Přihlášení

Zábavné postřehy ze zasedání zastupitelstva

13. 12. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Zasedání zastupitelstva města s sebou nutně nepřináší jen suché jednání a úřednickou řeč. Bývá tam leckdy řečeno i něco k poučení, pobavení nebo bohužel něco k zarmoucení. Vynechám zákulisí při jednání, tam je občas slyšet i vidět nevídané. Na minulém zasedání jsem postřehla několik drobností, ovšem tentokrát je potřeba, abyste si, podle návodu, k tomu pustili videozáznam ze zasedání ZM.

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20201203/index.html

 

   V okamžiku, když starostka zahájila jednání zastupitelstva, v čase 13:13:51 min., došlo k porušení Jednacího řádu několika zastupiteli, aniž by jim to starostka, která zasedání řídí, nějak vyčetla. Napřed hovoří dva zastupitelé, třetí zastupitel je – namísto starostky, která zasedání řídí – napomene, starostka na to odpoví „ Hm, tak ještě pan Hladík“ a ten poruší Jednací řád zrovna tak a nic, zase se ozve jenom „Hm“, bez napomenutí, pohodička!

   Kdežto na konci zasedání, v čase od 19:53:28 min., když chtěla hovořit paní Hulcová se třetím místostarostou o budoucnosti nalezených koček, zasedání starostka začala řídit až tak, že zasedání znenadání ukončila, takže porušila Jednací řád i zákon o obcích.

 

   Projednání bodu 3) Návrh rozpočtu na r. 2021 si pusťte videozáznam od času 13:55:38 min., zde dostal slovo třetí místostarosta s technickou poznámkou, ale toho zneužil k běžnému příspěvku a porušil Jednací řád. Starostka jej ani nenapomenula, natož aby tu jeho řeč přerušila.

    O chvíli později, v čase 14:17:11 min., hovoří jiný zastupitel, zde k napomenutí zastupitele dojde, že porušuje Jednací řád (zneužívá technické poznámky), ovšem zajímavá je reakce zastupitele! Zepředu ještě lepší, než pro diváky v sále, pro ně to bylo k vidění zezadu. Mě to baví o to víc, že zastupitel je pedagog.

 

Zajímavé je to zase od času 14:32:53 min., tenhle příspěvek malinko doplním.

Občas se stane, že město chce něco zrealizovat a nepočítá s tím, že by někdo s jeho záměrem nemusel souhlasit, jako třeba sousedi stavby, v úřední řeči nazývaní účastníci řízení, našimi zvolenými někdy nazýváni kverulanti, škůdci města a podobně. A to jen proto, že účastníci řízení využijí zákonem daných postupů při vyřízení jejich námitek k nápadu města. Ještě srozumitelnější popis – jestli se město rozhodne zničit natrvalo vaše životní prostředí, máte držet ústa a nechat si to líbit, jinak se dočkáte nadávek a napadání, viz video.

   Viděli a hlavně slyšeli jste? Ačkoliv starostka reaguje ihned po zastupiteli, nenapomene jej, aby se nepouštěl do agitace k nevhodným praktikám!

 

    A potom ten strhující závěr projednání tohoto bodu, kdy se od času 14:42:45 do 14:59:50 min. vede debata o tom, proč nevyhovět návrhu opozičního zastupitele, to se totiž řeší přijetí usnesení. To si pusťte určitě, to se nedá jen tak popsat, ten souboj ostřílených zastupitelů s legislativou, kterou by měli znát dávno zpaměti! Zábavné!

 

   Jestli jste se pobavili, ještě přidám poznatek z projednání tohoto bodu, tedy schvalování rozpočtu na příští rok. Kromě návrhu zastupitele opozice na vyřazení některých položek z kapitoly investic žádný jiný zastupitel změny nepožadoval, ale k některým položkám zaznělo pár otázek. Nakonec pro rozpočet v podobě, jaká byla původně zastupitelům předložena, hlasovalo 19 zastupitelů:

 

Mgr. Jan Adámek          Ing. Arch. Petra Trambová         Mgr. Eva Vanžurová          Josef Keclík         JUDr. Ing. Michal Čapek        MUDr. Tomáš Váně

MUDr. Karel Chytrý         RSDr. Jiří Lejčar          Ing. Tomáš Franců         Mgr. Miroslav Janovský          MUDr. Vratislav Němeček         Ing. Petr Hladík

JUDr. Jan Taraba         MUDr. Michal Přibáň          Mgr. Ing. Jiří Hořánek          MUDr. Helena Kozlíková         MUDr. Michal Turek        MUDr. Rudolf Tyll   JUDr. Ondřej Veselý

 

Proti byli:

Marek Anděl         Martin Brož         Ing. Michal Horák         Petr Soušek

 

Zdrželi se:

Lukáš Nebes         Ing. Tomáš Posekaný         Josef Soumar        Karel Vodička

 

   Jenže. Při návrhu opozičního zastupitele na vyřazení některých položek se hlasovalo takto(podtržené položky mají být vyřazeny z rozpočtu!) :

Číslo hlasování: 4 Číslo bodu: 3 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Brož – 740 – revitalizace centra města

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:   Pro: 5     Proti: 16    Zdrželo se: 6    Nehlasovali: 0     Přítomni: 27       Návrh nebyl schválen.

Pro:

Marek Anděl        Ing. Michal Horák         Martin Brož         Josef Soumar         Petr Soušek

Proti:

Mgr. Jan Adámek        JUDr. Ing. Michal Čapek         Ing. Tomáš Franců          Ing. Petr Hladík       Mgr. Ing. Jiří Hořánek         MUDr. Karel Chytrý

 Mgr. Miroslav Janovský          Josef Keclík        RSDr. Jiří Lejčar         MUDr. Vratislav Němeček          JUDr. Jan Taraba         Karel Vodička

MUDr. Tomáš Váně         Mgr. Eva Vanžurová         JUDr. Ondřej Veselý         Ing. Arch. Petra Trambová

Zdrželo se:

MUDr. Helena Kozlíková         Lukáš Nebes         Ing. Tomáš Posekaný          MUDr. Rudolf Tyll         MUDr. Michal Přibáň         MUDr. Michal Turek

 

Číslo hlasování: 5 Číslo bodu: 3 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Brož – 740 – rekonstrukce č.p. 1

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:   Pro: 7    Proti: 13    Zdrželo se: 7    Nehlasovali: 0    Přítomni: 27         Návrh nebyl schválen.

Pro:

Marek Anděl          Martin Brož         Ing. Michal Horák        Lukáš Nebes         Ing. Tomáš Posekaný         Josef Soumar        Petr Soušek

Proti:

Mgr. Jan Adámek          JUDr. Ing. Michal Čapek         Ing. Tomáš Franců         Mgr. Ing. Jiří Hořánek        MUDr. Karel Chytrý         RSDr. Jiří Lejčar

MUDr. Vratislav Němeček        MUDr. Michal Přibáň        JUDr. Jan Taraba          Ing. Arch. Petra Trambová         Mgr. Eva Vanžurová

 Karel Vodička        JUDr.Ondřej Veselý

Zdrželo se:

Ing. Petr Hladík         Mgr. Miroslav Janovský        Josef Keclík       MUDr. Helena Kozlíková        MUDr. Michal Turek         MUDr. Rudolf Tyll

MUDr. Tomáš Váně

 

Číslo hlasování: 6 Číslo bodu: 3 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Brož – 740 – parkovací dům pošta

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:   Pro: 2    Proti: 18    Zdrželo se: 7    Nehlasovali: 0    Přítomni: 27        Návrh nebyl schválen.

Pro:

Martin Brož         Petr Soušek

Proti:

Mgr. Jan Adámek          JUDr. Ing. Michal Čapek         Ing. Tomáš Franců      Ing. Petr Hladík        Mgr. Ing. Jiří Hořánek         MUDr. Karel Chytrý

Mgr. Miroslav Janovský         MUDr. Helena Kozlíková         RSDr. Jiří Lejčar         MUDr. Vratislav Němeček        Josef Soumar        Josef Keclík        

Ing.Tomáš Posekaný        MUDr. Michal Přibáň         JUDr.Jan Taraba        Ing. Arch. Petra Trambová         MUDr. Tomáš Váně     Mgr. Eva Vanžurová

Zdrželo se:

Marek Anděl        Ing. Michal Horák         Lukáš Nebes         MUDr. Michal Turek         Karel Vodička         MUDr. Rudolf Tyll         JUDr. Ondřej Veselý

 

Číslo hlasování: 7 Číslo bodu: 3 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Brož – 740 – cesta drahokamů

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:   Pro: 5     Proti: 11    Zdrželo se: 11    Nehlasovali: 0    Přítomni: 27     Návrh nebyl schválen.

Pro:

Martin Brož         Ing. Michal Horák         RSDr. Jiří Lejčar        Lukáš Nebes         Josef Soumar

Proti:

Mgr. Jan Adámek        JUDr. Ing. Michal Čapek         Ing. Tomáš Franců        Mgr. Ing. Jiří Hořánek        MUDr. Michal Přibáň         JUDr. Jan Taraba Ing.

Arch. Petra Trambová          Karel Vodička         MUDr. Michal Turek         Mgr. Eva Vanžurová         JUDr. Ondřej Veselý

Zdrželo se:

Marek Anděl          Ing. Petr Hladík         MUDr. Karel Chytrý         Mgr. Miroslav Janovský         Josef Keclík         MUDr. Helena Kozlíková       

MUDr. Vratislav Němeček       Ing. Tomáš Posekaný         Petr Soušek         MUDr. Rudolf Tyll          MUDr. Tomáš Váně

 

Číslo hlasování: 8 Číslo bodu: 3 Návrh rozpočtu na rok 2021 – Brož – 740 – bazén

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:   Pro: 9    Proti: 11    Zdrželo se: 6    Nehlasovali: 1    Přítomni: 27    Návrh nebyl schválen.

Pro:

Marek Anděl         Martin Brož         Ing. Michal Horák         RSDr. Jiří Lejčar         Lukáš Nebes         Ing. Tomáš Posekaný         Josef Soumar

Petr Soušek         Karel Vodička

Proti:

JUDr. Ing. Michal Čapek         Ing. Tomáš Franců         Mgr. Ing. Jiří Hořánek         Josef Keclík         Mgr. Miroslav Janovský        JUDr.Jan Taraba

MUDr. Vratislav Němeček         MUDr. Michal Přibáň                Ing. Arch. Petra Trambová         MUDr. Tomáš Váně                  Mgr.Eva Vanžurová

Zdrželo se:

Mgr. Jan Adámek        Ing. Petr Hladík        MUDr. Karel Chytrý         MUDr. Helena Kozlíková       MUDr. Michal Turek        MUDr. Rudolf Tyll

Nehlasovalo:

JUDr. Ondřej Veselý

 

   Bazén, to je téma. V srpnu 14 zastupitelů prohlasovalo, aby se stavba bazénu vrátila pod lesárnu. A nyní, když se hlasovalo o vyřazení položky „bazén“ z rozpočtu na příští rok, což by znamenalo buď počkat na výsledek nového referenda nebo odložit stavbu vzhledem k nedostatku peněz v pokladně, někteří ze „srpnových zastupitelů“ pro bazén nehlasovali(jestli vám to početně nevychází, tentokrát pro bazén hlasoval Mgr. Ing. Jiří Hořánek, který se v srpnu zdržel):

Mgr. Jan Adámek         Ing. Petr Hladík          MUDr. Michal Turek          MUDr. Rudolf Tyll

   Sleduji, jak jsou naši zastupitelé tvární, ve svých postojích pevní a přesvědčení o správnosti toho, o čem hlasují. Stačí čtyři měsíce, a pro bazén nehlasují, ale hlasování se zdrží. Tentokrát bylo pro bazén jen 11 zastupitelů, bazén pod lesárnu by neprošel! Já se bavím!

   A jak zajímavé by bylo hlasování rozpočtu po jednotlivých položkách, kolik z nich by asi do rozpočtu prošlo, kdyby se zastupitelé nemohli skrýt za otřepanou větu: … sice jsou v rozpočtu položky, se kterými nesouhlasím, nebo bych je změnil, ale rozpočet přesto podpořím …

    Jak by vypadala hlasování, kdyby zastupitel musel hlasovat  za sebe, ne za koalici, a třeba se jednou dočkáme toho, že každý zastupitel ponese i za své hlasování opravdovou odpovědnost.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.