klub, ale nemohla tam lyžovat veřejnost.

Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení c) neschvaluje.

JUDr. Veselý – navrhuje usnesení c) + ukládá OSM připravit VŘ na nového provozovatele lyžařského areálu.

Ing. Trambová – je hotový projekt na přístupovou cestu schodištěm + v ul. U Vodárny parkoviště. Toto navrhuje v současné době nerealizovat, místo toho by se mohl pořídit nový povrch. Tím se zatraktivní pronájem svahu a prodlouží sezóna.

Usnesení č. 432/22

Rada města Písku po projednání neschvaluje nabídku na odkup věcí potřebných k provozu lyžařského areálu v Písku za cenu 675.000 Kč bez DPH od společnosti SKI KORY, s. r. o., IČO 26360110, sídlem Nýrsko, PSČ 340 22, Stará Lhota 19 a ukládá odboru správy majetku připravit výběrové řízení na nového provozovatele lyžařského areálu

 

   Realita potvrzuje slova kritiků projektu, v naší nadmořské výšce je takový projekt nesmysl a město na něj v navržené podobě nemělo přistoupit. Není to předčasný závěr, město počasí neovlivní a čekat na lepší zimy k vyslovení závěru nemá cenu.

   Město tvrdilo, že renovace bude přínosem, že nemusí svah samo provozovat, a dneska se vedení rozhoduje, zda svah pronajmout nebo provozovat samo, ačkoliv o tom mělo být jasno předtím, než se provedla rekonstrukce svahu. Hádám, že nájemce se nenajde, i když se už navrhuje snížit nájemné. Město tak bude udržovat a provozovat svah za svoje peníze a to je další nadbytečná položka v rozpočtu. Je tu snaha, stejně jako u Živce, zainvestovat ještě víc do neprosperujícího svahu – místostarostka navrhuje na svah nový povrch (?) – a stejně jako u Živce, cpát do toho neprosperujícího projektu další peníze města, hlavně nepřiznat chybu.

 

   Na těchto příkladech nedávné doby vám chci ukázat, že sliby jsou sliby, projekty jen projekty a je třeba dobře promyslet, co z toho opravdu městu peníze přináší a co jen zbytečně vysává pokladnu města. Dnes politici zase neochvějně slibují – to udělám pro děti, to udělám pro seniory, to udělám pro mladé rodiny anebo město Písek zase bude městem pro byznys a podobná hesla budou za chvíli zdobit město, popřemýšlejte o tom, kdo co zrealizoval, k čemu to opravdu slouží, a co slibuje dnes. Popřemýšlejte, které nesplněné sliby se nám tu u stejných stran a politiků opakují a jestli jim chcete i tentokrát uvěřit. Jestli jde opravdu o lidi a město.

 

0
0

Diskuze k článku +

25. 7. 2022 (21:13)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jsou-li novým povrchem myšleny kartáče pro lyžování mimo zimní sezónu, asi by to nějaký smysl mělo (jinak se tu v budoucnu lyžovat nedá). Je však třeba si položit otázku, jestli má být takové sportoviště ziskové a jestli v našich podmínkách vůbec ziskové může být. A pak by bylo dobré vědět, zda při nastavení komerčních cen lyžařský klub neupřednostní dojíždění někam jinam, protože pak by to postrádalo celé smysl.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.