Přihlášení

Z cizího (majetku) krev neteče?

4. 4. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Hospodaření zastupitelů s majetkem města je nevyčerpatelné téma. Statek v Purkraticích a nemovitost U Honzíčka si však zasloužili i zájem radních, kteří se o ně starají nad rámec usnesení zastupitelů. U Honzíčka se jedná o vleklou anabázi, která podle mého vznikla na základě chybného rozhodnutí tehdejších zastupitelů o jeho prodeji, u statku se jedná o zacházení s majetkem města jako se svým vlastním.

   Nezměním názor, že U Honzíčka se nemá prodávat, už třeba proto, že i stát městu nemovitost vrátil jako historický majetek. A když už došlo k rozhodnutí o prodeji budovy a prodej se několik let nedařil uskutečnit, mělo být dalším krokem zastupitelů rozhodnutí o návrat budovy do majetku potřebného a vymyslet (s pomocí kohokoliv, když zastupitelé to nedovedou), jak budovu využít pro město. Od té doby zde už mohl být Azylový dům, byty pro děti z dětského domova, ozdravovna pro děti v přírodě, byty pro seniory se zdravotní zátěží, a to všechno s podporou tolik propagovaných dotací, od státu nebo od kraje, prodává se několik let.

   Namísto toho se nedávno opět rozhodlo o tom, že se U Honzíčka bude prodávat, rozhodli o tom zastupitelé. V prosinci podán dotaz, ze zápisu zasedání ZM 14.01.2021:

ZM dne 03.12.2020 :    K bodu 21) Různé, interpelace

Ing. Hořánek Žádá o podání informace týkající se prodeje nebo využití budovy U Honzíčka.

   Hned na leden byl připraven materiál, ve kterém je zastupitelům navrženo jej jen projednat, bez dalších závazků. Zastupitelé se však rozhodli zintenzivnit zveřejňování záměru budovu prodat, dle zápisu:

Uvedla Ing. Trambová a zhodnotila vývoj za poslední období.

Ing. Hořánek – využití nemáme, objekt chátrá, udělejme něco a zbavme se takového majetku s důvěrou v územní plán.

JUDr. Čapek – proč nehledáme aktivně kupce? Město nemá zájemce, ani jiné využití, majetek chátrá. Navrhuje aktivně nabízet k prodeji, např. prostřednictvím realitní kanceláře. Čekání již nemá smysl, nikdo nic nového nevymyslel.

Ing. Franců – měli bychom najít odvahu a nabízet za nižší cenu než je ve znaleckém posudku, výnosová cena je nulová. Zvážit snížení ceny.

Ing. Horák – musíme prodat komerčně bez omezení kupujícího, objekt bude dál chátrat.

MUDr. Tyll – aktivně nabízet k prodeji, zveřejnit na stránkách největších realitních kancelářích.

J. Soumar – nabízet k prodeji, s tím, že zastupitelstvo schválí konečné znění smlouvy.

Starostka – nemělo by nám být jedno, co tam vznikne. …. >>

M. Anděl – pokud chceme prodat, nesmíme omezovat, navrhuje prodat přes realitní kancelář nebo můžeme jít i cestou dražby.

J. Soumar – existuje ještě možnost změny ÚP, nebo najít využití pro místní spolky apod.

Ing. Trambová – je tu ještě i možnost prověřit využití pro městské byty, touto otázkou jsme se dosud nezabývali.

Občanka – dotazuje se, kolikrát byla budova U Honzíčka od doby vystěhování zařazena do potřebného majetku a kolik dotačních titulů město hledalo? … >>

Usnesení č. 16/21

Zastupitelstvo města doporučuje aktivně nabízet k prodeji pozemky i budovu U Honzíčka za cenu znaleckého posudku i prostřednictvím největších realitních inzertních webových stránek (Reality idnes, Sreality.) Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy.

 

   A navzdory přijatému usnesení zadala místostarostka vypracování studie:

Šťastná Michaela 25.3.2021 15:55:28 Dotazy občanů > Bydlení U Honzíčka (č. 2222378)

Dobrý den,

zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji budovy U Honzíčka a potvrdilo své rozhodnutí zcela nedávno.

V médiích se objevila informace, že o zájemce o koupi není nouze, dokonce jsou to vážní zájemci.

Proč byla tedy místostarostkou zadána tato objednávka:

Objednáváme u Vás zjednodušenou studii jako podklad pro posouzení záměru – zrekonstruovat stávající chátrající budovu bývalé léčebny U Honzíčka v Písku a upravit ji na objekt pro bydlení. Předpokládá se návrh samostatných bytů (apartmánů) s technickým zázemím, s úložnými prostory. Součástí studie bude návrh řešení dopravy v klidu. když město tuto studii nepotřebuje pro vlastní využití, vzhledem k usnesení zastupitelů? Na základě čeho byla tato objednávka zadána a pro koho? S pozdravem M. Šťastná >>>

Petra Měšťanová, DiS. 30.3.2021 16:14:34 Bydlení U Honzíčka (č. 2222469)

Vážená paní Šťastná,

rádi bychom v rámci zodpovědného rozhodnutí o budoucnosti bývalé léčebny U Honzíčka posoudili všechny možnosti a příležitosti. Přestavba na byty byla jedním z nápadů, které na zastupitelstvu města zazněly. Studie využitelnosti budovy na byty bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí zastupitelů na budoucím jednání, kde budeme zvažovat veškeré možné varianty již s konkrétním využitím. Zatím nám došla jediná žádost o prodej nemovitosti, ale zájemce stále zjišťuje limity a regulace v území. Studie byla objednána odborem rozvoje a investic jako podklad odboru správy majetku pro přípravu materiálu do zastupitelstva města.

Ing. arch. Petra Trambová, místostarostka >>>

 

   Tak jo, mohlo by se zdát, že se město chová zodpovědně, ale to by musela být tato studie připravena na lednové zasedání ZM, aby měli zastupitelé možnost zvážit, zda budovu dál prodávat, anebo ji vyjmout z kolonky Nepotřebný majetek a využít pro občany města.

   Časová osa nedokazuje, že „v rámci zodpovědného rozhodnutí o budoucnosti“ se až v únoru nechala vypracovat tato studie, protože v tisku se dočteme, že zájemci o koupi jsou a to prý od ledna : https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/o-chatrajici-lecebnu-u-honzicka-se-prihlasil-vazny-zajemce-20210323.html. Časová osa jde –> dotaz zastupitele –> projednání na ZM prodej –> hlásí se zájemci –> zadání studie, (prý pro další materiály na ZM).

   No, pokud studie vznikla pro potřeby města, fajn, se zpožděním několika let, ale když vziká v době, kdy se hlásí zájemci o koupi … jen jestli se studie nezadala pro nějakého toho zájemce. Územní plán se zde také měnil kvůli požadavku zájemce o koupi, snižovala se cena nemovitosti taky pro zájemce, nepřekvapí zadání studie.

 

   Mnohem rychlejší postup je u statku v Purkraticích. Zastupitelé delegovali jeho osud na radní s neurčitým zněním usnesení:      Usnesení č. 172/20

Zastupitelstvo města doporučuje radě města vypsat výběrové řízení na pronájem objektu č. p. 1 Purkratice.

    A začalo se pronajímat, sice bez výběrového řízení v tom obvyklém slova smyslu, téměř vzápětí, žádné dlouhé dumání o stavu nemovitosti, o vhodných provozech ve statku, ale tomu honem kus, tomu kousek a jednomu nic, šup šup a je hotovo. Jedná se ovšem o statek, který má jednu budovu zkolaudovanou jako byty, zatím nepronajatou.

   V části této budovy se zničehonic začala na pokyn třetího místostarosty budovat úschovna pro kočky. Bez rozhodnutí zastupitelů, bez rozhodnutí radních, jen tak, z rozhodnutí třetího místostarosty. Nikdo nerozhodl, že město potřebuje úschovnu pro kočky a nikdo nerozhodl, že se do úschovny investuje a nikdo nerozhodl, že ta úschovna bude zrovinka v bytě ve statku!

   K tomu stačí, že má radní nápad na úschovnu koček, tak si jí prostě nechá postavit a nemusí se nikoho a na nic ptát? Peníze a majetek města jsou k dispozici a volnému použití jen místostarostům, nebo všem radním našeho města?

   Nechápu to, to je jakoby se někdo z radních rozhodl, že si tam udělá úschovnu na sdílená kola a nechal ji na náklady města vybudovat, nebo ordinaci pro lékařskou praxi, nebo kancelář pro architekty, nebo skladiště, anejen tam, co bývalá knihovna např., nikomu nic neřekl, jen to nechal projednat na zasedání ZM dodatečně.

   Nebo je povoleno místostarostům města takhle s majetkem města zacházet? A nejen s majetkem určeným pronájmu, tedy k příjmu do městské pokladny, ale i s penězi města, které byly použity pro nápad a nejsou součástí schváleného rozpočtu města! A navíc, do svého nápadu zapojí organizace zřízené městem, Městské služby byt upraví na úschovnu, bez objednání – na interní pokyn, někdo nakoupí vybavení úschovny, netuším z jakých peněz – ve stejném režimu, stačí pokyn jediného radního. K tomu se přinejmenším dva odbory MěÚ na zadání podílí na realizaci také – kolaudace, povolení …

   Tím to ale nekončí, strážník Městské policie bude dohlížet v úschovně na správné zacházení se zvířaty, takže se mu mění náplň a výkon místa zaměstnání a zaměstnanec Městských služeb bude zajišťovat péči o zvířata, takže buď navýšení pracovní náplně, nebo nový zaměstnanec!

   Zastupitelé dostali v březnu na stůl materiál, ve kterém jim bylo doporučeno informaci o šarádě s penězi, statkem a použití městských organizací projednat bez připomínek. Světe div se, oni to v podstatě i udělali, podle zápisu se ani jediný zastupitel nezeptal, kdo tohle řešení zajištění péče o kočky v podobě úschovny ve statku schválil, z čeho zafinancoval, a jestli se hledala i jiná řešení zákonem dané povinnosti města.

   Je mi líto, že jsem asi jediná, koho to zajímá. Je mi to líto nejen proto, že v praxi může takto připravený provoz úschovny koček selhat a utracené peníze nikdo do pokladny nevrátí, ale je mi to líto hlavně proto, že zastupitelům přijde takové zacházení s majetkem a penězi města v pořádku. Jim stačí takovou věc jen projednat, co kdo a jak dělá s majetkem a penězi je jim zřejmě jedno. Malinko by se tím vysvětlovala ta neurčitá, nekonkrétní přijatá usnesení na zasedáních, kdy vlastně své pravomoci delegují na radní a nechávají je za sebe bez kontroly rozhodovat. Smutné zjištění.

 

   U Honzíčka počkám na materiály na ZM a zjistíme snadno, pro koho se studie za necelých 80 tisíc nechala zhotovit. U statku se teprve musím zeptat, na kolik ta úschovna koček vlastně vyšla, jestli nedošlo ke zneužití pravomoci místostarosty při zadání jejího vybudování, kolik bude stát její provoz a proč se tedy vozí kočky do Týna nad Vltavou, kde za depozitování a dopravu zvířat město platí, když máme vlastní úschovnu!


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.