Přihlášení

Vyvlastňovat by zastupitelé a majetkový výbor chtěli

12. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

V materiálech na zasedání města je v bodě pod obyčejně vyhlížejícím názvem Zpřístupnění lokality bývalých Žižkových kasáren velmi významný bod k projednání. Jedná se výkup domu v Pražské ulici, kdy po jeho zbourání vznikne proluka do prostoru kasáren, Jenže, výkup domu se městu nedaří již několik dlouhých let z jednoho prostého důvodu, město nechce přistoupit na podmínky prodávajícího, který městu dům po několik let sám nabízí.

   Potíž je, jak jinak, v penězích. Majitel nemovitosti požaduje vyšší cenu za nemovitost, než jakou určuje znalecký posudek. Proto byla až donedávna pro město situace s řešením ztížená tím, že s odvoláním na pozici řádného hospodáře nechtělo za dům zaplatit ani korunu nad posudkem určenou cenu. Obě strany se pokoušely najít jinou cestu dohody, např. vzájemnou směnou nemovitostí. Bohužel se strany nedokázaly shodnout ohledně poptávky a nabídky, nezbývá zřejmě městu než nemovitost vykoupit.

 

   Jenže. V navrženém usnesení je uvedena ještě další možnost postupu města, a to vyvlastnění nemovitosti (což v odůvodněných případech dovoluje zákon).

Cituji: NÁVRH USNESENÍ

I. Zastupitelstvo města:

schvaluje záměr výkupu ideální poloviny domu čp. 232 v Pražské ulici za kupní cenu ve výši 17.000.000 Kč od vlastníka. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo města:

ukládá odboru správy majetku nechat vyhotovit aktuální znalecký posudek na ½ domu čp. 232 Pražská, poté poslat vlastníkovi poslední nabídku na výkup nemovitosti, a to za cenu vyšší (porovnávána bude cena dle stávajícího znaleckého posudku a cena dle aktualizovaného znaleckého posudku), současně poslat i návrh kupní smlouvy s 30 denní lhůtou pro vyjádření k této nabídce. Pokud vlastník nepřijme tuto nabídku, tak zahájit proces vyvlastnění.

III. Zastupitelstvo města:

schvaluje zahájení procesu vyvlastnění ideální poloviny domu čp. 232 v Pražské ulici dle zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

 

   Návrhem usnesení jsem velice překvapena, protože v tomto znění nemělo být zastupitelům vůbec předloženo a doufám, že bude během projednávání bodu patřičně upraveno (pominu fakt, že se stále pracuje s neaktuálním znaleckým posudkem určujícím cenu za nemovitost).

Letos se totiž zásluhou našich zvolených podařilo vytvořit precedent u výkupu pozemků a nemovitostí, kterým by se všechny zúčastněné strany, tedy prodávající i kupující, měly nadále řídit.

   Precedentním je usnesení Usnesení č. 81/23, resp. jedna jeho část:

Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy. … ….

Zastupitelstvo města odchylku od ceny obvyklé odůvodňuje tak, že prodávající prodat za jinou cenu nechce, a že město pozemek naléhavě potřebuje k provozování dopravního hřiště. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č. 23-030 V)

 

   No ano, město si odůvodnilo nákup předraženého pozemku s dopravním hřištěm a nemovitostí k němu náležející. Souhlasilo 21 zastupitelů z pětadvaceti přítomných. Tito zastupitelé vytvořili precedent pro podobné situace výkupů, kdy se město domnívá, že pozemky nebo nemovitosti opravdu potřebuje za každou cenu.

   Za každou cenu doslova, protože na tvorbě ceny za dopravní hřiště se město samo podílelo aktivní účastí na dražbě pozemku vlastníka Autoklubu České republiky, a po navýšení ceny určené znaleckým posudkem na 5 200 000 Kč přijalo nabídku vlastníka odkoupit dopravní hřiště s příslušenstvím za cenu 11.500.000 Kč.

   Od dubna letošního roku tedy přinejmenším oněch 21 zastupitelů musí hlasovat podle tohoto vzoru, tedy v odůvodněných případech – a tím výkup nemovitosti v ulici Pražská rozhodně je – vykoupit nemovitost i víc jak za dvojnásobek odhadní ceny, tedy bez diskuze akceptovat ceny navržené prodávajícími.

Usnesení k tomuto bodu mělo být tedy navrženo pouze v části I. s dovětkem Zastupitelstvo města odchylku od ceny obvyklé odůvodňuje tak, že prodávající prodat za jinou cenu nechce, a že město pozemek naléhavě potřebuje k …. …. !

 

   Osobně považuji návrh usnesení obsahující návrhy na vyvlastnění nemovitosti s příslušenstvím za hanebnost. Pokud byla vůle zastupitelů měnit ustálená pravidla a ohýbat si je podle vlastních potřeb, musí si uvědomit, že už není cesty zpět, těch zastupitelů bylo 21 a město má ctít rovný přístup ke všem. Jak již bylo na zasedáních ZM mnohokrát řečeno samotnými zastupiteli.

 

   Posoudit hodnotu míru naléhavosti potřeby města vlastnit pozemky dopravního hřiště s mírou naléhavosti potřeby města vlastnit nemovitost s příslušenstvím v ulici Pražská pro potřebný vstup do kasáren si můžeme i bez dalšího posouzení např. MV, vlastně všichni sami!

   Zatímco dopravní hřiště si mohlo město vybudovat samo na některém vlastním nebo za tím účelem koupeném pozemku (a zřejmě i celkově levněji), vstup do kasáren je jednoznačně určen jak územní studií, územním plánem, zde jiné možnosti řešení neexistují.

Diskuzi zde očekávám především k návrhu usnesení a jeho úpravě, jinak vlastně nebude o čem hovořit.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52263

0
0

Diskuze k článku +

15. 9. 2023 (22:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

K majetkovému výboru se přidal výbor finanční a všichni chtějí vyvlastňovat osobní majetek kvůli vstupu do kasáren.
Včerejší diskuze v tomto bodě se nesla jen v tomto duchu a prý moje srovnání s precedentním usnesením u nákupu dopravního hřiště nelze na tento případ aplikovat (nakoupit nemovitost za cenu vyšší, než je cena odhadní nebo v místě obvyklá), protože město u nákupu dopravního hřiště nemělo jinou možnost!
Nejen tento výrok, ale i mnohé další včera našimi zvolenými vyřčené si zaslouží ještě okomentovat samostatně.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.