Přihlášení

Dopady nárůstu cen energií na rozpočet města v roce 2022

6. 3. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Vloni zkraje podzimu došlo k sérii úpadků dodavatelů energií nejen pro domácnosti. Postiženo bylo i město, kdy muselo řešit po úpadku dodavatele energie, uzavření smlouvy s dodavatelem jiným. Nebudu rozebírat fakt, že se k tomuto jevu vlastně doteď nevyslovila naše vláda, ani nechci rozebírat, proč město uzavřelo smlouvu právě s dodavatelem, který neustál situaci. Dokonce úplně nechci rozebírat, s kým má město na dodávky energií uzavřenu smlouvu nyní, ačkoliv okrajově musím zmínit, že nová smlouva je uzavřena na násobně vyšší sumu, než byla od původního dodavatele.

   Je možná zvláštní, že před volbami došlo ke změnám ceníků dodavatelů energií, ke kterým odběratelé museli přejít, vyvolává to spekulace, směrodatné je, že se to stalo. Pro město to znamenalo přistoupit na nabídku dodavatele (z důvodu nižší nabízené ceny za el. energii) na období 01.01.2022 – 31.12.2022 za cenu 37.703.752,520 Kč, což je proti vysoutěžené ceně za dodávky energií navýšení ceny minimálně dvojnásobné! S cenou ani s nutností přejít k jinému dodavateli se nedá nic dělat.

   Jenže rozpočet města s touto událostí nepočítal a navýšení cen v rozpočtu města není zahrnuto. Napravit to má zastupitelstvo města schválením návrhu v bodě Dopady nárůstu cen energií na rozpočet města v roce 2022.

   Nic jiného než schválit tento bod nejde, i když jsou z projednání vynechány městem zřízené školy. Materiály na zasedání ZM ovšem neobsahují, podle mého, jednu významnou část, která se týká úspory energií v důsledku zdražení.

Materiály se zabývají dopadem nárůstu cen energií, přesto hned v úvodu Důvodové zprávy čteme:

Celá republika se od podzimu 2021 potýká s narůstající inflací. Velmi negativně se pro město vyvíjí hlavně rostoucí ceny energií. I přesto, že při tvorbě rozpočtu bylo kalkulovalo s jejich růstem, je reálné navýšení nákladů na energie výrazně vyšší a je proto nezbytné na tuto situaci reagovat. Město Písek bylo navíc nuceno v prosinci 2021 odstoupit od smlouvy se společností Microenergy s.r.o. a jako dodavatele elektrické energie vybralo společnost E.ON Energie a.s. ….

 

   Aha, takže nárůst ceny způsobila hlavně inflace, to bude asi tak těch 20 milionů za rok, nebo co? Rozpočet města byl připravován v době nárůstu inflace a přesto s ní není v rozpočtu počítáno? Nepopírám, že inflace se v cenách jistě projeví, ale daleko víc se projeví cena energií určená dodavatelem, která násobně převyšuje cenu původní, se kterou se počítalo.

   Materiál dále popisuje, jak se navýšení cen bude řešit u jednotlivých organizací. Nebude se jednat o jednotný postup- někomu se sníží nájem, někomu se ke smlouvě přidá dotace, někde se do kapitol rozpočtu zahrne jako navýšení provozních výdajů, a školy se k věci vyjádří až tento měsíc. Tohle nebudu rozebírat, od toho jsou tu jiní.

 

   Jedna položka mi v materiálech však chybí. Navržení úspor. Ne kvůli inflaci, ale kvůli zdražení energií.

   Když nám byl představen dokument PUM a PUZ k připomínkování, zeptala jsem se, zda se dá šetřit energiemi např. u osvětlení veřejných prostor města, veřejným osvětlením. Zpracovatelé dokumentu řekli že určitě ano a některá města taková opatření zavádí, ale ihned se o slovo přihlásil zástupce Smart Písek a pravil, že pro naše město to nejde uplatnit, že město má na to již nějakou studii (na úsporné žárovky apod.). Město se rozrůstá, veřejné osvětlení také, náklady na světlo jakbysmet. Některá místa ve městě mají veřejné osvětlení zastaralé, to vidíme všichni, není to jen o žárovce, ale o tom, kam a proč svítí. O celoročním nasvícení různých míst ve městě také víme. A dalo by se pokračovat v příkladech toho, kde je energie použita a tím pádem kde a jak s ní začít šetřit.

   Jen dokument, který budou zastupitelé projednávat o úsporách energie mlčí. Zastupitelé se sice dozví, že se navýšení všelijak vpraví do rozpočtu, pomocí dotací a jednou se někde sebere a jinam se přidá, ale to tu díru v pokladně neřeší. Problém byl tím pádem vyřešen, a víc nás to nezajímá?

 

   Před několika lety se město konečně připojilo k výzvě Hodina Země, to je každoroční mezinárodní akce, kdy dochází k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Letošní Hodina Země proběhne v sobotu 26. března od 20.30 hodin. Myslím, že i letos se město připojí a na hodinu nějaká světla zhasne. A tím to končí, na rok máme ušetřeno, tím jsme omezili světelný smog města a obohatili pokladnu města? Úsporami energie se třeba budou zastupitelé probírat někdy jindy, nebo taky ne, když důvodem není ani razantní zdražení energií, a není po třech měsících připraveno k projednání.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

25. 3. 2022 (18:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na webu města je aktualita s nadpisem Hodina Země letos připadá na sobotu 26. března

https://www.mesto-pisek.cz/hodina%2Dzeme%2Dletos%2Dpripada%2Dna%2Dsobotu%2D26%2Dbrezna/d-44106/p1=29518

Doplňuje odkazem na detaily Hodina Země.

Ani písmenko o tom, jak a jestli vůbec se město připojí do akce.
Naproti tomu se už letos několikrát extra nasvěcovala přinejmenším radnice.
Abysme tu na konci roku nebyli potmě i bez akce.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.